REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Wyjaśnienia

Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail

Czy części zamienne są kosztem

Czy wydatki na zakup części zamiennych, paliwa, usług obcych związany z prowadzoną działalnością gospodarczą podatnik może zaewidencjonować w momencie ich poniesienia? - Postanowienie Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku z 31 stycznia 2006 r., RO-XV/415/PDOF-583/62/RF/06.

Czy dieta kierowcy jest zwolniona

Czy zwolnieniu z opodatkowania podlegają diety i inne należności za czas podróży służbowej dla pracownika zatrudnionego na stanowisku kierowcy? - decyzja dyrektora Izby Skarbowej w Rzeszowie z 20 lutego 2006 r. nr IS. I/1-4151/3/06.

Interpretacja musi dotyczyć pytającego

Interpretację podatkową możemy uzyskać wtedy, gdy prawidłowo napiszemy wniosek i zapytamy w swojej sprawie, a nie innego podatnika. W przeciwnym razie odpowiedzi nie uzyskamy. - Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego Izby Skarbowej w Rzeszowie z 28 lutego 2006 r. (nr IS.I/2-4361/2/06).

Po pięciu latach można sprzedać mieszkanie bez podatku

Podatniczka 22 sierpnia 2000 r. zakupiła wraz z mężem nieruchomość obejmującą własność działki niezabudowanej, na której rozpoczęła budowę domu jednorodzinnego. Odbiór domu miał być dokonany przez wydział nadzoru budowlanego starostwa powiatowego do stycznia 2006 r. W styczniu 2006 r. podatniczka zamierza sprzedać tę nieruchomość. Czy w wyniku sprzedaży tej nieruchomości w styczniu 2006 r. powstanie obowiązek zapłaty 10-proc. zryczałtowanego podatku dochodowego. - Pismo z 31 stycznia 2006 r., nr PF-I-41180/INT/1/NM/05).

Podpis doradcy to zdecydowanie za mało

Czy doradca podatkowy mający pełnomocnictwo do składania deklaracji podatkowych w imieniu podatnika i na jego rzecz ma prawo do składania deklaracji PIT-5, podpisywanych wyłącznie przez siebie? - decyzja Izby Skarbowej w Łodzi z 2 lutego 2006 r., nr PBI-2/4117/IN-12/US Sieradz/05/JF.

Koszt udokumentowany rozliczeniem karty kredytowej

Czy wydatek na zakup książek merytorycznie związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą, udokumentowany zestawieniem operacji karty kredytowej, podlega zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów? - Postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku z 21 grudnia 2005 r. (nr RO-XV/415/PDOF-630/194-BD/05)

Koszty ze stosunku pracy w informacji PIT-11

Czy w rocznym obliczeniu podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym (PIT-40) dokonywanym za pracowników, którzy przepracują cały 2005 r., należy wykazać koszty uzyskania przychodów w kwocie 1227 zł - za 12 miesięcy, czy też w kwocie 1124,75 zł - za 11 miesięcy? - Decyzja Izby Skarbowej w Łodzi z 10 stycznia 2006 r. (nr PB I-3/4150/IN-717/US/2005/PM)

Kiedy wierzytelność jest kosztem

Podatnik ma nieściągalną wierzytelność, która powstała z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. Czy istnieje możliwość zaliczenia tej wierzytelności do kosztów uzyskania przychodów w 2005 roku? Czy pismo komornika (niebędące postanowieniem) może być dokumentem, który uprawdopodobni nieściągalność wierzytelności? - Decyzja Izby Skarbowej w Łodzi z 8 lutego 2006 r. (nr PBI-2/4117/IN-11/USŁ-W/2005/JF).

Czy VAT zapłacony przy zakupie paliwa może być kosztem

Czy podatek naliczony związany z nabyciem paliwa silnikowego, oleju napędowego oraz gazu do napędu samochodów, o których mowa w art. 86 ust. 3 ustawy o VAT, stanowi koszt uzyskania przychodu? - Pismo z 11 stycznia 2005 r. nr IS.II/1-0050/321/04, IS.I/1-415/174/04

Czy podatnik może odliczyć VAT, jeżeli nie jest zarejestrowany na potrzeby tego podatku

Czy podatnikowi, który nie złożył zgłoszenia VAT-R i nie uiścił opłaty rejestracyjnej, a który co miesiąc składa deklaracje VAT-7, przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego? - Pismo z 31 grudnia 2004 r. nr PP-443/38/2004

Jedna metoda przez cały okres amortyzacji

Jeśli podatnik zdecyduje się na jedną z metod ustalenia wartości początkowej środka trwałego, musi stosować ją konsekwentnie przez cały okres amortyzacji. Nie ma możliwości zmiany podjętej decyzji. Organy podatkowe wyjaśniły, że nie można dowolnie decydować o wyborze metody. - Decyzja Izby Skarbowej w Opolu z 23 stycznia 2006 r. (nr PF-II-41171/INT/1/KJ/06).

Jaką stawką jest opodatkowane pobieranie prowizji

Jestem pośrednikiem w sprzedaży kart opłaty drogowej (winiet), które rozprowadzam w imieniu i na rzecz Biura Obsługi Transportu Międzynarodowego z siedzibą w X. Działalność ta jest sklasyfikowana w podklasie PKD 74.84B. Z tytułu dystrybucji przedmiotowych winiet uzyskuję prowizję w wysokości 8,5% od wartości dostawy. Jaką stawką podatku od towarów i usług powinnam opodatkować uzyskiwane prowizje? - Pismo z 28 listopada 2005 r. nr U.S.28.I/443-23/05

Czy prowadząc księgę przychodów i rozchodów, można zaliczyć do kosztów odpisy aktualizujące obejmujące należności, których nieściągalność została uprawdopodobniona

Czy art. 23 ust. 1 pkt 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczy wyłącznie podatników osiągających dochody z działalności gospodarczej, prowadzących księgi rachunkowe, czy także podatników prowadzących księgi przychodów i rozchodów? - Pismo z 27 stycznia 2005 r. nr IS.I/2-4117/163/04

Czy można skorzystać z ulgi na Internet na podstawie wyciągu z rachunku bankowego

Czy dokumentem potwierdzającym poniesienie kosztu związanego z użytkowaniem sieci Internet może być wyciąg z konta bankowego, z którego co miesiąc dokonuję przelewu na rachunek usługodawcy? - Pismo z 3 sierpnia 2005 r. nr PBII/415-74/67141/05

Komputera nie odliczysz

Wydatków na zakup komputera nie można odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Komputer nie pomaga w odzyskiwaniu sprawności organizmu i poprawianiu jakości funkcji życiowych osoby niepełnosprawnej - Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego Izby Skarbowej w Łodzi z 4 stycznia 2006 r. (nr PB I-3/4117/IN-76/IUSŁ-B/2005/AA)

Czy można zaliczyć do kosztów wydatki na składniki majątkowe przekazane spółce osobowej do używania

Wraz z mężem, nieprowadzącym działalności gospodarczej, jestem współwłaścicielką lokalu użytkowego i samochodu ciężarowego. Do spółki cywilnej, której jestem wspólniczką, wniosłam prawo do nieodpłatnego używania przedmiotowych składników majątku przez spółkę w prowadzonej działalności gospodarczej. Czy wydatki poniesione na używanie lokalu użytkowego i samochodu ciężarowego mogą być zaliczone w ciężar kosztów uzyskania przychodów spółki? Czy składniki te można wprowadzić do ewidencji środków trwałych spółki cywilnej? - Pismo z 8 sierpnia 2005 r. nr BI/005-0447/04

Stawka 0 proc. przy dostawach dla szkoły

Jaka powinna być forma wystawienia faktury VAT, żeby zastosować 0-proc. stawkę podatku; czy faktura powinna być wystawiona na urząd miasta jako nabywcę, a szkołę jako odbiorcę, czy też szkoła powinna być nabywcą, a urząd miasta płatnikiem? - Pismo z 7 grudnia 2005 r. (nr 1419/UPO-443-141/05/DC).

Czy sprzedaż wierzytelności jest opodatkowana

Czy podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych sprzedaż wierzytelności własnej, jeżeli stroną kupującą jest podmiot zajmujący się skupem wierzytelności? - Decyzja Izby Skarbowej w Katowicach z 4 stycznia 2006 r., nr PBB3-4307/9-4/2005.

Czy rezerwy celowe są kosztem uzyskania przychodów

Czy bank może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów rezerwy celowe utworzone z tytułu udzielonych kredytów i pożyczek, których nie zaliczono do kosztów w poprzednich latach? - Decyzja Izby Skarbowej w Katowicach Ośrodek Zamiejscowy w Bielsku Białej z 11 stycznia 2006 r., nr PBB1/421-90/05.

Jest faktura, koszty poniesiono

Spółka prowadzi działalność na terenie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej. Przedstawiciele spółki wystąpili z pytaniem do organu skarbowego, czy otrzymanie przez spółkę faktur dokumentujących zakupy inwestycyjne jest równoznaczne z poniesieniem kosztów inwestycji? - Decyzja Izby Skarbowej w Katowicach w sprawie interpretacji prawa podatkowego z 5 stycznia 2006 r., nr PBB1/421-88/05

Przy reklamie trzeba pilnować limitu

Nie stanowią kosztów podatkowych wydatki na reprezentację i reklamę w części przekraczającej 0,25 proc. przychodów, chyba że reklama prowadzona jest w środkach masowego przekazu lub publicznie w inny sposób. Po przekroczeniu limitu podatek naliczony wynikający z faktury za usługi nie będzie mógł być odliczony. - Decyzja Izby Skarbowej w Poznaniu z 5 stycznia 2006 r. nr PP-B/406z-34/05/AKB

Można odliczyć VAT od cudzych usług

Czy można odliczyć podatek naliczony wynikający z faktur zakupu usług obcych przekazywanych nieodpłatnie w ramach reklamy niepublicznej? - decyzja Izby Skarbowej w Poznaniu z 5 stycznia 2006 r., nr PP-B/406z-34/05/AKB.

Czy do kosztów uzyskania przychodów można zaliczać odpisy amortyzacyjne od praw autorskich wniesionych do spółki w formie aportu

Spółka z o.o. otrzymała tytułem aportu prawa autorskie do oprogramowania komputerowego. Wartość tych praw została w całości przekazana na kapitał zakładowy. Prawa te są wykorzystywane na potrzeby prowadzonej przez spółkę działalności, a przewidywany okres ich używania jest dłuższy niż rok. Czy spółka z o.o. może zaliczać do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od praw autorskich wniesionych do spółki w formie aportu? - Pismo z 21 lipca 2005 r. nr BI/005-1257/04

Czy pobrać zaliczkę od odszkodowania

Czy zasądzone przez sąd odszkodowanie dla pracownika, w związku z niemożliwością przywrócenia go do pracy na zajmowanym poprzednio stanowisku, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? - postanowienie Urzędu Skarbowego w Końskich z 7 grudnia 2005 r., nr PD 415/19/05.

Czy zmiana wpisu w dowodzie rejestracyjnym samochodu wpływa na kontynuowanie odpisów amortyzacyjnych

Wprowadziłem kupiony samochód ciężarowy do ewidencji środków trwałych w miesiącu jego nabycia o wartości początkowej w kwocie netto zakupu. Do amortyzacji przyjąłem okres pięcioletni (stawka amortyzacyjna - 20%). Czy zmiana wpisu w dowodzie rejestracyjnym samochodu z ciężarowego na osobowy wpłynie na kontynuowanie odpisów amortyzacyjnych? Samochód nadal posiada homologację oraz dopuszczalną ładowność powyżej 500 kg. - Pismo z 20 maja 2005 r. nr BI/005/0067/05.

Czy czynności wykonywane w ramach umowy zlecenia podlegają opodatkowaniu

Na podstawie umów zlecenia wykonuję czynności obejmujące prace finansowo-księgowe i uzyskuję za nie przychód definiowany w art. 13 pkt 8 updof. Czynności te wykonywane są w siedzibie i przy wykorzystaniu wewnętrznego programu komputerowego (księgowego) zlecającego, dlatego bezpośredni nadzór nad jakością mojej pracy sprawuje główna księgowa podmiotu zlecającego wykonanie czynności. Czy czynności wykonywane w ramach przedmiotowych umów podlegają opodatkowaniu VAT? - Pismo z 24 października 2005 r. nr 1433/NG/GV/443-213/2005/MP

Jaki kurs należy przyjąć przy przeliczaniu faktury eksportowej

13 września 2005 r. firma XXX wystawiła fakturę eksportową, natomiast odprawa celna odbyła się 14 września 2005 r. Wywóz towarów do Mołdawii nastąpił transportem zapewnionym przez nabywcę. Z jakiego dnia zastosować średni kurs NBP do przeliczenia faktury eksportowej? Jakie dokumenty uprawniają do zastosowania stawki 0% przy eksporcie towarów? - Pismo z 7 października 2005 r. nr 1419/UPO-443-114/05/DC

Czy zawsze można zaliczyć do kosztów nieodzyskane wierzytelności

Na podstawie wyroku sądu skierowałem na drogę postępowania egzekucyjnego odzyskanie wierzytelności. Otrzymałem postanowienie komornika sądowego umarzające postępowanie wobec stwierdzenia bezskuteczności egzekucji. Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu kwotę nieodzyskanych należności i koszty procesowe? - Pismo z 21 lipca 2005 r. nr BI/005-1161/04

W jakim trybie i za jaki okres można dokonać odliczenia zryczałtowanego wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa

Czy jest możliwość odliczenia zryczałtowanego wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa? W jakim trybie i za jaki okres można dokonać odliczenia? - Pismo z 25 lipca 2005 r. nr 1471/DPF/415/67/05/MJ

Czy każda zaliczka stanowi przychód podatkowy

Zamierzam zawrzeć z kontrahentem umowę długoterminową na 5 lat. Za okres ten zostanie ustalone wynagrodzenie, które jako zaliczka w wysokości 90% zostanie wypłacone na rzecz mojej firmy po zawarciu umowy, a pozostałe 10% będzie wypłacone po zakończeniu umowy. Czy prawidłowym działaniem będzie rejestrowanie kwoty netto otrzymanej zaliczki na koncie rozliczeń międzyokresowych i zaliczanie równowartości miesięcznych rat do przychodów bieżących podlegających opodatkowaniu? - Pismo z 4 lipca 2005 r. nr PD/415-70/05/R1

Gdzie podlegają opodatkowaniu usługi z zakresu badania i analiz technicznych świadczone na rzecz kontrahenta z Unii

Czy świadczona na rzecz kontrahenta z UE (z Czech) usługa z zakresu badania i analiz technicznych (opracowanie założeń techniczno-organizacyjnych sieci monitorowania radiowego), sklasyfikowana pod symbolem 74.3, podlega opodatkowaniu VAT w kraju? Jeżeli tak, to według jakiej stawki? - Pismo z 19 sierpnia 2005 r. nr IIUSPP/443/110/74877/05/31

Czy od wypłaconego wynagrodzenia po zmarłym pracowniku, które stało się częścią spadku, płatnik powinien odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy

W 2004 r. płatnik wypłacił spadkobiercom wynagrodzenie zmarłego pracownika na podstawie prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku. Czy od wypłaconego wynagrodzenia po zmarłym pracowniku, które stało się częścią spadku, płatnik winien naliczyć, pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy? - Pismo z 25 maja 2005 r. nr df/4150-6/2005

W jakiej wysokości dokonywać odpisów amortyzacyjnych w przypadku wynajmowania lokalu mieszkalnego

Czy podatnik będący właścicielem budynku mieszkalnego nabytego w drodze kupna (akt notarialny), który w całości wynajmuje na działalność gospodarczą, może dokonywać odpisu amortyzacyjnego według stawki 2,5%? - Pismo z 24 sierpnia 2005 r. nr DD-415/22/05

Czy wartość bonów towarowych przekazanych pracownikom z okazji świąt stanowi koszt uzyskania przychodów

Z okazji nadchodzących świąt zamierzamy podarować wszystkim swoim pracownikom bony towarowe. Czy wartość bonów towarowych, które nie zostały sfinansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz funduszu związków zawodowych, będzie kosztem uzyskania przychodu? - Pismo z 16 grudnia 2003 r. nr PDII/415-125/03

Od pełnomocnictwa nie ma opłaty

Dokument stwierdzający ustanowienie pełnomocnika w sprawach alimentacyjnych nie podlega opłacie skarbowej i to zarówno w przypadku osoby uprawnionej do alimentów, jaki i zobowiązanej - postanowienie prezydenta Kutna z 24 listopada 2005 r., nr FB.3110/05/2005.

Czy podatnik podatku liniowego może odliczyć darowizny na działalność charytatywno-opiekuńczą prowadzoną przez kościelną osobę prawną

Czy prowadząc działalność gospodarczą i osiągając z tego tytułu dochód opodatkowany podatkiem liniowym, mogę odliczyć od dochodu pełną kwotę darowizny przekazanej na działalność charytatywno-opiekuńczą prowadzoną przez kościelną osobę prawną? - Pismo z 19 sierpnia 2005 r. nr US34/DD2/415/17/05

Czy można zaliczyć do kosztów VAT zapłacony kontrahentowi, który nie był uprawniony do wystawiania faktur

Czy w związku z zakupem towaru udokumentowanym fakturami VAT od podmiotu, który nie dokonał zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie VAT i nie był uprawniony do wystawienia faktur, kosztem uzyskania przychodu jest VAT naliczony od dokonanych transakcji? - Pismo z 16 czerwca 2005 r. nr PD423-05/05

Jaki kurs przyjąć przy przeliczaniu faktur korygujących wystawionych w walucie obcej

Wystawiłem fakturę korygującą na rzecz kontrahenta zagranicznego, która zawiera kwoty wyrażone w walucie obcej. W jaki sposób (według jakiego kursu) należy przeliczyć na złote kwoty wyrażone w walucie obcej? - Pismo z 23 sierpnia 2005 r. nr PP/443-116B/83276/05

Przyporządkowanie do roku kosztów obsługi gwarancyjnej

Spółka realizuje wydatki w 2005 r. w ramach rękojmi i gwarancji na podstawie zrealizowanych w latach ubiegłych umów na wykonanie prac projektowych. Spółka zwraca się z zapytaniem, czy powyższe wydatki może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w roku 2005? - Pismo Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty z 24 października 2005 r. (sygn. akt II/423-017/155/51494/05/MW)

Kiedy nabywca przedsiębiorstwa odpowiada za długi związane z jego prowadzeniem

14 czerwca 2005 r. na posiedzeniu rady wierzycieli postępowania upadłościowego prowadzonego dla Spółdzielni Pracy YYY w upadłości złożyłem ofertę zakupu nieruchomości należącej do masy upadłej Spółdzielni Pracy YYY. Czy jako potencjalny nabywca nieruchomości będę odpowiadał za zaległości podatkowe, jeżeli od daty ich powstania upłynęło 5 lat?

Czy wydanie bonu towarowego w ramach sprzedaży premiowej podlega opodatkowaniu

Dokonywałam zakupów w hurtowni M. i byłam nagradzana w ramach sprzedaży premiowej, w zależności od wysokości zakupów w danym miesiącu w rozbiciu na artykuły spożywcze i przemysłowe, premią w postaci bonu towarowego. Czy podlega opodatkowaniu otrzymanie nagrody w postaci bonu towarowego wydanego w ramach sprzedaży premiowej?

Liczy się moment przydziału garażu

W kwietniu 1997 r. spółdzielnia mieszkaniowa przydzieliła podatnikom garaż w budynku na zasadach własnościowego prawa do lokalu. W październiku 2003 r. aktem notarialnym spółdzielnia nieodpłatnie "przeniosła" na rzecz podatników prawo własności lokalu użytkowego (czyli tego garażu stanowiącego odrębną nieruchomość), wraz z przynależnym do niego udziałem w prawie użytkowania wieczystego działki. W sierpniu 2005 r. małżonkowie sprzedali garaż. Nie mają jednak pewności, czy nie muszą zapłacić 10-proc. podatku związanego ze zbyciem tej nieruchomości.

Czy można odliczać nabytą w 1999 r. ulgę

Czy ulga z tytułu wydatków na zakup nowego mieszkania, do której podatnik nabył prawo w 1999 r., będzie podlegała odliczeniu od podatku za rok 2005 i lata następne, aż do całkowitego jej odliczenia?

Wydatek na wniosek o dotację jako koszt

Czy wydatek poniesiony na opracowanie wniosku o uzyskanie dotacji będzie stanowić koszt uzyskania przychodów. Pismo Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 22 września 2005 r. (nr PB2/005-SIP-148/05)

Czy opodatkować zawieszenie

Jakie konsekwencje rodzi zawieszenie działalności składu podatkowego? Czy będzie ono skutkować traktowaniem znajdujących się w składzie towarów jako wyprowadzonych ze składu i obowiązkiem uiszczenia od nich podatku akcyzowego?

Akcja reklamowa prowadzona przez agenta

Czy wydatki reklamowe, którymi spółka A zostaje obciążona przez swojego agenta, a które potem będą zrefundowane przez spółkę X, w spółce A należy kwalifikować jako pozostałe koszty, czy też mają one być zaliczone do kosztów reklamy limitowanej lub nielimitowanej w zależności od formy przeprowadzonej akcji reklamowo-promocyjnej?

W jakiej wysokości naliczać koszty uzyskania przychodów w przypadku wynagrodzeń wypłacanych kwartalnie

Prezes zarządu spółki otrzymuje wypłacane kwartalnie wynagrodzenie z tytułu udziału w zarządzie spółki i wykonywania obowiązków z tym związanych. Czy koszty uzyskania przychodu należy w tym przypadku naliczyć w wysokości 102,25 zł, czy w wysokości trzykrotności tej kwoty, a więc 306,75 zł za kwartał?

Czy koszt wymiany pokrycia dachu budynku magazynowego można zaliczyć bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów

Spółka zamierza przeprowadzić prace remontowe polegające na wymianie pokrycia dachu na budynku magazynowym, których wartość ma wynieść ok. 40 000 zł. Czy planowane wydatki można zakwalifikować do remontu i jednorazowo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, czy też należy uznać je za ulepszenie środka trwałego?

Czy zbycie samochodu wykorzystywanego do prowadzenia działalności opodatkowanej korzystające ze zwolnienia powoduje obowiązek korekty odliczonego VAT

Czy należy korygować kwotę odliczonego podatku naliczonego z tytułu zakupu samochodu osobowego w celach demonstracyjnych (służącego sprzedaży opodatkowanej), który został wprowadzony na stan środków trwałych i amortyzowany, a następnie po 6 miesiącach używania sprzedany ze zwolnieniem?

Jak określić moment powstania obowiązku podatkowego

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób prawnych, jeżeli odbiorca dokonał płatności 29 grudnia 2004 r., faktura została wystawiona 31 grudnia 2004 r., a termin płatności określono w niej na dzień 21 stycznia 2005 r.?

REKLAMA