REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jaki kurs należy przyjąć przy przeliczaniu faktury eksportowej

REKLAMA

13 września 2005 r. firma XXX wystawiła fakturę eksportową, natomiast odprawa celna odbyła się 14 września 2005 r. Wywóz towarów do Mołdawii nastąpił transportem zapewnionym przez nabywcę. Z jakiego dnia zastosować średni kurs NBP do przeliczenia faktury eksportowej? Jakie dokumenty uprawniają do zastosowania stawki 0% przy eksporcie towarów? - Pismo z 7 października 2005 r. nr 1419/UPO-443-114/05/DC
ODPOWIEDŹ US – SKRÓT
Jeżeli wystawiliście Państwo fakturę przed powstaniem obowiazku podatkowego, powinniście stosować do przeliczenia tej faktury kurs z dnia powstania obowiązku podatkowego w eksporcie towarów. Stawkę 0% można stosować, gdy przed złożeniem deklaracji podatkowej będziecie Państwo mieli dokument potwierdzający wywóz towaru poza Wspólnotę.

KOMENTARZ EKSPERTA
Stanowisko organu podatkowego co do sposobu przeliczania faktury eksportowej jest nieprawidłowe. Organ błędnie przyjął, że jeżeli faktura jest wystawiona przed powstaniem obowiązku podatkowego, nie przyjmuje się do jej wyliczenia kursu z dnia jej wystawienia, ale kurs z dnia powstania obowiązku podatkowego. Organ podatkowy błędnie określił również możliwość zastosowania stawki 0% do tzw. eksportu pośredniego, z którym mamy do czynienia w pytaniu, gdy towar jest wywożony przez nabywcę. Z odpowiedzi wynika, że jeżeli dokumenty potwierdzające wywóz towarów poza Wspólnotę nie dotrą przed złożeniem deklaracji podatkowej za ten okres, podatnik może dokonać rozliczenia tej transakcji w następnej deklaracji, kiedy będzie już dysponował potrzebnymi dokumentami. Taki mechanizm rozliczenia jest prawidłowy, ale tylko w przypadku tzw. eksportu bezpośredniego, czyli gdyby towar wywoził pytający, a nie nabywca, tak jak ma to miejsce w przedstawionym stanie faktycznym. W opisanej sytuacji prawidłowe byłoby rozliczenie eksportu w deklaracji za miesiąc, w którym powstał obowiązek podatkowy z tego tytułu, z zastosowaniem stawki 0%, jeżeli pytający miałby odpowiednie dokumenty. Jeżeli nie, to nie może on, tak jak to stwierdził organ podatkowy, przesunąć rozliczenia na następny miesiąc. Powinien wykazać eksport ze stawką krajową, a po otrzymaniu dokumentów skorygować deklarację.

ODPOWIEDŹ US – WYCIĄG
Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku informuje:
Do opisanego stanu faktycznego mają zastosowanie następujące normy prawa podatkowego: art. 2 pkt 8, art. 41 ust. 4, 6, 7, 8, 11 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, § 37 rozporządzenia Ministra Finansów z 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 97, poz. 970 ze zm.), § 13 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 95, poz. 798).
Przepis art. 106 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług stanowi delegację dla Ministra Finansów do określenia, w drodze rozporządzenia, sposobu przeliczania kwot wykazanych w fakturach, jeżeli na fakturach wykazywane są kwoty w walutach obcych, z uwzględnieniem przepisów określających moment powstania obowiązku podatkowego. Wykonaniem tej delegacji jest § 37 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.
WAŻNE!
Kwoty wyrażone w walucie obcej, wykazane na fakturze, przelicza się na złote według wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski bieżącego kursu średniego waluty obcej na dzień wystawienia faktury, jeżeli faktura jest wystawiana w terminie, w którym podatnik obowiązany jest do jej wystawienia.
Jeżeli na dzień wystawienia faktury bieżący kurs średni waluty obcej nie został wyliczony i ogłoszony, do przeliczenia stosuje się kurs wymiany ostatnio wyliczony i ogłoszony. Zgodnie z ust. 3 w przypadku niewystawienia faktury w terminie, w którym podatnik obowiązany jest do jej wystawienia, kwoty wyrażone w walucie obcej przelicza się na złote według wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski bieżącego kursu średniego waluty obcej na dzień powstania obowiązku podatkowego. Zgodnie z art. 19 ust. 6 ustawy obowiązek podatkowy w eksporcie towarów powstaje z chwilą potwierdzenia przez urząd celny, określony w przepisach celnych, wywozu towaru poza terytorium Wspólnoty.
Ustawodawca nie wskazał szczególnego terminu wystawienia faktury dokumentującej eksport towarów, dlatego w sprawie znajduje zastosowanie przepis ogólny, tj. art. 106 ust. 1 ustawy, który nakazuje wystawić fakturę potwierdzającą sprzedaż, w zw. z § 13 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 95, poz. 798), nie później niż siódmego dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.
Jak z powyższego wynika, przepisy § 37 ust. 1–3 ww. rozporządzenia ustanawiają ogólne zasady przeliczania kwot wykazanych na fakturach, gdy kwoty te wykazywane są w walutach obcych, w tym m.in. z tytułu eksportu towarów.
Jeśli więc podatnik wystawił fakturę przed powstaniem obowiązku podatkowego, winien stosować do przeliczenia przedmiotowej faktury kurs z dnia powstania obowiązku podatkowego w eksporcie towarów.
WAŻNE!
Eksportem jest potwierdzony przez urząd celny określony w przepisach celnych wywóz towarów z terytorium kraju poza terytorium Wspólnoty w wykonaniu czynności określonych w art. 7 ust. 1 pkt 1–4, jeżeli wywóz jest dokonany przez dostawcę lub na jego rzecz albo nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju lub na jego rzecz.
Ustawa o podatku od towarów i usług nie precyzuje, w jaki sposób wywóz towarów poza terytorium Wspólnoty powinien być dokumentowany. Zgodnie z art. 41 ust. 6 ustawy stawkę VAT w wysokości 0% stosuje się w eksporcie towarów pod warunkiem, że przed złożeniem deklaracji podatkowej za dany miesiąc podatnik otrzymał dokument potwierdzający wywóz towaru poza granicę Wspólnoty. Należy jednak zauważyć, że w praktyce nie ma możliwości legalnego wywozu towaru bez potwierdzenia tego faktu na formularzu SAD. W związku z tym podstemplowany dokument SAD (gdy wywozu dokonuje nabywca lub inny podmiot w jego imieniu) lub SAD potwierdzający objęcie towaru procedurą wywozu (gdy wywozu dokonuje dostawca lub inny podmiot w jego imieniu) będzie wystarczającym potwierdzeniem wywozu towarów poza terytorium Wspólnoty. Jeżeli wywozu dokonuje nabywca (lub inny podmiot w jego imieniu), to zgodnie z art. 41 ust. 11 ustawy z dokumentu, w którym urząd celny określony w przepisach celnych potwierdził wywóz tych towarów, musi wynikać tożsamość towaru będącego przedmiotem dostawy i wywozu.
W przypadku gdy firma do 25 października 2005 r., tj. do dnia złożenia deklaracji podatkowej za wrzesień, nie otrzyma dokumentu potwierdzającego wywóz towaru poza terytorium Wspólnoty – podatnik nie ewidencjonuje tej dostawy w ewidencji za dany okres rozliczeniowy, lecz w okresie następnym, stosując stawkę podatku 0% pod warunkiem otrzymania – przed złożeniem deklaracji podatkowej za ten okres – dokumentu potwierdzającego wywóz towaru poza terytorium Wspólnoty. W razie nieotrzymania tego dokumentu w określonym terminie należy zaewidencjonować daną fakturę z zastosowaniem stawki VAT właściwej dla dostawy tego towaru na terytorium kraju. W przedstawionym stanie faktycznym należy to uczynić w październiku, przy czym warunkiem zastosowania stawki 0% będzie otrzymanie dokumentu potwierdzającego wywóz do 25 listopada 2005 r. (art. 41 ust. 6 i 7 ustawy).
Trzeba też zaznaczyć, że otrzymanie przez podatnika dokumentu potwierdzającego wywóz towaru poza terytorium Wspólnoty w terminie późniejszym upoważnia go do dokonania korekty podatku należnego w rozliczeniu za okres, w którym otrzymał dokument (art. 41 ust. 9 ustawy).

Inne pisma dotyczące omawianego zagadnienia, zamieszczone w bazie internetowej:
• PSUS/PPOI/443/291/05/AD


Autopromocja

REKLAMA

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Kasowy PIT - projekt ustawy opublikowany

Projekt ustawy o kasowym PIT został opublikowany. Od kiedy wchodzi w życie? Dla kogo jest kasowy PIT? Co to jest i na czym polega?

Obligacje skarbowe [maj 2024 r.] - oprocentowanie i oferta obligacji oszczędnościowych (detalicznych)

Ministerstwo Finansów w komunikacie z 24 kwietnia 2024 r. poinformowało o oprocentowaniu i ofercie obligacji oszczędnościowych Skarbu Państwa nowych emisji, które będą sprzedawane w maju 2024 roku. Oprocentowanie i marże tych obligacji nie zmieniły się w porównaniu do oferowanych w kwietniu br. Od 25 kwietnia można nabywać nową emisję obligacji skarbowych w drodze zamiany.

Kasowy PIT dla przedsiębiorców z przychodami do 250 tys. euro od 2025 roku. I tylko do transakcji fakturowanych [projekt ustawy]

Ministerstwo Finansów przygotowało i opublikowało 24 kwietnia 2024 r. projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Ta nowelizacja przewiduje wprowadzenie kasowej metody rozliczania podatku dochodowego. Z tej metody będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają działalność, a także ci przedsiębiorcy, których przychody w roku poprzednim nie przekraczały 250 tys. euro.

Coraz więcej kontroli firm logistycznych. Urzędy celno-skarbowe sprawdzają pozwolenia na uproszczenia celne

Urzędy celno-skarbowe zintensyfikowały kontrole firm logistycznych. Chodzi o monitoring pozwoleń na uproszczenia celne, szczególnie tych wydanych w czasie pandemii. Jeśli organy celno-skarbowe natrafią na jakiekolwiek uchybienia, to może dojść do zawieszenia pozwolenia, a nawet jego odebrania.

Ostatnie dni na złożenia PIT-a. W pośpiechu nie daj szansy cyberoszustowi! Podstawowe zasady bezpieczeństwa

Obecnie już prawie co drugi Polak (49%) przyznaje, że otrzymuje podejrzane wiadomości drogą mailową. Tak wynika z najnowszego raportu SMSAPI „Bezpieczeństwo Cyfrowe Polaków 2024”. Ok. 20% Polaków niestety klika w linki zawarte w mailu, gdy wiadomość dotyczy ważnych spraw. Jak zauważa Leszek Tasiemski, VP w firmie WithSecure – ostatnie dni składania zeznań podatkowych to idealna okazja dla oszustów do przeprowadzenia ataków phishingowych i polowania na nieuważnych podatników.

Czy przepis podatkowy napisany w złej wierze nie rodzi normy prawnej? Dlaczego podatnicy unikają stosowania takich przepisów?

Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą często kontestują obowiązki nakładane na podstawie przepisów podatkowych. Nigdy wcześniej nie spotkałem się z tym w takim natężeniu – może na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku, gdy wprowadzono drakońskie przepisy tzw. popiwku – pisze prof. Witold Modzelewski. Dlaczego tak się dzieje?

Szef KAS: Fundacje rodzinne nie są środkiem do unikania opodatkowania

Szef Krajowej Administracji skarbowej wydał opinię zabezpieczającą w której potwierdził, że utworzenie fundacji, wniesienie do niej akcji i następnie ich sprzedaż nie będzie tzw. „unikaniem opodatkowania”, mimo wysokich korzyści podatkowych. Opinię zabezpieczające wydaje się właśnie w celu rozstrzygnięcia, czy proponowana czynność tym unikaniem by była.
Przedmiotowa opinia została wydana na wniosek przedsiębiorcy, który planuje utworzenie rodzinnej platformy inwestycyjnej przy wykorzystaniu Fundacji poprzez wniesienie do niej m.in. akcji spółki. Natomiast spółka jest właścicielem spółek zależnych, które uzyskują przychody prowadząc działalność operacyjną w różnych krajach świata. 

Laptopy otrzymane przez uczniów i nauczycieli zwolnione z PIT - rozporządzenie MF

Laptopy oraz bony na laptopy, otrzymane w 2023 r. przez uczniów i nauczycieli, są zwolnione z PIT – wynika z rozporządzenia MF, które weszło w życie we wtorek 23 kwietnia 2024 r.

Kontyngent możliwym lekarstwem na cła

Każdy towar o statusie celnym nieunijnym w momencie wjazdu na terytorium UE obciążony jest długiem celnym. Dług ten wynika z unijnych przepisów prawa. Uzależniony jest od kodu taryfy celnej, wartości celnej towaru, pochodzenia oraz zastosowanej waluty dla danej transakcji. Unia Europejska stoi na straży konkurencyjności swoich rodzimych przedsiębiorstw, a to oznacza, że ma wielorakie narzędzia do swojej dyspozycji, aby zapewnić bezpieczne funkcjonowanie naszym przedsiębiorcom. Jednym z takich narzędzi jest cło ochronne (odwetowe), którego celem jest ochrona produkcji unijnej przed konkurencją z krajów trzecich. Często cło to występuje z cłem antydumpingowym, którego z kolei celem jest wyrównanie cen rynkowych towaru sprowadzanego z krajów trzecich z towarem produkowanym w UE.

Rozliczenie składki zdrowotnej za 2023 rok - termin w 2024 roku, zasady [komunikat ZUS]. Jak wypełnić i do kiedy złożyć ZUS DRA lub ZUS RCA?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że część płatników składek - osób prowadzących pozarolniczą działalność - musi przekazać do ZUS roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za rok 2023. W dniu 20 maja 2024 r. mija termin na złożenie ZUS DRA lub ZUS RCA za kwiecień 2024 r., w którym uwzględnione będzie to rozliczenie.

REKLAMA