REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Wyjaśnienia

Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail

Moment zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów

Czy wydatek poniesiony w grudniu 2004 r. na uiszczenie należności za wykonanie badań w zakresie uzyskania "deklaracji zgodności" produkowanej stolarki okiennej należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu roku podatkowego 2004, mając na uwadze, że produkcja tych okien będzie trwała również w roku podatkowym 2005?

Obsługa księgowa nieruchomości z VAT

Podatniczka w ramach zarejestrowanej działalności gospodarczej wykonuje usługę w zakresie obsługi księgowej nieruchomości, którą zamieszkuje, na podstawie umowy z zarządcą nieruchomości. Czy powyższa usługa po 1 maja 2004 r. będzie podlegała VAT?

Zamiana gruntów między gminą a osobą fizyczną

Nie wszystkie świadczenia z funduszu z podatkiem

Czy wszystkie świadczenia finansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Darowizna na rzecz biblioteki

Administrowanie placem targowym

Jaką stawką podatku VAT należy opodatkować wydawanie zezwoleń na przyłącze do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej?

Dochody osiągnięte przez Radę Rodziców z organizacji zajęć pozalekcyjnych

Świadczenie usług pomiędzy JST a jednostkami organizacyjnymi tej samej gminy

Proszę o udzielenie informacji na temat opodatkowania podatkiem VAT świadczenia usług pomiędzy jednostką samorządu terytorialnego a jednostkami organizacyjnymi tej samej gminy oraz opodatkowania dotacji przekazywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na wykonanie zadań statutowych.

Usługi świadczone przez gospodarstwo pomocnicze

Czy usługi świadczone przez gospodarstwo pomocnicze (dostarczanie ciepła) na rzecz jednostki macierzystej są opodatkowane podatkiem od towarów i usług?

Odliczanie podatku naliczonego w stosunku do towarów i usług wykorzystywanych do sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej

Zarząd Drogowych Przejść Granicznych prosi o wyjaśnienie, jak należy odliczać podatek naliczony w stosunku do towarów i usług wykorzystywanych do wykonywania:l działalności statutowej (obsługa organu administracji rządowej) Wojewody w zakresie utrzymania drogowych przejść granicznych, gdzie zarząd nie występuje jako podatnik VAT,l innej działalności na podstawie umów cywilnoprawnych (są to w szczególności umowy najmu pomieszczeń dla podmiotów gospodarczych umiejscowionych na przejściach granicznych), gdzie Zarząd występuje jako podatnik VAT.

Prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów będących dowodami rzeczowymi

W jaki sposób fakturować usługi przechowania pojazdów, to jest: prowadzenia parkingu strzeżonego dla pojazdów będących dowodami rzeczowymi w sprawach prowadzonych przez Policję, Prokuratury, Sądy, które zostały rozpoczęte i zakończone przed 1 maja 2004 r. oraz usługi rozpoczęte przed 1 maja, ale zakończone po tej dacie i usługi rozpoczęte po 1 maja 2004 r.?

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń w kwotach uwzględniających podatek dochodowy

Określenie organu podatkowego właściwego do realizacji zaległości podatkowych

Wyłączenie z opodatkowania podatkiem od nieruchomości

Podatnik czynny

Podatek od dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych

Podatek dla zakładów udzielających świadczeń zdrowotnych

Czy wspólnota mieszkaniowa może być podatnikiem VAT?

Na podstawie art. 14 § 1 pkt 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn.zm.), w celu zapewnienia jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej w zakresie rozliczeń wspólnot mieszkaniowych, uprzejmie wyjaśniam.

Opodatkowanie dochodów ze zbycia papierów wartościowych

Opodatkowanie przychodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych

Określenie pojęcia przychodów z najmu

Obowiązek składania deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych

Opłata skarbowa od potwierdzenia zgłoszenia rejestracyjnego przez podatników podatku akcyzowego

Opłaty za przyłączenie do sieci energetycznej

Sprzedaż incydentalna

W przypadku podatników, którzy dokonali lub dokonają incydentalnej sprzedaży na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, nie zawsze powstanie obowiązek prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Podatnik, który dokonuje sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie indywidualnych gospodarstw rolnych ma, co do zasady obowiązek prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Spadek a dział spadku

Jaka opłata od potwierdzenia zarejestrowania

Moment powstania przychodu a wypowiedzenie umowy leasingu przed terminem

Jak określić moment powstania przychodu w przypadku wypowiedzenia przed terminem umowy leasingu przez korzystającego - w szczególności pytanie dotyczy: niezapłaconych rat leasingowych, odszkodowania, kosztów zw. z działaniem osób trzecich prowadzących do zwrotu przedmiotu leasingu oraz opłaty windykacyjnej i kosztów wyceny przedmiotu leasingu?

Podatek od środków transportowych

Podatek rolny od gruntów stanowiących współwłasność

Pismo Dyrektora Departamentu Podatków Lokalnych i Katastru z 2 marca 2004 r. do wójta gminy (...) (nr LK-120/LP/04/AP)

Inkasent w podatkach i opłatach lokalnych

Wystawianie tytułów wykonawczych na podstawie decyzji określających odsetki od zaliczek

REKLAMA