reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Wyjaśnienia > Opłaty za przyłączenie do sieci energetycznej

Opłaty za przyłączenie do sieci energetycznej

Odpowiadając na pismo z dnia 19 sierpnia 2003 r. w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych, Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje:
W myśl art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.), zwanej dalej ustawą, odliczeniu od podatku podlegają poniesione przez podatnika w roku podatkowym wydatki na własne potrzeby mieszkaniowe, przeznaczone na remont i modernizację – zajmowanego na podstawie tytułu prawnego – budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego oraz wpłaty na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej, utworzonych na podstawie odrębnych przepisów.
Rodzaje wydatków mieszczących się w zakresie ulgi na remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego zawiera rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 grudnia 1996 r. w sprawie określenia rodzajów wydatków na remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, o które zmniejsza się podatek dochodowy (Dz.U. nr 156, poz. 788). Stosownie do postanowień par. 1 tego rozporządzenia, za wydatki na remont i modernizację uważa się wydatki poniesione na:
1) zakup materiałów i urządzeń,
2) zakup usług obejmujących:
a) wykonanie ekspertyzy, opinii, projektu,
b) transport materiałów i urządzeń,
c) wykonawstwo robót,
3) najem sprzętu budowlanego,
4) opłaty administracyjne i inne opłaty wynikające z odrębnych przepisów
– w związku z robotami określonymi w załącznikach do rozporządzenia.
Szczegółowe warunki przyłączenia podmiotów do sieci elektroenergetycznych zawiera rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 września 2000 r. opublikowane w Dz.U. nr 85, poz. 957. W myśl par. 3 tego rozporządzenia, przyłączenie podmiotów do sieci elektroenergetycznej następuje na podstawie umowy o przyłączenie i po spełnieniu warunków przyłączenia, określonych przez przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem i dystrybucją energii elektrycznej. Umowa o przyłączenie, oprócz innych warunków, powinna określać także wysokość opłaty za przyłączenie oraz sposób jej regulowania (par. 9 pkt 4 rozporządzenia).
A zatem opłata za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej mieści się w zakresie wydatków na remont i modernizację określonych w powołanym wyżej rozporządzeniu z dnia 1 grudnia 1996 r. Odrębną kwestią jest natomiast sposób dokumentowania poniesionych na ten cel wydatków. Odliczeniu od podatku w ramach przedmiotowej ulgi podlegają jedynie wydatki udokumentowane fakturą wystawioną wyłącznie przez podatnika podatku od towarów i usług, niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku lub dowodu odprawy celnej (art. 27a ust. 6 pkt 1 ustawy).
Zasady wystawiania faktur przez podatników podatku od towarów i usług określają przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. nr 27, poz. 268 ze zm.). Zgodnie z par. 45 pkt 5 tego rozporządzenia fakturami mogą być również rachunki, o których mowa w art. 87–90 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. nr 137, poz. 926 ze zm.), wystawiane przez podatników nieobowiązanych do wystawiania faktur według zasad określonych w par. 34–43, par. 44–47, par. 48 ust. 1 i 2, par. 49 i par. 51 tego rozporządzenia.
Pobieranie opłat za przyłączenie podmiotów do sieci elektroenergetycznych nie podlega przepisom o podatku od towarów i usług, dlatego też przedsiębiorstwa energetyczne pobierające takie opłaty nie mają uprawnień do wystawienia z tego tytułu faktur VAT, lecz rachunków, o których mowa w powołanym wyżej par. 45 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r., traktowanych na równi z fakturami.
W świetle powyższego Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, iż poniesione przez podatników wydatki na opłaty za przyłączenie do sieci elektroenergetycznych podlegają odliczeniu od podatku na podstawie art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy, o ile przedsiębiorstwo energetyczne wystawiające rachunek, o którym mowa w par. 45 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r., jest podatnikiem podatku od towarów i usług niekorzystającym ze zwolnienia od tego podatku.
Pismo PB5/KD-066–461-2205/03 p.o. Dyrektora Departamentu Podatków Bezpośrednich z 22.09.2003 r. do Izby Skarbowej w Bydgoszczy (do wiadomości wszystkich izb skarbowych)
reklama

Czytaj także

Źródło:

GP
Jak przygotować się do zmian 2021. Podatki. Rachunkowość. Prawo pracy. ZUS47.20 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

SMM Legal

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama