REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Wyjaśnienia

Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail

Kiedy wydatki ponoszone na rzecz podwykonawców można zaliczyć do kosztów

Czy w przypadku gdy inwestor jednoznacznie nie wyraża zgody na wykonanie prac wynikających z umowy o roboty budowlane przez podwykonawców wskazanych przez wykonawcę, wydatki ponoszone przez tego wykonawcę na rzecz podwykonawców będą stanowiły dla niego koszt uzyskania przychodów? - Pismo z 10 kwietnia 2006 r. nr PBB1/4218-0009/06/2

Podatek od najmu tablicy reklamowej

Jeśli umowa najmu tablicy reklamowej nie jest zawarta w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, podatnik może opodatkować przychody z tego tytułu ryczałtem. - Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego Izby Skarbowej w Katowicach z 19 czerwca 2006 r. (nr PBB3-4117/3-0029/2006).

Lokal musi być oddany do użytkowania

Opłaty wynikające z faktury VAT dotyczące bieżącej eksploatacji zakupionego, ale jeszcze nie oddanego do użytkowania lokalu, nie mogą bezpośrednio stanowić kosztu uzyskania przychodu. - Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego Izby Skarbowej w Łodzi z 13 czerwca 2006 r. (nr PB I-2/4117/IN-10/US Łask/06/JF).

Odliczysz, jeśli masz umowę

Jeśli podatnik chce skorzystać z ulgi odsetkowej, musi posiadać umowę kredytową, która potwierdza udzielenie kredytu przeznaczonego na inwestycję związaną z zaspokojeniem własnych potrzeb mieszkaniowych. - Decyzja Izby Skarbowej w Katowicach z 22 maja 2006 r. (nr PBB34117/30026/ 2006).

Od wynagrodzenia prezesa trzeba pobrać zaliczki

Przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem traktowane są jak przychody z działalności wykonywanej osobiście. Trzeba więc od nich pobierać zaliczki na PIT. - Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego Izby Skarbowej w Katowicach z 9 czerwca 2006 r. (nr PBB2-4117/3-0038/2006).

Jaką stawką jest opodatkowane organizowanie kolonii dla dzieci i młodzieży

Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie usług turystycznych związanych z wypoczynkiem i rekreacją oraz usług im towarzyszących, w tym również dotyczących kolonii dla dzieci i młodzieży. Jaką stawką powinnam opodatkować takie usługi? - Pismo z 3 lutego 2006 r. nr VO/006/14/110/05/EK

Dozwolone dwie formy opodatkowania

Wybór opodatkowania stawką liniową w odniesieniu do dochodów uzyskiwanych w spółce cywilnej nie wyklucza możliwości korzystania z ryczałtu w działalności gospodarczej prowadzonej indywidualnie. - Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego Izby Skarbowej w Opolu z 25 maja 2006 r. (nr PF-II-41180/INT/2/KJ/06).

Ustępujący wspólnik spółki musi zapłacić podatek dochodowy

Jeżeli po wystąpieniu ze spółki wspólnik nie będzie kontynuował działalności, to musi zapłacić 10-proc. zryczałtowany PIT z tytułu remanentu likwidacyjnego. - Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego Izby Skarbowej w Łodzi z 5 czerwca 2006 r. (nr PB I-2/4150/IN-110/US Ł-Śr./06/MM).

Sprzedaż kwoty mlecznej z podatkiem

Sprzedaż kwoty mlecznej jest przychodem podatnika i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. - Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego Izby Skarbowej w Katowicach z 31 maja 2006 r. (nr PBB3-4117/3-0030/2006).

Dochód ze sprzedaży jest opodatkowany

Sprzedaż praw i roszczeń z tytułu wybudowania stanowiska parkingowego podlega PIT. Dochód z takiej transakcji należy uwzględnić w zeznaniu rocznym. - Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego Izby Skarbowej w Łodzi z 2 czerwca 2006 r. (nr PB I-3/4117/IN-22/IIUSŁ-B/2006/AA).

Gdzie płacony jest VAT

Jeżeli miejscem rozpoczęcia wysyłki lub transportu towarów do nabywcy jest Szwecja, usługi te opodatkowane są w tym kraju. - Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego z 25 kwietnia 2006 r. Izby Skarbowej w Rzeszowie (nr IS.II/1/4430-44/06).

Renta niemiecka, a podatek w Polsce

Renta wypadkowa otrzymywana z Niemiec, wypłacana podatnikowi mającemu miejsce zamieszkania na terytorium RP, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce. - Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego Izby Skarbowej w Opolu z 25 maja 2006 r. (nr PF-II-41171/INT/5/HA/06).

Dochód ze sprzedaży podlega PIT

Dochód uzyskany w 2005 roku ze sprzedaży akcji NFI otrzymanych w zamian za przysługujące w latach 1995-1996 świadectwa udziałowe podlega PIT. - Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego Izby Skarbowej w Kielcach z 10 maja 2006 r. (nr PD2-4151-59/06).

Czy można odliczyć VAT z faktur otrzymanych przed dokonaniem rejestracji jako podatnik VAT

Dokonałem rejestracji w podatku od towarów i usług 9 stycznia 2006 r. Natomiast faktury za kupione towary i usługi otrzymywałem przez cały styczeń 2006 r. Czy mam prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur otrzymanych w styczniu przed dniem rejestracji dla celów VAT? - Pismo z 6 kwietnia 2006 r. nr PP/406-15/06/KR

Potrzebna zgoda inwestora

Jeśli inwestor nie wyrazi zgody na wykonanie prac przez podwykonawców, wydatki ponoszone na rzecz podwykonawców nie będą stanowiły dla wykonawcy kosztu uzyskania przychodów. - Decyzja Izby Skarbowej w Katowicach Ośrodek Zamiejscowy w Bielsku-Białej z dnia 10 kwietnia 2006 r. (nr PBB1/4218-0009/06/2).

Czy dochody osiągane przy realizowaniu programu finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej są zwolnione

Czy osoby uzyskujące dochody z tytułu zatrudnienia na umowę o pracę lub umowę zlecenia, bezpośrednio realizujące cel programu finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego? - Pismo z 21 lutego 2006 r. nr D-2/415/5/2006

Nieodpłatne przekazanie materiałów reklamowych

Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług czynności nieodpłatnego przekazania, na cele reprezentacji lub reklamy, dla odbiorców z państw trzecich gadżetów i innych materiałów reklamowych? - Pismo z 24 marca 2006 r., sygn. PPB2/4407-0009/06/I

Odpłatne świadczenia dla pracowników podlegają VAT

Świadczenie odpłatnych usług na rzecz pracowników jest opodatkowane VAT. Podstawę opodatkowania stanowi kwota, jaką powinien uiścić pracownik, pomniejszona o należny podatek. - Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego Izby Skarbowej w Rzeszowie z 8 maja 2006 r. (nr L. IS. II/2-4430/285/05).

Poczęstunek dla artystów może być kosztem podatkowym

Wydatki na zakup herbaty, ciastek itp. dla artystów występujących na koncertach przyczyniają się do uzyskania przychodu. Są więc kosztem podatkowym. - Decyzja Izby Skarbowej w Katowicach Ośrodek Zamiejscowy w Bielsku-Białej z 26 kwietnia 2006 r. (nr PBB1/427-0006/06/3).

Czy należy dokonać korekty odliczonego VAT, gdy nie doszło do sprzedaży nabytego towaru

Odliczyłem VAT od kupionego towaru, który w nocy został skradziony. Mimo zgłoszenia na policję nie znaleziono sprawców i umorzono postępowanie. Sklep nie był ubezpieczony. Czy powinienem skorygować odliczony VAT w związku z kradzieżą? - Pismo z 28 lutego 2006 r. nr 1405 UPP-443/8/2006/AJ

Czy brak własnego stanowiska we wniosku o interpretację skutkuje pozostawieniem go bez rozpatrzenia

Czy niepodanie przez podatnika we wniosku o wydanie interpretacji własnego stanowiska w sprawie skutkuje pozostawieniem tego wniosku bez rozpatrzenia? - Pismo z 8 marca 2006 r. nr PPB2-4007-3/06/I

Czy straty w towarach handlowych spowodowane pożarem są kosztem

Czy straty w środkach obrotowych (towarach handlowych) spowodowane pożarem całego sklepu są kosztami uzyskania przychodów, jeśli nie byłem ubezpieczony i w związku z tym nie otrzymałem odszkodowania z tytułu ubezpieczenia towaru? Jak mam dokonać rozliczeń w podatku dochodowym od osób fizycznych za miesiąc, w którym wystąpiła strata, skoro wraz z towarami spaleniu uległa dokumentacja podatkowa wraz z kasą rejestrującą? - Pismo z 14 marca 2006 r. nr 1419/UPO-415/28//06/MP/1

Nie wszystkie wynagrodzenia z unijnych środków bez podatku

Wynagrodzenia finansowane ze środków pomocowych mogą być wyłączone z opodatkowania PIT. Konieczne jest jednak zaangażowanie w realizację projektu. - Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego Izby Skarbowej w Katowicach z 19 kwietnia 2006 r. (nr PBB3-4117/ 3-0005/2006).

Wartość początkowa składników przedsiębiorstwa indywidualnego wniesionych do spółki cywilnej

Jak ustalić wartość początkową dla towarów, wyposażenia, środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wniesionych do spółki, a wykorzystywanych wcześniej w działalności prowadzonej indywidualnie? - Decyzja Izby Skarbowej we Wrocławiu Ośrodek Zamiejscowy w Jeleniej Górze z 4 kwietnia 2006 r. (nr PD-I-415/176,182/05)

Wieczyste użytkowanie gruntu - przychodem

Nieodpłatne wniesienie prawa wieczystego użytkowania gruntu do spółki jawnej jako towaru, w formie aktu notarialnego, stanowi przychód spółki. - Informacja Izby Skarbowej w Katowicach Ośrodek Zamiejscowy w Bielsku-Białej z 24 kwietnia 2006 r. (nr PBB1/4117-0008/06/3).

Jakie wydatki uprawniają do skorzystania ze zwolnienia w związku z działalnością w specjalnej strefie ekonomicznej

W piśmie z 5 kwietnia 2006 r., nr PB4/KA-8213-321-25/06, Ministerstwo Finansów wypowiedziało się co do daty uznania poniesionych przez przedsiębiorcę wydatków za wydatki inwestycyjne, od wielkości których zależy wysokość pomocy publicznej, przysługującej przedsiębiorcy z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

Czy refundacja ze środków Funduszu Pracy jest opodatkowana

Otrzymałem ze środków Funduszu Pracy refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego. Refundacja została wypłacona w kwocie netto na podstawie złożonych przeze mnie faktur, dokumentujących zakup wyposażenia. Na dzień otrzymania refundacji podatek dochodowy rozliczałem w formie karty podatkowej. Czy otrzymana refundacja podlega opodatkowaniu VAT? - Pismo z 28 lutego 2006 r. nr PP/443/4/JSZ/06

Wpłata podatku za granicą a możliwość jego odliczenia

Czy firma X Sp. z o.o. ma prawo odliczyć od podatku dochodowego zapłaconego w Polsce podatek dochodowy należny w Wielkiej Brytanii (wg obliczeń dokonanych przez brytyjskiego doradcę podatkowego) niewpłacony, ale rozliczony w Wielkiej Brytanii? - Postanowienie Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego z 25 stycznia 2006 r. (1472/ROP1/423- 357/15/06/PK)

Korekta podatku niepotrzebna

Jeśli podatnik nabył towary z zamiarem wykorzystania w działalności, a potem wniósł je aportem do spółki, nie ma potrzeby korygowania rozliczonego wcześniej podatku naliczonego. - Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego Izby Skarbowej w Rzeszowie z 19 kwietnia 2006 r. (nr IS.II/2-4430/332/05).

Czy bezpodstawny wydatek jest kosztem

Czy jeśli inwestor nie wyrazi zgody na wykonanie prac wynikających z umowy o roboty budowlane przez podwykonawców wskazanych przez wykonawcę, wydatki ponoszone przez wykonawcę na rzecz podwykonawców będą stanowiły dla niego koszt uzyskania przychodów? - decyzja dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach Ośrodek Zamiejscowy w Bielsku-Białej z 10 kwietnia 2006 r., nr PBB1/4218-0009/06/2.

Nauka jazdy z podatkiem

W związku z udziałem spółki w targach i koniecznością przewozu eksponatów samochodem ciężarowym, dyrektor spółki został skierowany na kurs prawa jazdy kategorii C + E. Zdaniem spółki kwota zwróconych kosztów kursu może korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. - Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego Izby Skarbowej w Katowicach z 6 kwietnia 2006 r. (nr PBB3-4117/3-0013/2006).

Wytwarzana energia z 5,5-proc. stawką

Podatnicy osiągających przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu i sprzedaży energii elektrycznej z odnawialnych źródeł mogą być opodatkowani zryczałtowanym podatkiem według stawki 5,5 proc. - Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego Izby Skarbowej w Poznaniu Ośrodek Zamiejscowy w Kaliszu z 10 kwietnia 2006 r. (nr A1-D-415-72/2006).

Po przekroczeniu limitu trzeba prowadzić księgi rachunkowe

W przypadku gdy przychody z prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej przekroczyły rocznie równowartość 800 000 euro, od następnego roku podatnik musi prowadzić księgi rachunkowe. - Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego Izby Skarbowej w Łodzi z 6 marca 2006 r. (nr PB I-3/4150/IN-30/IIUSŁ-G/2006/MK).

Czy wydatki na doradztwo finansowe są kosztem uzyskania przychodu

Prowadzę działalność gospodarczą. Aby unowocześnić park maszynowy, muszę kupić maszynę o znacznej wartości. Z tego powodu będę ubiegał się o dotację. Czy wydatki na doradztwo finansowe polegające na wypełnieniu wniosku o przyznanie dotacji na zakup środka trwałego będą kosztem uzyskania przychodu? - Pismo z 27 stycznia 2006 r. nr I/415-92-194/05/ZDB

Czy wydanie pracownikom deputatu węglowego jest opodatkowane VAT

Czy wydawane pracownikom na podstawie ponadzakładowego układu zbiorowego pracy, w naturze, bezpłatnie, świadczenie pracownicze w postaci drewna opałowego, iglastego, sosnowego (deputat węglowy) podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? Świadczenie to stanowi część wynagrodzenia za pracę i tak też jest zarachowane w księgach rachunkowych. - Pismo z 17 stycznia 2006 r. nr PP/443-75-2/BP/06

Czy uprawnienia do bezpłatnych i ulgowych przejazdów autobusami są zwolnione

Jesteśmy firmą przewozową (sp. z o.o.). Czy korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wartość świadczeń z tytułu uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów autobusami, przyznawanych przez nas pracownikom, emerytom i rencistom oraz członkom ich rodzin? - Pismo z 15 lutego 2006 r. nr IS.I/1/4151/2/06

Czy utrata faktur powoduje obowiązek korekty odliczonego VAT

Czy podatnik powinien dokonać korekty odliczonego VAT wynikającego ze zniszczonych faktur? Czy w sytuacji gdy zniszczeniu uległa część dokumentów źródłowych, takich jak: faktury zakupu, faktury sprzedaży, raporty kasowe, wyciągi bankowe i różnego rodzaju dokumenty wewnętrzne, może znaleźć zastosowanie art. 23 Ordynacji podatkowej, przewidujący szacowanie podstawy opodatkowania? Rejestry i ewidencje VAT oraz księgi rachunkowe zostały w całości uratowane. - Pismo z 17 stycznia 2006 r. nr ŁUS-III-2-443/256/05/MJS

Czy można odliczyć odsetki od zaciągniętego kredytu bankowego

17 listopada 2005 r. uzyskałem pozwolenie na budowę domu jednorodzinnego na działce uwzględnionej w planie zagospodarowania przestrzennego jako działka budowlana. W 2006 r. zamierzam zaciągnąć w banku kredyt na budowę tego domu. Ani ja, ani małżonka nie korzystaliśmy z odliczenia wydatków w ramach tzw. dużej ulgi budowlanej. Czy będę mógł odliczyć odsetki od zaciągniętego kredytu bankowego, udzielonego na budowę domu jednorodzinnego? Jeżeli tak, to w jakim czasie? - Pismo z 31 stycznia 2006 r. nr RO-XV/415/PDOF-704/78/US/06

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy

Gdy wydanie nieruchomości następuje później niż podpisanie aktu notarialnego, obowiązek podatkowy VAT powstaje z chwilą otrzymania ostatniej części zapłaty, nie później niż 30 dnia od wydania nieruchomości. - Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego Izby Skarbowej w Katowicach z 7 marca 2006 r. (nr PPB2-443/1311/2005)

Czy można zaliczyć pensję żony do kosztów

Czy zatrudniając małżonkę, z którą nie prowadzę wspólnego gospodarstwa domowego i odrębnie zamieszkuję, mogę traktować poniesione wydatki na zatrudnienie jako koszty przedsiębiorstwa i w związku z tym dokonać korekt kosztów i deklaracji PIT-5 i PIT-4? - postanowienie Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty z 13 marca 2006 r., nr I/415-13.1-226/06/ZDB.

Pełnomocnictwo nie może być ogólne

Czy istnieje możliwość podpisywania deklaracji podatkowej VAT-7 przez główną księgową na mocy pełnomocnictwa udzielonego przez podatnika? Wystawione pełnomocnictwo miało treść: "Upoważniam główną księgową w firmie Y - panią X do reprezentowania podatnika przed Urzędem Skarbowym w Zawierciu". - Decyzja Izby Skarbowej w Katowicach z 22 marca 2006 r. (nr PPB-2/4407-11/06/I).

Od umorzonej pożyczki nie ma podatku

Zakład pracy przyznał pracownikowi - renciście pożyczkę z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Po śmierci pracownika pożyczka została umorzona. Pojawiła się jednak wątpliwość, czy od umorzonej pożyczki należy pobrać podatek dochodowy. - Decyzja Izby Skarbowej w Łodzi z 14 marca 2006 r., nr PB I-3/4150/IN-702/2005/MK.

Kiedy sprzedaż gruntu bez podatku

Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki, od nabycia którego minęło ponad 5 lat, oraz budynku mieszkalnego będącego w trakcie budowy będzie wolna od zryczałtowanego 10-proc. podatku dochodowego. - Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego Izby Skarbowej w Łodzi z 6 marca 2006 r. (nr PB I-3/4150/IN-51/USZ/2006/MK).

Księgi rachunkowe przy działach specjalnych produkcji rolnej

Czy dla osób fizycznych prowadzących działy specjalne produkcji rolnej, opodatkowanych na podstawie norm szacunkowych dochodu, istnieje obowiązek zaprowadzenia ksiąg rachunkowych, zgodnie z ustawą z 29 września 1994 r. o rachunkowości, w przypadku przekroczenia przychodu ze sprzedaży ponad kwotę 800 000 euro? -Postanowienie Urzędu Skarbowego w Ostrowie Wielkopolskim z 24 października 2005 r. (nr PD-G/415/19/2005)

Jak długo niższy VAT

Jeśli podatnicy wykonują usługi w zakresie robót budowlano-montażowych w obiektach budownictwa mieszkaniowego, mogą do końca 2007 roku stosować 7-proc. stawkę VAT. - Decyzja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego Izby Skarbowej w Lublinie z 13 marca 2006 r. (nr PP1/448-294/04/I).

Czy jedną darowiznę można odliczyć podwójnie

Na pytanie, czy ten sam dowód może być podstawą odliczenia z tytułu wpłat na rzecz organizacji pożytku publicznego i jednocześnie z tytułu darowizn na działalność charytatywno-opiekuńczą kościelnych osób prawnych wyjaśniamy, iż odliczanie omawianych wpłat i darowizn normują ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.) oraz ustawy regulujące wzajemne stosunki między państwem a poszczególnymi kościołami (jest ich w sumie 11). - Pismo Ministerstwa Finansów z 20 czerwca 2005 r.

Jak rozliczyć wpłaty na fundusz remontowy

Czy w ramach ulgi na remont i modernizację można odliczyć wpłaty na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej oraz wydatki na zakup materiałów przeznaczonych na remont mieszkania, w sytuacji gdy nie mieszkam w remontowanym mieszkaniu, nie jestem w nim zameldowany, lecz je wynajmuję? Jestem właścicielem tego mieszkania i to ja ponosiłem wydatki. - Pismo z 29 września 2005 r. nr IS.I/2-4151/6/05

Czy można zaliczyć zwrot VAT na poczet zobowiązania w innym podatku

Czy jest możliwe zaliczenie, na wniosek podatnika, zwrotu VAT wykazanego w deklaracji VAT-7 składanej do urzędu skarbowego X na poczet zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych wykazanego w urzędzie skarbowym Y? - Pismo z 7 listopada 2005 r. nr IIUSr.V/415-1/05/GH

Czy w zeznaniu rocznym wykazać dochody uzyskiwane za granicą

Czy we wspólnym zeznaniu podatkowym za 2005 r. powinny być ujęte dochody, jakie mąż uzyskał w Wielkiej Brytanii? Małżonek przebywa w Wielkiej Brytanii od listopada 2004 r. W kraju tym mieszka i pracuje na umowę o pracę. W Polsce w 2005 r. nie osiągnął on żadnych przychodów. - Pismo z 2 grudnia 2005 r. nr 1419/UPO-415/189/05/MP/1

Doradca nie może podpisać PIT-5 za podatnika

Czy doradca podatkowy mający pełnomocnictwo do składania deklaracji podatkowych w imieniu podatnika i na jego rzecz ma prawo do składania deklaracji PIT-5 podpisywanych wyłącznie przez siebie? - Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego Izby Skarbowej w Łodzi z 2 lutego 2006 r. (nr PBI-2/4117/IN-12/USSieradz/05/JF).

REKLAMA