| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Wyjaśnienia > Czy brak własnego stanowiska we wniosku o interpretację skutkuje pozostawieniem go bez rozpatrzenia

Czy brak własnego stanowiska we wniosku o interpretację skutkuje pozostawieniem go bez rozpatrzenia

Czy niepodanie przez podatnika we wniosku o wydanie interpretacji własnego stanowiska w sprawie skutkuje pozostawieniem tego wniosku bez rozpatrzenia? - Pismo z 8 marca 2006 r. nr PPB2-4007-3/06/I

ODPOWIEDŹ IS – SKRÓT
Tak. W tym wypadku wniosek o wydanie interpretacji nie spełnia wymogów określonych przepisami prawa. Organ podatkowy wzywa wnoszącego podanie do usunięcia braków w terminie 7 dni. Niewypełnienie tego warunku powoduje pozostawienie podania bez rozpatrzenia.

KOMENTARZ EKSPERTA
Organ podatkowy słusznie zauważył, że każdy podatnik składający wniosek o wydanie interpretacji podatkowej ma obowiązek przedstawienia własnego stanowiska w sprawie. W przypadku nieuzupełnienia wniosku o to stanowisko w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania do jego uzupełnienia zostanie on pozostawiony bez rozpatrzenia.

ODPOWIEDŹ IS – WYCIĄG
Na podstawie art. 14b § 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach informuje:
Zgodnie z art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa, na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta, mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. W myśl art. 14a § 2 wniosek, o którym mowa w § 1, składa się do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, naczelnika urzędu celnego lub wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starosty albo marszałka województwa.
Składając wniosek, podatnik, płatnik lub inkasent jest obowiązany do wyczerpującego przedstawienia stanu faktycznego oraz własnego stanowiska w sprawie.
Natomiast zgodnie z art. 14a § 3 interpretacja, o której mowa w § 1, zawiera ocenę prawną stanowiska pytającego, z przytoczeniem przepisów prawa.
Tym samym to przepisy prawa nakładają na podatnika obowiązek przedstawienia stanu faktycznego oraz własnego stanowiska w sprawie w sposób umożliwiający organowi podatkowemu wydanie interpretacji, w której znajdzie się ocena prawna stanowiska pytającego, z przytoczeniem przepisów prawa. Strona w złożonym wniosku nie zajęła własnego stanowiska. Również w piśmie będącym odpowiedzią na wezwanie organu podatkowego do uzupełnienia braków wniosku nie ma stanowiska strony. Tym samym strona nie spełniła wymogu określonego przepisem art. 14a § 2 ustawy – Ordynacja podatkowa. Brak tegoż stanowiska uniemożliwił organowi podatkowemu udzielenie interpretacji przepisów, która winna być oceną stanowiska strony.
Jednocześnie organ odwoławczy zauważa, iż w wezwaniu do uzupełnienia braków zawarto pouczenie, że w przypadku gdy zapytanie wystosowane przez stronę nie zostanie uzupełnione w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia, m.in. o własne stanowisko w sprawie, to wniosek strony nie będzie rozpatrzony, zgodnie z art. 169 § 1, w związku z art. 14a § 5 ustawy – Ordynacja podatkowa.
W myśl art. 169 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa, jeżeli podanie nie spełnia wymogów określonych przepisami prawa, organ podatkowy wzywa wnoszącego podanie do usunięcia braków w terminie 7 dni, z pouczeniem, że niewypełnienie tego warunku spowoduje pozostawienie podania bez rozpatrzenia.

Inne pisma dotyczące omawianego zagadnienia, zamieszczone w bazie internetowej:
• IS.I/2-4231/3/05

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Radosław Michał Stępień

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »