REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Wyjaśnienia

Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail

Bez podatku tylko bezzwrotna pomoc

Aby wynagrodzenie otrzymywane z realizacji projektu finansowanego ze środków unijnych było zwolnione z podatku, musi być wypłacane ze środków bezzwrotnej pomocy. Inaczej wynagrodzenie jest opodatkowane na zasadach ogólnych. - Decyzja dyrektora Izby Skarbowej w Kielcach z 22 listopada 2006 r., nr PD1-4151-143/06

Opodatkowanie odsetek od odszkodowania

Czy podlegają opodatkowaniu odsetki od odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę? - Decyzja Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 31 października 2006 r. (PB I-3/4150/IN-562/US/2006/MK)

Ulga dla realizujących cel programu

Aby dochody osób realizujących projekt współfinansowany przez UE korzystały ze zwolnienia PIT, środki muszą pochodzić od odpowiednich instytucji. Podatnik powinien też realizować cel programu bezpośrednio. - Decyzja z 14 listopada 2006 r. (nr IPB2/418-7/06/3).

Wewnątrzwspólnotowe nabycie po imporcie

Przemieszczenie towarów z Niemiec do Polski należy traktować jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów podlegające opodatkowaniu VAT. Transakcja taka powinna zostać potwierdzona fakturą wewnętrzną, a następnie wykazana w deklaracji VAT. - Decyzja z 20 listopada 2006 r., nr PP/4430-186/06.

REKLAMA

Bezpłatne próbki nie powiększą przychodu firmy

Podatnik otrzymujący od swoich kontrahentów bezpłatne próbki, które przekazuje dalej, nie może ich wartości zakwalifikować do przychodów firmy. - Decyzja dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 14 listopada 2006 r., nr PB I-2/4117/IN? 19/PUS Ł-G/06/MM.

Można odliczyć kwoty zwróconych odszkodowań

Zwrot odszkodowania od pracodawcy podlega odliczeniu od dochodu w roku podatkowym, w którym zwrot był dokonany. - Decyzja Izby Skarbowej w Olsztynie Ośrodek w Elblągu z 13 listopada 2006 r. (nr PDF/E/4117-1-148/06)

Zaliczenie do kosztów wierzytelności zmarłego dłużnika

Czy do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć przysługujące od zmarłego dłużnika wierzytelności, których nieściągalność została udokumentowana aktami notarialnymi o odrzuceniu spadku? - Decyzja z 8 listopada 2006 r. (nr PD/423-1/06).

Umorzenie udziałów bez wynagrodzenia

Czy sprzedaż udziałów bez wynagrodzenia spółce córce w celu pokrycia przez nią straty bilansowej, poprzez umorzenie ww. udziałów, spowoduje przychód podatkowy po stronie udziałowca zbywającego te udziały? - Postanowienie z 29 września 2006 r. (nr RO-XV/423/PDOP-367/456/JB/06)

REKLAMA

Koszty podatkowe uzależnione są od przychodów

Jeśli podatnik w roku podatkowym uzyska przychody ze sprzedaży papierów wartościowych, będzie mógł zaliczyć wydatki związane z obsługą rachunku do kosztów podatkowych. - Decyzja dyrektora Izby Skarbowej w Opolu z 15 listopada 2006 r., nr PF-II/4180-0014/06

Do rozliczeń podatkowych konieczna jest umowa spółki

Od początku 2006 roku nie można prowadzić tzw. spółki małżeńskiej. Jeśli mąż i żona chcą dalej prowadzić wspólną firmę i rozliczać się z podatku dochodowego na dotychczasowych zasadach, powinni zawrzeć spółkę, np. cywilną lub jawną. - Decyzja dyrektora Izby Skarbowej w Opolu z 9 listopada 2006 r., nr PF-I/41180-0021/06/JK

Prawo do obniżenia VAT z faktury wystawionej z góry za cały rok kalendarzowy

Kiedy po stronie spółki powstaje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu usług serwisowych z wystawionej z góry faktury za cały rok kalendarzowy? - Decyzja z 12 października 2006 r., sygn. akt PP1/443-91/06

Fiskus nie określa wartości rynkowej

Urząd skarbowy nie określa podstawy opodatkowania przy sprzedaży nieruchomości. Może jednak wezwać do podwyższenia lub obniżenia wskazanej przez podatnika wartości nieruchomości. - Decyzja z 26 października 2006 r. (nr IPB2/4307-0002/06/2)

Odszkodowanie i odsetki bez podatku

Zarówno kwota wypłaconego odszkodowania, jak i odsetki za rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu umów o pracę są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych. - Decyzja dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 31 października 2006 r., nr PB I-3/4150/IN-562/US/ 2006/MK.

Emisja akcji dla pracowników nie podlega VAT

Objęcie akcji nowej emisji przez pracowników spółki, które zostały opłacone z kapitału zapasowego spółki, nie podlega przepisom ustawy o podatku od towarów i usług. - Decyzja dyrektora Izby Skarbowej w Kielcach z 6 listopada 2006 r., nr PP1/443-140/06.

Obowiązek VAT powstaje z chwilą zapłaty

Użytkowanie wieczyste ma charakter usługi ciągłej. Dlatego obowiązek podatkowy VAT powstaje z chwilą otrzymania zapłaty poszczególnych opłat. - Decyzja Izby Skarbowej w Katowicach z 30 października 2006 r. (nr IPB_1/449-9/06/I).

Gdzie usługa, tam podatek

Od tego, gdzie usługa jest świadczona, zależy to, jak będzie opodatkowana. Miejscem świadczenia usług pomocniczych będzie miejsce ich faktycznego wykonania. - Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego Izby Skarbowej w Opolu z 31 października 2006 r. (nr PP-I-005/226/AB/06).

W jaki sposób ustalać koszty w przypadku zawarcia z jednym pracownikiem dwóch umów o pracę

Czy w przypadku zawarcia z jednym pracownikiem dwóch umów o pracę, każda na część etatu, przy obliczeniu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych należy policzyć koszty uzyskania przychodu od każdej zawartej umowy? - Pismo z 25 lipca 2006 r. nr PD-415/32/06

Wybór metody prowadzenia ksiąg pomocniczych

Czy dopuszczalne jest odpisywanie w koszty wartości materiałów i towarów na dzień ich zakupu połączone z ustalaniem stanu tych składników aktywów, a także wyrobów gotowych i jego wyceny oraz korekty kosztów o wartość tego stanu? - Pismo z 17 lutego 2006 r. (nr OG-005/208/PDI-423/26/2005).

Jak należy wystawiać duplikaty faktur za usługi telekomunikacyjne

Czy można odliczyć podatek naliczony wynikający z duplikatów faktur za usługi telekomunikacyjne, w sytuacji gdy są one niepełnymi kserokopiami oryginalnych faktur? - Pismo z 21 lipca 2006 r. nr III-2/443-32/42162/06/DP

Zapisy w księdze muszą być odzwierciedlone w PIT

Zapisy w podatkowej księdze dotyczące zdarzeń gospodarczych w zakresie realizacji umowy o świadczenie usług oraz sprzedaży detalicznej w sklepie powinny być wykazane w PIT-5L i w zeznaniu rocznym PIT- 36L. - Decyzja z 25 października 2006 r. (nr ZPB.10-415-231/06).

W jaki sposób przechowywać faktury wystawiane elektronicznie

Czy należy zapewnić organom podatkowym dostęp drogą elektroniczną do faktur wystawionych w formie elektronicznej? - Pismo z 5 października 2006 r. nr IPB_1/4407-0002/06/I

Diety za pracę społeczną stanowią przychód architektów

Diety wypłacane członkom izb architektów za czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich nie są zwolnione z PIT. - Decyzja Izby Skarbowej w Krakowie z 20 września 2006 r. (nr PD-3/41170-53/06/B)

Wyłączenie ze zwolnienia musi przewidywać uchwała

Wyłączenie ze zwolnienia z podatku od nieruchomości wprowadzonego uchwałą rady miasta dotyczy tylko przypadków przewidzianych w tej uchwale - Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego z 10 października 2006 r. nr FI.3110-6-1-2/06.

Nie każda odprawa mieszkaniowa jest zwolniona

Odprawa mieszkaniowa wypłacona żołnierzowi w grudniu 2004 roku nie będzie korzystała ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych - Pismo z 11 października 2006 r. nr PB I-3/4117/IN-60/US/2006/ER.

Aby skorzystać z ulgi, trzeba zakończyć budowę

Wydatki mieszkaniowe poniesione na rzecz domu, do czasu zakończenia jego budowy, nie mogą być odliczone w ramach ulgi remontowo-modernizacyjnej. O remoncie i modernizacji można mówić dopiero po wybudowaniu domu. - Pismo z 13 października 2006 r. nr 1464/DSi-I-415-4/06/WK.

Zaległy podatek od nieruchomości jako koszt

Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów 2005 r. zapłacony zaległy podatek od nieruchomości za lata 2003-2004? - Decyzja Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu z 29 września 2006 r. (nr PDI-42190/I/4/MC/06)

Polak może płacić podatek tylko w Norwegii

Polak przebywający i pracujący w Norwegii powinien w tym państwie dokonywać rozliczenia ze wszystkich uzyskiwanych przez siebie dochodów, w tym także dochodów osiągniętych z działalności gospodarczej prowadzonej w Polsce. - Postanowienie ministra finansów z 13 października 2006 r., nr DD4/033-01261-1809/06/WP/ZP.

Alimenty i odsetki są opodatkowane

Alimenty zasądzone na rzecz podatniczki oraz należne odsetki od nich podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Obowiązek podatkowy nie powstanie jedynie przy zwrocie kosztów zastępstwa adwokackiego. - Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego z 16 października 2006 r., nr IPB2/4117-28/06/3.

Transakcje ze Szwajcarią są opodatkowane

Dla dywidend otrzymanych w Szwajcarii obowiązuje 15-proc. podatek. Natomiast od odsetek od zagranicznych lokat płacimy 19-proc. ryczałt. - Postanowienie ministra finansów z 11 października 2006 r. (nr DD4/PB6/033-01386-278/ 06/WP/GM)

O opodatkowaniu decyduje miejsce zamieszkania

Czy istnieje obowiązek podatkowy w Polsce, przy stałym zamieszkaniu w Wielkiej Brytanii? - Decyzja Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 22 września 2006 r. (nr PB I-3/4117/IN-53/US/2006/Ach)

Gdzie opodatkować usługi księgowe świadczone na rzecz kontrahenta z Niemiec

Nasza spółka świadczy usługi księgowe na rzecz firmy mającej siedzibę na terenie Niemiec. Firma ta nie ma siedziby ani miejsca prowadzenia działalności w Polsce. Jest zarejestrowana w Polsce na potrzeby podatku od towarów i usług z tytułu usług transportowych i ma NIP. Jaką stawką należy opodatkować usługi księgowe świadczone na rzecz firmy mającej siedzibę na terenie Niemiec? - Pismo z 17 lipca 2006 r. nr PP/443-92-1/06

Czy należy uiszczać opłatę skarbową od poświadczeń kopii faktur

Poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii faktur VAT będących załącznikami do wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego pozostają poza zakresem przedmiotowym ustawy o opłacie skarbowej. - Pismo z 15 września 2006 r. nr PL-835-96/BG/06/254

Czy fiskus może żądać dostępu do e-faktur

Podatnik zobowiązany jest na żądanie organów podatkowych zapewnić dostęp on-line do archiwum faktur VAT wysyłanych i otrzymywanych elektronicznie. - Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 5 października 2006 r., nr IPB_1/4407-0002/06/I

Renta z Niemiec jest zwolniona z PIT w Polsce

Renta niemiecka wypłacana polskiemu podatnikowi, mająca charakter świadczenia z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych, nie jest opodatkowana w Polsce. - Postanowienie ministra finansów z 9 października 2006 r. (nr DD/PB6/033-01042-1549/06/HM/IK).

Dekretacja komputerowa

Czy można uznać za prawidłowe zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych dowody księgowe, na których nie zostały naniesione dane wymienione w art. 21 ust. 1 pkt 6 ustawy o rachunkowości? - Postanowienie z 10 lutego 2006 r. (nr PDP 4211/IN/CIT/6/2006)

Pobór podatku przy usługach reklamowych zagranicznego kontrahenta

Czy należy pobrać zryczałtowany podatek dochodowy od wypłat należności z tytułu usług prawnych i reklamowych świadczonych przez firmy zagraniczne na terytorium swych państw na rzecz spółki? - Postanowienie Naczelnika Podlaskiego Urzędu Skarbowego z 6 września 2006 r. (nr I/423/35/AMK/06)

Czy podlega opodatkowaniu umowa pożyczki zawarta poza terytorium kraju

Czy umowa pożyczki zawarta poza granicami Polski i dotycząca pieniędzy, które w momencie jej zawarcia znajdują się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych? - Pismo z 21 czerwca 2006 r. nr PM/436/2/06

Żona nie musi informować fiskusa o śmierci męża

Żona nie ma obowiązku składania NIP-3 o likwidacji działalności gospodarczej za zmarłego męża. - Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 22 września 2006 r., nr PB I-2/4150/IN? 136/USŁ-W/06/MB.

Do zmiany zamieszkania nie wystarczy się wymeldować

Wymeldowanie się z Polski i wyjazd do Wielkiej Brytanii nie oznacza automatycznej zmiany miejsca zamieszkania, od którego zależy zakres obowiązków podatkowych. - Decyzja dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 22 września 2006 r., nr PB I-3/4117/IN-53/US/2006/Ach.

Dostawa budynku a zwolnienie od VAT

Czy dostawa budynku wpisanego do rejestru zabytków, będącego obecnie pustostanem, ale wcześniej wykorzystywanego na cele usługowe i mieszkalne, podlega zwolnieniu przedmiotowemu z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT - jako towar używany? - Pismo z 28 sierpnia 2006 r., sygn. PPB-2/4407-57/06/I

Czy podlega zwolnieniu przychód pracownika z tytułu zapłaty przez pracodawcę za studia podyplomowe

Czy opłata za studium podyplomowe ponoszona za pracownika w całości przez spółkę jest przychodem pracownika zwolnionym z podatku dochodowego, w sytuacji gdy pracownik został skierowany na studium przez pracodawcę? - Pismo z 2 sierpnia 2006 r. nr DN/415-33/06

Spółka uwzgędni zaległy podatek

Spółka może zaliczyć do kosztów zaległy podatek od nieruchomości w momencie poniesienia wydatku. Jest to możliwe, bo taki wydatek ma związek z przychodem spółki. - Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego Izby Skarbowej w Opolu z 29 września 2006 r. (nr PDI-42190/I/4/MC/06)

Wydatki na mieszkanie nie są limitowane

W ramach ulgi rehabilitacyjnej można odliczyć m.in. wydatki na adaptację i wyposażenie mieszkania stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności. Wydatki te nie są limitowane. - Decyzja Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 22 września 2006 r. (nr PB I-3/4117/IN-64/US/2006/AR).

Czy jest zaległością podatkową nienależnie zwrócona nadpłata

Czy kwota nienależnie zwróconej nadpłaty jest zaległością podatkową? - Pismo z 7 lipca 2006 r. nr IO/406-0002/06

Jaką stawką opodatkować wewnątrzwspólnotową dostawę towarów

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów podlega opodatkowaniu obniżoną do 0% stawką VAT. Aby móc skorzystać z takiej preferencji, należy spełnić wymagania, o których mowa w art. 42 ustawy o podatku od towarów i usług. - Pismo z 23 czerwca 2006 r. nr 1471/NUR1/443-124/06/IK

Zaliczenie diety do kosztów przy usługach transportowych

Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu diety w działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług kierowcy? - Decyzja Izby Skarbowej w Olsztynie Ośrodek Zamiejscowy w Elblągu z 29 sierpnia 2006 r. (nr PDF/E/4117-1-96/06)

O zwolnieniu decyduje rodzaj pomocy

Wynagrodzenie za realizację programu współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny, które nie pochodzi ze środków pomocy bezzwrotnej, podlega opodatkowaniu PIT. - Decyzja dyrektora Izby Skarbowej w Kielcach z 19 września 2006 r. (nr PD1-4151-125/06).

Charakter usługi zależy od klasyfikacji statystycznej

Dla celów podatkowych pojęcie doradztwo mieści się w pojęciu rzeczoznawstwo i jest wyłączone ze zwolnienia od podatku od towarów i usług. Określając zakres przedmiotowy usług rzeczoznawstwa, należy odwołać się do klasyfikacji statystycznych. - Decyzja dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 18 września 2006 r. (nr PPB_2/4407-0052/06/I).

Zwolnienie z PIT nie dotyczy funduszy strukturalnych

Z PIT zwolnione są wyłącznie dochody osób fizycznych finansowane ze środków przedakcesyjnych (np. SAPARD, ISPA, PHARE), nie zaś z funduszy strukturalnych, gdyż pomoc ta stanowi refundację wcześniej poniesionych wydatków, których źródłem finansowania były krajowe środki publiczne. - Decyzja dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 12 września 2006 r. (nr PB I-3/4150/IN-136/US/2006/PM).

Opodatkowanie świadczenia z tytułu wypadku w Niemczech

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych świadczenie pieniężne z tytułu wypadku przy pracy, przyznane przez organ ubezpieczeń w Niemczech? - Decyzja Izby Skarbowej w Opolu z 4 września 2006 r. (nr PF-II-41171/INT/9/HA/06)

REKLAMA