REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Wyjaśnienia

Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail

Jak powinno rozliczać się z VAT przedstawicielstwo spółki za granicą

Interpretacja Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z 25 stycznia 2007 r., nr PUS.II/443-15/2007/MWP

Każdy z małżonków zapłaci podatek od swojej połowy

Przychód ze sprzedaży rzeczy wspólnej, jako dochód ze wspólnej własności, opodatkowuje się osobno u każdego z małżonków przyjmując, że ich udziały w tym dochodzie są równe. - Decyzja dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 12 kwietnia 2007 r., nr IPB2/4117-14/07.

Wycena zbywanych papierów wartościowych

Postanowienie Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z 13 września 2006 r. (nr 1471/DPD1/423-87/06/KK)

O prowadzeniu ksiąg rachunkowych decyduje obrót

Podatnik rozliczający się na zasadach karty podatkowej, którego obroty przekroczą równowartość kwoty 800 tys. euro, ma obowiązek prowadzić księgi rachunkowe. - Decyzja dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 29 marca 2007 r., nr PB I-2/4150/IN-4/DUSŁ-G/07/MB

REKLAMA

Kiedy można ustalić koszt uzyskania przychodu ze sprzedaży wierzytelności

Interpretacja Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z 11 grudnia 2006 r., nr 1471/DPD2/423-140/06/AB

Podróż służbowa handlowca jako koszt

Postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna z 21 lutego 2007 r. (US I – 1/415-3/2007/RB)

Wypłata odsetek od poręczeń majątkowych podlega PIT

Odsetki od poręczeń majątkowych nie stanowią dla wpłacającego przychodu z kapitałów pieniężnych. Są natomiast przychodem z innych źródeł podlegających opodatkowaniu. Sąd wypłacający takie poręczenie powinien wystawić PIT-8C. - Decyzja dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 30 marca 2007 r., nr PB I-3/4150/IN-130/US/2007/PM.

Czy spółka przejmująca ma prawo do odliczenia VAT naliczonego spółki przejętej

Interpretacja Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z 30 października 2006 r., nr 1471/NUR2/443-302/2/06/JP

REKLAMA

Renta wyrównawcza zwolniona z podatku

Podatnik, któremu towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaca rentę wyrównawczą wskutek wypadku samochodowego, nie musi płacić od niej PIT. - Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 12 kwietnia 2007 r. (nr PB I-3/4117/IN-6/US/2007/ACH).

Kiedy sprzedaż używanego samochodu nie spowoduje obowiązku korekty VAT naliczonego

Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego z 16 lutego 2007 r., nr I USB III/436/69/2007/Br., wydane przez Pierwszy Urząd Skarbowy Łódź Bałuty.

Zwolnienie z VAT wymaga spełnienia warunków

Sprzedaż budynku mieszkalno-usługowego, który nie podlegał następnie przebudowie (ulepszeniu), podlega zwolnieniu z VAT, jeśli od czasu jego budowy minęło więcej niż pięć lat, a także, jeśli w stosunku do tego budynku nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony. - Postanowienie naczelnika Urzędu Skarbowego w Brzegu z 5 marca 2007 r. nr PP443/IN/3/BT/2007.

Czy sprzedaż samochodu po wymontowaniu z niego tzw. kratki jest zwolniona z VAT

Interpretacja Naczelnika Urzędu Skarbowego w Radomsku z 12 grudnia 2006 r., nr US III/443-44/06

Założenie kolejnego oddziału bez ponownej rejestracji

Utworzenie w Polsce przez zagranicznego przedsiębiorcę następnego oddziału lub rozpoczęcie wykonywania czynności bez pośrednictwa oddziału nie wymaga ponownej rejestracji, a jedynie aktualizacji zgłoszenia VAT-R. - Interpretacja ministra finansów z dnia 27 marca 2007 r. (nr PT5-033-4/2006/IN/665).

W odziedziczonym lokalu trzeba mieszkać pięć lat

Przekazanie w darowiźnie nabytego wcześniej udziału we współwłasności budynku nie spowoduje utraty prawa do ulgi w podatku od spadków i darowizn, jeśli osoba przekazująca darowiznę będzie mieszkać w zbywanym domu przez pięć lat. - Postanowienie naczelnika Urzędu Skarbowego w Łukowie z 2 marca 2007 r. nr PO/435/1/2007.

Sprzedaż używanej maszyny rolniczej

Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu z 14 grudnia 2006 r., sygn. PP-I/44071-21/06/TŁ

Czy zorganizowanie targów dla podmiotów z krajów UE podlega opodatkowaniu VAT w Polsce

Interpretacja Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z 22 grudnia 2006 r., nr II US-II/443/105/2006

Kto nadal może korzystać z ulgi odsetkowej

Interpretacja Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kluczborku z 22 grudnia 2006 r., nr PDF-III-415/28/06

Umorzenie należności związanych z wywózką nieczystości

Postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Gorlicach z 8 lutego 2007 r. (nr PDOP/423-2/2007)

Kierowca uwzględni diety z tytułu podróży służbowych

Wykonując usługi transportowe, podatnik odbywa podróże służbowe i w związku z tym ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wartość diet z tego tytułu. - Decyzja dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 15 marca 2007 r. nr PB I-2/4150/IN-01/07/US Sieradz/MB.

Jak ustalić moment uzyskania przychodu w 2007 r.

Określenie w art. 14 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kilku zdarzeń z którymi ustawa wiąże powstanie przychodu z działalności gospodarczej, nie oznacza, że „podatnik ma wybór co do momentu rozpoznania przychodu.” Datę powstania przychodu określa ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych i wiążę tę datę z zaistnieniem danego zdarzenia.

Przekazanie bonu towarowego nie stanowi usługi

Podatnik od otrzymanego bonu towarowego o określonej wartości, który nie jest usługą, nie wystawia faktury i nie wykazuje VAT należnego. Będzie tak w sytuacji, gdy przyznanie bonu to jednostronna nieekwiwalentna inicjatywa sprzedawcy. - Postanowienie naczelnika Urzędu Skarbowego Łódź Polesie z 21 lutego 2007 r. nr USIII/443 /VAT/465/13/07EL.

Kto jest podatnikiem VAT, gdy najem dotyczy majątku wspólnego małżonków

Najem wspólnego majątku małżonków nie oznacza, że obydwoje małżonkowie stają się podatnikami VAT. Podatnikiem VAT z tytułu najmu będzie ten z małżonków, który zawarł w swoim imieniu umowę najmu. - Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego z 31 stycznia 2007 r., nr IPB1/449-10/06/I, wydana przez Izbę Skarbową w Katowicach.

Czy prace budowlane polegające na adaptacji części budynku do prowadzonej działalności podlegają opodatkowaniu stawką 7%

Prace remontowe polegające na przebudowie, nadbudowie i rozbudowie budynku jednorodzinnego wraz z adaptacją części budynku na zakład leczniczy dla zwierząt będą opodatkowane w całości stawką 7%. Tak uznał Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie w piśmie z 11 stycznia 2007 r. nr USIII/443/VAT/448/02/2006/BD.

Czy odliczyć wpłaty dla Radia Maryja

Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku z 28 lutego 2006 r., nr BI/005-0403/04

Jak opodatkować otrzymane odszkodowanie

Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 27 listopada 2006 r., nr PB I-3/4117/IN-72/US/2006/PM

Przedsiębiorca zapłaci VAT od sprzedaży kilku działek

Podatnik prowadzący działalność gospodarczą, który sprzedaje działki budowlane, musi od takiej transakcji zapłacić podatek od towarów i usług. - Decyzja dyrektora Izby Skarbowej w Kielcach z 12 marca 2007 r., nr PP2/443-4/2007.

Gdzie są opodatkowane dochody za udostępnienie podmiotom zagranicznym powierzchni reklamowej na stronie internetowej

Interpretacja Ministra Finansów z 18 grudnia 2006 r., nr DD4/033-01649/IDy/06/777

Rekompensata za rozwiązanie umowy nie jest kosztem

Należne od spółki odszkodowanie za wcześniejsze rozwiązanie umowy dzierżawy nie stanowi kosztu uzyskania przychodów. Odszkodowanie takie nie ma związku z osiąganiętym przychodem. - Decyzja dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie z 22 lutego 2007 r., nr PD.1-4218-74/06/I.

Nie zawsze odsetki od dopłat można zaliczyć do kosztów

Dopiero poszerzony skład NSA rozstrzygnie, czy kosztem uzyskania przychodów są odsetki od dopłat wnoszonych do spółki, czy też odsetki od dopłat zwracanych wspólnikom.

Spółdzielnia uczniowska nie płaci podatku

Spółdzielnia uczniowska prowadzona przez uczniów w ramach struktury szkoły jest zwolniona z podatku dochodowego od osób prawnych. - Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego naczelnika Urzędu Skarbowego w Hrubieszowie (nr PP/423-1/07).

Zasiłek niezwiązany z przeniesieniem podlega PIT

Zasiłek na zagospodarowanie, który został wypłacony żołnierzowi, ale nie wiąże się on z przeniesieniem służbowym, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Rozwód pozbawia prawa do wspólnego rozliczenia

Małżonkowie mogą rozliczyć się z rocznych dochodów wspólnie, pod warunkiem że cały rok byli małżeństwem i istniała między nimi wspólność majątkowa. Rozwód w trakcie roku pozbawia prawa do wspólnego rozliczenia męża i żony. - Decyzja dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 6 marca 2007 r., nr PB I-3/4117/IN-1/US/2007/ER.

Dlaczego nie warto leasingować samochodów od kontrahentów zagranicznych

Podatnik, który leasinguje samochód uznawany za ciężarowy od kontrahenta zagranicznego, może być pozbawiony prawa do odliczenia VAT naliczonego od paliwa nabywanego do tego samochodu. - Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, nr IPB_1/4407-62/06/I, z 22 stycznia 2007 r., wydana przez Izbę Skarbową w Katowicach.

Zwrócone składki ubezpieczeniowe trzeba rozliczyć

Przychody uzyskane z tytułu zwrotu składek na ubezpieczenie społeczne stanowią przychód z innych źródeł i podlegają opodatkowaniu z innymi dochodami. Zwrócone składki na ubezpieczenie zdrowotne, które uprzednio były odliczone od podatku, podlegają doliczeniu do podatku w zeznaniu składanym za rok, w którym otrzymano zwrot. - Postanowienie naczelnika Urzędu Skarbowego w Radzyniu Podlaskim z 7 lutego 2007 r., nr DP.005/VI/2/2007.

Odsetki od odszkodowania są opodatkowane

Odszkodowanie przyznane przez sąd na podstawie przepisów kodeksu pracy jest zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. Natomiast odsetki z tytułu opóźnień w wypłacie zasądzonego odszkodowania nie korzystają z takiego zwolnienia i należy wykazać je w zeznaniu podatkowym. - Decyzja dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie Ośrodek Zamiejscowy w Radomiu z 13 lutego 2007 r., nr 1463/DRa-I/418/1/07/EG.

VAT nie wpływa na podatek dochodowy

VAT należny nie jest zaliczany do przychodów dla celu podatku dochodowego od osób prawnych, dlatego nie może tych przychodów pomniejszać. Bez względu na wysokość i sposób ustalania należnego podatku od towarów i usług podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych pozostaje bez zmian. - Decyzja dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 8 lutego 2007 r., nr 1401/BP-I/4230Z-138/06/KO.

Czy przysługuje zwrot VAT z tytułu wydatków poniesionych na zakup drzwi i ościeżnic wykorzystanych do trwałej zabudowy wnęk

Trzeci Urząd Skarbowy w Bydgoszczy w piśmie nr KD/415-47/06 uznał, że nie przysługuje zwrot części wydatków poniesionych na zakup drzwi i ościeżnic wykorzystanych do trwałej zabudowy wnęk.

Zwroty z ubezpieczenia OC są przychodem

Otrzymany od ubezpieczyciela zwrot poniesionych kosztów napraw uszkodzonego mienia jest przychodem podatkowym spółki. - Decyzja dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku z 26 stycznia 2007 r. (nr BI/4218-0024/06)

Jak dokumentować przemieszczenie towarów zaimportowanych do innego państwa członkowskiego

Podatnicy VAT często importują towary do Hamburga (Niemcy) ze względu na możliwość skorzystania ze zwolnienia tego importu z VAT. Problemy pojawiają się jednak w związku z rozliczeniem podatkowym przemieszczenia tego towaru do Polski oraz udokumentowania tej transakcji, co z kolei wiąże się z terminem powstania obowiązku podatkowego w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów.

Czy warunkiem korzystania z odliczeń z tytułu ulgi odsetkowej jest posiadanie aktu notarialnego

Czy pierwszych odliczeń z tytułu ulgi odsetkowej można dokonać dopiero w zeznaniu za rok podatkowy, w którym Podatnik otrzyma akt notarialny? - Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-Targówek z 19 października 2006 r., nr 1437/ZI/423/330/JS/06.

Budowa budynku mieszkalnego z obniżonym VAT

Dla prowadzonej przez podatnika inwestycji określanej jako budowa budynku mieszkalnego czterokondygnacyjnego z parterem usługowym będzie miała zastosowanie do końca 2007 roku obniżona 7-proc. stawka VAT. - Decyzja dyrektora Izby Skarbowej w Opolu z 29 stycznia 2007 r., nr PP-I/443-330/06/ABA.

Czy można skorzystać z ulgi na Internet na podstawie duplikatu faktury

Czy podstawą odliczenia w ramach ulgi na Internet może być duplikat faktury VAT? Czy dowód zapłaty musi zawierać numer faktury, której dotyczy, czy wystarczy opis, że zapłata dotyczy opłaty za określony miesiąc i nazwę firmy świadczącej usługi internetowe?

Alimenty na żonę są zwolnione z podatku

Od 1 stycznia 2007 r. alimenty zasądzone na rzecz byłego małżonka są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. Zwolnienie to dotyczy alimentów do wysokości 700 zł miesięcznie. - Postanowienie naczelnika Urzędu Skarbowego w Chełmie z 5 lutego 2007 r., nr DD/406-3/07.

Czy mąż jest zobowiązany do rozliczania VAT od najmu lokalu, gdy umowę podpisała żona

Najem lokali, które stanowią współwłasność małżeńską, sprawia podatnikom wiele problemów, szczególnie gdy umowę podpisuje tylko jeden z małżonków. Organy podatkowe potwierdzają, że to od podatników zależy, które z małżonków będzie rozliczało VAT w przypadku najmu lokalu stanowiącego współwłasność małżeńską.

Komisant obniży akcyzę o zapłacony podatek

Komisant może obniżyć podatek akcyzowy o akcyzę zapłaconą przy nabyciu wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych, związaną ze sprzedażą opodatkowaną lub zapłaconą od importu przy odsprzedaży samochodu osobowego. - Postanowienie naczelnika Urzędu Celnego w Gdańsku z 1 lutego 2007 r., nr 323000-RPA-058/1/07/AW.

Lekarze nadal mogą być przedsiębiorcami

Lekarze zatrudnieni w szpitalu i mający jednocześnie zawarte kontrakty na dyżury lekarskie w ramach prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej nie tracą statusu przedsiębiorcy w związku ze zmianą definicji działalności gospodarczej, jaka obowiązuje od początku 2007 roku. - Postanowienie naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku z 16 stycznia 2007 r., nr II US pb IB/415-1/295a/2/07/KSz.

Przychód można pomniejszyć o zapłacony wcześniej podatek od spadków i darowizn

Opodatkowaniu PIT podlega uzyskany przychód ze zbycia akcji otrzymanych w spadku pomniejszony o zapłacony przez podatnika podatek od spadków i darowizn. - Postanowienie naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty z 23 stycznia 2007 r. (nr I/415-76-345/07/ZDB) 19 proc. wynosi PIT od dochodów ze sprzedaży akcji.

Odszkodowanie od urzędu miasta bez podatku

Odszkodowania za zajęcie przez skarb państwa pod drogę publiczną nieruchomości podatnika jest zwolnione z PIT. - Postanowienie naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty z dnia 26 stycznia 2007 r. (nr I/415-71-339/ZDB).

Czy jest możliwość korygowania VAT należnego z faktury korygującej bez potwierdzenia odbioru tej faktury przez kontrahenta

Niestety organy podatkowe po raz kolejny stwierdziły, że podatnik, zmniejszając podstawę opodatkowania, musi posiadać potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez kontrahenta. - Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego z 4 grudnia 2006 r., nr RO/443- -57/06, wydana przez Izbę Skarbową w Kielcach.

Zasiłek dla żołnierza podlega opodatkowaniu

Zasiłek na zagospodarowanie w związku z powołaniem do zawodowej służby wojskowej otrzymany przez żołnierza nie jest zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych. Wszystko dlatego, że wypłacony zasiłek nie jest związany z przeniesieniem służbowym. - Decyzja dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie ośrodek zamiejscowy w Siedlcach z 19 stycznia 2007 r., nr 1464/DSi-I-415-1/07/WK.

REKLAMA