REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Wyjaśnienia

Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail

Czynności zwolnione z VAT, bez rejestracji

Podatnicy, którzy wykonują tylko i wyłącznie czynności zwolnione z podatku od towarów i usług, nie muszą rejestrować się dla potrzeb tego podatku nawet po przekroczeniu limitu obrotu 10 tys. euro. Nie muszą oni też wystawiać faktur VAT. - Decyzja dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 22 stycznia 2007 r., nr PP/077-1059/06/SIP.

VAT od najmu płaci podatnik zawierający umowę

W sytuacji, gdy umowę najmu lokalu stanowiącego wspólność ustawową małżonków podpisała tylko żona, ona będzie podlegać opodatkowaniu VAT z tego tytułu. - Decyzja dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 31 stycznia 2007 r., nr IPB1/449-10/06/I.

Czy można odliczyć VAT od zakupów dokonanych przed rejestracją podatnika VAT

Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego z 19 grudnia 2006 r., nr PPII/4430--681/RL/06, wydana przez Izbę Skarbową w Białymstoku.

Od kupionych części zamiennych można odliczyć VAT

Kupując części do samochodu zawiązane z jego naprawą, można odliczyć VAT naliczony. Zakup części nie służy ulepszeniu samochodu, lecz ma na celu przywrócenie stanu technicznego i użytkowego pojazdu.

Od sprzedaży praw majątkowych należy zapłacić VAT

Zbycie własnych praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia energii podlega opodatkowaniu stawką podatku od towarów i usług w wysokości 22 proc. - Postanowienie naczelnika Urzędu Skarbowego w Kazimierzy Wielkiej z 11 stycznia 2007 r., nr PP/443/2/07.

Od wycieczki dla pracowników nie pobiera się zaliczek

Firma finansująca wycieczkę dla pracowników z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nie odprowadza z tego tytułu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. W tym przypadku świadczenie nie jest imiennie skierowane do każdego uczestnika wycieczki, gdyż koszt imprezy jest przeliczony z kilometra. - Decyzja dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie ośrodek zamiejscowy w Siedlcach z 12 stycznia 2007 r., nr 1464/DSi-I-415/I/99/06/MŁ.

Najpierw potrzebna rejestracja

Sprzedaż ciągnika zakupionego przed przystąpieniem podatnika do rozliczania się z VAT jest zwolniona z tego podatku. - Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego naczelnika Urzędu Skarbowego w Radomsku z dnia 17 stycznia 2007 r. (nr US III/443-49/1/06)

Od zabytkowego auta nie trzeba płacić akcyzy

Podatkowi akcyzowemu podlegają samochody osobowe. Natomiast pojazd kolekcjonerski - ruchomy zabytek techniki - nie jest w rozumieniu prawa celnego samochodem osobowym i nie podlega podatkowi akcyzowemu. - Postanowienie naczelnika Urzędu Celnego w Zielonej Górze z 18 stycznia 2007 r., nr 411000-PA-910-2/2007.

Czy koszty używania samochodu można uwzględnić w rozliczeniu najmu niebędącego działalnością gospodarczą

Stanowisko Izby Skarbowej w Katowicach w decyzji z 18 grudnia 2006 r., nr IPB2/4117-0056/06/3.

Zawieszona akcyza nie zwiększa podstawy VAT

Jeżeli przedmiotem sprzedaży w procedurze zawieszenia poboru akcyzy jest towar podlegający opodatkowaniu podatkiem akcyzowym i niekorzystający ze zwolnienia w tym podatku, to wartość akcyzy (akcyza zawieszona) nie zwiększa podstawy opodatkowania VAT. - Decyzja dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 22 stycznia 2007 r., nr IPB_1/449-11/06/I.

Bez zaświadczenia nie można odliczyć VATod paliwa

Jeżeli podatnik chce skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu paliwa, to musi wykazać, że faktycznie to prawo mu przysługuje poprzez spełnienie określonych warunków. Brak zaświadczenia z okręgowej stacji kontroli pojazdów pozbawia podatnika prawa do odliczenia VAT. - Decyzja dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 22 stycznia 2007 r., nr IPB 1/4407-62/06/I.

Wydatki na imprezę integracyjną będą kosztem

Jeśli poniesiony na spotkanie integracyjne wydatek został sfinansowany ze środków obrotowych firmy, czyli nie mieści się w zakresie działalności socjalnej oraz jest związany z przychodem firmy, to stanowi koszt uzyskania przychodu. - Postanowienie naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście z 9 stycznia 2007 r., nr 1435/FD1/415-56/06/BC.

Podatek od dróg polnych

Drogi polne są zwolnione z podatku od nieruchomości, jeżeli zakwalifikowano je jako użytki rolne, które podlegają podatkowi rolnemu.

Czy nabywca lokalu mieszkalnego może wystąpić z wnioskiem o interpretację przepisów o VAT

Nabywcy towarów i usług niebędącemu podatnikiem z tytułu dostawy towarów i usług nie przysługuje prawo do złożenia wniosku z zapytaniem w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług. - Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, sygn. akt III SA/Wa 323/06

Nie zawsze decyduje data wystawienia faktury

Przy rozliczaniu zwrotów wydawnictw, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, jednak nie później niż 120 dni od pierwszego dnia wydania wydawnictw. - Ministerstwo Finansów o rozliczeniu VAT od zwrotu książek

Sprzedaż gruntu podlega VAT

Sprzedaż gruntu stanowi dostawę towarów i podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Sposób opodatkowania dostawy gruntu zróżnicowany jest w zależności od rodzaju gruntu oraz rodzaju budynku, który jest na nim umiejscowiony. - Interpretacja naczelnika Urzędu Skarbowego w Gostyninie opublikowana na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.

Nagrody dla żołnierzy z misji pokojowych bez podatku

Nagrody wypłacane żołnierzom biorącym udział m.in. w misji pokojowej na podstawie decyzji ministra obrony narodowej będą zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. - Interpretacja naczelnika Urzędu Skarbowego w Ciechanowie

Wydatek na przedawnione płatności to nie koszt

Wartość zobowiązania, które się przedawniło, jest przychodem spółki. Gdy spółka zrzeknie się prawa do korzystania z zarzutu przedawnienia, wydatek na spłatę tego zobowiązania nie może być uznany za koszt podatkowy w rozumieniu ustawy o CIT. - Decyzja dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu Ośrodek Zamiejscowy w Jeleniej Górze z 16 stycznia 2007 r., nr PD-I-423/29/06.

Darując firmę, nie trzeba korygować VAT

Darowanie przedsiębiorstwa nie powoduje konieczności korekty VAT w stosunku do nabytych towarów. Nie zmienia bowiem przeznaczenia tych towarów. - Interpretacja naczelnika Urzędu Skarbowego w Przasnyszu

Limit obrotów podlegał corocznej ocenie

Nie można przyjąć, że podatnik, który raz osiągnął wymagane przez ustawodawcę obroty, już bezterminowo może dokonywać zwrotu podatku podróżnym. Podatnik, którego obroty za poprzedni rok podatkowy nie przekroczyły 400 tys. zł, nie jest uprawniony do dokonywania zwrotu podatku podróżnym. - Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku o zwrocie VAT, SYGN. AKT I SA/Bk 319/06

Udokumentowanie zakupu środka trwałego

Czy autoklaw, którego zakup udokumentowany został dowodem uiszczenia ceny, dowodem zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych oraz zgromadzoną korespondencją prowadzoną ze sprzedawcą może zostać wprowadzony do ewidencji środków trwałych spółki podlegających amortyzacji? - Decyzja Izby Skarbowej w Rzeszowie z 30 października 2006 r. (nr IS.I/2-4231/20/06)

Dotacje z SAPARD zwolnione z podatku dochodowego

Dotacje generalnie są przychodem u podatników je otrzymujących. Jednak dochód w równowartości otrzymanej dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych z funduszu SAPARD jest wolny od CIT. - Postanowienie naczelnika Podlaskiego Urzędu Skarbowego z 20 grudnia 2006 r., nr P-I/423/66 /BŚ/06

Można odliczyć VAT z faktur przed rejestracją

Podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki dokonane przed złożeniem zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R. - Decyzja dyrektora Izby Skarbowej w Białymstoku z 19 grudnia 2006 r., nr PPII/4430-681/RL/06

Prowadzący skład podatkowy może rozszerzyć usługi

Podatnik posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności polegającej na magazynowaniu wyrobów akcyzowych wyprodukowanych przez inny podmiot może świadczyć usługi magazynowania na rzecz osób trzecich pod warunkiem wskazania odpowiedniej umowy. - Decyzja dyrektora Izby Celnej w Łodzi z 5 stycznia 2007 r., nr 360000-PA-9116-44/2007/AG

Badania kliniczne nowego leku wolne od podatku

Badania kliniczne nowego leku są zwolnione od podatku od towarów i usług. Wynika to z tego, że czynności te należą w PKWiU do grupowania o symbolu 85.14.18.-00.00, jako usługi w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane. - Postanowienie naczelnika Urzędu Skarbowego w Łęczycy z 1 grudnia 2006 r., nr USIII/443-12/2006.

Wypłacenie udziałów w naturze wspólnikowi występującemu ze spółki

Czy podlega opodatkowaniu VAT wypłacenie w naturze udziałów występującemu ze spółki wspólnikowi? - Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku z 4 października 2006 r., sygn. PI/005-1403/05/P/04

Czy korzystać z podatku liniowego, prowadząc inną działalność opodatkowaną ryczałtem

Czy można opodatkować podatkiem liniowym dochody uzyskiwane z działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej, prowadząc jednocześnie firmę jednoosobową opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych? - Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach z 15 września 2006 r., nr OG-005/151/2006 PDI-415/22/2006

Refundacja to nie przychód

Refundacja przez spółdzielnię kosztów wymiany stolarki okiennej w lokalu należącym do podatnika nie jest przychodem w rozumieniu ustawy PIT. - Decyzja dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 5 stycznia 2007 r. (nr IPB2/4117-0064/06/3)

Czy podlegają opodatkowaniu świadczenia przyznane od byłego pracodawcy na podstawie ugody

Czy podlega opodatkowaniu świadczenie przyznane na podstawie ugody od byłego pracodawcy (godziny nadliczbowe, ekwiwalent za niewykorzystany urlop)? - Pismo z 21 września 2006 r. nr IS.I/1-4150/17/06

Nie trzeba płacić VAT za korzystanie z cudzej własności, jeśli nie zawarto umowy

Bezumowna eksploatacja złóż, na którą właściciel nie wyraził zgody, nie stanowi dostawy towarów. Nie podlega więc opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. - Decyzja dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 22 grudnia 2006 r.(nr P1-P-443/0007/06/Z)

Podział wydatków w deklaracji VAT-7

Podatnik ma prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony zawarty w fakturach zakupu towarów i usług dokonanych w związku z adaptacją kupionego budynku. Wydatki związane z adaptacją należy odpowiednio rozdzielić w deklaracji VAT-7. - Postanowienie naczelnika Urzędu Skarbowego w Górze z 13 grudnia 2006 r. nr PP-443/188/06

Jak amortyzować wartości niematerialne i prawne

Podatnicy w myśl przepisów art. 16d ust. 2 i 16h ust. 1 pkt 4 updop nie mogą dokonywać odpisów amortyzacyjnych od wartości niematerialnych i prawnych, gdy nie zostaną one wprowadzone do ewidencji najpóźniej w miesiącu przekazania ich do używania. - Pismo z 26 września 2006 r. nr 1401/BP-I/4230-101/06/EL

Koszty podatkowe z najmu tylko w ramach firmy

Podatnik nie może zaliczyć do kosztów ubezpieczenia, amortyzacji i serwisu prywatnego samochodu używanego przy dojazdach do wynajmowanego mieszkania. - Decyzja dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 18 grudnia 2006 r. nr IPB2/4117-0056/06/3

Jedynie bezzwrotna pomoc jest zwolniona z PIT

Otrzymana pomoc finansowa z Funduszu Spójności nie podlega zwolnieniu z PIT, gdyż nie jest pomocą bezzwrotną. - Decyzja dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach ośrodek zamiejscowy w Bielsku-Białej z 28 grudnia 2006 r. nr IPB2/418-0046/06/3

Kiedy można odliczyć VAT z faktury za usługi serwisowe

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu zakupu usług serwisowych, z faktury wystawionej z góry za cały rok kalendarzowy, powstaje z chwilą wykonania usługi. Jedynym odstępstwem od tej zasady jest przedpłata dokonana za świadczone usługi, potwierdzona fakturą dostawcy lub usługodawcy. Wówczas prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał taką fakturę, albo za następny okres rozliczeniowy. - Pismo z 12 października 2006 r. nr PP1/443-91/06

Za koszt podatkowy można uznać odsetki tylko od części kredytu

Do kosztów można zaliczyć zarówno prowizję, jak i odsetki od kredytu zaciągniętego na zakup akcji. Jednak odsetki będą kosztem wyłącznie od części kredytu przeznaczonego na zakup sprzedanych akcji. - Decyzja dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 11 grudnia 2006 r. (nr PBB2-4117-0045/2006)

Decyduje treść umowy

Jeśli zakres umowy na przeprowadzenie badania klinicznego produktu leczniczego pokrywa się z zakresem prowadzonej działalności gospodarczej, to uzyskane z tytułu wykonania tej umowy przychody należy zaliczyć do przychodów z działalności. - Decyzja Izby Skarbowej w Katowicach Ośrodek Zamiejscowy w Bielsku-Białej (nr IPB2/418-0031/06/3)

Czy można zaliczyć do kosztów wydatki na zorganizowanie imprezy rocznicowej

Czy wydatki poniesione w związku z organizacją dziesiątej rocznicy powstania firmy (obejmujące m.in. poczęstunek, obsługę cateringową, zespół muzyczny, ochronę imprezy itp.) mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów? Udział w imprezie był dobrowolny. Wydatki zostały sfinansowane ze środków obrotowych spółki i zaliczone do kosztów pracowniczych. - Pismo z 20 września 2006 r. nr I-1/423-44/06

Czy można zaliczyć do kosztów VAT zapłacony z tytułu eksportu

Dokonujemy sprzedaży towarów na eksport. Na skutek braku odpowiedniego udokumentowania wywozu towarów za granicę uzyskany obrót jesteśmy obowiązani opodatkować VAT według stawki krajowej, tj. 22%. Czy możemy w takiej sytuacji zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów podatek od towarów i usług zapłacony z tytułu eksportu towarów? - Pismo z 10 października 2006 r. nr PBD/4218-005-7/06

Czy można zaliczyć do kosztów wydatki na usługi doradcze

Czy kosztem uzyskania przychodów są wydatki na usługi doradcze związane z opracowaniem biznesplanu na potrzeby inwestycji polegającej na wzięciu w leasing środków trwałych oraz sporządzeniem wniosków w celu uzyskania dotacji ze środków pomocowych Unii Europejskiej, bez względu na efekty przyznania dotacji? - Pismo z 27 września 2006 r. nr 1401/BP-I/4230Z-86/06/EL

Sprzedaż towaru używanego bez VAT

Sprzedaż należnych powiatowi udziałów w nieruchomości jest zwolniona z VAT, jeśli budynek jest towarem używanym w rozumieniu ustawy o VAT. - Postanowienie Urzędu Skarbowego w Pajęcznie z 8 grudnia 2006 r. (nr US/E11/06/O)

Nie trzeba wypełniać PIT-8C

Przekazywane w ramach pokazów instruktażowych ubrania robocze stanowią przychód z działalności. Nie ma więc obowiązku sporządzania informacji PIT-8C. - Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego z 11 grudnia 2006 r. (nr IPB2/418-0011/06/3)

Koszty można zarachować w roku następnym

Jeżeli spółka nie była w stanie, zarachować kosztów w tym roku podatkowym, którego dotyczyły, wówczas dane wydatki powinny zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w miesiącu ich poniesienia. - Postanowienie naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego z dnia 26 czerwca 2006 r., nr PUS.I/423/33/06

Odsetki od alimentów podlegają PIT

Kwota wyegzekwowanych przez komornika odsetek za zwłokę związanych z alimentami to przychód wierzyciela, który podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych. - Decyzja dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 22 listopada 2006 r. (nr PB I-3/4150/IN-73/US/2006/KA)

Czy podatnik może uzupełniać wniosek o wydanie interpretacji o nowe zagadnienia

Czy po złożeniu wniosku o wydanie interpretacji podatkowej podatnik może uzupełniać pytanie o nowe zagadnienia? - Pismo z 22 września 2006 r. nr 1401/BF-I/4117-14/28/06/JC

Potrzebne jest potwierdzenie odbioru faktury

Dla skorygowania należnego VAT wynikającego z faktur korygujących podatnik musi posiadać potwierdzenia ich odbioru przez nabywcę. - Decyzja dyrektora Izby Skarbowej w Kielcach z 4 grudnia 2006 r. (nr PP1/443-155/06)

Czy podlega opodatkowaniu wydanie pracownikom bonów towarowych z okazji świąt

Czy wydanie pracownikom bonów towarowych z okazji świąt, sfinansowanych z ZFŚS, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? - Pismo z 17 lutego 2006 r. nr PP/443-137-9-GK/04/05

Czy powstanie przychód w przypadku potrącenia wzajemnych wierzytelności

Czy wystąpi podatek dochodowy od osób prawnych w przypadku umownego potrącenia należnej opłaty z tytułu nabycia udziałów w spółce z o.o. z naszymi wierzytelnościami dotyczącymi udzielonej pożyczki i sprzedanych towarów? - Pismo z 20 września 2006 r. nr RO/423-50/06

Przychód powstaje w momencie wypłaty

Jeśli kwota odszkodowania została wypłacona podatnikowi 30 grudnia danego roku, to stanowi ona przychód tego roku. Nie ma znaczenia, że pieniądze wpłynęły na konto podatnika w styczniu. - Decyzja dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 22 listopada 2006 r. (nr PB I-3/4150/IN-572/06/MK).

Czy stanowią koszt odsetki za zwłokę zapłacone wraz z kwotą długu celnego

Czy zapłacone wraz z kwotą długu celnego odsetki za zwłokę stanowią koszt uzyskania przychodu na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? - Pismo z 28 września 2006 r. nr I/415-54.2-297/06/ZDB

REKLAMA