| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Wyjaśnienia > Umorzenie udziałów bez wynagrodzenia

Umorzenie udziałów bez wynagrodzenia

Czy sprzedaż udziałów bez wynagrodzenia spółce córce w celu pokrycia przez nią straty bilansowej, poprzez umorzenie ww. udziałów, spowoduje przychód podatkowy po stronie udziałowca zbywającego te udziały? - Postanowienie z 29 września 2006 r. (nr RO-XV/423/PDOP-367/456/JB/06)


Odpowiedź:

(…)
„X” sp. z o.o., zwana dalej spółką, jest jedynym udziałowcem spółki córki. Spółka córka planuje przeprowadzenie procedury umorzenia udziałów. Umorzenie to zostanie dokonane poprzez obniżenie kapitału zakładowego spółki córki zrealizowane w trybie i na zasadach określonych w kodeksie spółek handlowych, bez wynagrodzenia dla jej udziałowców. Działania podejmowane przez spółkę córkę mają na celu pokrycie poniesionej przez nią straty za 2005 r. w wysokości 2 032 125,17 zł, jak też za lata wcześniejsze w wysokości 760 168,81 zł. Podatnik będący jednocześnie udziałowcem spółki córki wyraża zgodę na działania spółki, aby pokryć straty spółki z lat ubiegłych. Umorzonych ma zostać 3000 udziałów o wartości nominalnej 1000 zł każdy, co tworzy kapitał udziałowy w wysokości 3 000 000 zł. Kwota 2 792 293,98 zł ma zostać przeznaczona na pokrycie straty, a 207 706,02 zł na kapitał rezerwowy. (…)

Spółka sformułowała też własne stanowisko w sprawie, stwierdzając, iż: nabycie przez spółkę córkę własnych udziałów celem ich umorzenia, nawet bez wynagrodzenia, nie spowoduje powstania przychodu po stronie udziałowca zbywającego te udziały. W sensie ekonomicznym spółka nic nie uzyska i nie nastąpi po jej stronie żadne przysporzenie majątkowe. Nie nastąpi też umorzenie jej zobowiązań wobec wspólnika, gdyż zgodnie z powszechnie akceptowanym w doktrynie i orzecznictwie stanowiskiem, nabycie lub objęcie przez wspólnika udziału w spółce kapitałowej nie powoduje powstania po stronie spółki żadnego zobowiązania finansowego wobec tego wspólnika.

Tym samym nie można utożsamiać umorzenia udziałów ze stanowiącym przychód umorzeniem zobowiązań. Jednakże w przypadku umarzania udziałów wspólnik ma zasadniczo prawo do wynagrodzenia za każdy umarzany udział, z wyjątkiem sytuacji przewidzianej w art. 199 § 3 k.s.h., kiedy za zgodą wspólnika umorzenie udziałów może nastąpić bez należnego mu wynagrodzenia. W tym przypadku jednak skutki podatkowe rezygnacji wspólnika z przysługującego mu wynagrodzenia za umarzane udziały mogą podlegać ocenie uwzględniającej treść art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. (…)

Jednakże w opisanym przypadku umorzenie udziałów wynika z czysto ekonomicznej przyczyny, jaką jest zła sytuacja finansowa spółki córki, czego odzwierciedleniem jest wynik finansowy za rok 2005. W tej sytuacji umarzane udziały nie przedstawiają żadnej dodatniej wartości. W związku z tym zbycie udziałów celem umorzenia bez wynagrodzenia nie powinno skutkować zastosowaniem wobec wspólnika przepisu art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i określeniem dochodu w wyższej wysokości niż zadeklarowany przez wspólnika.

Czytaj także

Źródło:

Prawo Przedsiębiorcy
VAT 2019. Komentarz199.00 zł

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Łątkowski

Adwokat kościelny, Aplikant adwokacki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »