REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak rozliczyć otrzymywane w ratach wynagrodzenie za wykonane usługi

REKLAMA

W jakim momencie należy ująć w przychodach podatkowych wynagrodzenie otrzymywane, na podstawie zawartej ze spółką akcyjną umowy, za świadczenie usług wstępnych i usług rozruchu związanych z budową i eksploatacją autostrady. Wynagrodzenie za te usługi uzgodnione zostało w określonych kwotach, płatnych w trzech ratach, a terminy płatności poszczególnych rat wynagrodzenia ustalono w umowie poprzez odniesienie do planowanej daty otwarcia autostrady (np. pierwsza rata płatna na 60 dni przed otwarciem, druga - na 30 dni, trzecia - w dniu otwarcia). - Pismo z 24 marca 2006 r. nr BI/4218-0006/06
 ODPOWIEDŹ IS – SKRÓT
Ze względu na charakter i specyfikę świadczonych przez spółkę usług należy uznać, że wynagrodzenie zapłacone w określonych terminowo ratach (ustalonych w umowie poprzez odniesienie do planowanej daty otwarcia autostrady) stanowi zapłatę za ich wykonanie (częściowe wykonanie), a nie zaliczkę na poczet usług, które mają zostać wykonane w przyszłych okresach sprawozdawczych. Spółka winna zatem ustalić przychód na podstawie art. 12 ust. 3a pkt 2, stosownie do którego za datę powstania przychodu uważa się dzień wystawienia faktury, nie później jednak niż ostatni dzień miesiąca, w którym otrzymano zapłatę za wykonaną lub częściowo wykonaną usługę.

KOMENTARZ EKSPERTA
Na tle przedstawionego stanu faktycznego stanowisko organu podatkowego jest prawidłowe. Skoro bowiem strony uzgodniły, iż płatność za wykonanie usługi odbywać się będzie w ratach, które nie będą zaliczkami na poczet usług wykonywanych w następnych okresach sprawozdawczych, to przychód powinien być wykazywany na podstawie art. 12 ust. 3a pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Na uwadze należy mieć jednak to, że gdyby przed dniem wystawienia faktury na poczet poszczególnych rat płatności podatnik faktycznie otrzymał należność, to na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy powinien wykazać przychód podatkowy.

ODPOWIEDŹ IS – WYCIĄG
Na podstawie art. 14b § 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku informuje:
Stosownie do treści art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym co do zasady jest dochód, bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty. Dochodem zaś jest, z pewnymi zastrzeżeniami, nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą.
Zgodnie z treścią art. 12 ust. 3 ustawy z 15 lutego 1992 r. za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont (...).
WAŻNE!
Za przychody z działalności gospodarczej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.
Z dniem 1 stycznia 2003 r. wprowadzony został przepis art. 12 ust. 3a, w którym ustawodawca ściśle określił datę powstania przychodu z działalności gospodarczej, o której mowa w ust. 3 tego artykułu. Od 1 stycznia 2004 r. ustawodawca dokonał dalszego doprecyzowania brzmienia tego przepisu, stanowiąc, że za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 3, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 3c i 3d, dzień wystawienia faktury (rachunku), nie później jednak niż ostatni dzień miesiąca, w którym:
1) wydano rzecz, zbyto prawo majątkowe lub
2) wykonano usługę, w tym częściowo wykonano usługę, jeżeli jej częściowe wykonanie stanowi wynikający z umowy lub z odrębnych przepisów tytuł do zapłaty, lub
3) otrzymano zapłatę za wykonanie świadczenia – w pozostałych przypadkach.
Odstępstwo od powyższej zasady unormowane zostało w art. 12 ust. 3c i 3d ustawy z 15 lutego 1992 r., które odnoszą się do przychodów z tytułu najmu, dzierżawy, leasingu lub innych o podobnym charakterze oraz do usług świadczonych w sposób ciągły.
WAŻNE!
Za datę powstania przychodu uważa się dzień wystawienia faktury (rachunku), nie później jednak niż ostatni dzień miesiąca, w którym wydano rzecz lub wykonano usługę, lub w pozostałych przypadkach otrzymano zapłatę za wykonanie świadczenia.
Przychody niestanowiące podstawy ustalania dochodu podatnika, podlegającego opodatkowaniu, tzw. przychody neutralne podatkowo, wymienione zostały w art. 12 ust. 4 ustawy z 15 lutego 1992 r. Zgodnie z treścią art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. do przychodów nie zalicza się m.in. pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych.
Zgodnie z ugruntowaną linią orzecznictwa i doktryną prawa użyte w przytoczonym przepisie sformułowanie „pobrane wpłaty lub zarachowane należności” odnosi się do pobranych przez podatnika przedpłat i zaliczek na poczet dostaw towarów i usług, których wykonanie jest odroczone w czasie. W tej sytuacji dopiero po realizacji łączącej strony umowy występuje przychód podlegający opodatkowaniu.
O kwalifikacji zaś otrzymanej zapłaty jako przychodu lub jako zaliczki decyduje nie tylko treść umowy o wykonanie określonych usług zawartej między stronami. Każdorazowo należy bowiem ustalić również, czy w danym przypadku zapłata dotyczy (lub nie) usług wykonanych (lub częściowo wykonanych).
Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że do zakresu usług świadczonych przez spółkę należy m.in.:
• w ramach usług wstępnych: opracowanie specyfikacji sprzętu do obsługi autostrady, weryfikacja dokumentacji projektowej, zgłaszanie propozycji usprawnienia projektu, udział w spotkaniach dotyczących budowy i eksploatacji autostrady, przygotowanie podręczników i kursów szkoleniowych dla personelu, wsparcie przy zawieraniu umów z Ministrem Obrony Narodowej, policją, strażą pożarną i pogotowiem ratunkowym oraz wsparcie przy uzyskiwaniu koniecznych zezwoleń na pobieranie opłat w walutach obcych;
• w ramach usług rozruchu: zatrudnianie i przeszkolenie personelu odpowiedzialnego za realizację usług, zakup materiałów koniecznych do eksploatacji autostrady oraz zapewnienie osiągnięcia gotowości do świadczenia usług eksploatacji i utrzymania autostrady.
Charakter realizowanych przez spółkę usług pozwala zatem stwierdzić, że dopiero przynajmniej ich częściowe wykonanie skutkuje możliwością dalszej realizacji kolejnych etapów budowy autostrady (lub poszczególnych jej odcinków). Tym samym ze względu na charakter i specyfikę świadczonych przez spółkę usług należy uznać, że wynagrodzenie zapłacone w określonych terminowo ratach (ustalonych w umowie poprzez odniesienie do planowanej daty otwarcia autostrady) stanowi zapłatę za ich wykonanie (częściowe wykonanie), a nie zaliczkę na poczet usług, które mają zostać wykonane w przyszłych okresach sprawozdawczych.
Należy przy tym zauważyć, że pełnomocnik spółki w złożonym wniosku zapytał: „czy kwoty otrzymane od spółki akcyjnej tytułem wynagrodzenia za usługi wstępne i usługi rozruchu należy wykazać jako przychód podatkowy w dacie zakończenia realizacji poszczególnych usług, w dacie zakończenia całości usług czy też w dacie wystawienia faktur za poszczególne raty?” – wskazując tym samym na częściowe wykonanie usług, do których świadczenia spółka została zobowiązana zawartą umową.
Ponadto zarówno we wniosku, jak i w zażaleniu na postanowienie pełnomocnik jednoznacznie wskazuje, iż „zgodnie z umową wynagrodzenie za usługi wstępne oraz za usługi rozruchu uzgodnione zostało w ściśle określonych kwotach, z których każda płatna będzie w trzech ratach”, a dopiero w późniejszych wywodach stwierdza, że „przyjąć zatem można, iż terminy płatności poszczególnych rat w żaden sposób nie odnoszą się do kwestii wykonania usług czy też częściowego wykonania usług”, i w konsekwencji wysuwa przypuszczenie, że raty wynagrodzenia należałoby postrzegać jako przedpłaty.
Stwierdzić zatem należy, że z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego nie wynika, żeby zapłata za usługi wstępne i usługi rozruchu miała charakter zaliczkowy. W ocenie dyrektora tutejszej izby skarbowej otrzymane wynagrodzenie nie stanowi pobranych wpłat na poczet usług, które mają być wykonane w przyszłych okresach sprawozdawczych w rozumieniu art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Spółka winna zatem ustalić przychód na podstawie art. 12 ust. 3a pkt 2, stosownie do którego za datę powstania przychodu uważa się dzień wystawienia faktury, nie później jednak niż ostatni dzień miesiąca, w którym otrzymano zapłatę za wykonaną lub częściowo wykonaną usługę.

Autopromocja

REKLAMA

Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Dlaczego gospodarka strefy euro słabnie wobec USA od czasu wprowadzenia waluty euro?

  W ciągu 25 lat od wprowadzenia euro przewaga gospodarcza Stanów Zjednoczonych nad strefą euro zwiększyła się niemal trzykrotnie. W 1999 r. roku, kiedy wprowadzono walutę euro, gospodarka USA była o 11% większa niż gospodarka strefy euro pod względem parytetu siły nabywczej. Od tego czasu różnica ta wzrosła do 30% - piszą eksperci Allianz Trade w obszernym opracowaniu Allianz Research: „Europa wydaje się pozostawać w tyle za Stanami Zjednoczonymi na wielu frontach” w lutym 2024 r.

  Masz czteroletnie obligacje skarbowe indeksowane inflacją? Opłaca się teraz sprzedać i kupić nowe takie same

  Czteroletnie obligacje indeksowane inflacją otrzymają w marcu 2024 r. oprocentowanie niższe niż Ministerstwo Finansów oferuje za nowe papiery tego samego typu. Ze strony inwestorów racjonalnym działaniem byłoby umorzenie starszych serii i zakup nowych papierów. Konwersja może dotyczyć papierów o wartości około…  84 mld zł. Tak radzi w komentarzu z 23 lutego 2024 r. Emil Szweda z Obligacje.pl,

  Zakup startupu - jak nie kupić kota w worku? Kluczowe: due dilligence. Poradnik dla inwestora

  Akwizycja firmy jest inwestycją, która ma się opłacać. To oczywiste twierdzenie staje się jeszcze bardziej prawdziwe w przypadku nabycia startupu, który kupuje się po to, by rozwijać biznes z pomysłem, mający duży potencjał. Zakup startupu zazwyczaj jest łatwiejszy niż założenie firmy od zera, szczególnie takiej, która ma się okazać jednorożcem w świecie biznesu. Jednak podjęcie takiego kroku jest obarczone sporym ryzykiem. Aż 9 na 10 nowo tworzonych startupów upada, z czego 20 proc. kończy działalność w ciągu pierwszego roku, a kolejne 50 proc. nie utrzymuje się na rynku dłużej niż 5 lat [Źródło: Startup Genome]. Można dyskutować z tymi statystykami, ale jeżeli nawet są prawdziwie tylko w połowie, to i tak wskazują na pewne negatywne zjawisko. Ryzyka biznesowego przy zakupie startupu nie da się zupełnie wyeliminować, ale można zadbać o to, by ograniczyć je do minimum. 

  Żądanie zmniejszenia kary umownej – sąd nie może sam z urzędu podejmować się miarkowania. Orzeczenie Sądu Najwyższego

  Występując o zmniejszenie kary umownej dłużnik jest zobligowany wskazać, do jakiej wysokości zmniejszenia żąda. Wyinterpretować to może również sąd, pod warunkiem, że taką możliwość daje całokształt działań procesowych dłużnika. Sąd nie może sam z urzędu podejmować się miarkowania, jeśli z działań strony nie wynika chęć zgłoszenia żądania o to - orzekł w wyroku z 16 listopada 2022 r. Sąd Najwyższy (sygn. akt II CSKP 578/22).

  Przekształcenie, połączenie, wniesienie aportu a możliwość stosowania estońskiego CIT

  Estoński CIT staje się coraz bardziej popularną formą opodatkowania spółek. Warto jednak wskazać, że wiąże się z nią szereg ograniczeń i warunków, jakie musi spełnić spółka, aby móc korzystać z dobrodziejstw estońskiego CIT.

  MF: Kasowy PIT od 2025 roku. Niedługo pojawi się projekt

  W Ministerstwie Finansów toczą się już prace nad projektem nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dot. wdrożenia w polskim systemie podatkowym kasowego PIT. W najbliższych dniach projekt ten ma zostać wpisany do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów. Takie informacje przekazał 22 lutego 2024 r. w Sejmie wiceminister finansów Jarosław Neneman. Ale te nowe przepisy wejdą w życie nie wcześniej niż od 2025 roku.

  Jakie są kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe?

  Jakie są kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe w 2024 roku? Od czego zależy wysokość kary?

  Składka zdrowotna na ryczałcie - progi przychodów w 2024 roku

  O wysokości składki zdrowotnej dla podatników na ryczałcie decydują progi osiąganych przychodów oraz wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Jak prawidłowo obliczyć składkę zdrowotną dla ryczałtu w 2024 roku?

  Ulga dla seniorów przed otrzymaniem emerytury - co mówi prawo?

  Czy seniorzy mogą korzystać z ulgi podatkowej w PIT przed otrzymaniem emerytury, mimo osiągnięcia wieku emerytalnego? Chodzi o zwolnienie w podatku dochodowym nazywane „ulgą dla pracujących seniorów”.

  Niestaranny pracodawca zapłaci podatek za oszustwo pracownika. Wyrok TSUE nie usuwa wszystkich wątpliwości i nie daje wytycznych

  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 30 stycznia 2024 r. orzekł, że pracownik wykorzystujący dane swego pracodawcy do wystawiania fałszywych faktur jest zobowiązany do zapłaty wskazanej w nich kwoty podatku  Ale takie konsekwencje powinny dotknąć pracownika pod warunkiem, że pracodawca (podatnik VAT) dochował należytej staranności, rozsądnie wymaganej w celu kontrolowania działań swojego pracownika. Jeżeli pracodawca takiej staranności nie dochował, to poniesie konsekwencje sam i będzie musiał zapłacić podatek.

  REKLAMA