REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jaka stawka VAT dla usług związanych z organizacją imprez rozrywkowych

REKLAMA

Interpretacja Naczelnika Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Mazowieckim z 31 stycznia 2007 r., nr US.III/2-443/20/171/60/I/2006

INTERPRETACJA ORGANU PODATKOWEGO - GŁÓWNA TEZA


1. Usług kompleksowej organizacji i obsługi imprez rozrywkowych, które zostały sklasyfikowane przez Urząd Statystyczny w grupowaniu PKWiU 92.34.13-00.00- "usługi rozrywkowe pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane" ustawodawca w poz. 11 załącznika nr 4 ustawy nie wymienił jako usług wyłączonych ze zwolnienia od podatku od towarów i usług. Zatem świadczenie tych usług podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 wyżej cytowanej ustawy o podatku VAT.(Interpretacja Naczelnika Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Mazowieckim z 31 stycznia 2007 r., nr US.III/2-443/20/171/60/I/2006)

2. Oddzielnie świadczone usługi związane z organizacją imprez rozrywkowych są opodatkowane VAT następująco (Interpretacja Naczelnika Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Mazowieckim z 31 stycznia 2007 r., nr US.III/2-443/21/171/60/I/2006):
Usługa organizowania imprezy rozrywkowej, została sklasyfikowana przez Urząd Statystyczny w grupowaniu PKWiU 92.34.13-00.00- "usługi rozrywkowe pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane". Ustawodawca w poz. 11 załącznika nr 4 ustawy nie wymienił jej jako usługi wyłączonej ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, zatem świadczenie takich usług podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 wyżej cytowanej ustawy o podatku VAT.

Usługi cateringu jako usługi zapewnienia posiłków podczas imprezy rozrywkowej, sklasyfikowane przez Urząd Statystyczny w grupowaniu PKWiU 55.52.13-00.00 "Usługi cateringowe dla pozostałych przedsiębiorstw i instytucji", podlegają w okresie do 31 grudnia 2007 r. opodatkowaniu podatkiem VAT wg obniżonej stawki w wysokości 7 %.

Usługi wynajmu sprzętu lub infrastruktury sklasyfikowane przez Urząd Statystyczny w grupowaniu PKWiU 71.34.10-00.00 - "Usługi dzierżawy lub wynajmu pozostałych maszyn i urządzeń, bez obsługi", podlegają opodatkowaniu stawką w wysokości 22 %.

KOMENTARZ EKSPERTA

Stanowisko organów podatkowych jest prawidłowe. Mimo, że przedmiotem zapytania w obu przypadkach jest organizacja przyjęć, to ze względu na sformułowanie umowy, usługi te w każdym przypadku klasyfikowane są odrębnie. W pierwszym przypadku przedmiotem umowy jest świadczenie usługi kompleksowej, natomiast w drugim przypadku są to poszczególne usługi. Dlatego w drugim  przypadku usługi, które są przedmiotem umowy muszą być opodatkowane według stawek właściwych dla nich.

W przypadku świadczenia usług kompleksowych decyduje treść umowy. Dlatego sposób fakturowania i opodatkowania świadczonych usług kompleksowych będzie zależał od warunków umowy na wykonanie tych usług, jakie zostały ustalone ze zleceniodawcą.  Sformułowanie umowy ma decydujący wpływ na wysokość stawki VAT.

Taki sposób klasyfikowania usług jest stosowany również w przypadku usług budowlanych, gdy podmiot świadczący usługę zakupuje towary, które są następnie wykorzystywane do świadczonej usługi. Dlatego w takim przypadku stawka VAT na świadczone usługi zależy od zapisów w umowie.

Interpretację skomentowała
Olga Jasielska
Ekspert z zakresu VAT

STAN FAKTYCZNY I PYTANIE PODATNIKA

1. W dniu 11.12.2006 r. do tutejszego Urzędu Skarbowego wpłynął wniosek Spółki, w sprawie interpretacji przepisów podatkowych w zakresie zastosowania stawki podatku od towarów i usług dla wykonywanych usług w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie kompleksowej organizacji i obsługi imprez rozrywkowych. Do wniosku dołączono opinię Głównego Urzędu Statystycznego w Łodzi Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych, który sklasyfikował wymienione w piśmie kompleksowe usługi organizacji i obsługi imprez rozrywkowych w grupowaniu PKWiU 92.34.13-00.00 - "usługi rozrywkowe pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane".

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka prowadzi działalność gospodarczą polegającą na kompleksowej organizacji i obsłudze imprez rozrywkowych. Zamawiane przez klienta kompleksowe usługi organizacji imprez rozrywkowych obejmują:
- organizację i przygotowanie miejsca, w którym odbywa się impreza,
- zabezpieczenie posiłków oraz napojów dla uczestników imprezy,
- zorganizowanie spływu kajakowego dla uczestników imprezy,
- występ zaproszonego artysty,
- oprawę muzyczną - zespołu muzycznego lub prezentera,
- zapewnienie bezpieczeństwa w czasie imprezy,- inne elementy rozrywkowe, jak ustawienie w miejscu gdzie odbywa się impreza urządzeń do zabawy wypełnionych powietrzem. Zakres i kompleksowość takiej usługi zależy od indywidualnych potrzeb klienta. Ponadto Spółka nadmienia, że usługa organizacji imprezy rozrywkowej obejmuje wszystkie lub tylko niektóre z powyżej opisanych czynności. Większość w/w czynności wykonywana jest przez podwykonawców, którzy za świadczone przez nich usługi wystawiają faktury VAT lub rachunki w zależności od formy opodatkowania stosując właściwe dla tych usług stawki podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym Spółka zapytuje czy w przypadku świadczenia usługi obejmującej powyższy zakres rzeczowy powinna stosować dla całej wartości usługi zwolnienie z podatku od towarów i usług.

Zdaniem Spółki powyższa usługa jest zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Stosownie do art. 2 pkt 6 oraz art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) zarówno towary jak i usługi dla potrzeb VAT identyfikowane są na podstawie przepisów o statystyce publicznej. Mając powyższe na uwadze - wraz z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji Spółka złożyła opinię Urzędu Statystycznego w Łodzi, z której wynika że usługi organizacji i obsługi imprez rozrywkowych mieszczą się w grupowaniu: PKWiU 92.34.13-00.00 "Usługi rozrywkowe pozostałe gdzie nie sklasyfikowane".

2. W dniu 11.12.2006 r. do tutejszego Urzędu Skarbowego wpłynął wniosek Spółki, w sprawie interpretacji przepisów podatkowych w zakresie zastosowania stawki podatku od towarów i usług dla wykonywanych usług w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie:
- usług organizowania imprezy rozrywkowej,
- usług cateringu,
- usług wynajmu sprzętu lub infrastruktury.
Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku przez Spółkę wynika, że Spółka zawiera umowy w których usługobiorca zamawia oddzielnie usługę organizacji imprezy, oddzielnie posiłki i napoje a także oddzielnie wynajem sprzętu do zabaw lub innej infrastruktury.
Zdaniem Spółki w przypadku zamówienia przez zleceniodawcę odrębnie poszczególnych usług będą miały zastosowanie odpowiednie stawki podatkowe, tj.:
- usług organizowania imprezy rozrywkowej - zwolnione z podatku od towarów i usług,
- usług cateringu - 7 %,
- usług wynajmu sprzętu lub infrastruktury - 22 %.
Mając powyższe na uwadze Spółka zwraca się z zapytaniem: czy w świetle obowiązujących przepisów stanowisko Spółki jest słuszne.
Stosownie do art. 2 pkt 6 oraz art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) zarówno towary jak i usługi dla potrzeb VAT identyfikowane są na podstawie przepisów o statystyce publicznej.
Mając powyższe na uwadze - wraz z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji Spółka złożyła opinię Urzędu Statystycznego w Łodzi, z której wynika, że w/w mieszczą się w grupowaniu:
- PKWiU 92.34.13-00.00 "Usługi rozrywkowe gdzie indziej nie sklasyfikowane",
- PKWiU 55.52.13-00.00 "Usługi cateringowe dla pozostałych przedsiębiorstw i instytucji",
- PKWiU 71.34.10-00.00" "Usługi dzierżawy lub wynajmu pozostałych maszyn i urządzeń, bez obsługi.

INTERPRETACJA ORGANU PODATKOWEGO - ARGUMENTACJA

Ad.1.
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Maz. odnosząc się do treści zapytania, stwierdza co następuje: Zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwalnia się od podatku od towarów i usług, usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. W poz.11 tego załącznika ustawodawca wymienił usługi oznaczone symbolem PKWiU ex 92, tj. usługi związane z kulturą, w tym również usługi twórców i artystów wykonawców w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielanie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania, usługi związane z rekreacją i sportem - z wyłączeniem:
1/ usług związanych z taśmami wideo oraz z wszelkimi filmami reklamowymi i promocyjnymi,
2/ usług związanych z wyświetlaniem filmów i taśm wideo, wyświetlaniem filmów na innych nośnikach oraz filmów reklamowych promocyjnych,
3/ usług w zakresie działalności stadionów i innych obiektów sportowych (PKWiU 92.61),
4/ wstępu na spektakle, koncerty, przedstawienia i imprezy w zakresie twórczości i wykonawstwa artystycznego i literackiego (PKWiU 92.31.2), związane z funkcjonowaniem obiektów kulturalnych (PKWiU 92.32.10), świadczone przez wesołe miasteczka, parki rozrywki i cyrki, dyskoteki, sale balowe (PKWiU 92.33, 92.34.11,92.34.12) oraz wstępu na imprezy sportowe,
5/ wstępu oraz wypożyczania wydawnictw (PKWiU 22.11, 22.12, 22.13) w zakresie usług świadczonych przez biblioteki, archiwa, muzea i inne usługi związane z kulturą (PKWiU 92.5),
5a/ usług związanych z produkcją filmów i nagrań wideo (PKWiU 92.11), usług związanych z dystrybucją filmów i nagrań wideo (PKWiU 92.12), usług związanych z produkcją filmów i nagrań na innych nośnikach, usług związanych z dystrybucją filmów i nagrań na innych nośnikach,
5b/ wstęp do parków rekreacyjnych, plaż i innych miejsc o charakterze kulturalnym (PKWiU ex 92.72.),
6/ działalności agencji informacyjnych,
7/ usług wydawniczych,
8/ usług radia i telewizji (PKWiU 92.2) z zastrzeżeniem poz.12.
Wyszczególnionych we wniosku usług kompleksowej organizacji i obsługi imprez rozrywkowych, które zostały sklasyfikowane przez Urząd Statystyczny w grupowaniu PKWiU 92.34.13-00.00- "usługi rozrywkowe pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane" ustawodawca w poz. 11 załącznika nr 4 ustawy nie wymienił jako usług wyłączonych ze zwolnienia od podatku od towarów i usług. Zatem świadczenie tych usług podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 wyżej cytowanej ustawy o podatku VAT.

Ad. 2. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Maz. odnosząc się do treści zapytania, stwierdza co następuje:
I. W świetle przepisu art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwalnia się od podatku od towarów i usług, usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. W poz. 11 tego załącznika ustawodawca wymienił usługi oznaczone symbolem PKWiU ex 92, tj. usługi związane z kulturą, w tym również usługi twórców i artystów wykonawców w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielanie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania, usługi związane z rekreacją i sportem - z wyłączeniem:
1/ usług związanych z taśmami wideo oraz z wszelkimi filmami reklamowymi i promocyjnymi,
2/ usług związanych z wyświetlaniem filmów i taśm wideo, wyświetlaniem filmów na innych nośnikach oraz filmów reklamowych promocyjnych,
3/ usług w zakresie działalności stadionów i innych obiektów sportowych (PKWiU 92.61),
4/ wstępu na spektakle, koncerty, przedstawienia i imprezy w zakresie twórczości i wykonawstwa artystycznego i literackiego (PKWiU 92.31.2), związane z funkcjonowaniem obiektów kulturalnych (PKWiU 92.32.10), świadczone przez wesołe miasteczka, parki rozrywki i cyrki, dyskoteki, sale balowe (PKWiU 92.33, 92.34.11,92.34.12) oraz wstępu na imprezy sportowe,
5/ wstępu oraz wypożyczania wydawnictw (PKWiU 22.11, 22.12, 22.13) w zakresie usług świadczonych przez biblioteki, archiwa, muzea i inne usługi związane z kulturą (PKWiU 92.5),
5a/ usług związanych z produkcją filmów i nagrań wideo (PKWiU 92.11), usług związanych z dystrybucją filmów i nagrań wideo (PKWiU 92.12), usług związanych z produkcją filmów i nagrań na innych nośnikach, usług związanych z dystrybucją filmów i nagrań na innych nośnikach,
5b/ wstęp do parków rekreacyjnych, plaż i innych miejsc o charakterze kulturalnym (PKWiU ex 92.72.),
6/ działalności agencji informacyjnych,
7/ usług wydawniczych,
8/ usług radia i telewizji (PKWiU 92.2) z zastrzeżeniem poz. 12.
Wyszczególniona we wniosku usługa organizowania imprezy rozrywkowej, została sklasyfikowana przez Urząd Statystyczny w grupowaniu PKWiU 92.34.13-00.00- "usługi rozrywkowe pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane". Ustawodawca w poz. 11 załącznika nr 4 ustawy nie wymienił jej jako usługi wyłączonej ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, zatem świadczenie takich usług podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 wyżej cytowanej ustawy o podatku VAT.
II. Zgodnie z przepisem § 40 z dnia 27 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.) w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług w okresie do dnia 31 grudnia 2007 r. obniżoną do wysokości 7 % stawkę podatku stosuje się do usług związanych z podawaniem napojów (PKWiU ex 55.4) oraz usług stołówkowych i usług dostarczania posiłków dla odbiorców zewnętrznych (PKWiU ex 55.5), z wyłączeniem:
1) sprzedaży napojów alkoholowych w zawartości alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2 % oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5 %.
2) sprzedaży kawy i herbaty (wraz z dodatkami), napojów bezalkoholowych gazowanych, wód mineralnych, a także sprzedaży w stanie nieprzetworzonym innych towarów opodatkowanych stawką 22 %.
W związku z tym tut. Organ podatkowy potwierdza, iż usługi cateringu jako usługi zapewnienia posiłków podczas imprezy rozrywkowej, sklasyfikowane przez Urząd Statystyczny w grupowaniu PKWiU 55.52.13-00.00 "Usługi cateringowe dla pozostałych przedsiębiorstw i instytucji", podlegają w okresie do 31 grudnia 2007 r.opodatkowaniu podatkiem VAT wg obniżonej stawki w wysokości 7 %.
III. Wprowadzając opodatkowanie podatkiem od towarów i usług czynności dostawy i odpłatnego świadczenia usług na terytorium kraju, ustawodawca określił również definicję towarów i usług, które temu opodatkowaniu podlegają. Pojęcie świadczenia usług zostało zdefiniowane w art. 8 ust. 1 ustawy, zgodnie z którym przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.Usługi wymienione powyżej nie zostały wymienione w przepisach ustawy jak też przepisach wykonawczych do ustawy, jako usługi podlegające opodatkowaniu stawką obniżoną. Właściwą zatem stawką opodatkowania tych usług będzie stawka 22 % zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.
W związku z powyższym tut. Organ podatkowy potwierdza, iż usługi wynajmu sprzętu lub infrastruktury sklasyfikowane przez Urząd Statystyczny w grupowaniu PKWiU 71.34.10-00.00 - "Usługi dzierżawy lub wynajmu pozostałych maszyn i urządzeń, bez obsługi", podlegają opodatkowaniu stawką w wysokości 22 %.

Autopromocja

REKLAMA

Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Krajowy Plan Odbudowy w Polsce w 2024 roku. Wyścig z czasem po 60 miliardów euro

  Zeszłotygodniowe informacje dotyczące odblokowania funduszy europejskich są optymistyczne – kierunek działań przyjęty przez polski rząd może liczyć na przychylność UE. Pamiętajmy jednak, że deklaracje te nie oznaczają, że środki na wspieranie reform i inwestycji zostaną nam „automatycznie” udostępnione - pisze Łukasz Kościjańczuk, partner w CRIDO.

  Czy laptop i wynajęte mieszkanie pracownika zagranicznej firmy to już zakład w Polsce?

  Pracownicy wykonujący pracę poza miejscem siedziby pracodawcy (lub innym miejscem określonym w umowie o pracę) mogą generować szereg konsekwencji podatkowych, zarówno dla pracownika, jak i dla pracodawcy, szczególnie gdy w grę wchodzi praca poza Polską, lub w Polsce, ale dla pracodawcy z innego kraju - pisze Dr Adam Barcikowski – Manager w Nexia Advcero.

  Niższy VAT od 1 kwietnia 2024 r. Stawka 8% dla usług kosmetycznych, manicure i pedicure

  Ministerstwo Finansów przygotowało już projekt rozporządzenia, które obniży od 1 kwietnia 2024 r. - z 23% do 8% – stawkę VAT na określone usługi kosmetyczne.

  Czas na reformę Unijnego Kodeksu Celnego

  Reforma (projektu) nowego Unijnego Kodeksu Celnego po konsultacjach społecznych. Od 2027 roku przewidywane jest wejście w życie nowego UKC. Będą to zmiany rewolucyjne w wielu aspektach, dziś obowiązujących przepisów prawa celnego. Wiarygodni przedsiębiorcy mają mieć znaczne uproszczenia oraz mamy przejść na „inteligentne” odprawy celne ze zwiększonym monitoringiem systemów informatycznych.

  Twój e-PIT wspólnie z małżonkiem

  Usługa Twój e-PIT umożliwia złożenie rocznego PIT wspólnie z małżonkiem. Kiedy jest to możliwe? Jakie działania należny wykonać?

  PGNiG obniża ceny gazu dla gospodarstw domowych. Ale nadal ponad 90 zł/MWh drożej od ceny zamrożonej do połowy 2024 roku

  W czwartek 29 lutego 2024 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził obniżenie o 8,3 proc. (do 290,97 zł/MWh) zatwierdzonej w grudniu 2023 r. i obowiązującej w 2024 r. taryfy na sprzedaż gazu dla gospodarstw domowych i innych tzw. odbiorców uprawnionych przez spółkę PGNiG Obrót Detaliczny. Ale do 30 czerwca 2024 r. cena netto gazu dla odbiorców uprawnionych (w tym odbiorców w gospodarstwach domowych) została zamrożona na poziomie 200,17 zł/MWh.

  Ujednolicenie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych. Jest projekt rozporządzenia w tej sprawie

  Ustawodawca przygotował projekt rozporządzenia w sprawie łącznego sprawozdania finansowego komitetu wyborczego, który zarejestrował kandydata na wójta, burmistrza, prezydenta miasta oraz listę kandydatów na radnych. Jakie rozwiązania znalazły się w projekcie?

  Tabela kursów średnich NBP z 29 lutego 2024 roku [nr 043/A/NBP/2024]

  Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona przez NBP 29 lutego 2024 roku - nr 043/A/NBP/2024. Jaki dziś kurs euro? Jakie zmiany w kursach walut?

  Czy w ramach ulgi rehabilitacyjnej można odliczyć remont łazienki?

  Ulga rehabilitacyjna a remont łazienki. Czy możliwe jest odliczenie w ramach ulgi rehabilitacyjnej kosztów remontu, adaptacji  i wyposażenia łazienki dla osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności?

  Księgowy na urlopie. Jak utrzymać płynność obsługi księgowej w firmie?

  Gdy księgowy udaje się na urlop, firma stoi przed wyzwaniem związanym nie tylko ze zorganizowaniem zastępstwa, ale również z utrzymaniem płynności obsługi księgowej. Podpowiadamy, jak przygotować firmę na taką sytuację.

  REKLAMA