| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Wyjaśnienia > Jak należy opodatkować w Polsce dochody z pracy wykonywanej na terytorium Niemiec

Jak należy opodatkować w Polsce dochody z pracy wykonywanej na terytorium Niemiec

Prawidłowe jest stanowisko Podatniczki, zgodnie z którym dochód uzyskiwany z tytułu nauczania w uznanej placówce oświatowej w Niemczech przez okres przekraczający dwa lata, podlega w całości opodatkowaniu w Niemczech, na zasadach określonych w niemieckim prawie podatkowym. - Interpretacja Ministra Finansów z 5 stycznia 2007 r., nr DD4/033-01609/06/JG/699


Jednocześnie w Polsce, dochód ten podlega opodatkowaniu zgodnie z tzw. metodą wyłączenia z progresją, zgodnie z którą dochód ten jest zwolniony w Polsce od opodatkowania, przy czym należy wziąć go pod uwagę dla potrzeb obliczenia stawki podatku od pozostałego dochodu uzyskiwanego w ciągu roku przez Podatniczkę (art. 24 ust. 2 pkt a) umowy oraz art. 27 ust. 8 updof). Ponieważ ze stanu faktycznego sprawy wynika, iż Podatniczka nie uzyskiwała żadnych dochodów na terytorium Polski w latach 2005-2006, nie spoczywa na niej obowiązek uwzględnienia dla potrzeb opodatkowania w Polsce dochodu uzyskanego na terytorium Niemiec. KOMENTARZ EKSPERTA
Należy zgodzić się ze stanowiskiem że dochody z pracy u pracodawcy w Niemczech podlegają tam opodatkowaniu. W Polsce są zwolnione od podatku, ale należy je uwzględnić przy ustalaniu stopy procentowej mającej zastosowanie do dochodów opodatkowanych w Polsce. Stanowi o tym art. 15 ust.1 i art. 24 ust. 2 lit. a umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku (Dz. U. z 2005 r., Nr 224 poz. 1921).

Warto jednak wiedzieć że dla ustalenia dochodu z pracy w tych państwach zwolniona od podatku jest część dochodów ze stosunku pracy w wysokości nieprzekraczającej rocznie równowartość trzydziestu diet dla danego państwa (art. 21 ust.1 pkt 20 updof). I tak według stanu prawnego obowiązującego w 2007 r. zwolnieniem są objęte dochody w kwocie odpowiadającej 30% diety za każdy dzień pobytu za granicą w którym podatnik pozostawał w stosunku pracy.  Ponadto w celu ustalenia dochodów z pracy zagranicą przychody należy pomniejszyć o koszty jakie przysługiwałyby w Polsce z tytułu przychodów ze stosunku pracy. Dopiero tak ustalony dochód będzie brany pod uwagę przy ustaleniu stawki procentowej podatku w Polsce.

Trzeba też mieć na uwadze że stawka procentowa ma zastosowanie do dochodów opodatkowanych w Polsce na zasadach ogólnych np. z umów o dzieło bądź do dochodów z najmu opodatkowanego na zasadach ogólnych. Zasady jej ustalania i stosowania zostały określone w art. 27 ust. 8 updof.
I tak, aby ją ustalić:
1) do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym dodaje się dochody zwolnione od tego podatku (z pracy Niemczech) i od sumy tych dochodów należy obliczyć podatek według skali,
2) ustalić stopę procentową tego podatku do tak obliczonej sumy dochodów,
3) ustaloną stopę procentową zastosować do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Jednakże gdy za dany rok podatkowy podatnik nie osiągnie dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych to nie rozlicza on również dochodów z pracy w Niemczech. Nie osiągnie bowiem dochodów do których mogła być zastosowana  stawka procentowa.

A zatem jeżeli podatnik nie będzie w Polsce osiągnął dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych, a:
- będzie uzyskiwał dochody opodatkowane w sposób ryczałtowy np. z najmu opodatkowanym zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych, albo
- będzie uzyskiwał dochody z działalności gospodarczej opodatkowane w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, bądź według liniowej 19% stawki podatku dochodowego, albo
-  nie będzie uzyskiwał żadnych dochodów;
to nie będzie musiał ustalać procentowej stawki wynikającej z osiągniętych dochodów z pracy w Niemczech.

Interpretację skomentował
Krzysztof Rustecki
Ekspert w zakresie prawa podatkowego

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Diana Renata Bożek

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »