reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > ZUS i kadry > Składki > Jak rozliczyć zapłatę zaległych składek na ubezpieczenia społeczne

Jak rozliczyć zapłatę zaległych składek na ubezpieczenia społeczne

Nasza spółka wypłaciła w ubiegłym roku dwóm pracownikom, którzy mieli miejsce zamieszkania poza miejscowością, w której znajduje się siedziba spółki, dodatki na dojazdy do pracy. Jako płatnik naliczaliśmy i odprowadzaliśmy zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Nie naliczaliśmy jednak i nie odprowadzaliśmy z tego tytułu składek na ubezpieczenia społeczne. Ponieważ działanie takie było nieprawidłowe, zaległe składki na ubezpieczenia społeczne potrąciliśmy z bieżących wypłat wynagrodzeń w drugim kwartale tego roku. Czy w związku z tym powinniśmy skorygować deklaracje PIT-4 oraz informacje PIT-11 za rok 2006 r.? Czy możemy zaliczyć do kosztów odsetki zapłacone z tytułu nieterminowej wpłaty na konto ZUS?

RADA

Nie. W przedstawionej przez Państwa sytuacji nie należy składać korekty deklaracji PIT-4 i informacji PIT-11 za 2006 r. Ponieważ zaległe składki na ubezpieczenia społeczne zostały zapłacone dopiero w roku bieżącym, to można je potrącić z wynagrodzeń otrzymywanych przez pracowników dopiero w tym roku. Zapłacone przez Państwa spółkę odsetki z tytułu nieterminowej wpłaty należności na konto ZUS, bez względu na przyczynę opóźnienia, nie będą stanowiły kosztu uzyskania przychodów.

UZASADNIENIE

Z przedstawionej sytuacji wynika, że Państwa spółka nie pobrała oraz nie przekazała we właściwym terminie składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych dwóm pracownikom - mającym miejsce zamieszkania poza miejscowością, w które znajduje się siedziba Państwa spółki - dodatków na dojazdy do pracy. Należne kwoty pobrali Państwo dopiero z wynagrodzeń wypłaconych tym pracownikom w II kwartale tego roku.

Państwa spółka, będąca zakładem pracy, jest zobowiązana jako płatnik obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od niej przychody ze stosunku pracy. Wypłacane pracownikom dodatki na dojazd do pracy w innej miejscowości, niż ta, w której pracownik zamieszkuje, powinny być kwalifikowane jako przychody ze stosunku pracy.

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52 i 52a oraz dochodów, od których na podstawie przepisów ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 32 ust. 2 updof za dochód ze stosunku pracy uważa się:

uzyskane w ciągu miesiąca przychody z wykonywanej pracy oraz zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez płatnika, po odliczeniu kosztów uzyskania w wysokości określonej w art. 22 ust. 2 pkt 1 lub 3 oraz po odliczeniu potrąconych przez płatnika w danym miesiącu składek na ubezpieczenie społeczne, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b).

Z powyższego jednoznacznie wynika, że kwoty składek na ubezpieczenia społeczne podlegają odliczeniu dopiero w miesiącu ich potrącenia (po uiszczeniu wpłaty na konto ZUS).

W związku z tym w przedstawionej przez Państwa sytuacji nie istnieją żadne podstawy, aby w związku z dokonaniem w bieżącym roku zapłaty zaległych składek na ubezpieczenia społeczne dwóch pracowników Państwa spółka miała obowiązek sporządzenia korekty miesięcznych deklaracji PIT-4 za 2006 r. Spółka nie powinna również sporządzać korekty dostarczonej pracownikom informacji PIT-11 za 2006 r.

Również pracownicy Państwa spółki nie mogą skorygować złożonych do 30 kwietnia br. zeznań rocznych za rok 2006 r. Gdyby tak zrobili, byłoby to niezgodne ze stanem faktycznym, tj. kwotą faktycznie uzyskanych przez nich w 2006 r. przychodów.

Również organy podatkowe stoją na stanowisku, że w przypadku zapłaty z bieżących wynagrodzeń zaległych składek na ubezpieczenia społeczne nie należy korygować złożonych uprzednio deklaracji.

W piśmie Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z 29 marca 2006 r., nr 1471/DPF/415/140/05/PP/2 czytamy, że:

Spółka pobrała w latach 1999-2004 zaliczki na podatek dochodowy, wykazując je w deklaracjach PIT-4, oraz sporządziła informacje PIT-11 zawierające faktyczne uzyskane przez pracowników przychody, jak również faktycznie pobrane składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz zaliczki na podatek. W związku z powyższym brak jest podstaw do sporządzania korekt deklaracji PIT-4 i informacji PIT-11 za powyższe okresy. Natomiast kwoty zaległych składek za okres 1999-2004 r. na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne pobranych po kontroli ZUS, Spółka ma obowiązek uwzględnić przy naliczaniu zaliczek na podatek dochodowy za okres, w którym dokonano tych rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych zgodnie z ustaleniami kontroli.

Odnosząc się do drugiej części pytania, należy stwierdzić, że zapłacone przez Państwa spółkę odsetki z tytułu nieterminowej wpłaty należności na konto ZUS, bez względu na przyczynę opóźnienia, nie będą stanowiły kosztu uzyskania przychodów. Z brzmienia art. 16 ust. 1 pkt 21 updop jednoznacznie wynika bowiem, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odsetek za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych i innych należności, do których stosuje się przepisy ustawy - Ordynacja podatkowa.

l art. 31, art. 32 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176; ost. zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 99, poz. 658

Marianna Kępska

ekspert w zakresie podatków dochodowych

reklama

Czytaj także

Autor:

Zdjęcia


Nowe oznaczenia w ewidencji VAT i JPK_VAT (PDF)24.90 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Monika Serwatka

Aplikantka radcowska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama