| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > ZUS i kadry > Zatrudnianie i zwalnianie > Nowe miejsce wykonywania pracy a zgoda pracownika

Nowe miejsce wykonywania pracy a zgoda pracownika

Jeśli pracodawca chce zmienić miejsce zatrudnienia pracowników (np. miejscowość), ci muszą wyrazić na to zgodę – albo w porozumieniu albo w drodze wypowiedzenia zmieniającego.

Wyobraźmy sobie sytuację, gdy pracownik świadczący usługi na podstawie umowy o pracę zostaje nagle skierowany przez pracodawcę do nowego miejsca pracy, oddalonego od dotychczasowego (i od miejsca zamieszkania pracownika) o kilkadziesiąt kilometrów. Wykonywanie dotychczasowych obowiązków w nowej lokalizacji wiązać się więc będzie z komplikacjami i kosztami, które ponosić będzie pracownik (np. czas i koszty dojazdu do pracy). Dlatego też pracownik nie musi zgodzić się na zmianę miejsca zatrudnienia.

Przyjmując, że pracownik miałby na stałe wykonywać pracę w nowym miejscu, że nie jest objęty ochroną związków zawodowych ani nie chronią go przepisy ochrony przedemerytalnej oraz że pracodawca nie chce wypowiedzieć mu umowy w związku z przeniesieniem miejsca pracy, bo wiązałoby się to z koniecznością wypłaty odprawy, należy uznać, że aby zmienić miejsce pracy na inne niż określone w umowie, pracodawca musi złożyć czytelnikowi wypowiedzenie zmieniające lub uzyskać jego zgodę na taką zmianę w sposób mniej sformalizowany, np. poprzez zawarcie stosownego porozumienia.

Wypowiedzenie zmieniające to dokument, w którym pracodawca określa nowe warunki pracy.  Musi mieć formę pisemną. Wręczenie pracownikowi wypowiedzenia zmieniającego rozpoczyna bieg jego okresu. Przy założeniach, że pracownik pracuje w firmie dłużej niż 6 miesięcy, ale krócej niż 3 lata, okres ten wynosi 1 miesiąc. Jeśli w czasie trwania okresu wypowiedzenia pracownik odmówi przyjęcia zaproponowanych mu warunków, umowa rozwiąże się wraz z jego upływem. Jeżeli jednak  oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków nie zostanie złożone przed upływem połowy okresu wypowiedzenia, uważa się, że zmiany zostały zaakceptowane.

Polecamy: Monitor prawa pracy i ubezpieczeń

Po tym, jak podwładny zaakceptuje zaproponowane zmiany (bądź nie złoży odmowy w terminie), ma on obowiązek wykonywania pracy na nowych warunkach. Jeżeli jednak pracownik dojdzie do wniosku, że wypowiedzenie zmieniające jest nieuzasadnione, może w terminie 21 dni od otrzymania go odwołać się do sądu pracy z żądaniem uznania wypowiedzenia za bezskuteczne bądź przywrócenia go do pracy albo wypłaty odszkodowania (gdy okres wypowiedzenia już upłynął). Łatwiej jest gdy pracodawca i pracownik godzą się co do wprowadzonych zmian – mogą w prostszy sposób zawrzeć stosowne porozumienie zmieniające dane postanowienia umowne.

Jeżeli pracownik nie zgodzi się na zmianę miejsca pracy ani w porozumieniu, ani w trybie wypowiedzenia zmieniającego, do czasu ewentualnego rozwiązania umowy nie będzie musiał wykonywać pracy w miejscowości innej niż wskazana w umowie. W takim przypadku pracownikowi pozostającemu w gotowości do pracy będzie co do zasady przysługiwało wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną. Na czas przestoju pracodawca może powierzyć pracownikowi inną pracę, która odpowiada lub jest zbliżona do jego kwalifikacji.

Serwis Kadry

Pracownik niezainteresowany wykonywaniem pracy w innej niż dotychczas miejscowości ma prawo rozwiązać umowę za wypowiedzeniem. Może też rozważyć rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków przez pracodawcę.

Dobrawa Szymlik-Aksamit, LL.M., Radca Prawny w Rödl & Partner Warszawa

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Konrad Dura

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »