| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > ABC > Prezentacja różnic kursowych w księgach

Prezentacja różnic kursowych w księgach

Od 1 stycznia 2007 r. obowiązują nowe zasady rozliczania różnic kursowych. Najważniejsza zmiana to możliwość stosowania przepisów o rachunkowości. Wprawdzie należy spełnić kilka warunków, ale dla dużych podmiotów nie są one trudne do spełnienia, a potencjalne korzyści wynikające z ujednolicenia podejścia do różnic kursowych są bardzo istotne. Nie bez znaczenia jest również to, że możliwość zastosowania tych przepisów do celów podatkowych zmniejszyć powinna liczbę przejściowych różnic między wynikiem finansowym a wynikiem podatkowym.

 

Różnice kursowe dotyczące inwestycji długoterminowych wyrażonych w walutach obcych, powstałe na dzień ich wyceny, rozlicza się w sposób określony w art. 35 ust. 2 i 4 ustawy o rachunkowości, tj. różnice kursowe powodujące wzrost ich wartości zwiększają kapitał z aktualizacji wyceny, czyli nie mają przełożenia na wynik finansowy jednostki, ale ujmowane są w bilansie. Natomiast obniżenie wartości inwestycji uprzednio przeszacowanej do wysokości kwoty, o którą podwyższono z tego tytułu kapitał z aktualizacji wyceny, jeżeli kwota różnicy z przeszacowania nie była do dnia wyceny rozliczona, zmniejsza ten kapitał.

W pozostałych przypadkach skutki obniżenia wartości inwestycji zalicza się do kosztów finansowych. Wzrost wartości danej inwestycji bezpośrednio wiążący się z uprzednim obniżeniem jej wartości, zaliczonym do kosztów finansowych, ujmuje się do wysokości tych kosztów jako przychody finansowe. W przypadku wyceny środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych naliczone różnice kursowe - do dnia oddania składnika majątku do używania - zalicza się odpowiednio na zwiększenie lub zmniejszenie wartości początkowej niematerialnych i prawnych lub środków trwałych w budowie. Różnice kursowe od tych pozycji będą zatem korygować wartość początkową składników majątkowych.

Różnice kursowe dotyczące pozostałych aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych (za wyjątkiem niektórych aktywów ubezpieczeniowych), powstałe na dzień ich wyceny oraz przy zapłacie należności i zobowiązań w walutach obcych, jak również sprzedaży walut, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych, a w uzasadnionych przypadkach - do kosztu wytworzenia produktów lub ceny nabycia towarów. Wycena bilansowa aktywów i pasywów w walutach obcych nie jest ostateczną wyceną. Wycena ta służy ustaleniu rzetelnego obrazu stanu majątkowego jednostki na dzień wyceny. W kolejnych okresach mogą zaś powstać różnice kursowe zrealizowane (np. w przypadku zapłaty zobowiązań, otrzymania należności, sprzedaży waluty itd.), które kalkuluje się w porównaniu z pierwotną wartością aktywów. Dokonanie takiej kalkulacji wymaga zatem wystornowania, czyli anulowania księgowania różnic wynikających z wyceny bilansowej. W przeciwnym razie mogłoby dojść do dublowania zapisów dotyczących różnic kursowych i do zniekształcenia wyniku finansowego. Storna takiego dokonuje się zasadniczo w momencie powstania zrealizowanej różnicy kursowej, niektóre jednostki decydują się na dokonanie takiej operacji bezpośrednio po dokonaniu wyceny na dzień bilansowy.

PRZYKŁAD EWIDENCJA SPRZEDAŻY

20 grudnia 2006 r. spółka B dokonała sprzedaży towarów handlowych za kwotę 10 000 euro, w wyniku czego zaewidencjonowała przychód ze sprzedaży i należność handlową, przeliczając je dla potrzeb ewidencyjnych wg średniego kursu NBP wynoszącego w tym dniu 1 euro = 3,7 zł (zdarzenie 1.). Na 31 grudnia 2006 r. spółka B dokonała wyceny należności (zdarzenie 2.). Średni kurs NBP na dzień bilansowy wyniósł 1 euro = 3,8 zł. W wyniku wyceny zwiększono wartość należności o 1000 zł. 1 stycznia 2007 r. spółka dokonała storna skutków wyceny bilansowej (zdarzenie 3.). 25 marca 2007 r. wpłynęła do spółki należność za sprzedany towar (zdarzenie 4). Kurs kupna banku, z którego usług korzystała jednostka wyniósł 1 euro = 4 zł. Powyższe zdarzenia zostały zaprezentowane w księgach spółki w następujący sposób:

Zdarzenie 1. (sprzedaż towarów handlowych i pierwotna prezentacja transakcji w zł)

- 37 000 zł Wn konto „Rozrachunki z odbiorcami zagranicznymi”

- 37 000 zł Ma konto „Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów”

Zdarzenie 2. (wycena bilansowa i powstanie niezrealizowanych różnic kursowych)

- 1000 zł Wn konto „Rozrachunki z odbiorcami zagranicznymi”

- 1000 zł Ma konto „Inne przychody finansowe”

Zdarzenie 3. (storno przeszacowania bilansowego)

- 1000 zł Wn konto „Inne przychody finansowe”

- 1000 zł Ma konto „Rozrachunki z odbiorcami zagranicznymi”

Zdarzenie 4. (wpływ należności i ustalenie zrealizowanych różnic kursowych)

- 40 000 zł Wn konto „Rachunek bankowy środków pieniężnych w walutach obcych”

- 40 000 zł Ma konto „Rozrachunki z odbiorcami zagranicznymi”

- 3000 zł Wn konto „Rozrachunki z odbiorcami zagranicznymi”

- 3000 zł Ma konto „Inne przychody finansowe”


EWA BŁASZCZAK, RAFAŁ KŁAGISZ, MAGDALENA MAJEWSKA

pgp@infor.pl


Podstawa prawna

- Art. 35 ust. 2 i 4 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.).


Czytaj także

Autorzy:

Źródło:

GP
Serwis Inforlex RODO 3 m-ce + książka RODO dla księgowych i biur rachunkowych198.00 zł

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Milena Wilczak

Właścicielka biura rachunkowego Account Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »