Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Kiedy można sporządzać uproszczone sprawozdania finansowe

Agnieszka Pokojska
Agnieszka Pokojska
Spółki, które przez dwa kolejne lata będą spełniały określone w ustawie warunki dotyczące zatrudnienia, posiadanych aktywów i przychodów, mogą tworzyć uproszczone sprawozdanie finansowe.

 

 

Przepisy prawa bilansowego pozwalają firmom, które spełnia- ją określone kryteria, sporządzać sprawozdania finansowego w uproszczonej formie. Oznacza to, że w rocznym raporcie mogą one wykazywać informacje w ograniczonym zakresie. Muszą wtedy przedstawić tylko te dane, które we wzorze sprawozdania, stanowiącego załącznik nr 1 do ustawy o rachunkowości, oznaczone są literami i cyframi rzymskimi. W przypadku gdy informacje dotyczące poszczególnych pozycji sprawozdania nie wystąpiły w jednostce zarówno w roku obrotowym, jak i za rok go poprzedzający, przy sporządzaniu sprawozdania pozycje te pomija się.

W formie uproszczonej można również sporządzić informację dodatkową. Taką możliwość daje firmom art. 50 ustawy o rachunkowości. Przepis ten podaje również warunki, jakie należy spełnić, aby korzystać z uproszczeń.

Z przywileju więc nie będą mogły skorzystać te spółki, które w roku obrotowym, za który sporządzane jest sprawozdanie finansowe oraz w roku poprzedzającym ten rok, osiągną dwie z następujących trzech wielkości:

- średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło więcej niż 50 osób,

- suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego w walucie polskiej przekroczyła równowartości 2 mln euro, dla 2007 roku jest to równowartość 7 164 000 zł (średni kurs euro ustalony przez NBP na 31 grudnia 2007 r. to 3,5820 zł), dla 2006 roku. to 7 662 400 zł (średni kurs euro ustalony przez NBP na 31 grudnia 2006 r. to 3,8312 zł),

- przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów oraz operacji finansowych w walucie polskiej przekroczyły równowartość 4 mln euro, czyli w 2007 roku - 14 328 000 zł, natomiast na 2006 rok - 15 324 800 zł.

Należy pamiętać, że przepisy te nie dotyczą banków i zakładów ubezpieczeń.

Grupy jednostek

Wiele uproszczeń przysługuje ponadto jednostkom, których sprawozdania nie podlegają badaniu. Kryteria tych jednostek nie pokrywają się z tymi wymienionymi powyżej. Zgodnie w art. 64 nie podlegają badaniu sprawozdania tych firm, które w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdania finansowe, nie spełniły dwóch z następujących warunków, czyli np. w przypadku sprawozdania za 2007 rok:

- średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób,

- suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2,5 mln euro, czyli 9 578 000 (po średnim kursie euro ustalonym przez NBP na 31 grudnia 2006 r. to 3,8312 zł),

- przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5 mln euro, czyli 19 156 000 zł.

Elementy sprawozdawcze

Jeżeli zgodnie z powyższymi warunkami sprawozdania spółek (nie dotyczy to podmiotów wymienionych w art. 64 ust. 1 pkt 1-3, m.in. banków i spółek akcyjnych) nie podlegają badaniu mogą one korzystać z wielu ułatwień. Przede wszystkim jednak sprawozdanie takiej jednostki może zostać ograniczone do bilansu, rachunku zysków i strat, a także informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania oraz dodatkowe informacje i objaśnienia (nie tworzą one np. zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych). Ponadto nie muszą tworzyć aktywów i rezerw z tytułu podatku odroczonego, jak również stosować rozporządzenia ministra finansów z 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych.

Składanie sprawozdań

Uproszczone sprawozdania finansowe należy sporządzić w terminie do 31 marca. Termin ten dotyczy tylko tych firm, których rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym. Takie obowiązki nakłada na spółki art. 52 ustawy o rachunkowości. Zgodnie z tym przepisem kierownik jednostki (np. zarząd) musi zadbać o to, aby roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone nie później niż w ciągu trzy miesięcy od dnia bilansowego.

Należy pamiętać, że musi je podpisać osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych i kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy - wszyscy członkowie tego organu. Odmowa podpisu wymaga pisemnego uzasadnienia dołączonego do sprawozdania finansowego.

Następnie kierownik jednostki przedstawia raport właściwym organom zatwierdzającym (czyli w spółce akcyjnej walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy, a w spółce z o.o. zgromadzeniu wspólników). Prawo bilansowe wymaga, aby zatwierdzenia dokonać nie później niż sześć miesięcy od dnia bilansowego.

Po wypełnieniu tych obowiązków może nastąpić podział lub pokrycie wyniku finansowego netto wykazanych w uproszczonym sprawozdaniu finansowym (czyli tych jednostek, które nie są zobowiązane do poddania sprawozdania badaniu).

WAŻNE

Aby mieć prawo sporządzać uproszczone sprawozdanie, trzeba spełnić warunki dotyczące aktywów lub przychodów z art. 50 ustawy o rachunkowości. Kwoty w tym przepisie podane są w euro. Należy je przeliczać na złotówki według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego na dzień kończący rok obrotowy (np. 31 grudnia), za który liczony jest limit. Jeżeli przypada on w sobotę lub w niedzielę, obowiązującym kursem jest kurs publikowany w piątek

PRZYKŁAD

CZY MOŻNA KORZYSTAĆ Z UPROSZCZEŃ

Spółka z o.o. będzie tworzyła sprawozdanie finansowe za 2007 rok. Czy może tworzyć uproszczone sprawozdanie finansowe, jeżeli:

- zatrudnia w 2006 i 2007 roku - 75 osób na pełny etat,

- suma jej aktywów bilansu na koniec roku obrotowego 2006 to 7 500 000, natomiast 2007 roku 7 200 000 zł,

- przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów oraz operacji finansowych w 2006 roku - 17 802 800 zł, natomiast w 2007 roku - 16 758 000 zł.

Spółka z o.o. nie może utworzyć za 2007 rok uproszczonego sprawozdania finansowego zgodnie z art. 50, ponieważ w roku, za który tworzone jest sprawozdanie przekroczone są 2 z podanych w ustawie limitów: osób zatrudnionych na pełny etat 75 (ustawowy limit 50) i przychodów ze sprzedaży 16 758 000 zł (ustawowy limit 14 328 000 zł). Natomiast w roku poprzednim zostały przekroczone wszystkie trzy kryteria.

Sprawozdanie finansowe spółki za rok 2007 nie podlega ustawowemu badaniu przez biegłego rewidenta, ponieważ w roku poprzedzającym, czyli w 2006, został spełniony tylko jeden warunek z art. 64 ust.4 dotyczący zatrudnienia. Dlatego spółka sporządza tylko bilans, rachunek zysków i strat i informację dodatkową.


Agnieszka Pokojska

agnieszka.pokojska@infor.pl


PODSTAWA PRAWNA

- Art. 50 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.).

PODATKI 2023
PODATKI 2023

Praktyczny komplet wiedzy dla księgowych i biur rachunkowych dotyczący wszystkich zmian w podatkach w 2023 r. Na pakiet składa się jedenaście publikacji prezentujących kompleksową informację prawną na temat podatków w 2023 r. oraz rozliczenia PIT za 2022 r. Dodatkowym atutem wersji PREMIUM jest webinarium VAT 202.

Z wersją PREMIUM oszczędzasz 100 zł!
Źródło: GP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek od nieruchomości
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają:
  działki budowlane
  domy jednorodzinne
  garaże
  lasy
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Maksymalna cena gazu w 2023 roku - rząd przyjął projekt
  Maksymalna cena gazu. Rada Ministrów przyjęła 25 listopada 2022 r. projekt ustawy o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, który zakłada utrzymanie cen usług gazu i dystrybucji w 2023 r. na poziomie z 2022 r. i wprowadza mechanizm rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).
  Zamknięcie roku 2022 [szkolenie]
  Zamknięcie roku 2022. Zapraszamy na bardzo praktyczne szkolenie on-line, podczas którego szczegółowo omówimy najważniejsze zagadnienia związane z praktycznym stosowaniem przepisów rachunkowych podczas zamknięcia roku w zakresie zdarzeń po dniu bilansowym.
  Modernizacja KAS w latach 2023-2025 ma kosztować 3 mld zł
  KAS. 3 mld zł ma kosztować realizacja programu modernizacji Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w latach 2023-2025 - wynika z informacji o projekcie uchwały w tej sprawie, zamieszczonej w piątek na stronie KPRM w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.
  TSUE przyznał rację Polsce w kwestii akcyzy
  Polski warunek stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy przy imporcie zwolnionego od akcyzy alkoholu używanego do produkcji leków jest zgodny z unijnym prawem. Trybunał Sprawiedliwości UE oddalił skargę Komisji przeciwko Polsce, kończąc długoletni spór z KE.
  KSeF. Rewolucja w fakturach już niebawem [kompendium]
  KSeF, czyli Krajowy System e-Faktur ma zapewnić bezpieczeństwo i ułatwić rozliczenia. Zmiana jest rewolucyjna, przedsiębiorcy muszą się przygotować.
  Opłata deszczowa – kto płaci podatek od deszczu?
  Opłata deszczowa to w praktyce nowy podatek. Powstał 1 stycznia 2018 roku w wyniku znowelizowania ustawy Prawo wodne. Obecnie planowane są zmiany, które mają obowiązywać od 2023 roku.
  Ile kontroli rachunków bankowych obywateli po zmianie prawa podatkowego?
  Zmienione przepisy dotyczące kontroli kont bankowych obywateli obowiązują Od 1 lipca 2022 r. W związku z pojawiającymi się informacjami o zintensyfikowaniu takich kontroli po wejściu w życie nowelizacji, RPO pyta Ministra Finansów - ile kontroli przeprowadzono w nowym trybie.
  Dropshipping a VAT
  Dropshipping to model logistyczny sprzedaży przez Internet, który nie wymaga, aby sprzedawca dysponował magazynem i fizycznie był w posiadaniu sprzedawanych produktów. Model ten opiera się na ścisłej współpracy sprzedawcy z hurtowniami. Polega na zbieraniu zamówień i przekazywaniu ich do hurtowni (lub dostawcy).
  Fundacja rodzinna, a zmiany w podatkach
  Przedstawiony przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii i skierowany już do Sejmu projekt (z 28 października 2022 r.) ustawy wprowadzającej do polskiego porządku prawnego instytucję fundacji rodzinnej niesie za sobą duże zmiany w obrębie wielu już funkcjonujących przepisów. Także przepisów podatkowych. Chodzi w szczególności o podatek od spadków i darowizn, podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek dochodowy od osób prawnych i ordynację podatkową.
  Nawozowe produkty mikrobiologiczne - stawka 0% VAT do końca 2022 roku
  Nawozowe produkty mikrobiologiczne będą objęte zerową stawką VAT do 31 grudnia 2022 r., podobnie jak nawozy i inne substancje wykorzystywane do polepszania gleby – wynika z opublikowanego 24 listopada 2022 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacyjnego projektu rozporządzenia MF.
  Umowa sprzedaży udziałów spółki z o.o. - treść, formalności, opodatkowanie
  Przenoszenie udziałów w spółce z o.o. – jakie dokumenty należy przygotować i w jaki sposób przeprowadzić całą procedurę, aby mogła przebiec szybko i sprawnie? Jak jest opodatkowana sprzedaż udziałów w spółce z o.o.?
  Minimalny CIT w nowej wersji – co warto wiedzieć?
  Co zmienia w przepisach dot. minimalnego podatku CIT nowelizacja zwana Polski Ład 3.0?
  JPK_V7 - zmiany od rozliczenia za styczeń 2023 r. (projekt)
  Ministerstwo Finansów opublikowało projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług od 2023 r. Zmiany mają charakter upraszczający oraz doprecyzowujący zasady prowadzenia ewidencji VAT. W opublikowanym rozporządzeniu MF zaproponowało zmiany w rozporządzeniu w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług.
  Zaliczki na PIT a kwota zmniejszająca podatek
  Księgowi zastanawiają się, czy nadal przy obliczaniu zaliczek na PIT muszą potrącać kwotę zmniejszającą podatek, jeżeli wiedzą, że podatnik już w październiku przekroczył roczny limit tej kwoty wynoszący 3600 zł.
  SPROSTOWANIE do artykułu pt. „Ekspert celny ostrzega: uważaj na faktury od spedytora!”
  SPROSTOWANIE Polskiej Izby Spedycji i Logistyki do artykułu pt. „Ekspert celny ostrzega: uważaj na faktury od spedytora!”.
  Składka zdrowotna ryczałtowców w 2022 roku. Rozliczenie roczne – termin, nadpłata, dopłata
  Przedsiębiorcy płacący ryczałt od przychodów ewidencjonowanych muszą sporządzić za 2022 rok rozliczenie roczne składki zdrowotnej i przesłać do ZUS do 2 maja 2023 r. Z tego rozliczenia może wynikać nadpłata albo niedopłata składki.
  Zaświadczenia wydawane w e-Urzędzie Skarbowym - dokumenty elektroniczne równe papierowym
  Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa informują, że W e-Urzędzie Skarbowym (e-US) można otrzymać zaświadczenia o dochodach, a także o niezaleganiu w podatkach. Zaświadczenie jest wystawiane jako dokument elektroniczny (plik) i doręczane na konto podatnika w e-US. Zaświadczenia elektroniczne powinny być traktowane na równi z dokumentami papierowymi. Użytkownicy e-Urzędu Skarbowego mogą odbierać zaświadczenia na swoim koncie w serwisie. Warunkiem jest wyrażenie zgody na doręczenie elektroniczne.
  Kredyty w złotówkach. Czy można pozbyć się WIBOR-u z umowy kredytowej?
  Nabici w WIBOR, czyli dlaczego raty kredytów złotowych rosną i czy można z tym walczyć w sądzie?
  Zimno w pracy – kiedy pracownik może odmówić wypełniania obowiązków i jak temu zapobiec?
  Wciąż pojawiają się informacje o możliwych kłopotach energetycznych w kraju w związku z perturbacjami z dostawą gazu i węgla do odbiorców prywatnych i przedsiębiorstw świadczących usługi energetyczne. Taki stan rzeczy jest wynikiem wojny w Ukrainie oraz wciąż rosnącej inflacji, co spowodowało częściowe załamanie się łańcuchów dostaw. Uzasadnione wobec tego są obawy pracodawców o to, w jaki sposób zabezpieczą ciągłość pracy i pracowników w nadchodzących zimowych miesiącach.
  Płaca minimalna w 2023 roku w Polsce wzrośnie dwa razy. Czy zwiększy się bezrobocie?
  Ze względu na galopującą inflację pracodawcy w przyszłym roku dwukrotnie podniosą wynagrodzenie minimalne: w styczniu i w lipcu. Po tej drugiej podwyżce jego wysokość netto będzie na poziomie dwukrotnie wyższym niż jeszcze w 2015 roku. Większość ekonomistów uważa, że podnoszenie płacy minimalnej nie prowadzi do wzrostu bezrobocia, jednak przyszły rok będzie trudniejszy na rynku pracy z powodu ogólnego spowolnienia gospodarczego. Kwestia płacy minimalnej w ciągu dwóch lat zostanie uregulowana na poziomie unijnym, ale w przypadku Polski nie powinno się to wiązać z dużymi zmianami.
  Ponad 2/3 spółek nie zamierza przechodzić na tzw. estoński CIT. Dlaczego?
  Ponad 89 proc. szefów spółek zna pojęcie tzw. estońskiego CIT-u, blisko 67 proc. respondentów nie rozważa jego wprowadzenia w kierowanej przez siebie spółki – wynika z badania przekazanego PAP. Przedsiębiorcy obawiają się dodatkowych kontroli skarbowych
  Wystawienie pustej faktury w prawie karnym skarbowym
  Puste faktury wystawiane są w dalszym ciągu pomimo wielu narzędzi kontrolnych w posiadaniu organów podatkowych.
  KSeF a systemy e-fakturowania na świecie – podobieństwa, różnice, korzyści i zagrożenia
  Podstawowe korzyści płynące z e-fakturowania, czy elektronicznej wymiany danych (EDI, Electronic Data Interchange) w ogóle, to redukcja kosztów oraz czasu potrzebnego na procesowanie dokumentów papierowych. To właśnie z tego powodu, a także w celu zmniejszenia luki w podatkach VAT, rządy wielu państw na całym świecie decydują się na wdrożanie wymogu e-invoicingu. Jak wygląda to w praktyce, szczególnie w porównaniu z Krajowym Systemem e-Fakturowania w naszym kraju?
  Faktura zaliczkowa – jak i kiedy wystawić
  Kto i w jakich sytuacjach powinien wystawić fakturę zaliczkową? Co powinna zawierać faktura zaliczkowa?
  Logowanie do e-sklepu PGG tylko przez profil zaufany, eDowód lub bank - od 24 listopada 2022 r.
  Od najbliższego czwartku 24 listopada 2022 r. rejestracja i logowanie do sklepu internetowego Polskiej Grupy Górniczej (PGG) będą możliwe tylko za pomocą systemu identyfikacji elektronicznej login.gov.pl, czyli z potwierdzeniem tożsamości przez profil zaufany, eDowód czy konto bankowe - podała spółka.