REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jaki wpływ mają regionalne inteligentne specjalizacje na uzyskanie dofinansowania projektów

Jaki wpływ mają regionalne inteligentne specjalizacje na uzyskanie dofinansowania projektów
Jaki wpływ mają regionalne inteligentne specjalizacje na uzyskanie dofinansowania projektów
Fotolia

REKLAMA

REKLAMA

Ustanawiając kryteria oceny projektów w poszczególnych konkursach, samorządy województw mogą, silniej lub słabiej, wpływać na sposób i kierunek wydatkowania środków przekazywanych beneficjentom w formie pomocy publicznej. Jedną z takich możliwości dają regionalne inteligentne specjalizacje. Jaki mają one wpływ na szansę uzyskania dofinansowania projektów w poszczególnych województwach?

Autopromocja

Analizując szanse pozyskania dofinansowania na realizację planów i zamierzeń inwestycyjnych, bardzo często, w pierwszej kolejności, sięgamy do kryteriów oceny wniosków. Są tam zawarte wymagania, których spełnienie jest niezbędne, by móc ubiegać się o wsparcie, a także zasady oceniania poszczególnych efektów projektu. Warto wszystkie je uważnie przeanalizować, by etapy oceny formalnej i merytorycznej przejść pozytywnie, otrzymać wymaganą ilość punktów i w efekcie uzyskać współfinansowanie dla realizacji swoich planów. Jednym z kryteriów, które bywa lekceważone, a w rzeczywistości może przesądzić o sukcesie lub porażce wniosku, jest zgodność z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami województw.

Ustanawiając kryteria oceny projektów w poszczególnych konkursach, samorządy województw mogą, silniej lub słabiej, wpływać na sposób i kierunek wydatkowania środków przekazywanych beneficjentom w formie pomocy publicznej. Jedną z takich możliwości dają RIS, czyli REGIONALNE INTELIGENTNE SPECJALIZACJE.

Przy wyłanianiu inteligentnych specjalizacji samorządy stosowały zwykle koncepcję tzw. „przedsiębiorczego odkrywania”. Zakłada ona realną współpracę i interakcję pomiędzy różnymi interesariuszami, w tym przede wszystkim przedsiębiorcami, naukowcami i instytucjami otoczenia biznesu. Efektem właściwie przeprowadzonego procesu przedsiębiorczego odkrywania, powinny być inteligentne specjalizacje bazujące na wiedzy rynkowej podmiotów gospodarczych w powiązaniu z potencjałem badawczo-rozwojowym i innowacyjnym regionu oraz docelową wizją jego rozwoju.

Dotacje dla MŚP na inwestycje polegające na wdrożeniu wyników prac B+R

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Z mapy RIS wyłania się dość jednolity obraz polskich regionów. Bardzo wiele z nich „postawiło” na zdrową żywność i związane z tym przetwórstwo rolno-spożywcze. Niemal wszystkie województwa chcą wspierać efektywność energetyczną i odnawialne źródła energii oraz technologie informacyjno-komunikacyjne ICT. By lepiej przybliżyć temat RIS, warto jednak przyjrzeć się różnicom pomiędzy poszczególnymi regionami.

Jaki wpływ mają zatem wyłonione w regionach RIS na szansę uzyskania dofinansowania projektów w poszczególnych województwach? Analizując tę kwestię skupimy się na konkursach dotyczących przede wszystkich inwestycji przedsiębiorstw oraz tematów związanych z B+R.

Ulga podatkowa na działalność badawczo-rozwojową (B+R)

W niektórych działaniach zgodność z RIS stanowi wymóg niezbędny do tego by móc ubiegać się o dofinansowanie.

   Przykładem jest działanie 1.2.1 i 1.2.2 Regionalnego Programu Operacyjnego
   Województwa Warmińsko-Mazurskiego
. Ogłoszenie obu tych konkursów planowane jest
   na sierpień 2016 roku.

   Środki z tych konkursów przeznaczone są odpowiednio na:

   1.2.1 - działalność B+R przedsiębiorstw,

   1.2.2 - prowadzenie współpracy przedsiębiorstw z sektorem naukowym.

   Zgodnie z kryteriami oceny wniosków złożonych w ramach tych działań, niewykazanie wpływu
   na rozwój co najmniej jednej inteligentnej specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego
   będzie skutkowało nieprzyznaniem dofinansowana.

   Zatem aby móc ubiegać się o dofinansowanie z ww. działań należy obligatoryjnie wykazać
   pozytywny wpływ na przynajmniej jedną z trzech inteligentnych specjalizacji tego regionu:

 • Ekonomia wody
 • Żywność wysokiej jakości
 • Drewno i meblarstwo

Biorąc pod uwagę wąski zakres tematyczny RIS warmińsko-mazurskiego, spełnienie tych kryteriów może nastręczyć przedsiębiorcom kłopotów, oraz wykluczyć część z nich z ubieganie się o wsparcie. Z drugiej jednak strony, czy właśnie nie to powinny mieć na celu władze samorządowe regionów, które chcą realizować własne, mocno wyspecjalizowane ścieżki rozwoju?

Polecamy: Poradnik Gazety Prawnej - Środki trwałe wycena, amortyzacja i likwidacja

Nie wszystkie regiony postawiły na szukanie nisz specjalizacyjnych i wąskie RIS. W niektórych, wymóg zgodności z RIS wydaje się być jedynie symbolicznym wymogiem. W RPO Małopolski wszystkie projekty aplikujące w konkursach w ramach osi priorytetowej 1. Gospodarka Wiedzy muszą wykazywać zgodność z RIS, lecz patrząc na ich zakres, wydaje się to relatywnie łatwe.

   Przykładem jest działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, RPO Województwa
   Małopolskiego
. Nabór w tym konkursie potrwa od 30 czerwca do 31 sierpnia 2016 roku.

   Środki z tego konkursu przeznaczone są na tworzenie warunków infrastrukturalnych dla
   działalności badawczo-rozwojowej, ukierunkowanej na wytworzenie i wprowadzenie do własnej
   działalności gospodarczej przedsiębiorstw nowych produktów, procesów lub usług.

   O dofinansowanie w tym konkursie mogą ubiegać się tylko przedsiębiorstwa, które wykażą że
   infrastruktura planowana w ramach projektu służyć będzie działalności badawczo-rozwojowej w
   obszarach regionalnych inteligentnych specjalizacji, których w tym regionie jest aż 7. Są to:

 • Nauki o życiu,
 • Energia zrównoważona,
 • Technologie informacyjne i komunikacyjne
 • Chemia,
 • Produkcja metali i wyrobów metalowych oraz wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych,
 • Elektrotechnika i przemysł maszynowy,
 • Przemysły kreatywne i czasu wolnego,

Różne podejścia

Powyższe przykłady pokazują nieco odmienne podejście do tematu RIS. Województwo warmińsko-mazurskie wyłoniło 3 regionalne inteligentne specjalizacje, które są tak wąskie, że mają raczej charakter nisz specjalizacyjnych. Na pierwszy rzut oka dobrze wiążą się one z potencjałem tego regionu, którego znaczny odsetek powierzchni pokryty jest lasami i jeziorami. U niektórych budzić to może uzasadnione wątpliwości, że jeden z biedniejszych regionów tak mocno zawęża swoją „specjalizację”, lecz z drugiej strony, jeśli ktoś chce być dobry we wszystkim, zwykle nie jest dość dobry w niczym.

Pomoc publiczna a restrukturyzacja przedsiębiorstw


Także Samorząd Województwa Podkarpackiego wyłonił jedynie 3 RIS, z których jedna poświęcona jest lotnictwu i kosmonautyce. To niewątpliwy ukłon w stronę przedsiębiorstw sektora lotniczego, zrzeszonych w Dolinie Lotniczej, które licznie ulokowały się i nadal lokują w tym regionie.

Pozostałe regiony właściwie poddały się ogólnym trendom i tylko niektóre z nich, pośród ogólnych specjalizacji, starają się uwypuklić swój potencjał - w województwie świętokrzyskim stawia się na branżę targowo-kongresową, zaś w łódzkim na włókiennictwo i wzornictwo - od dziesiątków lat obecne w Łodzi.

Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie bezpieczeństwa w pracy

RIS - nagroda czy kara?

RIS jednak to nie tylko wymóg, bardziej lub mniej restrykcyjny, zależnie do ilości wyłonionych specjalizacji w danym województwie. To także szansa dla przedsiębiorstw na dodatkowe punkty w przypadku realizacji inwestycji w niszowych i premiowanych branżach.

   Przykładem jest działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, RPO Lubelskiego.

   Nabór w tym konkursie potrwa od 30 czerwca do 8 września 2016 roku.

   Dofinansowanie w ramach tego konkursu przeznaczone jest na wsparcie działań
   inwestycyjnych związanych z rozbudową infrastruktury przedsiębiorstw i zastosowaniem
   nowoczesnych technologii w celu wprowadzenia nowych lub  ulepszonych produktów/usług.
   Wspierane będą działania związane z rozszerzeniem działalności eksportowej,a także
   wdrażanie w przedsiębiorstwach wyników badań naukowych i rozwojowych oraz
   innowacyjnych rozwiązań.

   Wśród kryteriów obligatoryjnych oceny projektów złożonych w tym działaniu znalazł się
   obowiązek by projekt dotyczył działalności gospodarczej wpisującej się w inteligentne specjalizacje
   regionu. Podobnie jak w innych, wcześniej opisywanych konkursach, niespełnienie tego kryterium
   skutkuje odrzuceniem wniosku.

   W regionie lubelskim ciekawe jest natomiast podejście do merytorycznej oceny punktowej.
   Projekt, w toku oceny którego stwierdzono, iżdotyczy wdrożenia wyników prac B+R z zakresu
   regionalnych inteligentnych specjalizacji zgodnych z Regionalną Strategią Innowacji Województwa
   Lubelskiego do 2020 otrzymują 10 punktów. Z kolei projekty spoza zakresu RIS otrzymują w tym
   kryterium punktów 5.

   Aby uzyskać punkty w tej kategorii, kod działalności gospodarczej PKD, której dotyczy projekt,
   wskazany we wniosku o dofinansowanie musi znajdować się na liście kodów PKD
   wpisujących się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje Województwa Lubelskiego.

   Regionalne Inteligentne Specjalizacje Województwa Lubelskiego, podobnie jak podkarpackiego
   i warmińsko-mazurskiego, nie są zbyt szerokie i obejmują takie branże jak:

 1. Biogospodarka
 2. Medycyna i zdrowie
 3. Energetyka niskoemisyjna
 4. Informatyka i automatyka

Podsumowanie

Regionalne inteligentne specjalizacje nie są na ogół kryterium, którego boją się beneficjenci. Wielu z nich wychodzi z założenia, że nietrudno uzasadnić fakt wpisywania się w rozległe tematycznie RISy niektórych województw. Wszyscy przygotowujący się do aplikowania w konkursach RPO dla przedsiębiorców powinni jednak zapoznawać się Regionalnymi Strategiami Innowacji i Regionalnymi Inteligentnymi Specjalizacjami przed rozpoczęciem aplikowania i umieć wykorzystać fakt, że w niektórych województwach ich branża może być premiowana bądź defaworyzowana i starać się budować swój sukces w tych regionach, w których są najbardziej oczekiwani.

Autor: Michał Hackiewicz, Konsultant w Zespole Doradztwa Europejskiego Accreo Sp. z .o.o.

Autopromocja
Accreo
Accreo to firma doradcza, oferująca usługi dedykowane przedsiębiorstwom i klientom indywidualnym w zakresie doradztwa podatkowego i prawnego, business restructuringu oraz doradztwa europejskiego przede wszystkim w obszarze pozyskiwania dotacji i funduszy unijnych.

REKLAMA

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
 • Czytaj artykuły
 • Rozwiązuj testy
 • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Podatek u źródła (WHT) w świetle nowych technologii

Podatek u źródła (WHT) może stanowić wyzwanie dla branży informatycznej, w kontekście stale rozwijającej się technologii. Z chęci świadczenia kompleksowych usług, przedsiębiorstwa nabywają różnego rodzaju oprogramowania, dostępy do platform, usługi w chmurze, serwery, urządzenia przemysłowe czy usługi niematerialne. Wykorzystanie najnowszej technologii jest niezbędne, aby oferowane usługi pozostały konkurencyjne na rynku. Często dostawcami takich produktów są zagraniczne spółki, co rodzi wątpliwości – czy nabycie tego rodzaju usług wiąże się z ryzykiem w podatku u źródła?

Obligacje skarbowe - czerwiec 2024 r. Zmiana oprocentowania obligacji oszczędnościowych (detalicznych)

Ministerstwo Finansów w komunikacie z 24 kwietnia 2024 r. poinformowało o oprocentowaniu i ofercie obligacji oszczędnościowych Skarbu Państwa nowych emisji, które będą sprzedawane w czerwcu 2024 roku. Oprocentowanie i marże tych obligacji uległy zmianie w porównaniu do oferowanych w maju br. Od 27 maja można nabywać nową emisję obligacji skarbowych w drodze zamiany.

Zwrot podatku z Austrii – ile, dla kogo, jak uzyskać (formalności)

Austria to zyskujący na popularności kierunek emigracji zarobkowej wśród Polaków. Jeśli podejmowane zatrudnienie jest legalne, z łatwością można ubiegać się o zwrot podatku z tego kraju. Wysokość zwrotu może być naprawdę spora, przy małym nakładzie wysiłku ze strony podatnika. 

Dłuższy okres ważności znaków akcyzy do końca 2024 r.

Aktualnie znajdują się w legalnej sprzedaży wyroby winiarskie oznaczone znakami akcyzy, których ważność została przedłużona do 31 grudnia 2024 r.

Sanatorium na koszt ZUS 2024 - choroby psychosomatyczne. Nerwice, lęki, depresja, ciężki stres i inne. Jak uzyskać skierowanie?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że cały czas – także w 2024 roku - można skorzystać z rehabilitacji leczniczej w sanatorium na koszt ZUSu. Dotyczy to różnych schorzeń, także psychosomatycznych. 

Podatek od nieruchomości w przypadku najmu lokali mieszkalnych. Kiedy stawka niższa a kiedy nawet 28 razy wyższa?

Wynajęcie swojego mieszkania lub domu nie zwalnia właściciela z obowiązku zapłaty podatku od nieruchomości. Ale w tym przypadku wątpliwe jest jaka stawka podatku od nieruchomości jest właściwa. Ta dla budynków mieszkalnych, czy dla budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej? Problem jest istotny, bo ta druga stawka jest ponad 28 razy wyższa.

Jak długo przechowywać firmowe dokumenty podatkowe?

Jak długo przechowywać firmowe dokumenty podatkowe? Przepisy wskazują na obowiązek przechowania dokumentacji podatkowej do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, czyli przez pięć lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku (o ile nie został zawieszony/przerwany bieg terminu przedawnienia).

Wniosek o zaliczenie nadpłaty na przyszłe podatki

Wniosek o zaliczenie nadpłaty na przyszłe podatki. Podatnikowi przysługuje możliwość złożenia wniosku o zaliczenie w całości lub w części nadpłaty podatku na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych. Ma do tego prawo, gdy spełnione są przesłanki zawarte w przepisach Ordynacji podatkowej.

Ulgi w spłacie podatków (odroczenie, rozłożenie na raty, umorzenie). Dla kogo? Kiedy? Warunki udzielenia

Ordynacja podatkowa przewiduje w szczególnych sytuacjach możliwość zastosowania wobec podatnika trzech ulg w spłacie podatków lub zaległości podatkowej. Chodzi o odroczenie terminu płatności, rozłożenie zapłaty na raty lub umorzenie całości lub części podatku lub zaległości podatkowej. Kiedy można liczyć na taki gest fiskusa?

Kontrola podatkowa: czy musi być zapowiedziana. Zasada i wyjątki

Kontrola podatkowa, to oczywiście nic przyjemnego dla podatnika ale czasem się zdarza. Na taką okoliczność trzeba być przygotowanym. W szczególności warto wiedzieć, że taka kontrola z urzędu skarbowego powinna być w większości przypadków zapowiedziana z 7-dniowym wyprzedzeniem. Ale od tej zasady są niestety liczne wyjątki. Zobaczmy co na ten temat mówią przepisy.

REKLAMA