| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Obrót gospodarczy > Działalność gospodarcza > Kiedy obcokrajowcy mogą podjąć działalność gospodarczą lub zatrudnienie w Polsce?

Kiedy obcokrajowcy mogą podjąć działalność gospodarczą lub zatrudnienie w Polsce?

W ostatnim czasie przybywa cudzoziemców, którzy starają się o pracę lub planują otworzenie własnego biznesu na terytorium Polski. W związku z tym pojawiają się pytania, czy osoba niebędąca obywatelem Polski może w Polsce otworzyć działalność gospodarczą lub podjąć pracę? Jeżeli tak, to jakie warunki powinna spełnić?

Cudzoziemiec a działalność gospodarcza w Polsce

Z treści art. 13 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wynika, że obcokrajowcy mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na takich samych zasadach, jak obywatele Polski, jeżeli pochodzą  z:

- państw członkowskich Unii Europejskiej,
- państw członkowskich Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA)
- państw - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Islandia, Lichtenstein i Norwegia) oraz
- państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, które mogą korzystać ze swobody przedsiębiorczości na podstawie umów zawartych przez te państwa z Unią Europejską i jej państwami członkowskimi.

Takie same zasady zakładania działalności gospodarczej dotyczą również obywateli z innych państw, jeżeli spełnią którykolwiek z poniższych warunków:

1. posiadają w Rzeczypospolitej Polskiej:

· zezwolenie na pobyt stały,
· zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
· zezwolenie na pobyt czasowy udzielone członkowi rodziny cudzoziemca w celu połączenia z rodziną
· status uchodźcy,
· ochronę uzupełniającą,
· zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub zgodę na pobyt tolerowany,
· zezwolenie na pobyt czasowy i pozostają w związku małżeńskim, zawartym z obywatelem polskim zamieszkałym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
· zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania działalności gospodarczej, udzielone ze względu na kontynuowanie prowadzonej już działalności gospodarczej na podstawie wpisu do CEIDG,

2. korzystają w Polsce z ochrony czasowej,

3. posiadają ważną Kartę Polaka,

4. są członkami rodziny, w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2017 r. poz. 900), dołączającymi do obywateli państw, o których mowa w ust. 1, lub przebywającymi z nimi.

Jeżeli obcokrajowiec nie spełni przynajmniej jednego z przytoczonych warunków, nie będzie miał możliwości założenia w Polsce jednoosobowej działalności gospodarczej, a działalność będzie mógł podjąć wyłącznie w formie spółki komandytowej, komandytowo-akcyjnej, akcyjnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zatrudnienie cudzoziemca

Odrębnym tematem jest zatrudnianie cudzoziemców. Podobnie, jak w przypadku możliwości prowadzenia działalności gospodarczej obywatele państw członkowskich UE, EFTA, czy też EOG mogą podejmować w Polsce pracę na takich samych zasadach, jak obywatele Polski.

W pozostałych przypadkach – poza wyjątkami wskazanymi w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – niezbędne jest spełnienie szeregu formalności.

Polecamy: INFORLEX Księgowość i Kadry

Przede wszystkim, aby obcokrajowiec mógł rozpocząć w Polsce pracę, powinien legalnie przebywać na jej terytorium oraz posiadać zezwolenie na pracę. Pozostałe formalności zależą od od rodzaju zezwolenia na pracę.

Należy pamiętać, że o zezwolenie na pracę do właściwego wojewody (lub w przypadku pracy sezonowej - do starosty) powinien wystąpić pracodawca.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Zespół Doradców Podatkowych Jacek Czernecki Spółka z o.o.

Spółka Doradztwa Podatkowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »