| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Obrót gospodarczy > Działalność gospodarcza > Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców czyli jak rząd wspiera biznes

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców czyli jak rząd wspiera biznes

Ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców stanowi jedną z części składowych tzw. ,,Konstytucji Biznesu”. Pod tą nazwą kryje się pakiet ustaw mających za zadanie usprawnić obrót gospodarczy oraz stworzyć warunki sprzyjające podejmowaniu i wykonywaniu działalności gospodarczej w Polsce. Instytucja Rzecznika Małych i Średnich przedsiębiorców ma za zadanie zagwarantować praktyczną realizację przepisów wspomnianego pakietu oraz szeroko rozumianą ochronę prawną w odniesieniu do mniejszych podmiotów gospodarczych.

Nowa instytucja, nowe kompetencje

W założeniu Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców będzie stał na straży praw mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców, w tym przede wszystkim: zasady wolności działalności gospodarczej, zakazu dyskryminacji w życiu gospodarczym, zasady bezstronnego i równego traktowania przedsiębiorców oraz uczciwej konkurencji i słusznych interesów przedsiębiorców. Jego kompetencje będą nieco zbliżone do kompetencji Rzecznika Praw Obywatelskich.

Będzie on miał prawo opiniować projekty aktów prawnych dotyczących przedsiębiorców, zaś w ramach swej działalności będzie aktywnie współpracował z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i zawodowymi, stowarzyszeniami, ruchami obywatelskimi, dobrowolnymi zrzeszeniami, fundacjami oraz zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami, które działają na rzecz ochrony praw przedsiębiorców, poszanowania wolności działalności gospodarczej i równego traktowania przedsiębiorców. Do jego obowiązków będzie także należało prowadzenie szeroko rozumianej działalności edukacyjnej oraz informacyjnej. Pozytywnie należy ocenić pomysł nałożenia na Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców zadania w postaci pomocy w organizowaniu mediacji pomiędzy przedsiębiorcami a  organami administracji publicznej. Zakres ów pomocy pozostał otwarty, co w praktyce ma gwarantować Rzecznikowi dużą swobodę w podejmowaniu inicjatyw w tym zakresie.

Polecamy: INFORLEX Biznes

Dla kogo nowe stanowisko?

Zgodnie z przepisami ustawy kandydat na stanowisko musi spełniać następujące wymogi: być obywatelem polskim korzystającym z pełni praw publicznych i nieskazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo bądź umyślne przestępstwo skarbowe, posiadać wyższe wykształcenie prawnicze lub ekonomiczne, cieszyć się nieposzlakowaną opinią i dawać gwarancję rękojmi prawidłowego wykonywania powierzonych zadań, wyróżniać się odpowiednią wiedzą w zakresie przedsiębiorczości i regulacji prawnych tworzących otoczenie przedsiębiorców oraz posiadać co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe w tym zakresie. Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorców nie może zostać osoba, która pełniła służbę zawodową, pracowała lub była współpracownikiem komunistycznych służb bezpieczeństwa. Wniosek o powołanie Rzecznika przez Prezesa Rady Ministrów składać będzie minister właściwy do spraw gospodarki, poprzedzając wniosek zasięgnięciem opinii reprezentatywnych organizacji pracodawców w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego. Kadencja Rzecznika będzie trwała sześć lat, bez możliwości powtórnego ubiegania się o to stanowisko.

Koszty i wydatki

Ustawa o finansach publicznych określa maksymalny limit wydatków przeznaczonych na funkcjonowanie Rzecznika Praw Małych i Średnich  Przedsiębiorców wraz z podległym mu i wspierającym go w realizacji ustawowych zadań biurem. Wyniesie on 170 500 000 zł. Organem odpowiedzialnym za monitorowanie wykorzystania limitu wydatków będzie zaś minister właściwy do spraw gospodarki.

Serwis Biznes

Podsumowanie

W założeniu ustawa ma ułatwić małym i średnim przedsiębiorcom funkcjonowanie w obrocie gospodarczym. Krytycy wskazują jednak, że powołanie nowej instytucji jest zbędne i pociągnie za sobą tylko dodatkowe wydatki z budżetu państwa. Realna ocena funkcjonowania Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców będzie możliwa dopiero za jakiś czas. Wejście w życie ustawy zaplanowano na marzec 2018 r., jednak ze względu na opóźnienia prac nad ustawą uległ on opóźnieniu.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

INDOS SA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »