Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Obligacje skarbowe - oprocentowanie 2022/2023

Obligacje skarbowe - oprocentowanie 2022/2023
Obligacje skarbowe - oprocentowanie 2022/2023
W odpowiedzi na interpelację poselską Sebastian Skuza, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów (w imieniu Ministra Finansów) udzielił 13 maja 2022 r. wyjaśnień odnośnie oprocentowania obligacji detalicznych Skarbu Państwa. Jakie odsetki dają obligacje skarbowe? Ile można zarobić na obligacjach? Jak kupić obligacje skarbowe?

Obligacje skarbowe - definicja, rodzaje

Obligacje skarbowe to papiery wartościowe sprzedawane przez Ministra Finansów w imieniu Skarb Państwa. Sprzedając obligacje Minister Finansów  pożycza od nabywcy obligacji określoną sumę pieniędzy i zobowiązuje się ją zwrócić wraz z należnymi odsetkami (wykupić obligacje) w określonym czasie.
Skarb Państwa jako dłużnik z tytułu obligacji skarbowych jest jednocześnie gwarantem wykupu obligacji od nabywców i wypłacenia należnych odsetek. Odpowiada za te zobowiązania całym majątkiem, dlatego obligacje skarbowe są traktowane jako najbezpieczniejsza forma oszczędzania.
Zakres możliwości jaką dają obligacje skarbowe w zakresie oszczędzania jest szeroki. To oferta dla tych, którzy szukają zarówno krótko-, średnio-, jak i długookresowych form oszczędzania.

Obligacje mogą być sprzedawane:

 • na przetargach dla dużych inwestorów (tzw. obligacje hurtowe). Obligacje na przetargach kupują banki. Inwestorzy indywidualni mogą kupić takie obligacje poprzez biura maklerskie na Giełdzie Papierów Wartościowych.
 • przez agenta emisji, którym jest Bank PKO BP. Są to tzw. obligacje oszczędnościowe. W standardowej ofercie adresowanej do nabywców indywidualnych znajduje się pięć typów obligacji skarbowych. Nabywcy mają do wyboru papiery: 3-miesięczne, 2-, 3-, 4- oraz 10-letnie. Dodatkowo dla beneficjentów świadczeń w ramach programu Rodzina 500+ oferowane są dwa rodzaje obligacji rodzinnych: 6-letnie i 12-letnie. Obligacje oszczędnościowe są sprzedawane co miesiąc. Cena zakupu jest stała i każdego dnia sprzedaży wynosi 100 zł.

Oprocentowanie obligacji Skarbu Państwa. Czy inwestorzy indywidualni są dyskryminowani?

Z interpelacją nr 33155 do ministra finansów wystąpiło pod koniec kwietnia 2022 r. kilkoro posłów, którzy zwrócili uwagę, że oprocentowanie obligacji skarbowych oferowane klientom indywidualnym znacznie odbiega od rentowności na rynku „hurtowym”, na którym inwestorzy instytucjonalni mogą liczyć na 6-7 proc. rentowności. Jest to (zdaniem posłów) jawna dyskryminacja klientów detalicznych, którym Ministerstwo Finansów świadomie oferuje znacznie gorsze warunki.
W takiej sytuacji oszczędzający chcący zachować realną siłę nabywczą swoich pieniędzy muszą szukać innych rozwiązań. Dyskryminuje to uczestników rynku finansowego, którzy nie posiadają specjalistycznej wiedzy ekonomicznej. Nie są oni bowiem w stanie we własnym zakresie kupować „hurtowych” obligacji skarbowych na rynku Catalyst. Niejako zmuszani są oni również przez państwo polskie do ryzykownych zakupów np. złota czy akcji w sektorze surowcowym.

Posłowie przyznali, że ryzyko zakupu obligacji Skarbu Państwa dla inwestorów jest niewielkie, ponieważ zgodnie z zapisami art. 95 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, Skarb Państwa odpowiada całym majątkiem za zobowiązania wynikające z wyemitowanych skarbowych papierów wartościowych.

Tym niemniej z uwagi na ww. problem związany z oferowanym oprocentowaniem obligacji posłowie zadali ministrowi finansów następujące pytania:

 1. Z jakiego powodu oszczędnościowe obligacje skarbowe oferowane klientom indywidualnym są tak nisko oprocentowane, pomimo obowiązujących wysokich stóp procentowych i wciąż rosnącej inflacji?
 2. Z jakiego powodu sektor bankowy jest bardziej uprzywilejowany od inwestora indywidualnego w przypadku zakupu obligacji skarbowych? Uprzywilejowanie to cechuje się m.in. wyższym oprocentowaniem wykupu obligacji.
 3. Klient indywidualny chcący uzyskać większą rentowność z zakupu obligacji skarbowych, zmuszony jest do dokonania ich zakupu na rynku Catalyst. Oznacza to dla niego konieczność poniesienia dodatkowych opłat - chociażby prowizji domu maklerskiego. W tej sytuacji uprzywilejowanie podmiotów hurtowych (w przeważającej części są to banki) jest jeszcze większe, ponieważ nie dość, że oprocentowanie wykupu obligacji jest dla nich wyższe niż dla klientów indywidualnych, to sam proces obrotu tymi obligacjami generuje dla nich dodatkowy zysk. Czy ministerstwo prowadzi prace, które umożliwią inwestorom indywidualnym zakup obligacji na warunkach zbliżonych do tych, które oferowane są bankom i innym nabywcom hurtowym?
 4. Na pytania dziennikarzy dotyczące niskiego oprocentowania obligacji skarbowych dla nabywców indywidualnych, przedstawiciele ministerstwa odpowiadają, że oprocentowanie to jest rynkowe i jako poparcie tej tezy przedstawiają oprocentowanie depozytów oferowanych przez banki. Na jakiej podstawie została przyjęta przez ministerstwo teza, że to banki mają kształtować oprocentowanie instrumentów oszczędnościowych? Czy ministerstwo ma pewność, że niepodnoszenie oprocentowania depozytów przez banki nie jest spowodowane właśnie niskim oprocentowaniem obligacji krótkoterminowych?
 5. Niskie oprocentowanie obligacji dla zwykłych obywateli jest też o tyle zaskakujące, że ministerstwo w tym samym czasie musi płacić coraz więcej dużym inwestorom. Dlaczego w obliczu wysokiej inflacji ministerstwo nie uznaje za słuszne zwiększenie oprocentowania obligacji krótkoterminowych i tym samym zachęcenie Polek i Polaków do oszczędzania, tylko daje narzędzia pozwalające zarobić inwestorom zagranicznym?

Oprocentowanie obligacji skarbowych w 2022 roku - wyjaśnienia ministra finansów

W imieniu ministra finansów na interpelację odpowiedział 13 maja 2022 r. Sebastian Skuza, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów.

Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych

Wyjaśnił on na wstępie, że nadrzędnym celem funkcjonowania rynku skarbowych papierów wartościowych (SPW) jest finansowanie potrzeb budżetu państwa. Kierunki rozwoju segmentu skarbowych obligacji detalicznych podporządkowane są Strategii zarządzania długiem sektora finansów publicznych (Strategia), która wyznacza działania Ministra Finansów w zakresie funkcjonowania całego rynku SPW. Głównym celem Strategii jest minimalizacja kosztów obsługi długu w długim horyzoncie czasu. Oprocentowanie obligacji oszczędnościowych wyznaczane jest w taki sposób, aby koszt finansowania potrzeb budżetowych był utrzymany na racjonalnym poziomie.

Koszty sprzedaży obligacji

Punktem odniesienia do wyceny i ustalania oprocentowania obligacji detalicznych jest rynek obligacji skarbowych oferowanych na rynku hurtowym. Minister wskazał, że wycena obligacji detalicznych musi uwzględniać koszty utrzymania rozległej sieci sprzedaży agenta emisji, dla porównania sprzedaż obligacji na rynku hurtowym odbywa się praktycznie bezkosztowo. Sprzedaż obligacji detalicznych jest bardziej praco- i kosztochłonna, a segment detaliczny stanowi uzupełniające źródło finansowania potrzeb pożyczkowych.

Rynek hurtowy i detaliczny

W procesie rozwoju rynku SPW przyjęto zasadę segmentacji rynku, z podziałem oferowanych instrumentów na dwa typy odbiorców, tj. dużych wyspecjalizowanych inwestorów nabywających papiery wartościowe na przetargach oraz drobnych inwestorów indywidualnych.
SPW oferowane na przetargach organizowanych przez Narodowy Bank Polski są adresowane do grupy inwestorów instytucjonalnych. Pełnią one podstawową rolę w zaspokajaniu pożyczkowych potrzeb budżetu państwa. Charakterystyczną cechą rynku hurtowego skarbowych papierów wartościowych jest relatywnie wysoka wartość oferowanych instrumentów, wynosząca 1.000 PLN w przypadku jednej obligacji oraz 10.000 PLN w przypadku jednego bonu skarbowego. Minimalna wartość zakupu na przetargu sprzedaży obligacji wynosi 1.000.000 zł.

Bezpośredni dostęp do przetargów w NBP jest zarezerwowany wyłącznie dla podmiotów posiadających status Dealera Skarbowych Papierów Wartościowych (DSPW) oraz dla Banku Gospodarstwa Krajowego. System DSPW powstał w 2003 roku w celu zapewnienia bezpieczeństwa finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa, poprawy płynności, przejrzystości i efektywności rynku SPW. Głównym przywilejem wiążącym się z posiadaniem statusu DSPW jest wyłączne prawo do zakupu SPW na rynku pierwotnym.

Zwiększanie i umacnianie roli systemu DSPW w zakresie rozwoju rynku SPW oraz operacji związanych z zarządzaniem długiem jest działaniem umożliwiającym zapewnianie efektywności rynku SPW oraz realizacji głównego celu Strategii.

Obligacje detaliczne Skarbu Państwa

Oferta obligacji detalicznych jest różnorodna i pozwala w elastyczny sposób dopasować strukturę oszczędności do indywidualnych potrzeb. Zakupu takich obligacji można dokonać już od 100 zł. Minister podkreślił, że w ostatnich latach resort finansów odnotował znaczny wzrost zainteresowania obligacjami oszczędnościowymi, a w 2021 roku został pobity kolejny rekord pod względem wielkości ich sprzedaży. Popyt na te instrumenty wyniósł w sumie 43,3 mld zł i był aż o 53% wyższy niż w 2020 roku. O 1,2 mld zł wzrosła również średnia miesięczna wartość zakupu obligacji, która ukształtowała się na poziomie ok. 3,6 mld zł. W I kwartale 2022 roku, minister finansów (reprezentujący Skarb Państwa) sprzedał obligacje o łącznej wartości 11,5 mld złotych czyli o 14% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Minister poinformował, że zainteresowanie Polaków obligacjami skarbowymi rośnie, co odzwierciedla się w udziale instrumentów skarbowych dedykowanych klientom indywidualnym. Obligacje oszczędnościowe stanowiły na koniec lutego 2022 r. 7,10% zadłużenia z tytułu krajowych SPW, wobec 5,32% na koniec 2020 r. – wzrost o 1,8 p.p.

Aktualna oferta i oprocentowanie obligacji detalicznych

Minister wskazał, że aktualnie w ofercie dostępnych jest pięć rodzajów obligacji detalicznych o oprocentowaniu zmiennym, których kupony w kolejnych okresach odsetkowych dostosowują się do aktualnych warunków rynkowych: 3-letnie TOZ, 4-letnie COI, 10-letnie EDO oraz rodzinne 6-letnie ROS i 12-letnie ROD.

Oprocentowanie obligacji 3-letnich TOZ podąża za zmieniającymi się trendami na rynku finansowym – za półroczną stopą procentową pożyczek oferowanych na warszawskim rynku międzybankowym (WIBOR6M). Aktualizowane jest co sześć miesięcy i począwszy od drugiego okresu odsetkowego jest równe stopie WIBOR6M. Oprocentowanie tych obligacji w kolejnych okresach odsetkowych czyli maj – listopad 2022 wynosi 5,84%.

Oprocentowanie obligacji 4-letnich, 10-letnich oraz obligacji rodzinnych 6-letnich i 12-letnich od drugiego okresu odsetkowego wyznaczane jest podstawie wskaźnika inflacji, do którego dodawana jest stała marża (stopa inflacji + marża). Taki mechanizm i konstrukcja oprocentowania niweluje wpływ inflacji na wartość siły nabywczej zainwestowanych oszczędności.

Zatem biorąc pod uwagę konstrukcję obligacji, zyskowność tych instrumentów powinna być rozpatrywana w całym okresie ich „życia”.

Oprocentowanie w okresie maj 2022 – maj 2023 dla obligacji:

• 4-letnich COI0523 wynosi 12,25%, dla COI0524, COI0525 wynosi 11,75%,

• 10-letnich EDO0523, EDO0524, EDO0525, EDO0526, EDO0527, EDO0528 i EDO0529 wynosi 12,50%, dla EDO0530 i EDO0531 wynosi 12,00%,

• 6-letnich ROS0523, ROS0524 i ROS0525 wynosi 12,75%, dla ROS0526 i ROS0527 wynosi 12,25%,

• 12-letnich ROD0529, ROD0530 i ROD0531 wynosi 13,00%, dla ROD0532 i ROD0533 wynosi 12,50%.

Ministerstwo Finansów na bieżąco prowadzi analizy uwarunkowań wynikających z aktualnej sytuacji rynkowej i budżetowej tak, by oferta produktów oszczędnościowych była zarówno atrakcyjna dla nabywcy indywidualnego, jak i efektywna z punktu widzenia zarządzania długiem. W analizach brany jest również pod uwagę rynek oferowanych przez banki lokat, skierowanych podobnie jak obligacje oszczędnościowe, do klientów indywidulanych.

Wzrost oprocentowania obligacji w 2022 roku

W 2022 roku trzykrotnie podwyższono oprocentowanie obligacji oszczędnościowych. W lutym i kwietniu podwyższono oprocentowanie obligacji w pierwszym okresie odsetkowym, każdorazowo o 50 pb. W lutym dodatkowo podwyższono o 25 pb. marże w kolejnych okresach dla obligacji, których oprocentowanie indeksowane jest wskaźnikiem inflacji. W maju oprocentowanie obligacji oszczędnościowych o okresie zapadalności od 2 do 12 lat zostało podwyższone o 1 pp. Minister finansów wskazuje, że chce zachęcić klientów do oszczędzania w dłuższym horyzoncie czasowym.

Minister wskazał też, że swoboda przepływu kapitału zagranicznego daje możliwość inwestycji przez nierezydentów w instrumenty skarbowe emitowane przez Ministra Finansów. Udział inwestorów zagranicznych w zadłużeniu w krajowych SPW na koniec lutego 2022 r. wyniósł 15,3% i zmniejszył się o 1,8 p.p. względem końca 2020 r. W 2021 r. oraz w I kwartale 2022 r. inwestorzy zagraniczni ograniczyli swoje zaangażowanie w krajowych SPW łącznie o 6,6 mld złotych.

Jak kupić obligacje skarbowe?

Obligacje skarbowe można kupić:

- w oddziałach PKO Banku Polskiego w całym kraju, Znajdź Punkt Sprzedaży Obligacji

- w Punktach Obsługi Klientów Biura Maklerskiego PKO BPZnajdź Punkt Sprzedaży Obligacji

- za pośrednictwem internetu pod adresem: www.zakup.obligacjeskarbowe.pl

- za pośrednictwem konta Inteligo pod adresem: www.inteligo.pl

- za pośrednictwem telefonu pod numerami: 801 310 210 (opłata zgodna z taryfą operatora) lub (+48) 81 535 66 55. Serwis telefoniczny jest czynny od poniedziałku do piątku od godziny 8.00 do 17.00 z wyjątkiem dni świątecznych.

Terminy sprzedaży obligacji oraz wszelkie inne informacje dotyczące danej obligacji, są zawsze zawarte w listach emisyjnych Ministra Finansów. Listy emisyjne są dostępne w placówkach PKO Banku Polskiego, na stronie internetowej www.obligacjeskarbowe.pl oraz na stronie internetowej Ministerstwa Finansów gov.pl/finanse/dlug-publiczny

Więcej informacji o ofercie i oprocentowaniu obligacji Skarbu Państwa można znaleźć na stronie www.obligacjeskarbowe.pl

oprac. Paweł Huczko

Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!
Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!

Poradnik prezentuje praktyczne wskazówki, w jaki sposób dostosować się do zmian w podatkach i wynagrodzeniach wprowadzanych nowelizacją Polskiego Ładu.

Tyko teraz książka + ebook w PREZENCIE
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Podatek od spadków i darowizn
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Podatkowi od spadków i darowizn nie podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem:
  spadku
  darowizny
  odpłatnego zniesienia współwłasności
  zasiedzenia
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Zaświadczenia podatkowe - nowe wzory od 7 lipca 2022 r. Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach (ZAS-W) i inne
  Minister Finansów przygotował projekt rozporządzenia, które zmieni rozporządzenie w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe. Rozporządzenie to zmieni w szczególności wzory zaświadczeń podatkowych w tym zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości (ZAS-W), zaświadczenia o wysokości obrotu w podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym, a także dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych (ZAS-DF) i zaświadczenia o wysokości obrotu w podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym, a także dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób prawnych (ZAS-DP). Ponadto pojawi się nowe zaświadczenie o wysokości przychodu, dochodu, podatku należnego oraz składek na ubezpieczenia wykazane w podatku dochodowym od osób fizycznych (ZAS-DFU).
  Handel na targowisku - co warto wiedzieć?
  Targowiska stanowią tradycyjną alternatywę dla nowoczesnych centrów handlowych. Pomimo radykalnej zmiany struktury handlu w ostatnich 30 latach, liczne grono osób w dalszym ciągu wybiera zakupy na targu. Targowiska to nie tylko okazje do niższych cen niszowych produktów ale również specyficzne uregulowania prawne.
  Zmiany w PIT od 1 lipca 2022 r. Niskie Podatki?
  1 lipca 2022 r. wchodzą w życie zmiany podatkowe (głównie w podatku dochodowym od osób fizycznych - PIT), które mają na celu skorygowanie błędów podatkowego Polskiego Ładu. Nowelizację z 9 czerwca, która wprowadza te zmiany określa się potocznie "Polski Ład 2.0" a Ministerstwo Finansów na jej określenie posługuje się frazą "Niskie Podatki". W komunikacie z 30 czerwca resort finansów wskazuje najważniejsze nowości podatkowe, które zaczną obowiązywać od lipca.
  Podatki od 1 lipca 2022 r. Najważniejsze zmiany i pułapki nowych przepisów
  Księgowi pod koniec czerwca 2022 r. mają wrażenie jakby już zleciał cały rok. Jeszcze ostatni CIT do złożenia, podpis na sprawozdaniu a tu już trzeba chyba kolejny rok zamykać …. gdzie się podziały te miesiące? Spokojnie, to tylko nowelizacja przepisów podatkowych. Dla odmiany tym razem w połowie roku i - by wzmocnić efekt – zmiany obowiązują od samego początku niezwykłego 2022 roku. Co się zmienia w PIT od 1 lipca? Na jakie pułapki trzeba uważać?
  Kiedy dywidenda krajowa nie jest objęta podatkiem u źródła?
  Jakie warunki muszą zostać spełnione, żeby dywidenda krajowa została zwolniona z podatku u źródła?
  Obowiązek integracji kasy fiskalnej z terminalem płatniczym dopiero od 2025 roku
  Ministerstwo Finansów w komunikacie z 29 czerwca 2022 r. poinformowało o odroczeniu obowiązku integracji kas rejestrujących online z terminalem płatniczym do 1 stycznia 2025 r. Pierwotnie ta integracja miała być obowiązkowa od 1 lipca 2022 r.
  Badanie: aż 66 proc. firm nadal korzysta z faktur papierowych
  Aż 66 proc. firm w Polsce nadal korzysta z faktur papierowych. Tylko 17 proc. firm wystawia je jedynie w formie elektronicznej – wynika z badania dotyczącego stosowania w Polsce faktur.
  Zmiany w CIT od 2023 roku. Uchylenie przepisów o tzw. ukrytej dywidendzie
  Ministerstwo Finansów przygotowało projekt obszernej nowelizacji podatku dochodowego od osób prawnych. Projekt ten zakłada m.in. uchylenie przepisów o tzw. ukrytej dywidendzie, które miały wejść w życie 1 stycznia 2023 r.
  ZUS: na zmianach podatkowych od 1 lipca skorzysta 3,1 mln emerytów i rencistów
  1 lipca w życie wchodzą ważne zmiany podatkowe, które obejmą emerytów i rencistów. Na zmianach zyska ok. 3,1 mln osób, które za cały 2022 r. zapłacą niższy podatek niż na zasadach z roku ubiegłego. Świadczenie na rękę może wzrosnąć nawet o ponad 100 zł – poinformował ZUS.
  Cyfryzacja KAS. Ponad 10 mln faktur testowych w KSeF. 66% firm w Polsce wystawia faktury papierowe
  Odnotowaliśmy w środowiskach testowych 804 tys. uwierzytelnień w systemie i 10,4 mln wystawionych faktur testowych w systemie KSeF – powiedział PAP wiceminister finansów i szef Krajowej Administracji Skarbowej Bartosz Zbaraszczuk. Aż 66 proc. firm w Polsce nadal korzysta z faktur papierowych. Tylko 17 proc. firm wystawia je jedynie w formie elektronicznej – wynika z badania dotyczącego stosowania w Polsce faktur.
  Opłata od deszczu. Kto zapłaci podatek od deszczu?
  Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej to potocznie podatek od deszczu. Ten rodzaj daniny publicznej obciąża właścicieli nieruchomości z określonym dolnym limitem powierzchni, których określona część jest „zabetonowana” poprzez utworzenie np. parkingu lub asfaltowego podjazdu do garażu. Nie wszyscy wiedzą o istnieniu tego obowiązku. Korzystniej jest zapłacić z własnej inicjatywy niż narażać się na interwencje fiskusa oraz odsetki od niezapłaconej w terminie należności.
  Fogiel: tarcze antyinflacyjne w razie potrzeby będą przedłużane
  Na razie tarcza antyinflacyjna jest przedłużona o kilka miesięcy. Jeżeli będzie taka potrzeba, to te tarcze będą przedłużane - powiedział w środę rzecznik PiS Radosław Fogiel. "Będziemy pomagać Polakom tak długo, jak sytuacja będzie tego wymagać" - zapewnił.
  Maląg: obywatele Ukrainy mogą wnioskować o pomoc w uzyskaniu nostryfikacji dyplomu ukończenia studiów
  W systemie praca.gov.pl obywatele Ukrainy mogą już składać wnioski o przyznanie finansowania opłaty pobieranej przez uczelnie wyższe za postępowanie nostryfikacyjne lub postępowanie w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie - poinformowała PAP szefowa MRiPS Marlena Maląg.
  Czym jest poręczenie za dług? Jak wyegzekwować poręczenie?
  Poręczenie to forma zabezpieczenia płatności przez dłużnika, która jest bardzo często wykorzystywana w praktyce gospodarczej. Przyczyną dużej popularności poręczenia może być fakt, iż jest to forma stosunkowo prosta i wygodna dla wierzyciela. Co więcej, udzielenie poręczenia nie powoduje zbyt wielu formalności. Co jeszcze warto wiedzieć na ten temat?
  Koszty windykacji - ile wynoszą? Czy można prowadzić windykację na koszt dłużnika?
  Zwlekający z zapłatą kontrahenci to niechlubny standard w polskich firmach. Niestety niemal każdy przedsiębiorca spotyka się w końcu z sytuacją, w której druga strona transakcji będzie zwlekać z regulacją wymagalnych zobowiązań. Przyczyny takiego stanu rzeczy bywają różne, a w wielu przypadkach koniecznością okazuje się wszczęcie sprawy sądowej. Warto wiedzieć, że kosztami postępowania można obciążyć dłużnika.
  Inflacja i rosnące stopy procentowe NBP. Czy Polacy oszczędzają? Czy chronią swoje oszczędności?
  Inflacja osiągnęła już w 2022 roku poziomy nienotowane od ponad dwudziestu lat. Większość prognoz sugeruje, że szybko rosnące ceny będą nam towarzyszyć przez dłuższy czas. Jak Polacy odnajdują się w obliczu inflacji? Czy nasza świadomość w tym zakresie jest wysoka? Jak podchodzimy do oszczędzania? Odpowiedzi na te pytania znajdziemy w najnowszych raportach autorstwa dr Katarzyny Sekścińskiej „Inflacja i stopy procentowe oczami polskiego konsumenta 2022” oraz „Postawy Polaków Wobec Finansów 2022”.
  Rozliczenie CIT za 2021 rok - do kiedy?
  Ministerstwo Finansów przypomina, że 30 czerwca 2022 r. upływa termin rozliczenia rocznego podatku za 2021 r. dla większości podatników podatku dochodowego od osób prawnych. Termin złożenia deklaracji o wysokości osiągniętego dochodu i należnego ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych (CIT-8E) został przesunięty do 30 września 2022 r.
  JPK/PIT i JPK/CIT - od kiedy?
  Nowelizacja ustawy o PIT (oraz niektórych innych ustaw) z 9 czerwca 2022 r. odroczyła terminy wejścia w życie przepisów dotyczących prowadzenia ewidencji podatkowych przy użyciu programów komputerowych, a także obowiązku ich przesyłania w formie ustrukturyzowanej do urzędu skarbowego (tzw. JPK/PIT i JPK/CIT). Od kiedy podatnicy będą mieli obowiązek elektronicznego prowadzenia ewidencji podatkowych i wysyłania JPK/PIT lub JPK/CIT?
  PUE ZUS stanie się niedługo częścią platformy gov.pl
  Platforma Usług Elektronicznych ZUS stanie się niedługo częścią wielkiej platformy gov.pl – zapowiedziała prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prof. Gertruda Uścińska. Dodała, że rozwijane będą funkcjonujące rozwiązania informatyczne, np. e-wizyty i e-wnioski, będzie też więcej aplikacji mobilnych.
  Zwolnienie z VAT i cła przywozu towarów do zwalczania skutków COVID-19 tylko do 30 czerwca 2022 r.
  Decyzja Komisji Europejskiej zwalniająca z cła i VAT przywóz spoza Unii Europejskiej towarów potrzebnych do zwalczania skutków epidemii COVID-19 obowiązuje do 30 czerwca 2022 r. Ministerstwo Finansów informuje, że zwolnienie to nie będzie przedłużone.
  Odliczenie VAT od zakupów dokonanych przed rejestracją do VAT - rozliczenie podatku naliczonego
  Obniżenie podatku należnego o podatek naliczony zawarty w otrzymanych fakturach to fundamentalne prawo przysługujące podatnikom VAT. Jednym z warunków dokonania odliczenia jest rejestracja jako podatnik VAT czynny. Brak formalnej rejestracji w chwili dokonywania zakupów nie pozbawia jednak prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupów, o ile będą one wykorzystywane na potrzeby czynności opodatkowanych. Wymaga to odpowiedniego wypełnienia formularza VAT-R.
  Waloryzacja umów w zamówieniach publicznych - założenia specustawy
  Ministerstwo Rozwoju i Technologii przygotowuje specustawę, która ułatwi waloryzację kontraktów we wszystkich kategoriach umów objętych zamówieniami publicznymi. Dla umów zawartych przed 1 stycznia 2021 r. będzie możliwość wprowadzenia klauzul waloryzacyjnych, a w umowach zawartych po tej dacie możliwe będzie podniesienie limitów waloryzacji.
  „Podatek Belki”. RPO pisze do Minister Finansów.
  Obywatele są zaniepokojeni szybkim wzrostem cen towarów i usług. W tym kontekście pytają o zasadność dalszego opodatkowania zysków kapitałowych, znanego jako ”podatek Belki”. Jest on dużym obciążeniem fiskalnym dla gospodarstw domowych - nie tylko wobec dwucyfrowej inflacji, ale i niskiego oprocentowania lokat oraz w dobie kryzysu po pandemii, a także wojny w Ukrainie.
  KAS: Jak klienci oceniają wizytę w urzędzie skarbowym – wyniki badania
  W ramach programu „Klient w centrum uwagi KAS” od kwietnia 2021 r. prowadzono internetowe badanie ankietowe wśród osób odwiedzających urzędy skarbowe. W ciągu roku spłynęło ponad 108 tys. wypełnionych ankiet, z których wynika, że ogólny poziom satysfakcji klientów wyniósł 82%. Wyniki badania są wykorzystywane do projektowania nowych rozwiązań i ulepszania obsługi w urzędach.
  Polski Ład 2.0 – zmiany podatkowe od 1 lipca 2022 r. Stawki, skala podatkowa, ulgi, składka zdrowotna i inne nowości
  Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, tzw. „Polski Ład 2.0” została podpisana przez Prezydenta w dniu 13 czerwca 2022 r., natomiast 15 czerwca 2022 r. opublikowano ustawę w Dzienniku Ustaw (poz. 1265). Poniżej przedstawiamy zbiór najważniejszych planowanych zmian. W zdecydowanej większości zmiany mają wejść w życie od 1 lipca 2022 r.