reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Obrót gospodarczy > Inne > Pomoc prawnika przed wejściem spółki na NewConnect

Pomoc prawnika przed wejściem spółki na NewConnect

Tylko w tym roku na rynku NewConnect, czyli alternatywnym systemie obrotu, zadebiutowało ponad 60 podmiotów. Tzw. „wejście” na NewConnect daje spółce nie tylko możliwość pozyskania kapitału, ale także sprawia, że spółka staje bardziej rozpoznawalna, co w przyszłości może również przynosić spółce dodatkowe korzyści. Jakie kroki należy zatem podjąć przed „wejściem” na NewConnect? Z czyich usług skorzystać? Na te i inne pytania postaramy się odpowiedzieć w niniejszej publikacji.

W całym procesie wprowadzania akcji do obrotu na rynku New Connect, istotną rolę odgrywa doradca prawny , który pomoże spółce nie tylko w dokonaniu odpowiednich zmian natury formalnej mających na celu dostosowanie dokumentacji spółki do procedury „wejścia” na NewConnect, ale także będzie czuwał nad zabezpieczeniem interesu spółki-emitenta w trakcie całej procedury.

Rolą prawnika w pierwszym etapie przygotowywania spółki do „wejścia” na NewConnect jest dostosowanie wewnętrznych regulacji emitenta (w tym przede wszystkim statutu spółki) do potrzeb wprowadzenia akcji na NewConnect, np. w zakresie rodzaju akcji i ich uprzywilejowania. Doradca prawny podejmie również czynności zmierzające do uporządkowania grupy kapitałowej emitenta, o ile oczywiście emitent taką grupę tworzy. Czynności te są bardzo istotne, ponieważ aby emitent mógł wprowadzić swoje akcje do obrotu na alternatywnym systemie obrotu, musi spełniać określone warunki, w wypełnieniu których pomoże właśnie doradca prawny.

Kolejną istotną kwestią jest pozyskanie dla emitenta nowych inwestorów, jeszcze przed wprowadzeniem akcji na NewConnect. Przykładowo odbywa się to poprzez podwyższenie kapitału zakładowego. Z praktyki wynika, że w takich przypadkach spółki najczęściej kierują emisję nowych akcji do określonych inwestorów, posiadających znaczny kapitał na dofinansowanie spółki. W tym zakresie skorzystanie z usług prawnika może również okazać się konieczne i pomocne, ponieważ pomoże on spółce przejść przez całą procedurę podwyższenia kapitału zakładowego oraz przygotuje odpowiednie projekty umów z inwestorami w taki sposób, by w jak największym stopniu zabezpieczyć interesy emitenta (tzw. umowy inwestycyjne). Ponieważ umowy te często dotyczą inwestycji o dużej wartości, skorzystanie z usług prawnika zapewni spółce komfort właściwego zadbania o jej interesy. Ze względu na wagę problemu, temat umów inwestycyjnych zostanie omówiony szerzej w jednej z naszych kolejnych publikacji.

Nie można również zapominać o przeprowadzeniu due diligence w zakresie prawnym. Ze strony emitenta mogłoby ono polegać na analizie stanu prawnego spółki emitenta i jego grupy kapitałowej pod kątem ryzyk związanych z wprowadzeniem akcji na NewConnect lub niepowodzeniem oferty. Ze strony inwestora zaś mogłoby ono polegać na analizie stanu prawnego emitenta oraz jego grupy kapitałowej pod kątem podjęcia decyzji inwestycyjnej i ewentualnych ryzyk z nią związanych. Przeprowadzeniem takiego prawnego due diligence powinien zająć się prawnik, który kierując się standardową listą zagadnień dokona szczegółowej analizy i weryfikacji danego stanu faktycznego od strony prawnej oraz przedstawi i oceni ewentualne ryzyka związane z planowaną transakcją.

Po podjęciu decyzji o wprowadzeniu akcji na rynek NewConnect konieczne będzie zawarcie przez emitenta umowy z tzw. autoryzowanym doradcą. Autoryzowanym doradcą może być firma inwestycyjna lub inny podmiot świadczący usługi związane z obrotem gospodarczym, w tym doradztwo finansowe, doradztwo prawne lub audyt finansowy, który został wpisany na listę autoryzowanych doradców prowadzoną przez organizatora alternatywnego systemu obrotu. Zatem może nim być m.in. kancelaria prawna lub dom maklerski. Szczegółowe obowiązki autoryzowanego doradcy, w tym m.in. związane ze sporządzeniem dokumentu informacyjnego emitenta, określa regulamin alternatywnego systemu obrotu oraz umowa zawarta pomiędzy doradcą a emitentem. Należy przy tym zaznaczyć, że wykonywanie przez autoryzowanego doradcę obowiązków związanych z doradztwem i współdziałaniem w zakresie obowiązków informacyjnych emitenta powinno trwać przez okres co najmniej jednego roku od dnia pierwszego notowania instrumentów finansowych danego emitenta w alternatywnym systemie obrotu. Dlatego też, a także mając na uwadze konieczność ochrony interesu emitenta, zawierając umowę z autoryzowanym doradcą należy przede wszystkim zwrócić uwagę na szczegółowe określenie podziału obowiązków pomiędzy emitentem a autoryzowanym doradcą. Również w tym zakresie cenne i pomocne może okazać się skorzystanie z pomocy prawnika, który jako podmiot posiadający odpowiednią wiedzę i doświadczenie będzie czuwał nad takim skonstruowaniem umowy z autoryzowanym doradcą, aby w jak największym stopniu zabezpieczone były interesy emitenta i ograniczone zostały ryzyka leżące po jego stronie. Pomoc prawnika będzie potrzebna emitentowi także w trakcie negocjacji i zawierania umowy z tzw. animatorem rynku, z którego usług spółka będzie musiała skorzystać. Animatorem rynku może być np. dom maklerski. Zadaniem animatora rynku jest podejmowanie wszelkich czynności mających na celu jak najefektywniejsze wspomaganie płynności danego instrumentu finansowego. Poszczególne obowiązki animatora rynku powinny być szczegółowo określone w umowie zawieranej z emitentem, w taki sposób aby nie było wątpliwości m.in. za co, odpowiedzialność ponosi animator rynku i czego może od niego domagać się emitent.

Podsumowując należy wskazać, że emitent, decydując się na wprowadzenie swoich akcji do obrotu na NewConnect, musi dokonać szeregu czynności, a ich szczegółowe omówienie wykracza poza ramy niniejszej, ogólnej publikacji. Aby bezpiecznie i płynnie przeprowadzić całą procedurę, rekomendujemy zatem emitentowi skorzystanie z usług doradcy prawego, który na każdym etapie czynności zmierzających do „wejścia” spółki na NewConnect powinien służyć jej pomocą prawną.

Patrycja Dzięgielewska

aplikant radcowski

M. Szulikowski i Partnerzy Kancelaria Prawna

reklama

Czytaj także

Źródło:

M. Szulikowski i Partnerzy Kancelaria Prawna
Wideoszkolenie: JPK_VAT w nowej formie149.00 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

e-file sp. z o.o.

Producent aplikacji i rozwiązań pomocnych w biznesie oraz w kontaktach z urzędami

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama