reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Obrót gospodarczy > Spółki > O korzyściach inwestowania w Polskie spółki kapitałowe poprzez cypryjską spółkę holdingową

O korzyściach inwestowania w Polskie spółki kapitałowe poprzez cypryjską spółkę holdingową

Spółki cypryjskie są doskonałym wehikułem do inwestowania w polskie spółki kapitałowe.

W tradycyjnym modelu osoba fizyczna, która posiada udziały lub akcje w polskiej spółce kapitałowej (tj. spółce z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółce akcyjnej), gdy otrzyma z takiej spółki dywidendę, zobowiązana jest  do zapłaty podatku w zryczałtowanej wysokości 19%. Tymczasem wprowadzenie „ogniwa pośredniego” w postaci spółki cypryjskiej pozwoli na zaoszczędzenie 10% wartości wypłaconej dywidendy.

Dzieje się tak z trzech powodów:

Po pierwsze, dywidenda wypłacona przez polską spółkę kapitałową spółce cypryjskiej, posiadającej co najmniej 10% udział w kapitale zakładowym spółki polskiej, jest zwolniona z podatku u źródła w Polsce  zgodnie treścią art. 20 ust. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000, Nr 54, poz. 654 z póz. zm.) i  z art. 5 ust. 1 dyrektywy z dnia 23 lipca 1990 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych Państw Członkowskich (Dz.U.UE.L.90.225.6 z pózn. zm).

Po drugie, przychody z tytułu dywidend otrzymanych przez spółki cypryjskie są zwolnione z podatku.

Po trzecie, dywidenda wypłacana przez spółkę cypryjską obywatelowi polskiemu nie podlega podatkowi na Cyprze, zaś podatnik w Polsce może odliczyć od kwoty podatku należnego w Polsce kwotę „hipotetycznego” podatku od dywidend na Cyprze, który de facto nie jest pobierany ze względów opisanych poniżej:

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), dalej „uPIT”, osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Stosownie do art. 3 ust. 1a uPIT, za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

1.    posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub

2.    przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Zgodnie z art. 4a uPIT, art. 3 ust. 1 stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Polska.

Między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru została sporządzona i zawarta w Warszawie dnia 4 czerwca 1992 r. umowa w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz.U. z 1993, Nr 117, poz. 523 z pózn. zm.), dalej „polsko-cypryjska umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania”.

Stosownie do art. 10 ust. 1 polsko-cypryjskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania dywidendy wypłacane przez spółkę mającą siedzibę w Umawiającym się Państwie osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie. Zgodnie zaś z art. 10 ust. 2 polsko-cypryjskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania dywidendy te mogą być również opodatkowane w tym Umawiającym się Państwie i według prawa tego Państwa, w którym spółka wypłacająca dywidendy ma swoją siedzibę, ale jeżeli odbiorca dywidend jest ich właścicielem, to podatek wymierzony nie może przekroczyć 10 % kwoty dywidend brutto.

Zgodnie z prawem cypryjskim dochody osiągnięte z dywidend podlegają zwolnieniu przedmiotowemu od podatku dochodowego od osób fizycznych. Gdyby nie zwolnienie tego rodzaju od dochodu osiągniętego w związku z wypłatą dywidendy na Cyprze byłby pobrany podatek u źródła w wysokości 10% wartości dywidendy zgodnie z wewnętrznym prawem cypryjskim oraz treścią polsko-cypryjskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Określenie "dywidendy", o którym mowa w polsko-cypryjskiej umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania oznacza dochody z akcji lub innych praw związanych z udziałem w zyskach i nieodnoszących się do roszczeń z tytułu wierzytelności, jak również dochody z innych udziałów w spółce, które są traktowane w ten sam sposób, jak dochód z akcji, zgodnie z ustawodawstwem podatkowym Państwa, w którym spółka dokonująca jego podziału ma siedzibę.

W myśl art. 24 ust. 1 lit. b) polsko-cypryjskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód, który zgodnie z postanowieniami artykułu 10, 11 i 12 tej umowy może być opodatkowany na Cyprze, to Polska zezwoli na potrącenie od podatku dochodowego tej osoby kwoty równej podatkowi dochodowemu zapłaconemu na Cyprze. Takie potrącenie nie może jednak przekroczyć tej części podatku wyliczonego przed dokonaniem potrącenia, która odnosi się do dochodu uzyskanego na Cyprze. Natomiast w ust. 3 tego artykułu umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania wskazuje się, że podatek, o którym mowa w niniejszym artykule pod literą b) ustępu 1 i w ustępie 2, podlegający zapłaceniu w Umawiającym się Państwie, obejmuje jakąkolwiek kwotę, która byłaby płatna z tytułu podatku, z wyjątkiem jakiejkolwiek ulgi, zwolnienia lub innych obniżek przyznanych przez ustawodawstwo Umawiającego się Państwa. Art. 10 ust. 2 oraz art. 11 ust. 2 polsko-cypryjskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania wskazują, że stawka podatku wynosi 10 % kwoty brutto dywidend i odsetek, a art. 12 ust. 2 - że stawka podatku wynosi 5 % kwoty brutto należności licencyjnych.

reklama

Czytaj także

Źródło:

Tax Care
Zaliczki w VAT – problemy z rozliczeniem po zmianach (PDF)14.90 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Polskie Centrum Kadrowo – Płacowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama