| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Obrót gospodarczy > Spółki > Odpowiedzialność wspólników spółki jawnej wobec wierzycieli

Odpowiedzialność wspólników spółki jawnej wobec wierzycieli

Wspólnicy spółki jawnej, jako spółki osobowej, ponoszą zgodnie z art. 22 § 2 K.s.h. odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczeń, całym swoim majątkiem (tj. osobistym lub wchodzącym w skład ustroju wspólności małżeńskiej) w sposób solidarny z pozostałymi wspólnikami oraz z samą spółką. Ponadto, na co wskazuje odwołanie w powyższym przepisie do art. 31 K.s.h., każdy wspólnik ponosi taką odpowiedzialność subsydiarnie.

Odpowiedzialność subsydiarna wspólnika oznacza na gruncie przepisów kodeksu spółek handlowych dodatkową możliwość dla wierzyciela do prowadzenia egzekucji zarówno z majątku spółki jak i wspólnika, w przypadku kiedy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna.

Artykuł 31 § 1 K.s.h. odnosi się bezpośrednio do  art. 7781 K.p.c., w myśl którego w przypadku uzyskania tytułu egzekucyjnego przeciwko spółce jawnej sąd może nadać na wniosek wierzyciela klauzulę wykonalności przeciwko wspólnikowi lub wspólnikom tejże spółki, którzy ponoszą odpowiedzialność bez ograniczenia za zobowiązania spółki w sposób solidarny, nie tylko w przypadku kiedy egzekucja z majątku samej spółki okaże się bezskuteczna, ale również już w chwili kiedy wierzyciel nabędzie wiedzę, że taka egzekucja może się dopiero w przyszłości okazać bezskuteczna. Zasadą jest jednak prowadzenie egzekucji wpierw z majątku spółki, a dopiero następnie z majątku osobistego wspólników.

Z nieco odmienną sytuacją mamy do czynienia w przypadku kiedy wierzyciel zdobędzie wiedzę o niewypłacalności spółki i bezskuteczności ewentualnej egzekucji z jej majątku jeszcze przed wszczęciem postępowania sądowego przeciwko spółce.

Monitor Księgowego – prenumerata

50 Ściąg Księgowego z aktualizacją online

W takiej sytuacji dopuszczalne jest na gruncie wykładni art. 31 § 2 wniesienie powództwa zarówno przeciwko spółce jak i wspólnikom spółki, jako dłużnikom solidarnym- vide solidarność bierna uregulowana art. 366 § 1 K.c., która nota bene nie zostaje w żaden sposób przekreślona na etapie egzekucji subsydiarnością odpowiedzialności wspólników. Ma to na celu wskazanie, że subsydiarna odpowiedzialność wspólników nie podważa w żaden sposób zasady solidarności biernej również przed okazaniem się bezskuteczności egzekucji z majątku spółki.

Ponadto warto w tym miejscu wskazać, że odpowiedzialność subsydiarna wspólników- co istotne nie -będzie dotyczyć zobowiązań powstałych przed wpisem spółki jawnej do rejestru (por. art. 31 § 3 K.s.h.).

Wierzyciel chcąc wykazać, że egzekucja z majątku spółki jest bezskuteczna lub dopiero może okazać się bezskuteczna, posiada możliwość skorzystania z wielu środków dowodowych, takich jak: wszelkie dokumenty prywatne oraz urzędowe, postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego z powodu bezskuteczności egzekucji (art. 824 § 1 ust.3 K.p.c), postanowienia sądu oddalającego wniosek o ogłoszenie upadłości spółki na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy prawo upadłościowe i naprawcze, postanowienia nakazującego wyjawienie majątku (art. 913 § 2 K.p.c.), wykazu majątku spółki, ksiąg rachunkowych lub aktualnego bilansu. Pomocny w tym zakresie może być również wypis z ksiąg wieczystych, w przypadku kiedy jedynym majątkiem spółki jest nieruchomość obciążona ponad swoją wartość wierzytelnościami uprzywilejowanymi.

Karolina Irczyc – Cholewska

ARKANA Kancelaria Prawna

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

EXCO A2A Polska

EXCO A2A Polska (www.exco.pl) jest polską filią Grupy EXCO (www.exco.fr) France, sieci niezależnych biur działających w zakresie audytu, ekspertyz księgowych oraz doradztwa.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »