REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Zakup samochodu zgodnie z Prawem zamówień publicznych

Józef Edmund Nowicki
CONEXIS Kancelaria Zamówień Publicznych
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

Została nam przyznana dotacja w kwocie 115 000 zł na zakup samochodu osobowego (do kwoty 45 000 zł) oraz samochodu dostawczego (do kwoty 70 000 zł), która powinna być wykorzystana do końca 2007 r. W jakim trybie należy przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia? Czy możliwy jest zakup samochodów bez stosowania ustawy - Prawo zamówień publicznych?

Józef Edmund Nowicki

REKLAMA

Autopromocja

Ustawę z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (dalej: upzp) stosuje się do udzielania zamówień i konkursów, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro, tj. (14 000 euro × 4,3870 zł) 61 418 zł, obliczonej według średniego kursu złotego w stosunku do euro określonego w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 22 maja 2006 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.

Średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 4,3870.

Ustalenie wartości przedmiotu zamówienia

Zgodnie z art. 32 ust. 2 upzp, ustalając wartość zamówienia, zamawiający nie może jednak w celu uniknięcia stosowania przepisów upzp:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

• dzielić zamówienia na części lub

• zaniżać jego wartości.

Prawo zamówień publicznych dopuszcza dzielenie zamówienia na części tylko wtedy, gdy nie następuje to w celu uniknięcia stosowania przepisów upzp (art. 32 ust. 2 upzp). Dzielenie zamówienia ma miejsce w sytuacji, gdy powiązane ze sobą, w szczególności w sposób funkcjonalny, czasowy, technologiczny lub ekonomiczny (finansowy) dostawy, usługi lub roboty budowlane nie są łączone w jednym postępowaniu w celu uniknięcia stosowania upzp.

Zaniżenie wartości zamówienia polega natomiast na przyjęciu jako podstawy ustalenia wartości zamówienia wartości zaniżonych, jeżeli brak jest obiektywnych i uzasadnionych powodów do przyjęcia takich wartości.

Dzielenie zamówienia nie jest dokonywane w celu uniknięcia stosowania upzp, jeżeli nie prowadzi do zejścia wartości poszczególnych zamówień poniżej ustawowych wartości progowych lub gdy dzielenie zamówienia jest uzasadnione w szczególności z przyczyn ekonomicznych (finansowych), organizacyjnych, technologicznych lub z przyczyn, których zamawiający nie mógł przewidzieć. Przykładem dzielenia zamówienia będzie sytuacja, gdy zamawiający w tym samym czasie zawiera z wieloma wykonawcami umowy, których przedmiotem jest dostawa takich samych zestawów komputerowych, w takiej samej lub innej ilości, jeżeli nie istnieją obiektywne i uzasadnione przyczyny, dla których, dostawy te mogą być przedmiotem zamówień w odrębnych umowach, a zsumowana wartość dostaw objętych tymi umowami przekracza wyrażoną w złotych równowartość 14 000 euro. W takim przypadku przedmiotem umów jest dostawa, której przedmiot został podzielony oraz objęty wieloma umowami i bez znaczenia jest to, iż umowy te dotyczą różnych lub identycznych ilości tych samych zestawów komputerowych.

Przykład

Unieważniono wcześniejsze postępowanie na dostawy materiałów medycznych na roczny okres. Czy można mówić w takiej sytuacji o dzieleniu zamówienia na części niedokonywanym w celu uniknięcia stosowania upzp?

REKLAMA

Tak, ponieważ wskutek unieważnienia wcześniejszego postępowania na dostawy materiałów medycznych na roczny okres, zamawiający (samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej) z jednej strony musi przeprowadzić kolejne postępowanie, a z drugiej musi dokonać zakupów materiałów medycznych w celu zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych. W takim przypadku wartości dokonanych zakupów materiałów medycznych w celu zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych nie sumuje się z wartością tych materiałów ustaloną dla celów kolejnego postępowania. Oczywiście taka sytuacja nie powinna wynikać z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, które mógł on przewidzieć (np. niedbalstwo zamawiającego).

W przedstawionym w pytaniu przypadku wartość każdego z samochodów nie przekracza wprawdzie 14 000 euro, jednak łączna wartość samochodów przekracza 14 000 euro, a kwota dotacji, która musi być wykorzystana do końca 2007 r., wystarcza na jednoczesny zakup obu samochodów. Nie istnieją zatem przyczyny, dla których uzasadnione i celowe byłoby dokonanie odrębnie zakupu samochodu osobowego (do kwoty 45 000 zł, tj. 36 885,26 zł bez VAT) i odrębnie dostawczego (do kwoty 70 000 zł, tj. 57 377,05 zł bez VAT).

Mając do dyspozycji kwoty brutto, ustalenie wartości kwot bez VAT powinno być następujące:

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Ponadto samochód osobowy i samochód dostawczy (przedmiot zamówienia) są ze sobą powiązane w sposób funkcjonalny, czasowy i ekonomiczny. Należy również podkreślić, że producenci samochodów mają w ofercie samochody osobowe oraz dostawcze. W takim przypadku wartość zamówienia wynosi:

36 885,26 zł + 57 377,05 zł = 94 262,31 zł

tj. (94 262,31 zł : 4,3870 zł) 21 486,74 euro

Ustalona (oszacowana) wartość całego zamówienia (2 samochody) wynosi więc 21 486,74 euro, co obliguje zamawiającego do stosowania upzp (upzp nie stosuje się do zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartość 14 000 euro).

Tryb udzielenia zamówienia publicznego

Warunek wykorzystania dotacji do końca 2007 r. wskazuje, że uzasadniony byłby wybór trybu przetargu nieograniczonego lub zapytania o cenę. Zakup samochodów będzie także możliwy w trybach: przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem (art. 55 ust. 1 pkt 1 i 5 upzp), negocjacji bez ogłoszenia (art. 62 ust. 1 pkt 1 upzp) i licytacji elektronicznej. Ponieważ wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 upzp, termin składania ofert w przypadku przetargu nieograniczonego nie mógłby być krótszy niż 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej: BZP). W przypadku zapytania o cenę zamawiający, wyznaczając termin składania ofert, musiałby jedynie uwzględnić czas niezbędny na przygotowanie i złożenie oferty (art. 64 ust. 1 i art. 73 upzp).

Zaletą przetargu nieograniczonego jest możliwość zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki w sytuacji, gdy w prowadzonych kolejno postępowaniach o udzielenie zamówienia, z których co najmniej jedno prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego, nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 upzp ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. Ponadto w przetargu nieograniczonym wybór najkorzystniejszej oferty i udzielenie zamówienia (podpisanie umowy) jest możliwe już w sytuacji, gdy zostanie złożona jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu.

Zaletą zapytania o cenę jest krótki termin składania ofert.

W trybach przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, negocjacji bez ogłoszenia zamawiający powinien uwzględnić specyfikę, jak i czas trwania postępowania.

W przetargu ograniczonym termin składnia wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wynosi 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w BZP, a termin składnia ofert nie może być krótszy niż 7 dni od dnia przekazania zaproszenia do składania ofert. W negocjacjach z ogłoszeniem termin składania ofert nie może być krótszy niż 10 dni od dnia przekazania zaproszenia do składania ofert.

Tryb negocjacji bez ogłoszenia będzie możliwy do zastosowania, jeżeli w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 upzp ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.

W celu przeprowadzenia licytacji elektronicznej zamawiający musi natomiast posiadać środki techniczne umożliwiające wprowadzenie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego połączenia ze stroną, na której będzie prowadzona licytacja, aby wykonawcy mogli składać kolejne korzystniejsze oferty (postąpienia), podlegające automatycznej klasyfikacji.

Podstawy prawne

• Ustawa z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 82, poz. 560)

• Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 22 maja 2006 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz.U. Nr 87, poz. 610)

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Rachunkowość Budżetowa

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Podatek od nieruchomości 2025: budynki po zmianie przepisów

Konsultowany obecnie przez Ministerstwo Finansów projekt zmian w podatku od nieruchomości budzi wątpliwości podatników i ekspertów. Dotyczą one m.in. definicji budynków i budowli. Oceniając potencjalne skutki projektowanych zmian, tak przedsiębiorcy jak i osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej -  powinni zastanowić się nad swoim majątkiem. Bo w świetle nowych przepisów mogą pojawić się problemy z tym, czy dany obiekt budowlany jest budynkiem, czy budowlą.

Np. 6,2% rocznie przez 3 lata - stały i pewny zysk z oszczędności. Obligacje skarbowe 2024 - oferta i oprocentowanie w sierpniu

Ministerstwo Finansów w komunikacie z 21czerwca 2024 r. poinformowało o oprocentowaniu i ofercie obligacji oszczędnościowych (detalicznych) Skarbu Państwa nowych emisji, które będą sprzedawane w sierpniu 2024 roku. Oprocentowanie i marże tych obligacji nie uległy zmianie w porównaniu do oferowanych w lipcu br. Od 26 lipca br. można nabywać nową emisję obligacji skarbowych w drodze zamiany z korzystnym dyskontem

Firmy mają problem: brakuje pracowników z kwalifikacjami. Jak sobie z tym radzić?

Najnowsze dane wskazują jasno: małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce borykają się niedoborem rąk do pracy. Według Eurobarometru, aż 82 proc. firm ma problem ze znalezieniem pracowników, zwłaszcza tych wykwalifikowanych. ,,Zamiast tracić czas na nieskuteczne rekrutacje, firmy powinny zlecać zadania na zewnątrz np. w centrach BPO’’ – mówi Maciej Paraszczak, prezes Meritoros SA.  

Farmy wiatrowe a podatek od nieruchomości. Nadchodzą zmiany

Co jest przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości farm wiatrowych? Budowle lub ich części jako przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości generują dla farm wiatrowych największe obciążenie podatkowe i między innymi dlatego są przedmiotem licznych sporów z fiskusem. Skutkiem tych sporów jest zmiana definicji budowli dla celów podatku od nieruchomości od 1 stycznia 2025 r.

REKLAMA

Od 2025 r. akcyza na e-liquidy ma wzrosnąć o 75%. Rozwinie się szara strefa i garażowa produkcja poza kontrolą?

Na rynku e-liquidów mamy największą szarą strefę, z którą fiskus niezbyt dobrze sobie radzi. Gwałtowna podwyżka akcyzy nie pomoże w rozwiązaniu tego problemu, tylko go spotęguje – komentuje plany Ministerstwa Finansów Piotr Leonarski, ekspert Federacji Przedsiębiorców Polskich. Krajowi producenci płynów do e-papierosów zaapelowali już do ministra finansów o rewizję planowanych podwyżek akcyzy na wyroby tytoniowe. W przypadku e-liquidów ma być ona największa i w 2025 roku wyniesie 75 proc. Branża podkreśla, że to przyczyni się do jeszcze większego rozrostu szarej strefy, a ponadto będzie zachętą dla konsumentów, żeby zamiast korzystać z alternatyw, wrócili do palenia tradycyjnych papierosów.

Podatek od żywności szkodliwej dla zdrowia. Już 44 kraje wprowadziły taki podatek

Dotychczas 44 kraje wprowadziły podatek od żywności szkodliwej dla zdrowia, czyli wysokoprzetworzonej, z dużą zawartością soli, cukru i tłuszczów nasyconych, w tym tłuszczów typu trans. Polska jest jednym z krajów, które zdecydowały się na wprowadzenie podatku cukrowego, którym objęte zostały słodzone napoje. Zdaniem ekspertów to dobry początek, ale jednocześnie za mało.

Składka zdrowotna 2025: Projekt kompromisowy, zamiast projektu MF

Jeżeli w najbliższym czasie nie będzie ostatecznego projektu Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Zdrowia dotyczącego składki zdrowotnej, to PSL ma przygotowany kompromisowy projekt. W Sejmie mógłby liczyć na głosy ponad 400 posłów. Takiego zdania jest wicepremier, prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

Wynajem mieszkania a VAT. Czy czynsz ze spółdzielni wlicza się do podstawy opodatkowania?

Wiele osób wynajmuje swoje mieszkania, także spółdzielcze. Powstaje w tym przypadku pytanie, czy czynsze ze spółdzielni należy wliczać do podstawy opodatkowania VAT z tytułu najmu nieruchomości. 

REKLAMA

Mały ZUS Plus przegrywa w sądzie. To jest bardzo ważny wyrok dla przedsiębiorców

Mały ZUS Plus - jak długo powinna trwać przerwa, po upływie której przedsiębiorca może ponownie skorzystać z niższych składek? Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim wydał pierwszy wyrok w tej sprawie, który jest korzystny dla przedsiębiorców.

Czy przygotowania do KSeF poszły na marne? Co dalej z wdrożeniami w firmach?

Firmy, które przygotowały się na pierwotny termin wejścia w życie obligatoryjnego Krajowego Systemu e-Faktur, poniosły już związane z tym koszty. Pojawiają się więc pytania, czy powinny zaplanować w budżetach nowe wydatki, aby dostosować procesy i systemy do kolejnych zmian w KSeF. Czy dotychczasowe wdrożenia poszły na marne?

REKLAMA