REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Zakup samochodu zgodnie z Prawem zamówień publicznych

Józef Edmund Nowicki
CONEXIS Kancelaria Zamówień Publicznych
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

Została nam przyznana dotacja w kwocie 115 000 zł na zakup samochodu osobowego (do kwoty 45 000 zł) oraz samochodu dostawczego (do kwoty 70 000 zł), która powinna być wykorzystana do końca 2007 r. W jakim trybie należy przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia? Czy możliwy jest zakup samochodów bez stosowania ustawy - Prawo zamówień publicznych?

Józef Edmund Nowicki

Autopromocja

Ustawę z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (dalej: upzp) stosuje się do udzielania zamówień i konkursów, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro, tj. (14 000 euro × 4,3870 zł) 61 418 zł, obliczonej według średniego kursu złotego w stosunku do euro określonego w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 22 maja 2006 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.

Średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 4,3870.

Ustalenie wartości przedmiotu zamówienia

Zgodnie z art. 32 ust. 2 upzp, ustalając wartość zamówienia, zamawiający nie może jednak w celu uniknięcia stosowania przepisów upzp:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

• dzielić zamówienia na części lub

• zaniżać jego wartości.

Prawo zamówień publicznych dopuszcza dzielenie zamówienia na części tylko wtedy, gdy nie następuje to w celu uniknięcia stosowania przepisów upzp (art. 32 ust. 2 upzp). Dzielenie zamówienia ma miejsce w sytuacji, gdy powiązane ze sobą, w szczególności w sposób funkcjonalny, czasowy, technologiczny lub ekonomiczny (finansowy) dostawy, usługi lub roboty budowlane nie są łączone w jednym postępowaniu w celu uniknięcia stosowania upzp.

Zaniżenie wartości zamówienia polega natomiast na przyjęciu jako podstawy ustalenia wartości zamówienia wartości zaniżonych, jeżeli brak jest obiektywnych i uzasadnionych powodów do przyjęcia takich wartości.

Dzielenie zamówienia nie jest dokonywane w celu uniknięcia stosowania upzp, jeżeli nie prowadzi do zejścia wartości poszczególnych zamówień poniżej ustawowych wartości progowych lub gdy dzielenie zamówienia jest uzasadnione w szczególności z przyczyn ekonomicznych (finansowych), organizacyjnych, technologicznych lub z przyczyn, których zamawiający nie mógł przewidzieć. Przykładem dzielenia zamówienia będzie sytuacja, gdy zamawiający w tym samym czasie zawiera z wieloma wykonawcami umowy, których przedmiotem jest dostawa takich samych zestawów komputerowych, w takiej samej lub innej ilości, jeżeli nie istnieją obiektywne i uzasadnione przyczyny, dla których, dostawy te mogą być przedmiotem zamówień w odrębnych umowach, a zsumowana wartość dostaw objętych tymi umowami przekracza wyrażoną w złotych równowartość 14 000 euro. W takim przypadku przedmiotem umów jest dostawa, której przedmiot został podzielony oraz objęty wieloma umowami i bez znaczenia jest to, iż umowy te dotyczą różnych lub identycznych ilości tych samych zestawów komputerowych.

Przykład

Unieważniono wcześniejsze postępowanie na dostawy materiałów medycznych na roczny okres. Czy można mówić w takiej sytuacji o dzieleniu zamówienia na części niedokonywanym w celu uniknięcia stosowania upzp?

Tak, ponieważ wskutek unieważnienia wcześniejszego postępowania na dostawy materiałów medycznych na roczny okres, zamawiający (samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej) z jednej strony musi przeprowadzić kolejne postępowanie, a z drugiej musi dokonać zakupów materiałów medycznych w celu zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych. W takim przypadku wartości dokonanych zakupów materiałów medycznych w celu zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych nie sumuje się z wartością tych materiałów ustaloną dla celów kolejnego postępowania. Oczywiście taka sytuacja nie powinna wynikać z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, które mógł on przewidzieć (np. niedbalstwo zamawiającego).

W przedstawionym w pytaniu przypadku wartość każdego z samochodów nie przekracza wprawdzie 14 000 euro, jednak łączna wartość samochodów przekracza 14 000 euro, a kwota dotacji, która musi być wykorzystana do końca 2007 r., wystarcza na jednoczesny zakup obu samochodów. Nie istnieją zatem przyczyny, dla których uzasadnione i celowe byłoby dokonanie odrębnie zakupu samochodu osobowego (do kwoty 45 000 zł, tj. 36 885,26 zł bez VAT) i odrębnie dostawczego (do kwoty 70 000 zł, tj. 57 377,05 zł bez VAT).

Mając do dyspozycji kwoty brutto, ustalenie wartości kwot bez VAT powinno być następujące:

Autopromocja

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Ponadto samochód osobowy i samochód dostawczy (przedmiot zamówienia) są ze sobą powiązane w sposób funkcjonalny, czasowy i ekonomiczny. Należy również podkreślić, że producenci samochodów mają w ofercie samochody osobowe oraz dostawcze. W takim przypadku wartość zamówienia wynosi:

36 885,26 zł + 57 377,05 zł = 94 262,31 zł

tj. (94 262,31 zł : 4,3870 zł) 21 486,74 euro

Ustalona (oszacowana) wartość całego zamówienia (2 samochody) wynosi więc 21 486,74 euro, co obliguje zamawiającego do stosowania upzp (upzp nie stosuje się do zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartość 14 000 euro).

Tryb udzielenia zamówienia publicznego

Warunek wykorzystania dotacji do końca 2007 r. wskazuje, że uzasadniony byłby wybór trybu przetargu nieograniczonego lub zapytania o cenę. Zakup samochodów będzie także możliwy w trybach: przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem (art. 55 ust. 1 pkt 1 i 5 upzp), negocjacji bez ogłoszenia (art. 62 ust. 1 pkt 1 upzp) i licytacji elektronicznej. Ponieważ wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 upzp, termin składania ofert w przypadku przetargu nieograniczonego nie mógłby być krótszy niż 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej: BZP). W przypadku zapytania o cenę zamawiający, wyznaczając termin składania ofert, musiałby jedynie uwzględnić czas niezbędny na przygotowanie i złożenie oferty (art. 64 ust. 1 i art. 73 upzp).

Zaletą przetargu nieograniczonego jest możliwość zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki w sytuacji, gdy w prowadzonych kolejno postępowaniach o udzielenie zamówienia, z których co najmniej jedno prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego, nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 upzp ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. Ponadto w przetargu nieograniczonym wybór najkorzystniejszej oferty i udzielenie zamówienia (podpisanie umowy) jest możliwe już w sytuacji, gdy zostanie złożona jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu.

Zaletą zapytania o cenę jest krótki termin składania ofert.

W trybach przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, negocjacji bez ogłoszenia zamawiający powinien uwzględnić specyfikę, jak i czas trwania postępowania.

W przetargu ograniczonym termin składnia wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wynosi 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w BZP, a termin składnia ofert nie może być krótszy niż 7 dni od dnia przekazania zaproszenia do składania ofert. W negocjacjach z ogłoszeniem termin składania ofert nie może być krótszy niż 10 dni od dnia przekazania zaproszenia do składania ofert.

Tryb negocjacji bez ogłoszenia będzie możliwy do zastosowania, jeżeli w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 upzp ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.

W celu przeprowadzenia licytacji elektronicznej zamawiający musi natomiast posiadać środki techniczne umożliwiające wprowadzenie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego połączenia ze stroną, na której będzie prowadzona licytacja, aby wykonawcy mogli składać kolejne korzystniejsze oferty (postąpienia), podlegające automatycznej klasyfikacji.

Podstawy prawne

• Ustawa z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 82, poz. 560)

• Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 22 maja 2006 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz.U. Nr 87, poz. 610)

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Rachunkowość Budżetowa
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  MF wprowadzi globalny podatek minimalny. Których przedsiębiorców obejmie nowy podatek?

  MF planuje wprowadzić globalny podatek minimalny dla jednostek wchodzących w skład grup międzynarodowych i krajowych - wynika z projektu zamieszczonego w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  Obligacje skarbowe [marzec 2024 r.] - oprocentowanie i oferta obligacji oszczędnościowych (detalicznych)

  Ministerstwo Finansów w komunikacie z 23 lutego 2024 r. poinformowało o oprocentowaniu i ofercie obligacji oszczędnościowych Skarbu Państwa, które będą sprzedawane w marcu 2024 roku. Oprocentowanie tych obligacji nie zmieniło się w porównaniu do oferowanych w lutym br. Od 26 lutego br. można nabywać nową emisję obligacji skarbowych w drodze zamiany.

  Podatek od emisji CO2 w produkcji rolnej. Naukowcy obliczyli ile powinien wynosić

  W raporcie zamówionym przez rząd Danii eksperci zaproponowali wprowadzenie podatku od emisji CO2 w produkcji rolnej. Opłacie sprzeciwiają się rolnicy, a konsumenci obawiają się wzrostu cen mleka i mięsa.

  Składka na ubezpieczenie wypadkowe w 2024 roku - zmiany od 1 kwietnia. Obniżenie stopy procentowej składki dla 32 grup działalności

  Opublikowany 23 lutego 2024 r. projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków przewiduje zmianę  kategorii ryzyka dla 32 grup działalności, dzięki czemu nastąpi obniżenie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe. Tylko w przypadku jednej grupy działalności nastąpi wzrost kategorii ryzyka i tym samym wzrost stopy procentowej składki wypadkowej. Zmiany będą obowiązywać od składek należnych za kwiecień 2024 r.

  Projekt ustawy o kryptoaktywach. Będzie nadzór nad rynkiem i ochrona inwestorów

  Projekt ustawy o kryptoaktywach przewiduje wprowadzenie nowych rozwiązań w obszarze sektora rynku kryptoaktywów, mających na celu realizację prawa unijnego, w szczególności w zakresie skutecznego nadzoru nad tym rynkiem i ochrony inwestorów. Ustawa, z pewnymi wyjątkami, ma wejść w życie z dniem 30 czerwca 2024 roku.

  Rada Ministrów zajmie się projektem nowelizacji ustawy o rachunkowości

  Nowe przepisy mają wprowadzić do polskiego porządku prawnego unijne przepisy, które nakładają na duże firmy obowiązek publikacji danych o zapłaconych podatkach.

  MF ujawniło plany dotyczące podatku Belki - nie zostanie zniesiony, a jedynie zmodyfikowany

  Nie będzie całkowitego zniesienia podatku Belki, a jedynie modyfikacja obowiązujących przepisów. Tak wynika z wypowiedzi Jarosława Nenemana, wiceministra finansów. Co czeka inwestorów i oszczędzających?

  VAT 2024: czy ujemny podatek należny zwiększa podatek naliczony?

  Należy wprowadzić przepis prawa o charakterze uściślającym, który w art. 29a ustawy o VAT dotyczącego podstawy opodatkowania, oraz w art. 86 ustawy o VAT wprowadzi uprawnienie do rozliczania w czasie ujemnego podatku należnego oraz nakaz takiego rozliczania ujemnego podatku naliczonego – postuluje prof. dr hab. Witold Modzelewski

  Dlaczego gospodarka strefy euro słabnie wobec USA od czasu wprowadzenia waluty euro?

  W ciągu 25 lat od wprowadzenia euro przewaga gospodarcza Stanów Zjednoczonych nad strefą euro zwiększyła się niemal trzykrotnie. W 1999 r. roku, kiedy wprowadzono walutę euro, gospodarka USA była o 11% większa niż gospodarka strefy euro pod względem parytetu siły nabywczej. Od tego czasu różnica ta wzrosła do 30% - piszą eksperci Allianz Trade w obszernym opracowaniu Allianz Research: „Europa wydaje się pozostawać w tyle za Stanami Zjednoczonymi na wielu frontach” w lutym 2024 r.

  Masz czteroletnie obligacje skarbowe indeksowane inflacją? Opłaca się teraz sprzedać i kupić nowe takie same

  Czteroletnie obligacje indeksowane inflacją otrzymają w marcu 2024 r. oprocentowanie niższe niż Ministerstwo Finansów oferuje za nowe papiery tego samego typu. Ze strony inwestorów racjonalnym działaniem byłoby umorzenie starszych serii i zakup nowych papierów. Konwersja może dotyczyć papierów o wartości około…  84 mld zł. Tak radzi w komentarzu z 23 lutego 2024 r. Emil Szweda z Obligacje.pl,

  REKLAMA