reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Obrót gospodarczy > Zamówienia publiczne > Prawo zamówień publicznych - nowelizacja (cz. I)

Prawo zamówień publicznych - nowelizacja (cz. I)

19 października 2014 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych. W związku z dużą ilością zmian wprowadzonych nowelizacją, w pierwszej części publikacji zostanie poruszona kwestia nowej, uproszczonej procedury udzielania zamówienia, zmiana dotycząca zastrzegania tajemnicy przedsiębiorstwa, oraz zmiany w zakresie przesłanek wykluczania wykonawców z postępowania.

Zobacz: Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1232)

Jedną z istotnych zmian przyjętych w drodze nowelizacji jest wprowadzenie uproszczonej procedury udzielania zamówień na tzw. usługi o charakterze niepriorytetowym o wartościach poniżej tzw. progów unijnych. Obecnie zamawiający będzie mógł udzielić zamówienia na takie usługi w zasadzie „swobodnie”. Zamawiający będzie jedynie zobowiązany publikować termin składania ofert, opis przedmiotu oraz określenie wielkości lub zakresu zamówienia, oraz kryteria oceny ofert, a także informację o udzieleniu lub nieudzieleniu zamówienia. Nowe przepisy przewidują co prawda, że zamówienia w ramach tej procedury mają być udzielane w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminacyjny. Odwołanie się przez ustawodawcę do tak niedookreślonych pojęć stwarza jednak obawę dowolności w udzielaniu zamówień na usługi niepriorytetowe o wartości poniżej progów unijnych. Obawa ta jest uzasadniona tym bardziej, że w nowych przepisach nie sprecyzowano środków mogących służyć kontroli przestrzegania przez zamawiających ww. reguł nowej, uproszczonej procedury.

Nowe przepisy przewidują także wyraźnie, że w razie zastrzeżenia przez wykonawcę nieujawniania tajemnicy przedsiębiorstwa, to wykonawca musi wykazać, iż zastrzeżone informacje rzeczywiście stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Zmianę tę należy ocenić pozytywnie. Dotychczas, w praktyce można było bowiem spotkać się z nadużywaniem możliwości zastrzegania tajemnicy przedsiębiorstwa, np. przez zastrzeganie całych ofert, jedynie celem utrudnienia konkurencji zweryfikowania zgodności oferty ze specyfikacją. Wprowadzenie regulacji, zgodnie z którą to wykonawca musi wykazać, że zastrzeżone informacje obiektywnie są objęte tajemnicą przedsiębiorstwa, może pozwolić ograniczyć takie praktyki, szkodliwe dla rynku zamówień. 

Kolejna z istotnych zmian dotyczy przesłanek wykluczania wykonawców z postępowania. W tym zakresie, zniesiono przesłankę wykluczenia z powodu wyrządzenia szkody dotychczas przewidzianą w art. 24 ust. 1 pkt 1 pzp, jak również przesłankę wykluczenia z powodu rozwiązania umowy (wypowiedzenia, odstąpienia) dotychczas przewidzianą w art. 24 ust. 1 pkt 1a pzp. Obecnie wprowadzono jedną zasadę, zgodnie z którą zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych, jeżeli zamawiający przewidział taką możliwość wykluczenia wykonawcy w ogłoszeniu o zamówieniu, w specyfikacji lub w zaproszeniu do negocjacji. Jednocześnie przewidziano, że Zamawiający nie wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.

Próg bagatelności po zmianach w 2014 r.

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Nowy JPK_VAT

Korekta w nowym JPK_V7 – jak to zrobić?

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Karolina Przybysz

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama