| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Obrót gospodarczy > Zamówienia publiczne > Wadium w przypadku sprzedaży samochodów i domków kempingowych

Wadium w przypadku sprzedaży samochodów i domków kempingowych

Zamierzamy sprzedać samochód i domki kempingowe w trybie pisemnego przetargu. W obu przypadkach ceny nie są wyższe od 6000 euro. Czy jest konieczne wadium? Czy istnieje możliwość odstąpienia od uiszczania wadium?


Sprzedaż samochodu

Sprzedaż samochodu odbywa się na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom budżetowym, zakładom budżetowym i gospodarstwom pomocniczym (dalej: rozporządzenie).

Jeżeli wartość sprzedawanego samochodu przekracza 6000 euro, jednostka zobowiązana jest do sprzedaży tego przedmiotu w trybie przetargu, aukcji albo publicznego zaproszenia do rokowań. Taki wniosek wynika z treści § 7 rozporządzenia.

Poniżej tej kwoty zastosowanie znajduje § 36 rozporządzenia, który dla sprzedaży składników majątku ruchomego wymaga jedynie zamieszczenia na okres co najmniej jednego tygodnia ogłoszenia z podaniem ceny każdego ze zbywanych składników. Jednostka nie jest zobowiązana do przeprowadzenia przetargu jedynie w przypadku, gdy co najmniej dwie osoby będą zainteresowane nabyciem składnika majątku ruchomego - wówczas jednostka przeprowadza aukcję pomiędzy tymi osobami (§ 37 rozporządzenia).

Zapamiętaj!

Ogłoszenie jednostka zamieszcza na swojej stronie internetowej albo na stronie organu nadzorującego w przypadku, gdy jednostka takiej strony nie posiada.

Aukcję uregulowaną w § 37 rozporządzenia należy traktować jako procedurę uproszczoną w stosunku do aukcji, która znajduje zastosowanie przy sprzedaży składników mienia o wartości przekraczającej 6000 euro. Ponieważ brak jest regulacji w zakresie wadium, a także nie ma w przepisach § 36-37 odpowiedniego odesłania do innych przepisów rozporządzenia regulujących wadium, należy uznać, że sprzedający może odstąpić od żądania wadium w przypadku sprzedaży samochodu poniżej wartości 6000 euro.

Sprzedaż domków kempingowych

Natomiast sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność jednostek samorządu terytorialnego odbywa się zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (dalej: rozporządzenie z 14 września 2004 r.). Według § 4 tego rozporządzenia, warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu. Wyjątkiem od tej zasady jest wyłączenie podmiotowe określone w § 5 rozporządzenia z 14 września 2004 r., w świetle którego z obowiązku wniesienia wadium zwalnia się osoby, o których mowa w art. 2 ustawy z 12 grudnia 2003 r. o zaliczaniu na poczet ceny sprzedaży albo opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego (od Redakcji: ustawa utraciła moc 7 października 2005 r.). W celu skorzystania ze zwolnienia wnoszenia wadium osoby te dodatkowo zobowiązane są do:

• zgłoszenia uczestnictwa w przetargu,

• przedstawienia oryginału zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego, oraz

• złożenia pisemnego zobowiązania do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy.

Poza powołanym zwolnieniem podmiotowym w zakresie wnoszenia wadium rozporządzenie nie stanowi o innych okolicznościach uzasadniających odstąpienie od wnoszenia wadium. W związku z tym uznać należy, że brak jest podstawy do odstąpienia od obowiązku wniesienia wadium z uwagi na wartość nieruchomości (poniżej 6000 euro).

Podstawy prawne

• Ustawa z 12 grudnia 2003 r. o zaliczaniu na poczet ceny sprzedaży albo opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego (Dz.U. z 2004 r. Nr 6, poz. 39 z późn.zm.) - akt obecnie nieobowiązujący

• Rozporządzenie Rady Ministrów z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom budżetowym, zakładom budżetowym i gospodarstwom pomocniczym (Dz.U. Nr 191, poz. 1957)

• Rozporządzenie Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207, poz. 2108)

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Jakubowska-Gregier

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK