reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama

Zamówienia publiczne

Obowiązek składania oświadczenia, o którym mowa w art. 17 ust. 2 Prawa zamówień publicznych

Aktualizacja: 12.03.2008

Jedną z gwarancji zapewnienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego bezstronności i obiektywizmu osób wykonujących czynności w tym postępowaniu jest obowiązek złożenia odpowiedniego oświadczenia, o którym mowa w art. 17 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. »

Negocjacje bez ogłoszenia

Aktualizacja: 07.03.2008

Na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych zamawiający zastosował negocjacje bez ogłoszenia poniżej progów unijnych na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych. Czy zamawiający, zapraszając do składania ofert w trybie negocjacji bez ogłoszenia, powinien przewidzieć możliwość oprotestowania treści SIWZ i wyznaczyć termin na składanie ofert nie krótszy niż 7 dni, uwzględniając art. 180 ust. 4? »

Przetargi na zbycie nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego

Aktualizacja: 28.02.2008

Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego może nastąpić w trybie bezprzetargowym (przewidziano możliwość zwolnienia z obowiązku przeprowadzania przetargu z uwagi na przeznaczenie nieruchomości, np. na cele publiczne, albo z uwagi na podmioty mające z niej korzystać, np. sprzedaż gruntu na rzecz jej użytkownika wieczystego). Regułą jest jednak zbycie nieruchomości w drodze przetargu. W artykule opiszemy czynności przygotowawcze do przetargu, rodzaje przetargów oraz procedurę przetargową. »

Określenie kwoty wadium

Aktualizacja: 08.02.2008

Jak określić kwotę wadium w różnych (jednakowej) kwotach dla każdej części zamówienia lub jednakowej kwocie dla więcej niż jednej części zamówienia oraz w różnych kwotach dla pozostałych części zamówienia? »

Kiedy musi być wniesione zabezpieczenie w postępowaniu o zamówienie publiczne

Aktualizacja: 06.02.2008

Czy zamawiający, np. jednostka samorządu terytorialnego, ma ograniczoną możliwość dopuszczalnych form wnoszenia zabezpieczenia? W którym momencie ma zostać wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy? W jakich okolicznościach zamawiający może skorzystać z zabezpieczenia należytego wykonania umowy o zamówienie publiczne? »

Przekazanie zamówienia innej firmie podważa sens ustawy

Aktualizacja: 04.02.2008

Powierzenie całości zamówienia publicznego innej firmie stanowi wypaczenie sensu procedury przetargowej, podczas której wykonawca jest dokładnie weryfikowany, a podwykonawca już nie. »

Przegląd zmian regulujących system zamówień publicznych, które weszły w życie w 2007 r.

Aktualizacja: 14.01.2008

Podsumowanie istotnych zmian w systemie zamówień publicznych. Skupiliśmy się na zmianach wprowadzonych przepisami aktów wykonawczych. »

Zakup samochodu zgodnie z Prawem zamówień publicznych

Aktualizacja: 07.01.2008

Została nam przyznana dotacja w kwocie 115 000 zł na zakup samochodu osobowego (do kwoty 45 000 zł) oraz samochodu dostawczego (do kwoty 70 000 zł), która powinna być wykorzystana do końca 2007 r. W jakim trybie należy przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia? Czy możliwy jest zakup samochodów bez stosowania ustawy - Prawo zamówień publicznych? »

Zamówienie publiczne na dostawę bonów towarowych

Aktualizacja: 06.12.2007

Jedną z form motywowania pracowników przez pracodawców są bony towarowe. Zbliża się okres świąteczny, więc niektóre z zakładów pracy je zakupią, aby wydać pracownikom. »

Jakie są przyczyny naruszania przepisów prawa zamówień publicznych

Aktualizacja: 28.11.2007

Na jakie najczęstsze naruszenie dyscypliny finansów publicznych wskazuje orzecznictwo RKO? Co mogłoby pomóc urzędnikom we właściwym stosowaniu przepisów prawa zamówień publicznych? »

Czego nie musi ujawniać wykonawca w postępowaniu o zamówienie publiczne

Aktualizacja: 27.11.2007

Wszelkie informacje stanowiące, w ocenie przedsiębiorcy, tajemnicę winny być bez żadnych wątpliwości zastrzegane. »

Nowe zasady rozpatrywania odwołań w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Aktualizacja: 16.11.2007

Od 12 października 2007 r. odwołania od rozstrzygnięcia protestu wnoszone do Prezesa UZP są rozpatrywane przez Krajową Izbę Odwoławczą. Zmienione zasady rozstrzygnięcia odwołań zawiera rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 2 października 2007 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpatrywaniu odwołań. »

Zakup gazu do celów grzewczych na sezon grzewczy przekraczający rok budżetowy

Aktualizacja: 13.11.2007

Wójt zamierza upoważnić dyrektora szkoły (jednostka budżetowa) do podpisania z gazownią umowy o dostarczenie gazu. Upoważnienie byłoby maksymalnie na 2 lata. Kwota, na jaką upoważnienia udzielono, zostanie określona. Ważny tutaj jest fakt przekroczenia roku budżetowego (zaangażowanie lat przyszłych). Czy można zawrzeć wspomniane wyżej umowy na czas nieokreślony na zasadach zgodnych z ustawą o finansach publicznych? »

Podział zamówień publicznych służy omijaniu prawa

Aktualizacja: 05.11.2007

Zamawiający nie powinien dzielić zamówienia na części lub zaniżać jego wartości w celu uniknięcia stosowania niewygodnych przepisów. »

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy sp.k.

Wszechstronne usługi dla biznesu, samorządów oraz jednostek administracji publicznej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama