reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Akcyza > Ulgi i zwolnienia > Zwolnienia z obowiązku oznaczania znakami akcyzy 2021/2022

Zwolnienia z obowiązku oznaczania znakami akcyzy 2021/2022

Ustawodawca wprowadził zmiany dotyczące zwolnień z obowiązku oznaczania znakami akcyzy niektórych grup wyrobów akcyzowych. Jakie są nowe terminy zwolnień, a także jakie zwolnienia pozostały bez zmian?

Zwolnienia z obowiązku oznaczania znakami akcyzy

Zasady dotyczące zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy zawiera rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy (dalej także "rozporządzenie"), wydane na podstawie art. 119 ustawy o podatku akcyzowym.

Rozporządzenie to określa zwolnienia z obowiązku oznaczania niektórych wyrobów akcyzowych znakami akcyzy, okres, na jaki zwolnienie jest wprowadzane, oraz warunki i tryb stosowania zwolnień w odniesieniu do niektórych grup wyrobów akcyzowych.

Ostatnia zmiana tego rozporządzenia ukazała się w Dzienniku Ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. Chodzi o rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 9 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy (Dziennik Ustaw rok 2020 poz. 2038). Poniżej zostały uwzględnione zmiany wprowadzone tym rozporządzeniem.

Zwolnienie z obowiązku oznaczania znakami akcyzy importowanych wyrobów akcyzowych

Jakie zmiany wprowadził ustawodawca w zakresie zwolnienia z obowiązku oznaczania znakami akcyzy importowanych wyrobów akcyzowych?

Otóż, zgodnie z nowym brzemieniem § 2 rozporządzenia, ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 9 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy (zmiana wchodzi w życie 1 stycznia 2021 r.), zwalnia się do dnia 31 grudnia 2022 r. z obowiązku oznaczania znakami akcyzy importowane, nabywane wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowane na terytorium kraju, inne niż określone w art. 118 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, wyroby akcyzowe wymienione w załączniku do rozporządzenia (zmieszczonym poniżej).

Zwolnienie z obowiązku oznaczania znakami akcyzy wyrobów akcyzowych wyprodukowanych poza terytorium kraju

Rozporządzenie z 9 listopada br. wprowadziło również zmiany dotyczące zwolnienia z obowiązku oznaczania znakami akcyzy wyrobów akcyzowych wyprodukowanych poza terytorium kraju.

W wyniku nowelizacji, zwalnia się do dnia 31 grudnia 2022 r. (§ 3 ust. 1 w brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 9 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy; zmiana wchodzi w życie 1 stycznia 2021 r.) z obowiązku oznaczania znakami akcyzy wyroby akcyzowe wyprodukowane poza terytorium kraju, przeznaczone do zużycia na wystawach, targach, salonach i imprezach o podobnym charakterze, zwanych dalej „imprezami”, jeżeli łącznie spełniają następujące warunki:

1) organizator imprezy lub wystawca otrzymał je bezpłatnie;

2) zostaną przeznaczone wyłącznie do bezpłatnego rozdania publiczności podczas imprezy;

3) będą zużyte wyłącznie w celu reklamy i będą miały niską wartość jednostkową;

4) pod względem ich całkowitej wartości i liczby będą odpowiadać charakterowi imprezy, liczbie odwiedzających i wielkości udziału wystawcy;

5) nie zostaną wprowadzone do sprzedaży.

Przy czym, organizator imprezy składa pisemne zawiadomienie o rodzaju i liczbie wyrobów akcyzowych sprowadzanych na imprezy właściwemu naczelnikowi urzędu celno-skarbowego, w terminie co najmniej 14 dni przed sprowadzeniem tych wyrobów.

Zwolnienie z obowiązku oznaczania legalizacyjnymi znakami akcyzy płynów do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich

W przypadku zwolnienia z obowiązku oznaczania legalizacyjnymi znakami akcyzy płynów do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich ustawodawca nie dokonał zmian.

W związku z tym, z obowiązku oznaczania legalizacyjnymi znakami akcyzy zwalnia się do dnia 30 kwietnia 2021 r. płyn do papierosów elektronicznych i wyroby nowatorskie, w stosunku do których obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym powstał do dnia 31 grudnia 2020 r.

Zwolnienie z obowiązku oznaczania podatkowymi znakami akcyzy płyn do papierosów elektronicznych i wyroby nowatorskie

Natomiast w zakresie zwolnienia z obowiązku oznaczania podatkowymi znakami akcyzy, przypomnijmy, że obecnie obowiązujące przepisy zakładają, że z obowiązku oznaczania podatkowymi znakami akcyzy zwolnione są do dnia 31 grudnia 2020 r. płyn do papierosów elektronicznych i wyroby nowatorskie, w stosunku do których obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym powstał po dniu 30 czerwca 2020 r.

Wykaz wyrobów akcyzowych zwolnionych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy

Wykaz wyrobów akcyzowych zwolnionych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy zawiera załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2010 r.

WYKAZ IMPORTOWANYCH, NABYTYCH WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWO I WYPRODUKOWANYCH NA TERYTORIUM KRAJU WYROBÓW AKCYZOWYCH ZWOLNIONYCH Z OBOWIĄZKU OZNACZANIA ZNAKAMI AKCYZY

Poz.

Kod CN

Nazwa wyrobu (grupy wyrobów)

1

2203 00

Piwo otrzymywane ze słodu

2

ex 2206 00

Pozostałe napoje fermentowane (na przykład cydr (cidr), perry i miód pitny); mieszanki napojów fermentowanych oraz mieszanki napojów fermentowanych i napojów bezalkoholowych, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone – wyłącznie napoje alkoholowe będące mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych

3

2207 20 00

Alkohol etylowy i pozostałe wyroby alkoholowe, o dowolnej mocy, skażone

4

2710

Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, inne niż surowe; preparaty, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, zawierające 70% masy lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, których te oleje stanowią składniki zasadnicze preparatów; oleje odpadowe

5

2711

Gaz ziemny (mokry) i pozostałe węglowodory gazowe

6

3403

Preparaty smarowe (włącznie z cieczami chłodząco-smarującymi, preparatami do rozluźniania śrub i nakrętek, preparatami przeciwrdzewnymi i antykorozyjnymi, preparatami zapobiegającymi przyleganiu do formy opartymi na smarach) oraz preparaty, w rodzaju stosowanych do natłuszczania materiałów włókienniczych, skóry wyprawionej, skór futerkowych lub pozostałych materiałów, z wyłączeniem preparatów zawierających jako składnik zasadniczy 70% masy lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymanych z minerałów bitumicznych

7

bez względu

na kod CN

Wyroby o zawartości alkoholu powyżej 1,2% objętości, niebędące wyrobami oznaczonymi kodami CN: 2204, 2205, 2206 00, 2207 10 00, 2208

8

bez względu

na kod CN

Cygara i cygaretki

Objaśnienie:

ex – dotyczy tylko i wyłącznie danego wyrobu z danego grupowania.

Podstawa prawna:

- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy - t.j. z dnia 17 grudnia 2019 r. - Dz.U. z 2019 r., poz. 2427 (ostatnia zmiana: Dz.U. z 2020 r., poz. 2038);

- rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 9 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy - Dziennik Ustaw rok 2020 poz. 2038

Polecamy: Komplet PODATKI 2021

reklama

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria radcy prawnego Magdaleny Piotrowskiej-Gawron

Kancelaria radcy prawnego Magdaleny Piotrowskiej-Gawron z siedzibą w Krakowie świadczy kompleksowe usługi prawne na terenie całego kraju na rzecz wspólnot mieszkaniowych, zarządców nieruchomości, osób fizycznych i innych podmiotów.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama