REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Bezpłatne użytkowanie środków trwałych

Anna Skórka

REKLAMA

Oddanie w bezpłatne używanie środków trwałych przez użyczającego na gruncie ustawy o VAT i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

 

Autopromocja

Umowa użyczenia jest umową uregulowaną w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93, dalej: k.c.). Zgodnie z art. 710 k.c. przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy.

Cechą wyróżniającą umowy użyczenia od innych umów jest jej bezpłatny charakter. Należy podkreślić, że jeżeli rzeczy przekazane w nieodpłatne używanie stanowią środki trwałe w księgach rachunkowych użyczającego, dokonuje on w dalszym ciągu odpisów amortyzacyjnych dla celów bilansowych, natomiast w księgach biorącego w bezpłatne użytkowanie rzeczy te ujęte są w ewidencji pozabilansowej. Umowa użyczenia nie przenosi bowiem własności rzeczy.

Przekazanie przez użyczającego rzeczy w nieodpłatne używanie, rodzi podatkowe konsekwencje po stronie przekazującego i biorącego w bezpłatne używanie.

Zgodnie z art. 16a ust 1 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 74, poz. 397, dalej: „updop”) amortyzacji podlegają budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością, maszyny, urządzania i środki transportu oraz inne przedmioty o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, nabyte lub wytworzone przez podatnika, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania, stanowiące jego własność lub współwłasność. Ponadto rzeczy, które spełniają powyższą definicję muszą być wykorzystywane przez podatnika na potrzeby, które są związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub leasingu.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Wśród kosztów, które nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów są odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej środków trwałych oddanych do nieodpłatnego używania (art. 16 ust 1 pkt 63 lit. c updop). Zatem w przypadku przekazania środków trwałych w bezpłatne używanie, przekazujący nie może zaliczyć odpisów amortyzacyjnych w poczet kosztów uzyskania przychodów.

W przypadku, gdy przekazujący środki trwałe zawrze umowę, w której biorący do używania zobowiąże się do świadczenia wzajemnego, ekwiwalentnego w stosunku do nieodpłatnego użyczenia, wówczas odpisy amortyzacyjne mogą stanowić koszty podatkowe, bowiem istnieje związek przyczynowo-skutkowy występujący pomiędzy kosztami związanymi z amortyzacją użyczanych rzeczy, a osiąganymi przychodami w wyniku otrzymania ekwiwalentnego świadczenia.

Potwierdzeniem powyższego stanowiska jest interpretacja indywidualna, którego autorem jest Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 13 stycznia 2011 r. , sygn. ILPB4/423-270/10-2/DS. W opisanym stanie faktycznym podatnik przekazywał w nieodpłatne użytkowanie urządzenia stanowiące w jego księgach rachunkowych środki trwałe a w zamian biorący w używanie zobowiązywał się do zakupu towarów od podatnika w określonym przedziale czasowym. W opinii Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu:

„(...) okoliczność przekazania specjalistycznych urządzeń (maszyn) klientom, którzy zakupują od Spółki kleje przemysłowe, do których używania wymagane jest posiadanie tych maszyn stanowi dostateczną przesłankę do stwierdzenia, iż użyczenie specjalistycznych urządzeń (maszyn) związane jest z obowiązkiem wzajemnego świadczenia. Jeżeli Spółka uzyska określone korzyści (np. w postaci zwiększenia przychodów z podstawowej działalności, jaką jest handel klejami przemysłowymi), to w takim przypadku nie ma przesłanek do uznania, iż świadczenie związane z przekazaniem urządzeń (maszyn) ma nieodpłatny charakter (...)”.

Należy jednak podkreślić, że Naczelny Sąd Administracyjny w prawomocnym orzeczeniu sądowym, sygn. II FSK 1628/08 z dnia 25 lutego 2010 r. wykluczył możliwość zaliczenia odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych przekazanych nieodpłatnie biorącemu w używanie na podstawie umowy o współpracy w poczet kosztów podatkowych. Zdaniem NSA, ustawowe wyrażanie „wykorzystywane przez podatnika na potrzeby” oraz „prowadzoną przez niego działalnością” wskazują na to, że dokonywanie odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych wiąże się bezpośrednio z ich fizycznym wykorzystywaniem i nie bez znaczenia pozostaje okoliczność, że ustawodawca w przepisach regulujących zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych stosuje zamiennie wyrazy używanie i wykorzystywanie, a więc wyrazy, które określają stosunek faktyczny a nie prawny do środka trwałego.

 

Dodatkowo zawarcie umowy użyczenia może spowodować powstanie przychodu podatkowego po stronie biorącego w bezpłatne używanie z tytułu nieodpłatnie otrzymanych świadczeń zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 updop. Jednak należy podkreślić, że w przypadku zawarcia umowy użyczenia, która charakteryzuje się ekwiwaletnością wzajemnych świadczeń między stronami umowy, umowa taka traci swój bezpłatny charakter. Zatem art. 12 ust. 1 pkt 2 w przedmiotowej sytuacji nie znajdzie zastosowania wskutek braku przysporzenia majątkowego po stronie bioracego w używanie.

Na gruncie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. nr 54, poz. 535, dalej: „Ustawa o VAT”) umowa użyczenia traktowana jest jako nieodpłatne świadczenie usług.

Zgodnie z art. 8 ust 2 ustawy o VAT na równi z odpłatnym świadczeniem usługi traktuje się:

1. Użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów,

Autopromocja

2. Nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

W przypadku przekazania rzeczy do nieodpłatnego użytkowania, czynność ta będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdy łącznie zostaną spełnione dwa warunki:

1. przekazanie składników majątku użyczającego nie będzie związane z jego działalnością gospodarczą,

2. podatnikowi przysługuje, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych rzeczy.

Jeżeli jeden z powyższych warunków nie zostanie spełniony, czynność użyczenia wyłączona jest z zakresu opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Jak wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 06 lipca 2011 r., sygn. IPPP1-443-832/11-2/Igo, żeby nieodpłatne świadczenie usług podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług musi być spełniony podstawowy warunek, a mianowicie brak związku świadczonych usług z prowadzoną działalnością gospodarczą podatnika. Za usługi niezwiązane z prowadzeniem przedsiębiorstwa należny uznać wszelkie usługi, których świadczenie odbyło się bez związku z potrzebami prowadzonej działalności gospodarczej.

Zatem na podatniku ciąży obowiązek wykazania związku pomiędzy przekazaniem w nieodpłatne użytkowanie składników jego majątku z działalnością gospodarczą. Każde nieodpłatne świadczenie usługi podlega indywidualnej ocenie przez podatnika i to na podatniku spoczywa obowiązek udowodnienia istnienia takiego związku.

Anna Skórka

Konsultant

Outsourcing Rachunkowości - Grant Thornton

 

Autopromocja

REKLAMA

Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Zakup startupu - jak nie kupić kota w worku? Kluczowe: due dilligence. Poradnik dla inwestora

  Akwizycja firmy jest inwestycją, która ma się opłacać. To oczywiste twierdzenie staje się jeszcze bardziej prawdziwe w przypadku nabycia startupu, który kupuje się po to, by rozwijać biznes z pomysłem, mający duży potencjał. Zakup startupu zazwyczaj jest łatwiejszy niż założenie firmy od zera, szczególnie takiej, która ma się okazać jednorożcem w świecie biznesu. Jednak podjęcie takiego kroku jest obarczone sporym ryzykiem. Aż 9 na 10 nowo tworzonych startupów upada, z czego 20 proc. kończy działalność w ciągu pierwszego roku, a kolejne 50 proc. nie utrzymuje się na rynku dłużej niż 5 lat [Źródło: Startup Genome]. Można dyskutować z tymi statystykami, ale jeżeli nawet są prawdziwie tylko w połowie, to i tak wskazują na pewne negatywne zjawisko. Ryzyka biznesowego przy zakupie startupu nie da się zupełnie wyeliminować, ale można zadbać o to, by ograniczyć je do minimum. 

  Żądanie zmniejszenia kary umownej – sąd nie może sam z urzędu podejmować się miarkowania. Orzeczenie Sądu Najwyższego

  Występując o zmniejszenie kary umownej dłużnik jest zobligowany wskazać, do jakiej wysokości zmniejszenia żąda. Wyinterpretować to może również sąd, pod warunkiem, że taką możliwość daje całokształt działań procesowych dłużnika. Sąd nie może sam z urzędu podejmować się miarkowania, jeśli z działań strony nie wynika chęć zgłoszenia żądania o to - orzekł w wyroku z 16 listopada 2022 r. Sąd Najwyższy (sygn. akt II CSKP 578/22).

  Przekształcenie, połączenie, wniesienie aportu a możliwość stosowania estońskiego CIT

  Estoński CIT staje się coraz bardziej popularną formą opodatkowania spółek. Warto jednak wskazać, że wiąże się z nią szereg ograniczeń i warunków, jakie musi spełnić spółka, aby móc korzystać z dobrodziejstw estońskiego CIT.

  MF: Kasowy PIT od 2025 roku. Niedługo pojawi się projekt

  W Ministerstwie Finansów toczą się już prace nad projektem nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dot. wdrożenia w polskim systemie podatkowym kasowego PIT. W najbliższych dniach projekt ten ma zostać wpisany do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów. Takie informacje przekazał 22 lutego 2024 r. w Sejmie wiceminister finansów Jarosław Neneman. Ale te nowe przepisy wejdą w życie nie wcześniej niż od 2025 roku.

  Jakie są kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe?

  Jakie są kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe w 2024 roku? Od czego zależy wysokość kary?

  Składka zdrowotna na ryczałcie - progi przychodów w 2024 roku

  O wysokości składki zdrowotnej dla podatników na ryczałcie decydują progi osiąganych przychodów oraz wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Jak prawidłowo obliczyć składkę zdrowotną dla ryczałtu w 2024 roku?

  Ulga dla seniorów przed otrzymaniem emerytury - co mówi prawo?

  Czy seniorzy mogą korzystać z ulgi podatkowej w PIT przed otrzymaniem emerytury, mimo osiągnięcia wieku emerytalnego? Chodzi o zwolnienie w podatku dochodowym nazywane „ulgą dla pracujących seniorów”.

  Niestaranny pracodawca zapłaci podatek za oszustwo pracownika. Wyrok TSUE nie usuwa wszystkich wątpliwości i nie daje wytycznych

  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 30 stycznia 2024 r. orzekł, że pracownik wykorzystujący dane swego pracodawcy do wystawiania fałszywych faktur jest zobowiązany do zapłaty wskazanej w nich kwoty podatku  Ale takie konsekwencje powinny dotknąć pracownika pod warunkiem, że pracodawca (podatnik VAT) dochował należytej staranności, rozsądnie wymaganej w celu kontrolowania działań swojego pracownika. Jeżeli pracodawca takiej staranności nie dochował, to poniesie konsekwencje sam i będzie musiał zapłacić podatek.

  Ekoschematy obszarowe - są już stawki płatności za 2023 rok [tabela]

  Ustalone zostały stawki płatności w ramach ekoschematów obszarowych za 2023 rok - informuje resort rolnictwa.

  Zwrot podatku - kiedy? Czy da się przyspieszyć?

  Gdy z zeznania podatkowego PIT wynika nadpłata podatku, to urząd skarbowy dokona jej zwrotu. W jakim terminie można spodziewać się zwrotu podatku? Czy można przyspieszyć zwrot korzystając z usługi Twój e-PIT?

  REKLAMA