| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > CIT > Jak rozliczyć różnice kursowe przy sprzedaży udziałów

Jak rozliczyć różnice kursowe przy sprzedaży udziałów

Spółka A z o.o. posiadała udziały w spółce B z o.o. Spółka A z o.o. sprzedała te udziały firmie z Holandii za kwotę 1 000 000 euro. Akt notarialny przenoszący własność udziałów został zawarty 31 października. Zapłata nastąpiła 15 listopada. Udziały te spółka z o.o. nabyła w 2002 r. za wkład pieniężny. Jak ustalić różnice kursowe w związku z tą sprzedażą?

 

RADA

Przychód ze sprzedaży udziałów należy ustalić według kursu średniego NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień zawarcia aktu notarialnego. Natomiast w związku z zapłatą powstaną różnice kursowe, które mogą zwiększać przychody bądź koszty.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 12 ust. 2 updop przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu. Za przychody związane z działalnością gospodarczą, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także przychody należne, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane. Zaś za datę powstania przychodu uważa się dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności.

Udziały w spółce kapitałowej zapewniają prawo do udziału w zyskach. W związku z tym należy je traktować jako formę prawa majątkowego. Należy zatem przyjąć, że przychód powstaje w dniu zbycia udziałów, tj. w momencie zawarcia aktu notarialnego przenoszącego ich własność.

WARTO ZAPAMIĘTAĆ

Przychód ze sprzedaży udziałów w spółce powstanie w dniu zawarcia aktu notarialnego przenoszącego ich własność na nabywcę.

Wydatki związane z nabyciem udziałów nie mogły być kosztem podatkowym w momencie ich poniesienia. Mogą być kosztem dopiero w momencie sprzedaży tych udziałów. Zgodnie bowiem z art. 16 ust. 1 pkt 8 updop nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) w spółce oraz innych papierów wartościowych. Wydatki te są jednak kosztem uzyskania przychodu przy ustalaniu dochodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji), wkładów oraz innych papierów wartościowych. A zatem wydatki związane z nabyciem udziałów w 2002 r. spółka z o.o. będzie mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów dopiero w momencie zbycia udziałów w 2007 r.

Otrzymanie zapłaty za sprzedane udziały wygeneruje różnice kursowe, które zwiększą bądź przychody, bądź koszty podatkowe spółki. Ilustruje to poniższy przykład.

Przykład

Spółka A z o.o. sprzedała udziały w spółce B z o.o. firmie z Holandii za kwotę 1 000 000 euro.

Akt notarialny dotyczący przeniesienia własności udziałów został zawarty 31 października. Spółka z o.o. powinna zatem wykazać przychód na dzień 31 października. Średni kurs euro z dnia 30 października wynosił 3,80 zł. Spółka z o.o. powinna zatem wykazać w październiku przychód w wysokości 1 000 000 euro × 3,80 zł = 3 800 000 zł.

W październiku spółka powinna również potrącić koszt sprzedaży tych udziałów. Kosztem zaś będą wydatki na nabycie tych udziałów poniesione w 2002 r.

15 listopada na rachunek spółki wpłynęła zapłata. Kwota ta została w tym dniu wymieniona przez bank według kursu faktycznego (kursu kupna) euro w wysokości 3,82 zł.

W związku z powyższym wystąpi dodatnia różnica kursowa w wysokości 1 000 000 euro × (3,82 zł - 3,80 zł) = +20 000 zł.

Różnica ta powinna zostać zaliczona do przychodów w listopadzie.
- art. 12 ust. 2, 3 i 3a, art. 15a ust. 2 pkt 1, ust. 3 pkt 1, ust. 4, art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 176, poz. 1238Krzysztof Wieluński

ekspert w zakresie podatków dochodowych

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

VGD

VGD jest międzynarodową firmą świadczącą usługi w zakresie audytu, podatków, księgowości, kadr i płac oraz doradztwa biznesowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »