REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Czy VAT naliczony od wydatków na reprezentację jest kosztem

Sławomir Biliński
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

Firma zorganizowała imprezę okolicznościową dla swoich kontrahentów. Wydatki poniesione na poczęstunek podczas imprezy zostały wyłączone z kosztów podatkowych. Czy mamy prawo zaliczyć do kosztów VAT naliczony?

RADA

REKLAMA

Autopromocja

Podatek naliczony, wynikający z faktur za towary i usługi wykorzystywane na potrzeby reprezentacji, będzie stanowił dla spółki koszt uzyskania przychodów. W związku z rozbieżnościami pojawiającymi się w interpretacjach organów podatkowych warto jednak zwrócić się do Ministra Finansów (w praktyce właściwego dyrektora izby skarbowej) o interpretację prawa podatkowego w tym zakresie. Orzecznictwo sądowe kwestionuje przepisy ustawy o VAT niepozwalające na odliczenie VAT w takiej sytuacji. Przepis ten jest bowiem niezgodny z prawem Unii Europejskiej. W uzasadnieniu przywołujemy wyroki wojewódzkich sądów administracyjnych, w których zakwestionowano art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT.

UZASADNIENIE

Z kosztów uzyskania przychodów przepisy wyłączają reprezentację. W szczególności wyłączają wydatki poniesione na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych (art. 16 ust. 1 pkt 28 updop). Spółka Czytelnika ma wątpliwości, jak należy traktować VAT naliczony wykazany na fakturach zakupu towarów i usług wykorzystywanych na potrzeby reprezentacji.

Zdaniem ekspertów podatkowych VAT związany z nabyciem towarów i usług na potrzeby reprezentacji nie stanowi wydatku na reprezentację. Jest to obciążenie publicznoprawne związane z dokonaniem czynności podlegającej opodatkowaniu tym podatkiem. Tak więc naliczony VAT, związany z nabyciem przez Państwa spółkę towarów i usług przeznaczonych na potrzeby reprezentacji, nie powinien być zaliczany do wydatków na cele reprezentacji. Tym samym nie jest on wyłączony z kosztów postanowieniami art. 16 ust. 1 pkt 28 updop.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

VAT jako koszt - korzystne interpretacje

Kosztu uzyskania przychodu nie stanowi VAT (art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. a) updop). Wyjątkiem jest podatek naliczony w tej części, w której zgodnie z przepisami o VAT podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia, jeżeli VAT nie powiększa wartości środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej. Jeżeli podatnikowi zgodnie z przepisami ustawy o VAT nie przysługuje prawo do obniżenia lub zwrotu podatku naliczonego związanego z tym wydatkiem, to ma on prawo uznać naliczony podatek za koszt uzyskania przychodów (art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. a) i art. 16 ust. 1 pkt 28 updop).

WAŻNE!

Naliczony podatek od towarów i usług stanowić może dla spółki koszt uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. a) updop.

Obciążenie kosztów podatkowych VAT naliczonym uzależnione jest od spełnienia następujących przesłanek:

• towary i usługi zostały przez podatnika nabyte w celu świadczenia usług zwolnionych od podatku od towarów i usług,

podatek od towarów i usług związany z nabyciem towarów i usług nie podlega uwzględnieniu w deklaracji VAT-7 (art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT).

Takie rozumowanie potwierdza m.in. postanowienie Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego z 17 lipca 2007 r., nr PUS.I/423/50/07:

ponoszenie od dnia 1.01.2007 r. wydatków na reprezentację powoduje konsekwencje w postaci niemożności odliczenia naliczonego podatku od towarów i usług. Wynika to z normy art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późniejszymi zmianami), zgodnie z którą obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego. Analizując powyższe, należy stwierdzić, że w opisanym stanie faktycznym podatek naliczony będzie stanowił dla Banku koszt uzyskania przychodów.

Podobne stanowisko zawiera postanowienie Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego z 2 kwietnia 2007 r., nr 1472/ROP1/423-63/07/KUKM, postanowienie Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z 6 lipca 2007 r., nr 1471/DPR2/423-53/07/AB.

VAT jako koszt - niekorzystne interpretacje

REKLAMA

Należy zaznaczyć, że niektóre z organów podatkowych zajmują odmienne stanowisko. Uznają one, że w sytuacji, w której dany wydatek nie został zaliczony u podatnika w ciężar kosztów podatkowych i podatnikowi nie przysługuje prawo do obniżenia lub zwrotu podatku naliczonego, związanego z tym wydatkiem, to nie może on naliczonego VAT od tego wydatku uznać za koszt uzyskania przychodów. Takie stanowisko zajął Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego z 30 maja 2007 r. (nr DP/423-0078/07/AK):

(...) w przypadku gdy dany wydatek nie został zaliczony u Podatnika w ciężar kosztów uzyskania przychodów i Podatnikowi temu nie przysługuje prawo od obniżenia lub zwrotu podatku naliczonego związanego z tym wydatkiem, to Podatnik ten nie może podatku naliczonego VAT od tego wydatku uznać za koszt uzyskania przychodów. Odmienna interpretacja ww. przepisów prowadziłaby - wg tut. Organu podatkowego - do niemożliwej do zaakceptowania sytuacji polegającej na tym, że Podatnik, który samego wydatku (w jego wartości netto) nie może w świetle przepisów podatkowych zaliczyć w ciężar kosztów uzyskania przychodów, miałby prawo obciążać te koszty elementem pochodnym od tej wartości, tj. podatkiem naliczonym VAT związanym z przedmiotowym wydatkiem.

Reasumując, w ocenie tut. Organu podatkowego nieprawidłowe jest stanowisko Podatnika, iż w sytuacji zakupu towarów z przeznaczeniem na cele reprezentacji z kosztów uzyskania przychodów należy wyłączyć wartość netto upominków dla kontrahentów. Jednocześnie, stosując odpowiednio zapisy art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. a) - drugie lub art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. b) - drugie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatek VAT naliczony lub należny będzie mógł zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodu.

 

Zakaz odliczenia VAT a orzecznictwo sądowe

Na zakończenie należy stwierdzić, że obowiązujący w ustawie o VAT generalny zakaz odliczania podatku naliczonego w odniesieniu do wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej. Narusza on art. 176 Dyrektywy VAT nr 2006/112/WE. Zgodne z przepisami unijnymi są tylko takie ograniczenia w prawie do odliczenia, które odnoszą się do konkretnych kategorii towarów czy usług. Natomiast wykluczenie z możliwości odliczenia wydatków, które nie stanowią kosztu uzyskania przychodów, nie spełnia tego kryterium. Przepisy zakazujące odliczania podatku, w przypadku gdy wydatek na nabycie towaru lub usługi nie może być zaliczony do kosztu uzyskania przychodu, naruszają także jedną z podstawowych zasad prawa wspólnotowego, jaką jest zasada proporcjonalności. Zgodnie z tą zasadą przepisy ograniczające prawa muszą być współmierne (proporcjonalne) do celu, w jakim zostają one wprowadzone.

WSA we Wrocławiu w wyroku z 4 kwietnia 2007 r. (sygn. akt I SA/Wr 148/07) stwierdził:

Sąd odmawia stosowania art. 88 ust. 1 pkt 2 cyt. ustawy ze względu na sprzeczność z przepisami prawa wspólnotowego (art. 17 ust. 6 VI dyrektywy), jak też z obowiązującą w prawie unijnym zasadą proporcjonalności. Organ podatkowy, dokonując ponownie rozpatrzenia sprawy, winien przeprowadzić analizę kwestionowanych wydatków w kontekście art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.

Zbliżony w treści wyrok wydał też WSA w Warszawie 30 kwietnia 2008 r. (sygn. akt III SA/Wa 173/08).

WAŻNE!

Artykuł 88 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT jest sprzeczny z przepisami prawa wspólnotowego (art. 17 ust. 6 VI dyrektywy o VAT) oraz z obowiązującą w prawie unijnym zasadą proporcjonalności.

Tym samym mogą Państwo odliczyć VAT naliczony od zakupów związanych z imprezą dla kontrahentów. Nawet jeśli takie odliczenie zostanie zakwestionowane przez organ podatkowy, to z powodzeniem obronią Państwo jego zasadność przed wojewódzkim sądem administracyjnym.

• art. 16 ust. 1 pkt 46 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 176, poz. 1238

Sławomir Biliński

konsultant podatkowy

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Monitor Księgowego

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Nowości w KSeF: faktury konsumenckie, złożone załączniki, faktury poza KSeF. Konsultacje Ministerstwa Finansów

W dniu 18 lipca 2024 r. w Ministerstwie Finansów przy ul. Świętokrzyskiej 12 odbyło się kolejne spotkanie konsultacyjne dotyczące Krajowego Systemu e-Faktur zorganizowane przez Ministerstwo Finansów i Krajową Administrację Skarbową. Przedstawiciele MF podsumowali dotychczasowe prekonsultacje zmian w zakresie obowiązkowego KSeF. Eksperci Ministerstwa Finansów zaprezentowali też propozycje rozwiązań biznesowych tj. wymianę środowiska KSeF na docelowe, wdrożenie załączników i aktualizację struktury e-faktury,  a także planowane rozwiązania i nowe funkcjonalności KSeF.

Nowe dane o wynagrodzeniach Polaków. GUS odsłania karty

GUS opublikował dane dotyczące przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2024 r. Przeciętna płaca wyniosła 8144,83 zł. Wzrost okazał się niższy od prognozowanego przez ekspertów. Mamy też nowe statystyki dotyczące zatrudnienia.

Podatek od nieruchomości od obiektów sportowych. Będą zmiany od 2025 roku. Czy podatek obejmie place zabaw?

W ramach analiz opublikowanego projektu zmian w podatku od nieruchomości, chwilę uwagi należy poświęcić obiektom sportowym. Jako że standardowo ich wartość nie należy do niskich, ewentualne ruchy w tym zakresie, mogą generować istotne skutki podatkowe. Aczkolwiek, akurat w tym obszarze, MF zaproponował też trochę korzyści. Niekorzyści też.

Większe sumy gwarancyjne w OC posiadaczy pojazdów i rolników. Jednolity formularz zaświadczeń o przebiegu ubezpieczenia. Rząd przyjął projekt nowelizacji

W dniu 16 lipca 2024 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, która ma dostosować polskie prawo do unijnych przepisów dotyczących ubezpieczenia OC za szkody, które powstały w związku z ruchem pojazdów mechanicznych. Projekt ten przewiduje m.in. zwiększenie minimalnych sum gwarancyjnych w ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych a także rolników. Czy w związku z tymi zmianami wzrosną ceny polis OC?

REKLAMA

Drastyczne podwyżki akcyzy na wyroby tytoniowe. Najwięcej na płyn do e-papierosów, aż o 75 proc.

Rząd chce wprowadzić drastyczne podwyżki akcyzy na wyroby tytoniowe. Ich skala ma być kilkukrotnie większa, niż zakładała mapa akcyzowa. Już w 20225 r. akcyza na wyroby tytoniowe ma wzrosnąć: o 25 proc. na papierosy, o 38 proc. na tytoń do palenia oraz o 50 proc. na wkłady do podgrzewaczy tytoniu. Będzie podwyżka również płynów do e-papierosów, na które w 2025 r. akcyza wzrośnie aż o 75 proc.

Zakup sprzętu IT? Czasem lepiej wynająć. Na czym polega DaaS?

Na czym polega model biznesowy Device as a Service (DaaS)? Komu i kiedy się opłaca? Co sprawia, że jest to rosnący trend nie tylko w polskich firmach?

Twój biznes działa dobrze ale pieniądze gdzieś wyciekają. Ekspert podpowiada gdzie szukać przyczyn i źródeł wycieków

Takie pytanie często zadają sobie przedsiębiorcy, którzy osiągając spore przychody, realizując duże i zyskowne projekty nagle stwierdzają brak gotówki na koncie. Dlaczego tak się dzieje? Gdzie są pieniądze? Na te i inne pytania odpowiada dr nauk ekonomicznych Elżbieta Sobów – specjalistka ds. finansów z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem.

Korekta podatku naliczonego: kiedy trzeba rozliczyć fakturę korygującą

Jak należy rozliczyć faktury korygujące? Podatnik będący nabywcą zgłosił reklamację oraz otrzymał mailową odpowiedź, w której sprzedawca uznał reklamację i wskazał kwotę korekty. Wiadomości mailowe są z marca 2024 r., a korekta wpłynęła w kwietniu 2024 r. Podatnik odliczył VAT naliczony z faktury pierwotnej w marcu 2024 r. Czy korektę należy rozliczyć w marcu 2024? 

REKLAMA

Prezesa skazano za zaległości podatkowe spółki. Ale to sąd popełnił błąd

Samo tylko objęcie funkcji prezesa zarządu spółki nie może powodować automatycznego przyjęcia na siebie odpowiedzialności karnej za cudze działania. Tak uznał Rzecznik Praw Obywatelskich, informując o wniesieniu skargi kasacyjnej na korzyść prezesa spółki, którego sąd skazał za nieodprowadzenie zaliczek na podatek dochodowy, powstałych w okresie gdy nie objął jeszcze funkcji.

Podatek od nieruchomości obejmie nawet panele fotowoltaiczne. Takie zmiany już od 2025 roku

Zmiany w podatku od nieruchomości zmierzają do opodatkowania urządzeń energetycznych, np. paneli fotowoltaicznych. Budowle mają być opodatkowane jako całość techniczno-użytkowa. Podatkiem od nieruchomości (inaczej niż obecnie) już od 2025 roku objęte zostaną więc wszystkie elementów farmy fotowoltaicznej (w tym panele).

REKLAMA