REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak rozliczać opłaconą umowę o zarządzanie

Marcin Gawlik
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

W 2007 r. spółka zawarła z kontrahentem umowę o zarządzanie i podnajem powierzchni biurowej na okres dwóch lat. Z uwagi na uwarunkowania sytuacyjne spółka zainkasowała należne na podstawie umowy wynagrodzenie z góry. Jednocześnie wystawiona została dla kontrahenta faktura VAT na całą otrzymaną kwotę. Kwota ta została potraktowana jako zaliczka na poczet usług wykonywanych w przyszłości. Czy spółka prawidłowo kwalifikowała przychód jako 1/24 kwoty wynagrodzenia co miesiąc, czy też powinna dokonać kwalifikacji 1/2 wynagrodzenia po podpisaniu umowy (w 2007 r.) i 1/2 na początku kolejnego roku (2008) jej trwania? Jak należy rozumieć termin „okres sprawozdawczy” z updop? Czy zapłatę całości wynagrodzenia można było potraktować jako otrzymanie zaliczki?

RADA

REKLAMA

Autopromocja

Kwalifikowanie przychodu z tytułu zawartej umowy w wysokości 1/24 pełnego wynagrodzenia co miesiąc jest w opisanej sytuacji prawidłowe. Termin „okres sprawozdawczy” należy rozumieć jako jeden miesiąc lub kwartał w zależności od przyjętego przez spółkę sposobu rozliczania (miesięcznie/kwartalnie). Szersze wyjaśnienie poniżej.

UZASADNIENIE

Wstępnie zauważyć należy, iż zarówno w roku 2007, jak i w roku bieżącym zasady dotyczące momentu kwalifikacji przychodów były identyczne. Zmiana w brzmieniu przepisów pojawiła się bowiem w tym zakresie od 1 stycznia 2007 r. Od tego dnia do chwili obecnej datę powstania przychodu należy określać jako dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi - nie później jednak niż dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności. Należy jednak pamiętać, iż od stycznia 2007 r. w ustawie wprowadzono regulacje dotyczące kwalifikowania przychodów z usług rozliczanych w okresach rozliczeniowych. Jeśli strony ustalą, iż usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych, datą powstania przychodu jest ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku.

Przychody z usług świadczonych w czasie

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Do przychodów nie należy zaliczać pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych (art. 12 ust. 4 pkt 1 updop). Brzmienie tego przepisu było identyczne zarówno w roku 2007, jak i obecnie. W przedstawionej sytuacji przepis ten znajdzie zastosowanie, ponieważ mamy do czynienia z usługami wykonywanymi stopniowo, w miarę upływu czasu trwania umowy.

Czy 100% zapłata może być zaliczką? Spółka wyraża wątpliwość, czy zapłata 100% wynagrodzenia może być potraktowana jako zaliczka. Wskazany wyżej przepis należy odnieść do otrzymanych przez podatnika zaliczek na poczet dostaw towarów i usług. W samej ustawie brak jest wyjaśnienia terminu „zaliczka”. Wobec tego należy rozumieć go zgodnie z definicją zawartą w Słowniku języka polskiegoPWN, który określa zaliczkę jako „część należności wpłacaną lub wypłacaną z góry na poczet tej należności”. Ustawodawca nie bez przyczyny zrezygnował z użycia terminu „zaliczka” w art. 12 ust. 4 pkt 1 updop. Nie ma zatem podstaw, aby twierdzić, że 100% zapłata nie może być zaliczką, czy też tym bardziej „pobraną wpłatą” w rozumieniu art. 12 ust. 4 pkt 1 updop.

Potwierdza to fragment postanowienia Naczelnika I MUS, nr 1471/DPR2/423-137/07/AB, z 12 września 2007 r.:

W wyroku WSA z dnia 28 marca 2007 r., sygn. akt: III SA/Wa 44182/06, sąd stwierdził, że z literalnego brzmienia omawianego przepisu „wynika jednoznacznie, iż nawet otrzymanie całkowitej zapłaty nie kreuje przychodu po stronie otrzymującego, jeżeli zapłata ta dotyczy dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane dopiero w następnych okresach sprawozdawczych. Bez znaczenia pozostaje podnoszona przez organ okoliczność, czy przedmiotowa zapłata miała charakter zaliczkowy”.

Pojęcie okresu sprawozdawczego. W opisanej sytuacji termin „okres sprawozdawczy” jest kluczowy dla rozważania momentu uzyskania przychodów. Jednocześnie, podobnie jak zaliczka, nie jest zdefiniowany w ustawie. Istnieje zatem ryzyko, iż należy go odnieść do roku podatkowego, a nie, jak uczyniła to spółka, do miesiąca. To po roku właśnie należy złożyć zeznanie CIT-8 i za rok obrotowy/podatkowy należy sporządzić sprawozdanie finansowe. W opisanej sytuacji przyszłym okresem sprawozdawczym byłby rok 2008. Poszczególne miesiące 2007 r. i 2008 r. nie byłyby zaś przyszłymi okresami sprawozdawczymi. Przychód 2007 r. powstałby wówczas w wysokości połowy kwoty wynagrodzenia już w momencie wystawienia faktury z tytułu umowy. Co prawda, przy podpisaniu umowy nie wykonano jeszcze usługi, nawet częściowo, jednak wystawiono fakturę. Kolejne miesiące 2007 r. nie stanowiłyby przyszłych okresów rozliczeniowych.

 

REKLAMA

Spółka może jednak przyjąć okres sprawozdawczy równy miesiącowi, jeżeli miesięcznie rozlicza zaliczki na podatek. Rozumowanie takie potwierdza postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Poznań-Nowe Miasto, nr EDA/423-11/07, z 27 kwietnia 2007 r.:

Ustawodawca nigdzie w treści ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie definiuje pojęcia „okres sprawozdawczy”. Jednakże, zdaniem tutejszego organu podatkowego, skoro w ustawie wielokrotnie stosowany jest termin „rok podatkowy”, który został w przepisach tej ustawy jednoznacznie zdefiniowany, to przyjąć należy, iż pojęcia „okres sprawozdawczy” nie należy utożsamiać wyłącznie z rokiem podatkowym. Zauważyć równocześnie należy, iż z brzmienia art. 25 i art. 27 cytowanej ustawy wynika obowiązek rozliczania zaliczek na podatek za okresy miesięczne lub kwartalne oraz podatku za rok podatkowy. Zatem należy uznać, iż przez pojęcie „okres sprawozdawczy” użyte w treści art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych należy rozumieć okres jednego miesiąca w przypadku opłacania zaliczek na poczet podatku dochodowego od osób prawnych w okresach miesięcznych lub okres jednego kwartału w przypadku opłacania zaliczek na poczet podatku dochodowego od osób prawnych w okresach kwartalnych, bądź okres roku podatkowego, w sytuacji gdy obliczany jest podatek należny za dany rok.

Reasumując: przy opisanym powyżej rozumieniu okresu sprawozdawczego kwalifikacja przychodu w wysokości 1/24 kwoty wynagrodzenia miesięcznie jest prawidłowa, z jednym zastrzeżeniem. Otóż, jeśli jednak w zawartej przez spółkę umowie strony przewidziały okresy rozliczeniowe (co nie wynika z przedstawionego opisu), przychód zarówno w 2007 r., jak i w 2008 r. spółka powinna proporcjonalnie kwalifikować w ostatnim dniu takiego okresu. Zaproponowany przez spółkę alternatywny sposób kwalifikacji przychodu na początku 2007 r. (1/2 przychodu) oraz na początku 2008 r. (1/2 przychodu) jest nieprawidłowy.

PRZYKŁAD

Spółka TAXADVICE zawarła z kontrahentem w kwietniu 2007 r. umowę o świadczenie usług doradczych w zakresie podatkowo-księgowym. Ustalono, iż usługi będą rozliczane w systemie kwartalnym. Jednocześnie jednak TAXADVICE wynegocjowała zapłatę z góry za 3 kolejne okresy rozliczeniowe (9 miesięcy), tj. 27 000 zł. W tym samym miesiącu TAXADVICE wystawiła kontrahentowi fakturę na całą powyższą kwotę. W kwietniu TAXADVICE nie uzyska przychodu podatkowego, nawet pomimo wystawienia faktury w tym miesiącu, ponieważ pierwszy trzymiesięczny okres rozliczeniowy kończy się w czerwcu (przychód 9000 zł, czyli 1/3 z 27 000 zł).

Kolejne przychody z tytułu umowy TAXADVICE uzyskiwałaby w wysokości 9000 zł ostatniego dnia września oraz grudnia.

Gdyby strony nie ustaliły wyraźnie rozliczania umowy w ustalonych okresach rozliczeniowych, wówczas TAXADVICE uzyskałaby w maju przychód 3000 zł (proporcjonalny przychód jednego miesiąca wg wyliczenia 27 000 zł/9 miesięcy). Pozostała kwota 24 000 zł byłaby pobraną wpłatą na poczet usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych. W każdym kolejnym miesiącu, aż do zakończenia umowy, TAXADVICE uzyskiwałaby przychód w wysokości 3000 zł. Przyjęcie wskazanego okresu rozliczeniowego skutkuje więc w opisanej sytuacji odsunięciem momentu uzyskania podatkowego kwalifikowania przychodów.

Zasady ustalania momentu uzyskania przychodu

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

• art. 12 ust. 3, 3a, 3c, 3d i 3e, art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 176, poz. 1238

Marcin Gawlik

konsultant podatkowy

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Monitor Księgowego

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Nowości w KSeF: faktury konsumenckie, złożone załączniki, faktury poza KSeF. Konsultacje Ministerstwa Finansów

W dniu 18 lipca 2024 r. w Ministerstwie Finansów przy ul. Świętokrzyskiej 12 odbyło się kolejne spotkanie konsultacyjne dotyczące Krajowego Systemu e-Faktur zorganizowane przez Ministerstwo Finansów i Krajową Administrację Skarbową. Przedstawiciele MF podsumowali dotychczasowe prekonsultacje zmian w zakresie obowiązkowego KSeF. Eksperci Ministerstwa Finansów zaprezentowali też propozycje rozwiązań biznesowych tj. wymianę środowiska KSeF na docelowe, wdrożenie załączników i aktualizację struktury e-faktury,  a także planowane rozwiązania i nowe funkcjonalności KSeF.

Nowe dane o wynagrodzeniach Polaków. GUS odsłania karty

GUS opublikował dane dotyczące przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2024 r. Przeciętna płaca wyniosła 8144,83 zł. Wzrost okazał się niższy od prognozowanego przez ekspertów. Mamy też nowe statystyki dotyczące zatrudnienia.

Podatek od nieruchomości od obiektów sportowych. Będą zmiany od 2025 roku. Czy podatek obejmie place zabaw?

W ramach analiz opublikowanego projektu zmian w podatku od nieruchomości, chwilę uwagi należy poświęcić obiektom sportowym. Jako że standardowo ich wartość nie należy do niskich, ewentualne ruchy w tym zakresie, mogą generować istotne skutki podatkowe. Aczkolwiek, akurat w tym obszarze, MF zaproponował też trochę korzyści. Niekorzyści też.

Większe sumy gwarancyjne w OC posiadaczy pojazdów i rolników. Jednolity formularz zaświadczeń o przebiegu ubezpieczenia. Rząd przyjął projekt nowelizacji

W dniu 16 lipca 2024 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, która ma dostosować polskie prawo do unijnych przepisów dotyczących ubezpieczenia OC za szkody, które powstały w związku z ruchem pojazdów mechanicznych. Projekt ten przewiduje m.in. zwiększenie minimalnych sum gwarancyjnych w ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych a także rolników. Czy w związku z tymi zmianami wzrosną ceny polis OC?

REKLAMA

Drastyczne podwyżki akcyzy na wyroby tytoniowe. Najwięcej na płyn do e-papierosów, aż o 75 proc.

Rząd chce wprowadzić drastyczne podwyżki akcyzy na wyroby tytoniowe. Ich skala ma być kilkukrotnie większa, niż zakładała mapa akcyzowa. Już w 20225 r. akcyza na wyroby tytoniowe ma wzrosnąć: o 25 proc. na papierosy, o 38 proc. na tytoń do palenia oraz o 50 proc. na wkłady do podgrzewaczy tytoniu. Będzie podwyżka również płynów do e-papierosów, na które w 2025 r. akcyza wzrośnie aż o 75 proc.

Zakup sprzętu IT? Czasem lepiej wynająć. Na czym polega DaaS?

Na czym polega model biznesowy Device as a Service (DaaS)? Komu i kiedy się opłaca? Co sprawia, że jest to rosnący trend nie tylko w polskich firmach?

Twój biznes działa dobrze ale pieniądze gdzieś wyciekają. Ekspert podpowiada gdzie szukać przyczyn i źródeł wycieków

Takie pytanie często zadają sobie przedsiębiorcy, którzy osiągając spore przychody, realizując duże i zyskowne projekty nagle stwierdzają brak gotówki na koncie. Dlaczego tak się dzieje? Gdzie są pieniądze? Na te i inne pytania odpowiada dr nauk ekonomicznych Elżbieta Sobów – specjalistka ds. finansów z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem.

Korekta podatku naliczonego: kiedy trzeba rozliczyć fakturę korygującą

Jak należy rozliczyć faktury korygujące? Podatnik będący nabywcą zgłosił reklamację oraz otrzymał mailową odpowiedź, w której sprzedawca uznał reklamację i wskazał kwotę korekty. Wiadomości mailowe są z marca 2024 r., a korekta wpłynęła w kwietniu 2024 r. Podatnik odliczył VAT naliczony z faktury pierwotnej w marcu 2024 r. Czy korektę należy rozliczyć w marcu 2024? 

REKLAMA

Prezesa skazano za zaległości podatkowe spółki. Ale to sąd popełnił błąd

Samo tylko objęcie funkcji prezesa zarządu spółki nie może powodować automatycznego przyjęcia na siebie odpowiedzialności karnej za cudze działania. Tak uznał Rzecznik Praw Obywatelskich, informując o wniesieniu skargi kasacyjnej na korzyść prezesa spółki, którego sąd skazał za nieodprowadzenie zaliczek na podatek dochodowy, powstałych w okresie gdy nie objął jeszcze funkcji.

Podatek od nieruchomości obejmie nawet panele fotowoltaiczne. Takie zmiany już od 2025 roku

Zmiany w podatku od nieruchomości zmierzają do opodatkowania urządzeń energetycznych, np. paneli fotowoltaicznych. Budowle mają być opodatkowane jako całość techniczno-użytkowa. Podatkiem od nieruchomości (inaczej niż obecnie) już od 2025 roku objęte zostaną więc wszystkie elementów farmy fotowoltaicznej (w tym panele).

REKLAMA