reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > CIT > Kiedy wystąpi obowiązek zapłaty podatku u źródła od programu komputerowego

Kiedy wystąpi obowiązek zapłaty podatku u źródła od programu komputerowego

Spółka nabyła program komputerowy od firmy niemieckiej. Czy powinniśmy zapłacić z tego tytułu podatek jak od należności licencyjnych? Zaznaczam, że mamy certyfikat rezydencji firmy niemieckiej.

RADA

Odpowiedź na Państwa pytanie wymagałaby szczegółowej znajomości zapisów kontraktu. Czyli, po pierwsze, należy przeanalizować zapisy umowy pod kątem tego, czy doszło do przejścia praw autorskich. Jeżeli do tego nie doszło, to nie należy płacić podatku „u źródła” (WHT) - zobacz słowniczek. Jeżeli jednak doszło do przejścia praw autorskich, to przy zastosowaniu umowy między Polską a RFN w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku należy opodatkować tę czynność. Płatnikiem tego podatku będzie Państwa spółka. Podatek wyniesie 5% należności.

UZASADNIENIE

W ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych zawarto katalog dochodów, które, uzyskane na terytorium RP przez nierezydentów, podlegają podatkowi. Zasadniczo jest to 20% uzyskanego przychodu (art. 21 ust. 1 updop). Stawka ta może się jednak zmienić, jeżeli zostanie zastosowana umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Między innymi dotyczy to uzyskanych przez nierezydentów na terytorium Polski dochodów z tytułu praw autorskich lub praw pokrewnych, a zatem i licencji. Jest to tzw. podatek u źródła (ang. witchholding tax - WHT).

Zwolnienie od podatku „u źródła”

Tego rodzaju dochody będą od 1 lipca 2013 r. zwolnione od podatku na podstawie art. 22 updop. Aktualnie obowiązuje okres przejściowy tego zwolnienia: do 30 czerwca 2009 r. obowiązuje stawka 10%, od 1 lipca 2009 r. do 30 czerwca 2013 r. - 5%.

Powyższe przepisy stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu.

Podatek „u źródła” a umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania

Możliwość stosowania zapisów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania nie odnosi się wyłącznie do zastosowania stawki zawartej w umowie. Oznacza to również, że należy sprawdzić i zastosować definicje zawarte w tych umowach. Umowa między Polską a RFN w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku określa, jak należy rozumieć „należności licencyjne”. Są to:

wszelkiego rodzaju należności płacone za użytkowanie lub prawo do użytkowania wszelkich praw autorskich do dzieła literackiego, artystycznego lub naukowego, włącznie z filmami dla kin, wszelkiego patentu, znaku towarowego, wzoru lub modelu, planu, tajemnicy technologii lub procesu produkcyjnego lub za użytkowanie urządzenia przemysłowego, handlowego lub naukowego lub za informacje dotyczące doświadczenia w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (art. 12 ust. 3 umowy).

Należy zwrócić uwagę, że pomiędzy zakupieniem programu a powstaniem należności licencyjnej nie ma znaku równości. O tym, czy nastąpi obowiązek zapłaty WHT, przesądzą zapisy kontraktu i wynikające z nich uprawnienia do korzystania z programu. W związku z tym, jeżeli zakupili Państwo wyłącznie program komputerowy bez praw autorskich do niego (tj. nie mają Państwo prawa do udzielania sublicencji), to nie powstaną należności licencyjne. W takim przypadku nie będą Państwo zobowiązani do zapłaty podatku „u źródła”. Jednocześnie należy podkreślić, że nie jest to odosobniony pogląd. Również organy skarbowe podzielają takie stanowisko - np. wyrok WSA z 9 stycznia 2007 r. (sygn. akt III S.A./Wa 1643/2006), decyzja Izby Skarbowej w Łodzi z 3 października 2006 r. (II-2/4210-21/06/Int).

Jeżeli jednak analiza kontraktu doprowadzi do wniosku, że zakupili Państwo program komputerowy wraz z prawami autorskimi i prawem sublicencji, to będą Państwo zobowiązani do zapłaty podatku. W takim przypadku na podstawie umowy między Polską a RFN w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku należy pobrać podatek w wysokości 5%.

Certyfikat rezydencji

Warunkiem zastosowania stawek wynikających z tych umów jest posiadanie przez płatnika podatku certyfikatu rezydencji podmiotu, na rzecz którego dokonywana jest wypłata. Skoro Państwo posiadają ten certyfikat, to należy zwrócić uwagę, czy posiadany dokument spełnia wymogi do uznania go za certyfikat rezydencji. Warunki te zostały przedstawione w słowniczku.

Zapłata podatku „u źródła”

Pobrany podatek spółka powinna wpłacić do 7. dnia następującego po miesiącu pobrania podatku na rachunek urzędu właściwego w sprawach opodatkowania zagranicznych osób prawnych, potrącając wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku (0,3%). Jednocześnie należy pamiętać o obowiązku przesłania deklaracji (CIT-10R i IFT-2R).

PRZYKŁAD

Spółka zakupiła prawa autorskie do programu komputerowego od firmy z Niemiec. Wystąpiła do kontrahenta o certyfikat rezydencji. W związku z zakupem licencji powinna zapłacić podatek „u źródła” w wysokości przewidzianej w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania z Niemcami. Usługa została wykonana w październiku.

W listopadzie nastąpiła płatność wraz z poborem podatku. W terminie do 7 dni od ostatniego dnia listopada spółka jest zobowiązana do zapłaty podatku na rachunek urzędu skarbowego właściwego dla osób zagranicznych.

Jeżeli kontrahent wystąpi z wnioskiem, to w terminie 14 dni od złożenia wniosku spółka będzie zobowiązana sporządzić informację o pobranym WHT i przesłać ją do właściwego urzędu oraz do kontrahenta. W innym przypadku informację o dokonanych wypłatach i pobranym podatku należy sporządzić i przekazać podatnikowi do końca trzeciego miesiąca roku następującego po roku podatkowym.

W terminie do końca pierwszego miesiąca po roku, w którym powstał obowiązek zapłaty podatku, spółka powinna przesłać do urzędu skarbowego właściwego ze względu na opodatkowanie osób zagranicznych zeznanie roczne (CIT-10R). Do końca trzeciego miesiąca następującego po roku podatkowym, w którym dokonano wpłaty, należy złożyć informację roczną IFT-2R.

SŁOWNICZEK

Podatek „u źródła” (ang. witchholding tax - WHT) - zryczałtowany podatek od uzyskiwanych przez nierezydentów dochodów na terytorium Polski. Podatek ten oznacza, że przy wypłacie określonych należności:

• osobie fizycznej zamieszkałej za granicą albo

• osobie prawnej czy innemu podatnikowi posiadającemu siedzibę za granicą,

polski podatnik może mieć obowiązek poboru zryczałtowanego podatku dochodowego.

Certyfikat rezydencji podatkowej - zaświadczenie o miejscu siedziby podatnika dla celów podatkowych wydane przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca siedziby podatnika. Z jego treści musi jednoznacznie wynikać miejsce zamieszkania lub siedziba podatnika. Musi być także oznaczona władza podatkowa, przez którą certyfikat został wydany. Dokument ten powinien być dostarczany przy każdorazowej wypłacie. Polskie MF uznało, iż w danym roku na podstawie certyfikatu może być dokonywana więcej niż jedna wypłata - dlatego też certyfikat jest ważny w tym roku, w którym został wystawiony.

• art. 21, 22 i 26 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654; ost.zm. Dz.U. z 2008 r. Nr 209, poz. 1316

• art. 12 umowy podpisanej w Berlinie 14 maja 2003 r. między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku - Dz.U. z 2005 r. Nr 12, poz. 90

Barbara Szymańska

konsultant podatkowy

reklama

Czytaj także

Autor:

Źródło:

Monitor Księgowego

Zdjęcia


Nowe oznaczenia w ewidencji VAT i JPK_VAT (PDF)24.90 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kopeć & Zaborowski

Kopeć & Zaborowski (KKZ) to jedna z wiodących firm na polskim rynku prawniczym, specjalizująca się w sprawach z zakresu prawa karnego, gospodarczego, prasowego, ochrony dóbr osobistych a także z zakresu prawa pracy. Innym aspektem działalności KKZ jest przeprowadzanie na zlecenie podmiotów gospodarczych profesjonalnych audytów śledczych związanych z wykrywaniem nadużyć wewnątrz firm, a także mającymi na celu racjonalizację wydatków.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama