Kategorie

Kiedy wystąpi obowiązek zapłaty podatku u źródła od programu komputerowego

Barbara Szymańska
inforCMS
Spółka nabyła program komputerowy od firmy niemieckiej. Czy powinniśmy zapłacić z tego tytułu podatek jak od należności licencyjnych? Zaznaczam, że mamy certyfikat rezydencji firmy niemieckiej.

RADA

Odpowiedź na Państwa pytanie wymagałaby szczegółowej znajomości zapisów kontraktu. Czyli, po pierwsze, należy przeanalizować zapisy umowy pod kątem tego, czy doszło do przejścia praw autorskich. Jeżeli do tego nie doszło, to nie należy płacić podatku „u źródła” (WHT) - zobacz słowniczek. Jeżeli jednak doszło do przejścia praw autorskich, to przy zastosowaniu umowy między Polską a RFN w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku należy opodatkować tę czynność. Płatnikiem tego podatku będzie Państwa spółka. Podatek wyniesie 5% należności.

UZASADNIENIE

Reklama

W ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych zawarto katalog dochodów, które, uzyskane na terytorium RP przez nierezydentów, podlegają podatkowi. Zasadniczo jest to 20% uzyskanego przychodu (art. 21 ust. 1 updop). Stawka ta może się jednak zmienić, jeżeli zostanie zastosowana umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Między innymi dotyczy to uzyskanych przez nierezydentów na terytorium Polski dochodów z tytułu praw autorskich lub praw pokrewnych, a zatem i licencji. Jest to tzw. podatek u źródła (ang. witchholding tax - WHT).

Zwolnienie od podatku „u źródła”

Tego rodzaju dochody będą od 1 lipca 2013 r. zwolnione od podatku na podstawie art. 22 updop. Aktualnie obowiązuje okres przejściowy tego zwolnienia: do 30 czerwca 2009 r. obowiązuje stawka 10%, od 1 lipca 2009 r. do 30 czerwca 2013 r. - 5%.

Powyższe przepisy stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu.

Podatek „u źródła” a umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania

Reklama

Możliwość stosowania zapisów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania nie odnosi się wyłącznie do zastosowania stawki zawartej w umowie. Oznacza to również, że należy sprawdzić i zastosować definicje zawarte w tych umowach. Umowa między Polską a RFN w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku określa, jak należy rozumieć „należności licencyjne”. Są to:

wszelkiego rodzaju należności płacone za użytkowanie lub prawo do użytkowania wszelkich praw autorskich do dzieła literackiego, artystycznego lub naukowego, włącznie z filmami dla kin, wszelkiego patentu, znaku towarowego, wzoru lub modelu, planu, tajemnicy technologii lub procesu produkcyjnego lub za użytkowanie urządzenia przemysłowego, handlowego lub naukowego lub za informacje dotyczące doświadczenia w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (art. 12 ust. 3 umowy).

Należy zwrócić uwagę, że pomiędzy zakupieniem programu a powstaniem należności licencyjnej nie ma znaku równości. O tym, czy nastąpi obowiązek zapłaty WHT, przesądzą zapisy kontraktu i wynikające z nich uprawnienia do korzystania z programu. W związku z tym, jeżeli zakupili Państwo wyłącznie program komputerowy bez praw autorskich do niego (tj. nie mają Państwo prawa do udzielania sublicencji), to nie powstaną należności licencyjne. W takim przypadku nie będą Państwo zobowiązani do zapłaty podatku „u źródła”. Jednocześnie należy podkreślić, że nie jest to odosobniony pogląd. Również organy skarbowe podzielają takie stanowisko - np. wyrok WSA z 9 stycznia 2007 r. (sygn. akt III S.A./Wa 1643/2006), decyzja Izby Skarbowej w Łodzi z 3 października 2006 r. (II-2/4210-21/06/Int).

Jeżeli jednak analiza kontraktu doprowadzi do wniosku, że zakupili Państwo program komputerowy wraz z prawami autorskimi i prawem sublicencji, to będą Państwo zobowiązani do zapłaty podatku. W takim przypadku na podstawie umowy między Polską a RFN w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku należy pobrać podatek w wysokości 5%.

Certyfikat rezydencji

Warunkiem zastosowania stawek wynikających z tych umów jest posiadanie przez płatnika podatku certyfikatu rezydencji podmiotu, na rzecz którego dokonywana jest wypłata. Skoro Państwo posiadają ten certyfikat, to należy zwrócić uwagę, czy posiadany dokument spełnia wymogi do uznania go za certyfikat rezydencji. Warunki te zostały przedstawione w słowniczku.

Zapłata podatku „u źródła”

Pobrany podatek spółka powinna wpłacić do 7. dnia następującego po miesiącu pobrania podatku na rachunek urzędu właściwego w sprawach opodatkowania zagranicznych osób prawnych, potrącając wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku (0,3%). Jednocześnie należy pamiętać o obowiązku przesłania deklaracji (CIT-10R i IFT-2R).

PRZYKŁAD

Spółka zakupiła prawa autorskie do programu komputerowego od firmy z Niemiec. Wystąpiła do kontrahenta o certyfikat rezydencji. W związku z zakupem licencji powinna zapłacić podatek „u źródła” w wysokości przewidzianej w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania z Niemcami. Usługa została wykonana w październiku.

W listopadzie nastąpiła płatność wraz z poborem podatku. W terminie do 7 dni od ostatniego dnia listopada spółka jest zobowiązana do zapłaty podatku na rachunek urzędu skarbowego właściwego dla osób zagranicznych.

Jeżeli kontrahent wystąpi z wnioskiem, to w terminie 14 dni od złożenia wniosku spółka będzie zobowiązana sporządzić informację o pobranym WHT i przesłać ją do właściwego urzędu oraz do kontrahenta. W innym przypadku informację o dokonanych wypłatach i pobranym podatku należy sporządzić i przekazać podatnikowi do końca trzeciego miesiąca roku następującego po roku podatkowym.

W terminie do końca pierwszego miesiąca po roku, w którym powstał obowiązek zapłaty podatku, spółka powinna przesłać do urzędu skarbowego właściwego ze względu na opodatkowanie osób zagranicznych zeznanie roczne (CIT-10R). Do końca trzeciego miesiąca następującego po roku podatkowym, w którym dokonano wpłaty, należy złożyć informację roczną IFT-2R.

SŁOWNICZEK

Podatek „u źródła” (ang. witchholding tax - WHT) - zryczałtowany podatek od uzyskiwanych przez nierezydentów dochodów na terytorium Polski. Podatek ten oznacza, że przy wypłacie określonych należności:

• osobie fizycznej zamieszkałej za granicą albo

• osobie prawnej czy innemu podatnikowi posiadającemu siedzibę za granicą,

polski podatnik może mieć obowiązek poboru zryczałtowanego podatku dochodowego.

Certyfikat rezydencji podatkowej - zaświadczenie o miejscu siedziby podatnika dla celów podatkowych wydane przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca siedziby podatnika. Z jego treści musi jednoznacznie wynikać miejsce zamieszkania lub siedziba podatnika. Musi być także oznaczona władza podatkowa, przez którą certyfikat został wydany. Dokument ten powinien być dostarczany przy każdorazowej wypłacie. Polskie MF uznało, iż w danym roku na podstawie certyfikatu może być dokonywana więcej niż jedna wypłata - dlatego też certyfikat jest ważny w tym roku, w którym został wystawiony.

• art. 21, 22 i 26 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654; ost.zm. Dz.U. z 2008 r. Nr 209, poz. 1316

• art. 12 umowy podpisanej w Berlinie 14 maja 2003 r. między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku - Dz.U. z 2005 r. Nr 12, poz. 90

Barbara Szymańska

konsultant podatkowy

 

Źródło: Monitor Księgowego
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  16 cze 2021
  Zakres dat:

  Jak firmy wpływają na edukację ekologiczną?

  Zrównoważony rozwój trafia do domu Kowalskich, czyli jak firmy i marketing wpływają na edukację ekologiczną.

  Zmiany w deklaracjach akcyzowych od 1 lipca 2021 r.

  Zmiany w deklaracjach akcyzowych. Ministerstwo Finansów udzieliło informacji i wyjaśnień odnośnie obowiązujących od 1 lipca 2021 r. zmian w zakresie deklaracji podatkowych w podatku akcyzowym. Zmiany te są wprowadzane do ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym przez ustawę z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 694).

  Podmioty akcyzowe - aktualizacja zgłoszeń rejestracyjnych do 30 czerwca 2021 r.

  Podmioty akcyzowe już zarejestrowane muszą dokonać aktualizacji zgłoszeń rejestracyjnych do 30 czerwca 2021 r. Aktualizacja to efekt uruchomienia Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych (CRPA).

  Interpretacja 590, czyli porozumienie inwestycyjne z MF

  Interpretacja 590 (porozumienie inwestycyjne) oznacza wiążącą opinię dla inwestorów strategicznych o wszystkich skutkach podatkowych planowanej inwestycji. Jest to nowe rozwiązanie zaproponowane w ramach Polskiego Ładu. Na czym konkretnie będzie polegało? Kiedy wejdzie w życie?

  Polski Ład - ryczałt szansą dla przedsiębiorców?

  Polski Ład - ryczałt. Konferencja Premiera Mateusza Morawieckiego z 2 czerwca br. na temat Polskiego Ładu przyniosła nowe wskazówki odnośnie zmiany zasad opodatkowania jednoosobowych działalności gospodarczych od 2022 r. Z zapowiedzi wynika, że promowaną przez rządzących formą opodatkowania zarobków przedsiębiorców podatkiem PIT będzie ryczałt.

  Podatkowe Grupy Kapitałowe - zmiany w ramach Polskiego Ładu

  Podatkowe Grupy Kapitałowe. Ministerstwo Finansów poinformowało o planowanych ułatwieniach dla Podatkowych Grup Kapitałowych (PGK) w ramach Polskiego Ładu: obniżenie minimalnego kapitału zakładowego uprawniającego do stworzenia PGK, więcej możliwości w powiązaniach spółek, zlikwidowanie warunku rentowności, korzystniejsze warunki rozliczania strat.

  Profil zaufany - zmiany od 17 czerwca 2021 r.

  Profil zaufany. Od 17 czerwca 2021 r. w trakcie wideospotkania z urzędnikiem będzie można założyć tradycyjny, a nie tymczasowy profil zaufany (PZ) - poinformowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Ponadto od 17 czerwca wydane wcześniej tymczasowe PZ staną się "tradycyjnymi" profilami zaufanymi, ważnymi przez 3 lata (tymczasowy profil był ważny tylko 3 miesiące).

  Polski Ład. Tworzenie Grup VAT

  Tworzenie Grup VAT (PGK VAT) to nowe rozwiązanie Polskiego Ładu, w ramach którego spółki należące do podatkowej grupy kapitałowej nie będą musiały w transakcjach między sobą rozliczać VAT. Na czym będzie polegało tworzenie Grupy VAT? Od kiedy będzie to możliwe?

  Fundacja rodzinna z ulgą repolonizacyjną

  Fundacje rodzinne. Propozycje zawarte w projekcie ustawy o fundacji rodzinnej zostały uzupełnione; ich skutkiem ma być niższe niż w oryginalnym projekcie opodatkowanie fundacji rodzinnych. Planowane jest m.in. wprowadzenie ulgi repolonizacyjnej, skierowanej do osób które chciałyby przenieść kapitał gromadzony w zagranicznych fundacjach czy trustach do polskiej fundacji rodzinnej.

  Wpłaty do PPK - kiedy pobrać zaliczkę na PIT?

  Wpłaty do PPK finansowane przez pracodawcę stanowią przychód pracownika oszczędzającego w PPK (art. 12 ust. 1 ustawy o PIT). Oznacza to, że pracodawca powinien naliczyć i pobrać od tych wpłat zaliczkę na PIT zgodnie z obowiązującą danego pracownika skalą podatkową (17% lub 32%).

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT w 2022 roku – jak być powinno

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT. Jak rozwiązać problem składki na ubezpieczenie zdrowotne w nowym systemie opodatkowania dochodów osób fizycznych (PIT), który ma obowiązywać od 2022 roku? Profesor Witold Modzelewski proponuje, by – przy spełnieniu dwóch innych warunków - kwota składki była dla wszystkich podatników kosztem uzyskania przychodów lub była wyłączona z podstawy opodatkowania.

  Opłata reprograficzna a komputery przenośne i stacjonarne

  Opłata reprograficzna nie powinna dotyczyć komputerów przenośnych i stacjonarnych, natomiast w przypadku pozostałych urządzeń i nośników powinna być znacznie obniżona - uważa Konfederacja Lewiatan.

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów. Ministerstwo Finansów informuje, że w ramach Polskiego Ładu zostaną wdrożone nowe rozwiązania prawne i organizacyjne mające na celu przyciąganie do Polski strategicznych inwestorów. Już w 2022 roku kompleksowa i szybka obsługa inwestorów ma stać się (wg zamierzeń MF i Rządu) wizytówką naszego kraju. Uruchomiony zostanie tzw. Investor Desk i Interpretacja 590. Będą też korzystne rozwiązania podatkowe dla holdingów (w tym PGK VAT) i zachęta do inwestycji dla instytucji finansowych.

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów”

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów” - to nowy standard rachunkowości, którego projekt został właśnie skierowany do dyskusji publicznej. Termin zgłaszania uwag do projektu upływa 8 sierpnia 2021 r. Co zawiera nowy KSR?

  SLIM VAT 2. Korekta deklaracji importowej

  SLIM VAT 2 zawiera rozwiązanie, które umożliwi podatnikowi rozliczającemu podatek z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej dokonania korekty deklaracji, w sytuacji gdyby w pierwotnej deklaracji nie rozliczył w prawidłowej wysokości podatku.

  Kolejne deklaracje akcyzowe z podpisem elektronicznym

  Deklaracje akcyzowe z podpisem elektronicznym. Ministerstwo Finansów planuje poszerzenie listy deklaracji podatkowych, które mogą być podpisywane elektronicznie o deklaracje akcyzowe AKC-UAKZ i AKC-KZ. Ponadto możliwe będzie opatrywanie podpisem zaufanym albo podpisem osobistym - deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych (AKC-US) oraz podań w sprawach dotyczących podatku akcyzowego − przesyłanych przez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych.

  Nadużywanie prawa przez organy podatkowe będzie utrudnione

  Postępowanie podatkowe. Fiskus decydując się na bezpodstawne wszczęcie postępowania podatkowego naraża się na ryzyko uchylenia decyzji administracyjnej i utratę kompetencji do zmiany rozliczenia podatkowego podatnika.

  Spłata zaległości podatkowej przez członka zarządu

  Zobowiązania podatkowe spółki. Organ podatkowy dochodził od członka zarządu spółki spłaty zobowiązań podatkowych, które już nie istniały.

  MF zaprasza na XII Forum Cen Transferowych – 24 czerwca 2021 r.

  Ministerstwo Finansów informuje, że XII edycja Forum Cen Transferowych (FCT) odbędzie się online 24 czerwca 2021 r. Zgłoszenie udziału można przesłać do 18 czerwca 2021 r. (piątek).

  Crowdfunding (finansowanie społecznościowe) - nowe przepisy od listopada 2021 r.

  Crowdfunding - nowe przepisy od listopada 2021 r. Trwają prace nad przepisami (ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych), które uregulują rynek finansowania społecznościowego. Platformy, które się tym zajmują, zgodnie z proponowaną ustawą będą działać zgodnie z licencją i podlegać nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Zwiększy się jednak kwota – z 1 mln do 5 mln euro – którą będą mogły pozyskać w ramach crowdfundingu. Podwyższony limit zacznie obowiązywać od listopada 2023 roku. – W krótkim terminie nowe przepisy zapewnią w miarę bezpieczne funkcjonowanie rynku, w długiej perspektywie mogą umożliwić rozwój platform, również za granicą – ocenia Artur Granicki, prezes Navigator Crowd.

  Polskie Ład. Wyższe dopłaty do paliwa rolniczego od 2022 r.

  Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze od 2022 r. W ramach programu Polski Ład ma nastąpić podniesienie stawki dopłaty do 110 zł na hektar. Wypłata dopłat według podwyższonej stawki ma nastąpić w I połowie 2022 r.

  Polski Ład - wsparcie dla rolnictwa

  Polski Ład - rolnictwo. 12 czerwca 2021 r. premier Mateusz Morawiecki podczas debaty dot. Polskiego Ładu dla rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w Instytucie Zootechniki w Balicach koło Krakowa, przedstawił szereg pozytywnych zmian jakie czekają rolników. Ważniejsze zmiany, to: wyższe dopłaty do paliwa dla rolników, uwolnienie rolniczego handlu detalicznego, ustawa o rodzinnych gospodarstwach rolnych, kodeks rolny, E-okienko dla rolnika, cyfrowy system pozwalający na identyfikowanie żywności „od pola do stołu”, centralny system informatyczny zasobu państwowej ziemi.

  Podwyżki stawek podatkowych i podatki korporacyjne

  Podwyżki podatków. Poza klasyczną podwyżką stawek podatkowych, kraje decydują się na dodatkowe podatki korporacyjne - stwierdza w analizie Polski Instytut Ekonomiczny. Zwraca uwagę, że największym zmianom podlegają w ostatnim roku obciążenia środowiskowe.

  Ulga klęskowa w podatku rolnym

  Ulga klęskowa w podatku rolnym jest preferencją podatkową, która przewidziana jest w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej. Jak działa ulga klęskowa? Jakie są zasady przyznawania ulgi?

  Błąd w rozliczeniach nie jest oszustwem podatkowym

  Sankcje w VAT. Podatnik nie może być karany za błąd, który nie jest oszustwem lub uszczupleniem podatkowym - tak uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.