| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > CIT > CIT > Amortyzacja > Amortyzacja podatkowa prawa ze zgłoszenia znaku towarowego do rejestracji

Amortyzacja podatkowa prawa ze zgłoszenia znaku towarowego do rejestracji

Użyte w art. 16b ust. 1 pkt 6 ustawy o CIT określenie „nabyte” należy odnosić do nabycia praw określonych w ustawie - Prawo własności przemysłowej, a więc nabycia ich tak pierwotnego, jak i pochodnego. Amortyzacji podlegają nie tylko prawa ochronne na znak towarowy, ale i prawo ze zgłoszenia znaku towarowego do rejestracji.

Tak wynika z wyroku WSA w Warszawie z 10 lutego 2017 r., III SA/Wa 3593/15.

Sprawa dotyczyła spółki komandytowo-akcyjnej (SKA), której rok obrotowy po dokonanej zmianie roku w 2013 r., kończy się 31 października 2015 r. W przyszłości planowane jest nabycie przez SKA, w drodze aportu, zespołu składników majątkowych i niemajątkowych stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa (ZCP) od osoby fizycznej, która stanie się akcjonariuszem SKA w zamian za wniesiony wkład niepieniężny. W skład przedmiotowego ZCP wejdzie znak towarowy. Możliwe jest, że będzie on niezarejestrowany ani nie zgłoszony do Urzędu Patentowego ani do Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego. Możliwe też jest, że znak ten będzie na dzień aportu zgłoszony do przynajmniej jednego z ww. urzędów. Zatem przedmiotem wkładu może być też prawo ze zgłoszenia znaku towarowego (niezarejestrowane na dzień aportu).

Sprawdź: INFORLEX SUPERPREMIUM

W związku z tym spółka zadała następujące pytania:

1) Czy nabyty w drodze aportu w ramach ZCP niezarejestrowany znak towarowy, będący przedmiotem prawa autorskiego, amortyzowany jako to prawo w księgach wnoszącego aport, będzie podlegać amortyzacji w księgach SKA jako wartość niematerialna i prawna (WNiP) - autorskie lub pokrewne prawo majątkowe i będzie mógł być nadal amortyzowany w ten sam sposób, tj. jako autorskie lub pokrewne prawo majątkowe po jego zarejestrowaniu, a odpisy amortyzacyjne będą mogły być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów?

2) Jaka będzie wartość początkowa WNiP w postaci prawa autorskiego w sytuacji, o której mowa w pytaniu nr 1?

3) Od jakiego momentu spółka będzie uprawiona do ujęcia w ewidencji środków trwałych oraz WNiP prawa ochronnego do znaku, jeśli znak w momencie jego przyjęcia w drodze aportu w ramach ZCP przez spółkę będzie znajdował się w procedurze rejestracji w Urzędzie Patentowym lub w OHIM?

4) Jaka będzie wartość początkowa prawa ochronnego do znaku, będąca podstawą odpisów amortyzacyjnych dokonywanych przez spółkę, które dla niej będą stanowiły koszty uzyskania przychodu, w sytuacji przedstawionej w pytaniu nr 2?

Zdaniem spółki odnośnie do pytania nr 1, nabyty w ramach ZCP niezarejestrowany znak towarowy, może być uznany za WNiP. Amortyzacja będzie możliwa od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpi wprowadzenie prawa do znaku towarowego jako prawa autorskiego do ewidencji środków trwałych oraz WNiP spółki niezależnie od tego, czy znak towarowy zostanie w przyszłości zarejestrowany. W zakresie pytania nr 2 spółka wskazała, że będzie miała prawo do ustalenia wartości początkowej ww. niezarejestrowanego znaku jako prawa autorskiego w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji środków trwałych oraz WNiP podmiotu wnoszącego aport.

Odnośnie do pytania nr 3 spółka wskazała, że jej zdaniem miesiącem, w którym będzie mogła rozpocząć amortyzowanie praw do zarejestrowanego w Urzędzie Patentowym RP lub w OHIM znaku towarowego, który na dzień wniesienia aportu stanowił jedynie znak towarowy chroniony prawem autorskim jako znak graficzny, będzie miesiąc następujący po miesiącu wprowadzenia (ujawnienia) prawa do zarejestrowanego znaku towarowego w ewidencji środków trwałych oraz WNiP spółki. W przypadku wprowadzenia (ujawnienia) prawa ochronnego do znaku towarowego będzie ona uprawniona do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od prawa ochronnego na znak towarowy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ujawnienia tego prawa w ewidencji WNiP i zaliczania tych odpisów amortyzacyjnych do kosztów uzyskania przychodów.

Organ uznał stanowisko spółki w zakresie pytań 1 i 2 za prawidłowe oraz za nieprawidłowe w zakresie pytania nr 3. W uzasadnieniu wskazał, że brak jest podstaw do uznania, że prawa ochronne na znak towarowy, które spółka uzyska w przyszłości będą podlegać amortyzacji podatkowej, ponieważ nie stanowią one WNiP, o których mowa w art. 16b ust. 1 pkt 6 ustawy o CIT.  Zatem, nie ma podstaw prawnych do ustalenia momentu ujęcia tych praw ochronnych na znak towarowy w ewidencji środków trwałych i WNiP. Spółka uzyska prawo ochronne na znaki towarowe – prawo to powstanie więc z chwilą wydania spółce decyzji. Należy zatem uznać, że przedmiotowe prawa ochronne na znaki towarowe nie zostaną „nabyte” w rozumieniu art. 16b ust. 1 ustawy o CIT.

WSA w Warszawie nie zgodził się jednak z organem. Sąd podzielił stanowisko NSA wyrażone w wyroku z 7 czerwca 2016r., II FSK 1408/14, w którym stwierdzono, że określenie „nabyte” należy odnosić do nabycia praw określonych w ustawie - Prawo własności przemysłowej, a więc nabycia ich tak pierwotnego, jak i pochodnego. Amortyzacji zaś podlegają nie tylko prawa ochronne na znak towarowy, ale i prawo ze zgłoszenia znaku towarowego do rejestracji.

Polecamy: Monitor Księgowego – prenumerata

Patrycja Łukasiewicz

Źródło: taxonline.pl 15.02.2017 r.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Beata Kielar-Tammert

Radca prawny wpisany na Listę Radców Prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Właścicielka Kancelarii Prawnej www.bktkancelaria.pl, autorka wielu artykułów o tematyce prawniczej publikowanych w czasopismach, na blogu oraz w mediach społecznościowych, specjalizująca się w prawie Unii Europejskiej, prawie gospodarczym i prawach cudzoziemców.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »