| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > CIT > CIT > Dokumentacja i rozliczanie > Sprawozdanie finansowe – sankcje za niedopełnienie obowiązków

Sprawozdanie finansowe – sankcje za niedopełnienie obowiązków

Za niedopełnienie obowiązku badania sprawozdania finansowego, nieskładanie zeznania rocznego oraz sprawozdania finansowego do sądu rejestrowego i urzędu skarbowego grożą określone sankcje. Zobaczmy jakie.

Obowiązek badania i ogłaszania sprawozdania finansowego jednostki będącej osobą fizyczną

Należy zauważyć, iż badaniu i ogłaszaniu podlega również sprawozdanie finansowe osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność, jeżeli spełnione zostały opisane w art. 64 ust. 1 pkt. 4 ustawy o rachunkowości warunki.

Za niedopełnienie tych obowiązków odpowiedzialny jest kierownik jednostki- w tym przypadku osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą. Również tutaj zastosowanie ma art. 70 ust. 1 ustawy o rachunkowości i zgodnie z nim, zbadane sprawozdanie wraz z opinią należy opublikować w Monitorze Polski B.

Obowiązek sporządzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego  

W świetle art. 52 ustawy o rachunkowości, kierownik jednostki zobowiązany jest zapewnić, aby sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w terminie 3 miesięcy od dnia bilansowego.

Takie sprawozdanie finansowe podlega następnie zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż w okresie 6 miesięcy od dnia bilansowego. Przed zatwierdzeniem sprawozdanie finansowe jednostki zobligowanej zgodnie z art. 64 ustawy o rachunkowości do jego badania i ogłoszenia, podlega badaniu przez biegłego rewidenta.

Podkreślić należy tutaj, iż podział lub pokrycie wyniku finansowego netto jednostki zobowiązanej do poddania rocznego sprawozdania finansowego badaniu może nastąpić dopiero po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, poprzedzonego wyrażeniem biegłego rewidenta opinii o tym sprawozdaniu bez zastrzeżeń lub z zastrzeżeniami.

Obowiązki wobec sądu rejestrowego i sankcje za ich niewykonanie

W ciągu 14 dni od przeprowadzenia zwyczajnego zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia akcjonariuszy w spółkach odpowiednio z ograniczoną odpowiedzialności i akcyjną, zarząd zobowiązany jest do złożenia sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta o tym sprawozdaniu do rejestru sądowego.

W świetle artykułu 79 ust. 4 ustawy o rachunkowości, kto wbrew przepisom ustawy nie składa sprawozdania finansowego lub sprawozdania z działalności we właściwym rejestrze sądowym podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

Zgodnie z art. 24 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym w razie stwierdzenia, że dokumenty, których złożenie jest obowiązkowe (w tym złożenie rocznych sprawozdań finansowych), nie zostały złożone w terminie sąd rejestrowy wzywa obowiązanych (w przypadku rocznego sprawozdania finansowego są to członkowie zarządu) do ich złożenia wyznaczając dodatkowy 7 dniowy termin, pod rygorem zastosowania grzywny przewidzianej w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji świadczeń niepieniężnych.

Jeżeli nie dojdzie do wykonania tych obowiązków- sąd nakłada na obowiązanych grzywnę, którą może ponawiać.

W przypadku, kiedy w dalszym ciągu, mimo nałożonych grzywien dokumenty nie zostaną złożone, sąd rejestrowy może w przypadku:

- osobowej spółki handlowej wpisanej do rejestru, z urzędu, z ważnych powodów orzec o rozwiązaniu spółki oraz ustanowić likwidatora,

- osoby prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców ustanowić kuratora na okres nieprzekraczający roku. 

Należy zauważyć, iż niezłożenie powyżej opisanych dokumentów może być powodem poinformowania przez sąd rejestrowy prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przewidzianego w ustawie o rachunkowości.

Sankcje za nieskładanie sprawozdań finansowych wraz z opinią do urzędu skarbowego

Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do urzędu skarbowego w terminie do 31 marca podatnicy zobowiązani są złożyć zeznanie roczne za rok poprzedni - przekroczenie tego terminu może skutkować nałożeniem kary grzywny.

Podatnicy zobowiązani do sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego składają je do urzędu skarbowego, w przypadku spółki - wraz z odpisem uchwały zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe, w ciągu 10 dni od dnia zatwierdzenia tego sprawozdania. Jeżeli sprawozdanie finansowe podlegało obowiązkowi badania, podatnicy składają dodatkowo opinię biegłego rewidenta z przeprowadzonego badania.

Przestępstwa i wykroczenia skarbowe 2012 - grzywny

Jeżeli dojdzie do niedopełnienia obowiązku złożenia zeznania rocznego, urzędy skarbowe nakładają sankcje zgodnie z kodeksem karnym skarbowym.

Natomiast nieterminowe złożenie sprawozdania finansowego sankcjonują opisane wcześniej artykuły ustawy o rachunkowości. Należy podkreślić, iż urzędy skarbowe mogą prowadzić postępowanie przygotowawcze w obu tych przypadkach.

Podstawa prawna:

Ustawa o rachunkowości,

Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym,

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Sedlak & Sedlak

Najstarsza polska firma doradztwa HR. To zobowiązuje.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »