Kategorie

Certyfikat rezydencji podatkowej z Niemiec a podatek u źródła

PwC Studio
Serwis prawno-podatkowy PwC
Certyfikat rezydencji podatkowej z Niemiec a podatek u źródła
Certyfikat rezydencji podatkowej z Niemiec a podatek u źródła
Certyfikat rezydencji podatkowej a podatek u źródła. Wątpliwości w zakresie certyfikatów rezydencji wydawanych przez niemieckie organy podatkowe omawiają eksperci z PwC Polska. O czym powinni wiedzieć polscy przedsiębiorcy, którzy realizują transakcje z kontrahentami z Niemiec?

Certyfikat rezydencji podatkowej

Polscy przedsiębiorcy, którzy realizują transakcje z podmiotami zagranicznymi, mogą być zobowiązani do zapłaty podatku u źródła w Polsce od dokonanych na ich rzecz płatności. Niemniej mogą oni skorzystać z preferencyjnych zasad opodatkowania na mocy właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, której stroną jest Polska, jeżeli posiadają aktualny certyfikat rezydencji zagranicznego podmiotu na moment dokonywania płatności.

Certyfikat rezydencji definiowany jest w ustawach o podatku dochodowym jako dokument stanowiący zaświadczenie o miejscu siedziby podmiotu zagranicznego dla celów podatkowych, który został wystawiony przez właściwy organ administracji podatkowej. 

Co do zasady, certyfikat rezydencji powinien zawierać datę wystawienia lub okres ważności oraz potwierdzenie, że podatnik podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowego w państwie jego siedziby. Jeśli certyfikat rezydencji nie posiada okresu ważności, to powinien być stosowany przez okres 12 kolejnych miesięcy od daty jego wydania (jest to tzw. certyfikat bezterminowy).

Ważne!
Forma certyfikatów rezydencji wydawanych przez zagraniczne organy podatkowe nie jest jednolita. Każde z państw posiada własny wzór certyfikatu rezydencji i ma własne wymogi formalne związane z jego wydaniem. W związku z tym mogą pojawiać się wątpliwości, czy przekazany dokument przez zagraniczny podmiot będzie ważny dla celów podatku u źródła w Polsce. 

Rodzaj przychodu i okres obowiązywania niemieckich certyfikatów rezydencji

W przypadku certyfikatów rezydencji wydawanych przez niemieckie organy podatkowe weryfikacja ich ważności dla zastosowaniu obniżonej stawki lub zwolnienia z poboru podatku u źródła na mocy umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania nie jest jednoznaczna.

Certyfikaty te bowiem składają się z części:

 • którą wypełnia wnioskodawca - podmiot zagraniczny, zgłaszający chęć uzyskania certyfikatu rezydencji, w której wskazane są informacje o podatniku oraz informacje o zagranicznym przychodzie, który ma być preferencyjnie opodatkowany;
 • którą wypełnia organ podatkowy, w której potwierdza on, że wnioskodawca jest rezydentem danego kraju oraz że informacje wskazane przez niego we wcześniejszej części wniosku dla określonego rodzaju przychodu są prawdziwe. Część ta kończy się wskazaniem daty, pieczątką oraz podpisem urzędnika.

W szczególności wątpliwości może budzić część wypełniana przez wnioskodawcę, bowiem w rubrykach:

 • „czas naliczenia” - wnioskodawca wskazuje okres, w którym będzie otrzymywał przychody z tytułu określonych należności,
 • “rodzaj przychodu” - wskazywany jest określony rodzaj przychodu, który powinien być uwzględniany przy preferencyjnym opodatkowaniu.

Niemniej, rubryki te często uzupełniane są przez wnioskodawcę w dowolny sposób, bez związku z faktycznym okresem otrzymania płatności (np. około 2 miesiące, 3 miesiące, do drugiego kwartału 2020 r.) czy też rodzajem otrzymywanego przychodu (np. usługa, przychód spółki, należność).

W takiej sytuacji organy podatkowe w Polsce mogą stwierdzić, iż certyfikat rezydencji powinien być ważny tylko:

 1. w okresie od daty jego wydania do terminu wskazanego w rubrykach wskazanych przez wnioskodawcę - przyjęcie takiego stanowiska mogłoby prowadzić do sytuacji, w której certyfikat rezydencji nie byłby ważny dla dokonanych płatności po wskazanym okresie w rubrykach, pomimo iż to jest certyfikat bezterminowy;
 2. dla określonego rodzaju przychodu przez podatnika - przyjęcie takiego stanowiska prowadziłoby do sytuacji, w której w przypadku dokonania płatności z innego tytułu niż wymieniony we wniosku, polski przedsiębiorca zobowiązany byłby do uzyskania kolejnego certyfikatu rezydencji od zagranicznego podatnika, na rzecz którego dokonuje płatności z Polski.

W jednej z interpretacji Dyrektor KIS potwierdził jednak, że jeśli w wypełnianej części dokumentu przez niemiecki organ podatkowy nie jest wskazany okresu ważności certyfikatu rezydencji, to certyfikat ten jest ważny dla płatności na rzecz zagranicznego podmiotu przez okres 12 miesięcy od jego wydania (interpretacja z 12 lipca 2019 r., sygn. 0114-KDIP2-1.4010.154.2019.1.JC).

Dodatkowo należy zauważyć, iż części certyfikatu wypełnianie przez niemiecki organ podatkowy również nie odsyłają w swoich postanowieniach do rubryki dotyczącej czasu naliczenia, a więc jest to kolejny argument za tym, aby rubryki te nie były wiążące dla celów podatku u źródła w Polsce.

Jednakże, kwestia oceny, czy certyfikat rezydencji powinien być stosowany tylko do określonego rodzaju przychodu wskazanego przez wnioskodawcę może być problematyczna, ponieważ materia ta nie jest regulowana przez polskie przepisy o podatkach dochodowych. Polskie przepisy wskazują tylko, iż certyfikat rezydencji ma zaświadczać o miejscu siedziby podatnika dla celów podatkowych, a nie odnoszą się do rodzaju przychodu, jaki ma on obejmować.

W związku z tym, nie można wprost stwierdzić, czy polski przedsiębiorca (płatnik) powinien uzyskać nowy certyfikat rezydencji przy dokonaniu płatności np. za usługi prawne, jeśli wcześniej posiadał certyfikat który wskazywał tylko usługi doradcze. Najbezpieczniejszym rozwiązaniem byłoby uzyskanie nowego certyfikatu rezydencji, w którym zostały by wskazane wszystkie rodzaje przychodów z ustawy o CIT.

Warto również podkreślić, iż tożsame wątpliwości jak te wskazane powyżej dotyczące “czasu naliczenia” oraz “rodzaju przychodu” występują również w przypadku austriackich certyfikatów rezydencji, które są zbliżone w swoim kształcie do niemieckich certyfikatów rezydencji.

Ważne!
Mając na uwadze powyższe wątpliwości, należy szczegółowo weryfikować otrzymane certyfikaty rezydencji nie tylko pod względem wymogów formalnych wynikających z polskich przepisów, ale również pod kątem specyficznej formy, która obowiązuje w danym państwie, i wynikających z tego kwestii dla polskiego płatnika.

Spółki osobowe w Niemczech a certyfikat rezydencji

Kwestia rodzaju przychodu oraz okresu, kiedy można skorzystać z preferencyjnego opodatkowania na podstawie uzyskanego certyfikatu rezydencji, nie są jedynymi wątpliwościami na gruncie podatku u źródła w Polsce w odniesieniu do płatności na rzecz niemieckich kontrahentów.

Często bowiem polscy podatnicy realizują transakcje z podmiotami transparentnymi podatkowo z Niemiec, np. z podmiotami prowadzącymi działalność w formie spółek komandytowych, których dochód opodatkowany jest na poziomie wspólników spółki, a nie na poziomie samej spółki (tak jak miało to miejsce przed 2021 r. w Polsce, zanim spółki komandytowe stały się podatnikiem CIT). 

Wtedy często to zagraniczna spółka komandytowa występuje z wnioskiem o wydanie certyfikatu rezydencji i w takich przypadkach organy podatkowe w Niemczech potwierdzają rezydencję podatkową takiego podmiotu na potrzeby preferencyjnego opodatkowania podatkiem u źródła.

Rodzi się zatem wątpliwość, czy taki certyfikat rezydencji można zastosować dla płatności na rzecz spółki transparentnej podatkowo czy też nie. 

W jednym z wyroków sąd administracyjny stwierdził, że spółka komandytowa jest objęta zakresem umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską a Niemcami (WSA w Gliwicach, wyrok z 21 września 2020 r. sygn. I SA/Gl 121/20), a zatem preferencje podatkowe wynikające z tejże umowy mogą zostać zastosowane również do dochodu spółki komandytowej. W konsekwencji, idąc w ślad za przywołanym wyrokiem, polski przedsiębiorca (płatnik) mógłby dojść do wniosku, że certyfikat rezydencji uzyskany dla spółki komandytowej jest wystarczający na potrzeby podatku u źródła w Polsce. 

Niemniej, nadal bezpieczniejszym rozwiązaniem jest uzyskanie certyfikatu rezydencji dla każdego ze wspólników, mając na uwadze dominującą praktykę polskich organów podatkowych, zgodnie z którą w przypadku płatności na rzecz podmiotów transparentnych podatkowo należy uzyskać certyfikat rezydencji wspólników, którzy podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym w danym kraju.

Podsumowanie

Kwestia certyfikatów rezydencji wydawanych przez niemieckie organy podatkowe może rodzić wiele pytań, z którymi musi się zmierzyć wielu polskich przedsiębiorców. Przyjęcie określonego stanowiska będzie miało swoje przełożenie na procedury w zakresie uzyskiwania certyfikatów rezydencji jak i realizacji obowiązków na gruncie podatku u źródła. Niestety, przepisy i praktyka pozwalają jedynie w ograniczony sposób określić, jak powinien zachować się polski przedsiębiorca. Tym samym rekomendowana jest każdorazowo wnikliwa weryfikacja uzyskanych certyfikatów rezydencji w kontekście wymagań stawianych przez polskiej ustawy o podatku dochodowym.

Michał Małkiewicz, Senior Manager
Filip Wudarski, Manager
Filip Graczyk, Associate
PwC Polska

 

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
VAT w e-commerce od 1 lipca 2021 r.
VAT w e-commerce od 1 lipca 2021 r.
Tylko teraz
Źródło: PwC
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  21 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Polski Ład. Propozycje zmian w VAT

  Polski Ład, wśród licznych zmian przepisów prawa podatkowego, zawiera także nowe propozycje w zakresie ustawy o VAT, które mogą zacząć obowiązywać już od 2022 r. Oto najważniejsze zmiany w VAT w ramach Polskiego Ładu.

  Kościński o Polskim Ładzie: Zostawiamy więcej pieniędzy dla tych co zarabiają mniej

  Polski Ład. Chodzi tu o elementarną sprawiedliwość. Nie może być tak, że pracodawca który zarabia 30 tys. płaci mniejsze podatni niż pracownik co zarabia 3 tys. - mówi w wywiadzie minister finansów Tadeusz Kościński.

  Polski Ład ma zresetować regresywny klin podatkowy

  Polski Ład a klin podatkowy. Polski Ład ma zresetować regresywny klin podatkowy i podtrzymać wzrost gospodarczy; myślę, że to, co proponujemy, zda egzamin – powiedział minister finansów Tadeusz Kościński podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

  Ryczałt w 2022 r. Co zmieni Polski Ład?

  Ryczałt 2022. W ramach Polskiego Ładu mają zostać ujednolicone zasady opodatkowania przychodów z najmu lub dzierżawy. Ustawodawca planuje także zmiany w stawkach ryczałtu. Jakie nowości mogą się pojawić od przyszłego roku?

  Podatek od korporacji zapłacą prawie wszystkie firmy

  Minimalny podatek od korporacji zapłacą prawie wszystkie firmy, w tym MŚP, spółki Skarbu Państwa, startupy, a nawet mikrofirmy. Nowy podatek doprowadzi do znaczącej podwyżki cen wielu towarów i spowoduje ucieczkę dużych firm do innych krajów UE - ocenia Konfederacja Lewiatan.

  System viaTOLL tylko do 30 września 2021 r.

  System viaTOLL będzie działać wyłącznie do 30 września br. Od 1 października zostanie wyłączony, a jedynym systemem umożliwiającym opłacanie przejazdów ciężkich po drogach płatnych będzie system e-TOLL – powiedziała Magdalena Rzeczkowska, Szefowa Krajowej Administracji Skarbowej.

  Zasady ustalania rezydencji podatkowej

  Rezydencja podatkowa. Jak wyglądają zasady ustalania rezydencji podatkowej na podstawie objaśnień Ministerstw Finansów z 29 kwietnia 2021 r.?

  Sprzedaż nieruchomości wykorzystywanej w działalności gospodarczej a PIT

  Odpłatne zbycie nieruchomości wykorzystywanej na potrzeby związane z działalnością gospodarczą, która nie była środkiem trwałym i nie podlegała ujęciu w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej. Taką interpretację przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) został zaprezentowany w uchwale Naczelnego Sądu Administracyjnego (podjętej w składzie siedmiu sędziów) z 17 lutego 2014 r. (sygn. akt II FPS 8/13). Tak samo uważają organy podatkowe, w tym Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

  Minimalne wynagrodzenie otrzymuje 2,2 mln Polaków. Podwyżka już w 2022 r.

  Płaca minimalna w 2022 roku. Rząd podniósł minimalne wynagrodzenie oraz godzinową stawkę minimalną od 2022 roku. Najniższe wynagrodzenie dla zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wyniesie brutto 3010 złotych, a stawka godzinowa dla samozatrudnionych i zleceniobiorców – 19,70 złotych brutto. Obecnie w Polsce 2,2 miliona osób otrzymuje płace na poziomie minimalnego wynagrodzenia.

  Minimalny podatek dochodowy od wielkich korporacji, a obciążenie małych i średnich firm

  Minimalny podatek dochodowy. Na wzór rozwiązań stosowanych w USA czy Kanadzie, polski ustawodawca wprowadził w ramach pakietu zmian do ustaw podatkowych tzw. „Polski Ład” minimalny podatek dochodowy. Jako cel wprowadzenia nowego obciążenia Ministerstwo Finansów wskazało konieczność wsparcia gospodarki osłabionej w wyniku pandemii COVID – 19 oraz załatanie luki budżetowej powstałej w podatku dochodowym od osób prawnych.

  Korekta JPK_V7M - błędna nazwa dostawcy

  Korekta JPK_V7M. Podatnik otrzymał fakturę korygującą dotyczącą sprzedaży z czerwca 2021 r. Korekta jest na 0,00 zł i dotyczy wyłącznie zmiany danych sprzedawcy. Firma sprzedawcy się przekształciła, w związku z czym zmieniła się jego nazwa (NIP został ten sam). Czy podatnik powinien korygować JPK za czerwiec 2021 r.?

  Projekt zmian w ustawach podatkowych w ramach Polskiego Ładu

  Polski Ład a podatki. Sejm skierował do komisji projekt zmian w ustawach podatkowych w ramach Polskiego Ładu. Zgłoszony przez Koalicję Obywatelską wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu nie uzyskał większości.

  Komornicze e-licytacje nieruchomości od 19 września 2021 r.

  Komornicze e-licytacje nieruchomości. Od 19 września 2021 r. zaczęły obowiązywać przepisy dotyczące możliwości sprzedaży nieruchomości w drodze komorniczej licytacji elektronicznej. Resort sprawiedliwości ocenia, że zmiana pozwoli na likwidację zmów między licytantami oraz zapewni transparentność i bezpieczeństwo postępowań.

  Windykacja należności na własną rękę, czy przez firmę windykacyjną?

  Windykacja należności. Aż 73 proc. małych i średnich przedsiębiorstw wskazuje, że firmy korzystające z profesjonalnej windykacji są postrzegane jako wiarygodne i odpowiedzialnie traktują zapłatę za swoją pracę – wynika z badania Kaczmarski Inkasso. Mimo to wiele z nich decyduje się na samodzielne dochodzenie należności od kontrahentów. Uważają, że tak będzie taniej i prościej. Jak jest naprawdę?

  Wzrosła liczba faktur przekazywanych do odzyskania

  Faktury przekazywane do odzyskania. O 1/3 zwiększyła się od sierpnia ub. r. do sierpnia 2021 r. liczba faktur przekazywanych przez przedsiębiorców do odzyskania, a średni okres przeterminowania faktur skrócił się w tym czasie od 222 do 180 dni - wynika z danych Kaczmarski Inkasso, partnera Krajowego Rejestru Długów.

  Rekompensaty dla firm w związku ze stanem wyjątkowym - Sejm uchwalił ustawę

  Stan wyjątkowy - rekompensaty dla firm. 17 września 2021 r. Sejm przyjął ustawę ws. rekompensaty dla podmiotów gospodarczych w związku ze stanem wyjątkowym. Uprawnione podmioty mogą ubiegać się o rekompensatę na poziomie 65 proc. średniego miesięcznego przychodu z trzech letnich miesięcy - czerwca, lipca i sierpnia.

  Zmiana umów podatkowych z Maltą i Holandią - uszczelnienie przepisów

  Zmiana umów podatkowych z Maltą i Holandią, która przewiduje wprowadzenie rozwiązań ograniczających agresywną optymalizację podatkową, zwiększy wpływy do polskiego budżetu - ocenia Dyrektor Departamentu Systemu Podatkowego w Ministerstwie Finansów Przemysław Szymczyk.

  Ulga na społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) od 2022 r.

  Ulga na społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR). W ramach Polskiego Ładu ustawodawca planuje wprowadzenie ulgi dla podatników wspierających działalność sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę. Ulga na CSR ma wejść w życie od 2022 roku.

  Zwalczanie pożyczek lichwiarskich - projekt ustawy

  Zwalczanie pożyczek lichwiarskich. Jest zgoda na prace nad tzw. ustawą antylichwiarską, której projekt uzyskał wpis do planu prac rządu. To daje resortowi "zielone światło" do kolejnych kroków legislacyjnych i działań, aby projekt ten mógł być jak najszybciej przyjęty - powiedział PAP wiceminister sprawiedliwości Michał Woś.

  Czasowa rejestracja samochodu a zwrot akcyzy

  Zwrot akcyzy od samochodu. Fiskus nie może odmówić zwrotu akcyzy przedsiębiorcy tylko dlatego, że ten przed sprzedażą samochodu dokonał jego czasowej rejestracji w Polsce - tak uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.

  Informacje TPR - będą zmiany rozporządzeń

  Informacje TPR. Ministerstwo Finansów informuje, że na stronach Rządowego Centrum Legislacji zostały opublikowane projekty rozporządzeń zmieniających rozporządzenia TPR w zakresie podatku PIT i CIT.

  Wydatki na ubranie, a koszty uzyskania przychodów

  Wydatki na ubranie, a koszty uzyskania przychodu. Istnieje wiele profesji w których wymagane jest korzystanie z określonego rodzaju garderoby. Mogą to być ubrania wskazane jako konieczne dla bezpieczeństwa pracowników – np. specjalny stój na budowie - zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, lub też ze względu na inne regulacje prawne – jak na przykład obowiązkowa toga dla adwokata podczas rozprawy na sali sądowej. Poza ścisłymi regulacjami wynikającymi z przepisów istnieją również reguły wyznaczane przez tradycje czy zwyczaje – chociażby konieczność dostosowania stroju do oficjalnych wystąpień publicznych, czy na wysokiej rangi spotkaniach biznesowych. W wielu sytuacjach zakup stroju staje się więc obowiązkiem pracodawcy lub przedsiębiorcy. Powstaje więc pytanie - jakie wydatki związane z garderobą stanowić mogą koszty uzyskania przychodu? Na jakich zasadach oceniać konieczność, prawidłowość oraz wysokość zakupu?

  Granice opodatkowania budynku w podatku od nieruchomości

  Budynek jako przedmiot opodatkowania podatkiem do nieruchomości to „obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach”.

  Zmiany w opodatkowaniu gruntów kolejowych

  Opodatkowanie gruntów kolejowych. Podatkiem od nieruchomości zostaną objęte grunty, na których przedsiębiorstwa kolejowe prowadzą działalność komercyjną inną niż kolejową - tak wynika z projektu nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

  Kantor wymiany walut - wymogi formalne

  Prowadzenie kantoru wymiany walut to jedna z tych form działalności, które w ostatnich latach cieszą się ogromną popularnością. Łatwy dostęp do podróżowania i powszechność emigracji z kraju np. w celach zarobkowych, to główne powody, dla których taki biznes jest szczególnie opłacalny. Kantor to punkt usługowy oferujący sprzedaż i zakup obcej waluty po określonych kursach. Wydawałoby się, że to dość prosta sprawa, jednak samo założenie takiej firmy nie jest łatwe. Jeżeli chcemy prowadzić kantor, musimy uzyskać zezwolenie i spełnić kilka istotnych warunków.