Kategorie

Odsetki wypłacane agentowi globalnemu w ramach umowy cash poolingu a podatek u źródła

PwC Studio
Serwis prawno-podatkowy PwC
Odsetki wypłacane agentowi globalnemu w ramach umowy cash poolingu a podatek u źródła
Odsetki wypłacane agentowi globalnemu w ramach umowy cash poolingu a podatek u źródła
Jeżeli postanowienia konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania, zawartej przez Polskę z państwem odbiorcy odsetek, nie nakładają na wypłacającego obowiązku poboru podatku „u źródła” (WHT), niedopuszczalne jest uzupełnianie jej postanowień, posiłkując się wzorem Modelowej Konwencji OECD. Przepis art. 11 polsko-francuskiej konwencji nie przewiduje opodatkowania u źródła odsetek wypłacanych na rzecz spółki francuskiej, nie zawiera też klauzuli ostatecznego beneficjenta (ang. „beneficial owner”) odsetek. Dlatego odsetki wypłacone w ramach umowy o cash pooling na rzecz podmiotu z siedzibą we Francji mogą podlegać opodatkowaniu wyłącznie w tym kraju.

Tak wynika z ustnego uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 27 lutego 2014 r., III SA/Wa 2375/13.

Polska spółka przystępuje do struktury cash-poolingu

Sprawa dotyczyła spółki akcyjnej z siedzibą w Polsce, która należy do międzynarodowej grupy kapitałowej. Spółka, wraz z podmiotami z grupy planuje przystąpić do struktury cash-poolingu rzeczywistego w celu poprawy płynności finansowej jej członków i zmniejszenia kosztów finansowania zewnętrznego.

Umowa ma zostać zawarta z bankiem zagranicznym, a funkcję agenta globalnego pełnić będzie stojąca na czele Grupy spółka z siedzibą we Francji. Spółka będzie posiadać w banku w Polsce rachunek bieżący oraz rachunek lustrzany w banku zagranicznym. W przypadku salda dodatniego rachunku bieżącego na koniec dnia, środki zostaną przekazane na rachunek lustrzany, a w przypadku salda ujemnego, to rachunek lustrzany zostanie obciążony. Kwoty ewentualnych nadwyżek będą przelewane na rachunek agenta globalnego, natomiast niedobory będą pokrywane przez agenta globalnego. Z tytułu środków finansowych udostępnianych w ramach globalnego cash-poolingu, Bank zagraniczny będzie naliczał i rozliczał odsetki. W celu efektywnego wykorzystania środków otrzymanych lub udostępnionych przez agenta globalnego, będą one zarządzane przez bank zagraniczny, który pobierze z tego tytułu wynagrodzenie.

We wniosku o wydanie interpretacji indywidulanej, Spółka zadała pytanie, czy odsetki wypłacone na rzecz agenta globalnego w związku z wykonywaniem globalnego cash-poolingu będą korzystały ze zwolnienia z obowiązku zapłaty podatku „u źródła” na podstawie polsko-francuskiej u.p.o.

Zdaniem Spółki, odsetki nie będą podlegały opodatkowaniu „u źródła” pod warunkiem, że będzie ona posiadała francuski certyfikat rezydencji agenta. Spółka uzasadniła swoje stanowisko twierdząc, że: po pierwsze polsko-francuska u.p.o. nie zawiera klauzuli ostatecznego beneficjenta odsetek; a po drugie, nawet gdyby taka klauzula obowiązywała, to, agent globalny w rozpatrywanej strukturze i tak będzie ostatecznym beneficjentem tych odsetek. Według wnioskodawcy, już sam fakt francuskiej rezydencji podatkowej agenta globalnego upoważnia spółkę do zastosowania zwolnienia z obowiązku poboru podatku „u źródła” od wypłacanych odsetek.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w wydanej interpretacji indywidualnej uznał to stanowisko za nieprawidłowe. W opinii organu o tym, wobec kogo powstał obowiązek podatkowy, rozstrzygają przepisy ustawy o CIT, a nie postanowienia polsko-francuskiej u.p.o. Rola agenta globalnego, co do zasady sprowadza się do zarządzania środkami pieniężnymi, które wpłyną od uczestników struktury globalnego cash poolingu. To uczestnicy przekazujący agentowi nadwyżkę finansową pozostają właścicielami tych środków i mogą korzystać z przywilejów wynikających z prawa własności.  Zdaniem organu, fakt posiadania przez agenta globalnego statusu rezydenta podatkowego Francji i faktycznego otrzymania przez niego płatności nie jest wystarczającym warunkiem skorzystania z postanowień u.p.o., ponieważ nie można uznać go za ostatecznego właściciela odsetek. Organ powołał się przy tym na komentarz do modelowej konwencji OECD w sprawie podatku od dochodu i majątku.

Wnioskodawca, po wyczerpaniu przysługujących mu środków odwoławczych, wniósł skargę do WSA w Warszawie, który uchylił interpretację indywidualną.

Odsetki wypłacane na rzecz spółki francuskiej nie podlegają opodatkowaniu WHT w Polsce

WSA słusznie stwierdził, że stanowisko organu podatkowego jest błędne. Zgodnie z ustawą o CIT, odsetki wypłacane przez polską spółkę na rzecz podmiotu zagranicznego stanowią jego przychód osiągany na terytorium Polski, który - co do zasady - podlega opodatkowaniu WHT w wysokości 20%. W oparciu o postanowienia u.p.o., zawartej przez Polskę z państwem odbiorcy odsetek, można jednak obniżyć stawkę podatku. Większość u.p.o. zezwala na obniżenie stawki, o ile otrzymujący odsetki jest ich ostatecznym właścicielem (ang. beneficial owner). Ta konstrukcja pochodzi z Modelowej Konwencji OECD i ma na celu ograniczenie nadużyć przy wykorzystywaniu preferencyjnych postanowień u.p.o. Według komentarza OECD do Konwencji Modelowej, aby dany podmiot można było uznać za ostatecznego właściciela odsetek, musi on czerpać z nich korzyści ekonomiczne, sprawować faktyczne władztwo i decydować o ich wykorzystaniu. Sam fakt otrzymania ich na jednym z etapów transakcji jest niewystarczający.

Istnieją jednak umowy, które nie przewidują opodatkowania u źródła odsetek w państwie wypłacającego. Jedną z nich jest u.p.o. z Francją, co zauważa Sąd w ustnym uzasadnieniu wyroku. Według art. 11 polsko-francuskiej u.p.o., odsetki przekazywane na rzecz podmiotu zagranicznego mogą być opodatkowane wyłącznie w państwie jego rezydencji. W przedmiotowej sprawie nie ma zatem w ogóle podstaw do pobrania WHT, a tym bardziej do uzależniania poboru od tego, czy otrzymujący odsetki jest ich ostatecznym właścicielem.

Podyskutuj o tym na naszym FORUM

Limity ulg i odliczeń w PIT 2013 / 2014

Ustawa o VAT 2014

Według Sądu, Polska i Francja, podpisując umowę w roku 1975, nie mogły opierać się na Modelowej Konwencji i komentarzu OECD, które zostały publikowane dopiero w 1977 r. Polska i Francja nie renegocjowały umowy, co zdaniem Sądu oznacza, że strony nie zdecydowały się na zastosowanie klauzuli beneficial owner. Organ podatkowy ma zatem obowiązek interpretować postanowienia u.p.o. zgodnie z literalnym brzmieniem i nie może ich modyfikować, ani uzupełniać, posługując się Modelową konwencją OECD.


W omawianej sprawie, analiza, czy otrzymujący odsetki jest ich ostatecznym właścicielem, jest więc niezasadna. Odsetki od środków udostępnionych przez spółkę agentowi globalnemu nie będą podlegały opodatkowaniu u źródła pod warunkiem posiadania przez spółkę francuskiego certyfikatu rezydencji agenta (por. np. wyrok NSA z 13 grudnia 2013 r., sygn. II FSK 2873/11). Spółka będzie jednak musiała poinformować właściwy urząd skarbowy o dokonanej wypłacie (przesyłając formularz IFT-2).

Wybór przepisów

Polsko-francuska u. p. o.

Art. 11. 1. Odsetki, które pochodzą z jednego Umawiającego się Państwa i wypłacane są osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, podlegają opodatkowaniu tylko w tym drugim Państwie.

Robert Lipiński, konsultant w Dziale Prawno-Podatkowym PwC

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
Umowy o pracę – zawieranie i rozwiązywanie
Umowy o pracę – zawieranie i rozwiązywanie
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  27 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Polski Ład. Nowa składka zdrowotna dla władz spółek

  Składka zdrowotna. W Polskim Ładzie znalazła się zmiana obniżająca wynagrodzenie członkom zarządów oraz prezesom spółek, a także innym osobom wybranym do pełnienia swoich funkcji w drodze powołania. Do tej pory uiszczali oni jedynie podatek dochodowy, a od 1 stycznia 2022 r. dojdzie jeszcze konieczność opłacania składki zdrowotnej.

  Koszty usług niematerialnych w CIT - usługi handlowe nie są podobne do doradczych

  Tematyka limitowanych kosztów uzyskania przychodów z tytułu niektórych usług niematerialnych nabywanych od podmiotów powiązanych budzi wiele sporów podatników z organami podatkowymi. W wyroku z 16 marca 2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny zakwestionował interpretację Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, który usługi handlowe uznał za podobne do usług doradczych, badania rynku oraz reklamowych. W uzasadnieniu wyroku NSA trafnie stwierdził, że „(…) gdyby usługi doradcze odnosić do innych usług w taki sposób, jak czyni to Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, to byłyby do nich podobne wszystkie profesjonalne usługi, których świadczenie opiera się na wiedzy i doświadczeniu.”. Co ważne, wyrok ten pozostanie aktualny nawet w przypadku uchylenia art. 15e ustawy o CIT, co zakłada projekt nowelizacji ustawy o CIT przygotowany w ramach Polskiego Ładu.

  Kasy fiskalne online w gastronomii - wyrok WSA

  Kasy fiskalne online w gastronomii. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie wydał wyrok w zakresie obowiązku stosowania kas fiskalnych online do rejestrowania sprzedaży w placówkach gastronomicznych. Czego dotyczyła sprawa i co orzekł WSA?

  Polski Ład. Dodatkowe obciążenia podatkowe w CIT

  Polski Ład zawiera propozycje zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Na jakie dodatkowe obciążenia podatkowe muszą być przygotowani podatnicy CIT?

  Polski Ład. Podatkowe zmiany dla rodzin

  Polski Ład. Zamiast preferencyjnego rozliczenia z dzieckiem będzie odliczenie 1500 zł rocznie dla samotnych rodziców. Pojawi się ulga „zero PIT dla dużych rodzin”. Poznaliśmy jej szczegóły.

  Ulga dla klasy średniej w PIT. Za niskie lub za wysokie zarobki to utrata ulgi

  Ulga podatkowa dla klasy średniej w PIT, przewidziana w pakiecie zmian podatkowych Polskiego Ładu od 2022 roku, może mieć zaskakujące skutki dla niektórych pracowników. Jeśli korzystali w niej w trakcie roku, a przy rozliczaniu PIT-u okaże się, że jednak zarobili za mało (tj. mniej niż 68 412 zł brutto rocznie) lub za dużo (więcej niż 133 692 zł brutto rocznie) - utracą prawo do ulgi i będą musieli zwrócić korzyści podatkowe.

  Podatek minimalny w CIT - kto zapłaci i jak będzie liczony?

  Podatek minimalny w CIT. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (przygotowany w ramach Polskiego Ładu), przewiduje m.i. wprowadzenie nowego podatku – podatku minimalnego dla dużych korporacji. Przy czym korporacje na potrzeby podatku minimalnego rząd definiuje podobnym kluczem jak klasę średnią na potrzeby kalkulacji składki zdrowotnej.

  Ulga abolicyjna w PIT - zmiany 2021

  Ulga abolicyjna w PIT - zmiany 2021. Wejście w życie nowych przepisów ograniczających ulgę abolicyjną spowodowało, że od 1 stycznia 2021 r. polscy rezydenci podatkowi osiągający przychody w państwach, z którymi na mocy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania stosuje się metodę proporcjonalnego odliczenia zapłacą wyższy PIT.

  Jaka inflacja w 2022 roku?

  Inflacja w 2022 roku. Rada Polityki Pieniężnej podtrzymuje strategię średniookresowego celu inflacyjnego na poziomie 2,5 proc. z symetrycznym przedziałem odchyleń +/- 1 pkt. proc. - wynika z opublikowanych przez NBP "Założeń polityki pieniężnej" na 2022 rok.

  Jak odzyskać pieniądze przelane pomyłkowo na inny rachunek bankowy?

  Pomyłkowy przelew - jak odzyskać pieniądze. Wykonując przelew bankowy należy upewnić się, czy numer rachunku odbiorcy jest właściwy. Rzecznik Finansowy ostrzega, że przelanie środków finansowych na zły numer rachunku, może skutkować całkowitą utratą pieniędzy. Jeśli jednak taki błąd nam się przydarzy, nie załamujmy się. Klienci instytucji finansowych dysponują pewnymi możliwościami prawnymi, by dochodzić zwrotu własnych pieniędzy. O szczegółach informuje Rzecznik Finansowy w przygotowanym poradniku, który powstał na bazie konkretnych spraw zgłaszanych przez klientów do biura Rzecznika Finansowego.

  Wysokość przeciętnego dochodu w gospodarstwach rolnych w 2020 r.

  Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2020 r. 3819 zł - wynika z obwieszczenia Prezesa GUS opublikowanego w Monitorze Polskim.

  Klimat i biznes: oczekiwania po publikacji raportu IPCC

  Zmiany klimatu a biznes. Opublikowany w sierpniu szósty raport Międzyrządowego Zespołu ds. Zmiany Klimatu (IPCC) jednoznacznie potwierdza, że ograniczanie emisji CO2, a tym samym postępowania globalnego ocieplenia, absolutnie nie może być odkładane w czasie. Działać trzeba natychmiast. Dokument zawiera analizę badań z zakresu nauk o klimacie i jest podsumowaniem prac osób zajmujących się badaniem zjawiska zmian klimatu. W dobie nagłych i nieprzewidywalnych zjawisk pogodowych oraz innych skutków zmian klimatu, których teraz nie jesteśmy w stanie przewidzieć, sektor biznesu powinien zewrzeć szyki i wspólnie zastanowić się nad tym, jak sprostać negatywnym konsekwencjom aktywności przemysłowej i skutecznie zapobiegać dalszej degradacji środowiska. Stawka, jak wszyscy wiemy, jest wysoka. Ten temat komentuje dr Agata Rudnicka z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

  Ulga dla dużych rodzin - rozwiązanie potrzebne, ale czy optymalne

  Ulga dla dużych rodzin to ruch we właściwym kierunku i rozwiązanie, które było potrzebne. Ale można mieć wątpliwości, czy podobnego efektu nie da się osiągnąć w inny sposób – powiedział ekonomista prof. Marek Kośny. Ekspert podkreślał też konieczność poprawy sytuacji mieszkaniowej rodzin.

  Jak uzyskać dni wolne na opiekę nad chorym dzieckiem?

  Opieka nad chorym dzieckiem. Rozpoczynający się okres jesienny sprzyja infekcjom, zwłaszcza u najmłodszych. Pracownicy, którzy muszą zaopiekować się chorym dzieckiem, mają dwie możliwości uzyskania w tym celu dni wolnych.

  Ulga dla samotnych rodziców w PIT (1,5 tys. zł) zamiast wspólnego rozliczenia

  Ulga dla samotnych rodziców w PIT. Poprawka zgłoszona do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zastąpi wspólne rozliczanie nową ulgą dla samotnych rodziców w wysokości 1,5 tys. zł. Wiceminister rodziny Barbara Socha zapewnia, że rozwiązania przewidziane w Polskim Ładzie będą dla rodziców korzystniejsze od obecnych.

  Podatek od nieruchomości a schematy podatkowe

  Schematy podatkowe nie omijają podatku od nieruchomości. Z wydanych w tym zakresie Objaśnień podatkowych wynika bezpośrednio, że Szef KAS jest zainteresowany także tym obszarem (str. 12). Wspiera to również kształt formularza MDR-1, w którym – w części, w której należy określić transakcje/zagadnienia obejmujące schemat podatkowy – wskazano dla przykładu: zwolnienia i definicje pojęcia budowla/budynek na gruncie podatku od nieruchomości.

  Polski Ład. Zmiany podatkowe z ulgą dla dużych rodzin

  Polski Ład. Sejmowa Komisja Finansów Publicznych przyjęła zmiany w ustawach podatkowych, jakie mają zostać wprowadzone w ramach Polskiego Ładu. Wśród wprowadzonych poprawek znalazł się zapis wprowadzający ulgę dla rodzin z czworgiem lub większą liczbą dzieci.

  E-faktury ustrukturyzowane od 2022 r. Czy znikną faktury papierowe?

  E-faktury ustrukturyzowane od 2022 r.. Nadciąga rewolucja w fakturowaniu. Znane do tej pory faktury papierowe, jak i stosowane obecnie faktury elektroniczne nie będą jedynymi dopuszczalnymi formami dokumentowania transakcji. Faktury ustrukturyzowane mają być wprowadzone na zasadach dobrowolności od 1 stycznia 2022 roku.

  Polski Ład - duże rodziny bez podatku

  Polski Ład. Jesteśmy otwarci na poprawkę w Polskim Ładzie wspierającą rodziny - powiedział rzecznik rządu Piotr Müller odpowiadając na pytanie o dodatkowe wsparcie podatkowe dla dużych rodzin. Dodał, że jest pakiet kilku rozwiązań wnoszonych przez parlamentarzystów PiS, są one poważnie rozważane.

  Stałe miejsce prowadzenia działalności a obecność pracowników

  Stałe miejsca prowadzenia działalności gospodarczej dla potrzeb podatku VAT jest istotne, ponieważ determinuje miejsce (kraj), na terytorium którego usługi powinny być opodatkowane. Jest to często kwestia sporna, będąca przedmiotem orzeczeń nie tylko krajowych sądów administracyjnych, ale także Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Ulga na powrót w PIT - zmiany od 2022 roku

  Ulga na powrót w PIT. Po konsultacjach związanych z podatkową częścią Polskiego Ładu, rząd zdecydował się zmienić niektóre z jego założeń, m.in. w zakresie konstrukcji ulgi na powrót. Przypomnijmy, że w pierwotnych założeniach Polskiego Ładu ulga na powrót miała mieć konstrukcję odliczenia od podatku indywidualnie wyliczonej kwoty, która miała być ustalona na podstawie podatku należnego za poprzednie lata.

  Czy darowizna od brata jest zwolniona z podatku?

  Darowizna od brata a podatek od spadków i darowizn. Czy darowizna, którą podatnik otrzyma od brata, podlega zwolnieniu z podatku zgodnie z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn?

  Praca zdalna a obowiązek składania deklaracji CIT-ST

  Deklaracja CIT-ST a praca zdalna. Pandemia wirusa COVID-19 wymusiła na pracodawcach zmiany organizacji pracy w zakładach pracy. Gdzie tylko było to możliwe, pracownicy zostali skierowani do wykonywania pracy w formie zdalnej (home office). Było to ogromne wyzwanie logistyczne, w których dotychczas praca była świadczona głównie stacjonarnie w siedzibie pracodawcy. Zmiana sposobu świadczenia pracy przez osoby zatrudnione wpłynęła na wiele kwestii z zakresu prawa pracy, między innymi wymusiła na rządzących zajęcie się tematem uregulowania pracy zdalnej. Przepisy w tym zakresie są obecnie konsultowane w ramach Rady Dialogu Społecznego. Praca zdalna stawia przed nami jednak o wiele więcej pytań. Jednym z problemów, jaki pojawia się w nawiązaniu do tego tematu, jest obowiązek składania deklaracji CIT-ST do urzędu skarbowego w przypadku, gdy pracodawca posiada zakłady (oddziały) na terenie innej jednostki samorządu niż siedziba przedsiębiorstwa. Czy w przypadku świadczenia pracy zdalnej przez pracowników również możemy mówić o obowiązku składania deklaracji CIT-ST przez podmioty, które przed pandemią nie były do tego zobowiązane?

  Polski Ład w podatkach - jak uniknąć negatywnych zmian

  Polski Ład w podatkach. Już teraz pojawiają się różne pomysły mające na celu uniknięcie negatywnych dla podatników skutków Polskiego Ładu. Są to np.: przekształcenie w spółkę z o.o., w spółkę komandytowo-akcyjną, ucieczka za granicę, przejście na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych albo estoński CIT. Eksperci przestrzegają jednak: każdy przedsiębiorca musi indywidualnie przeanalizować, co mu się opłaca. Radzą też wstrzymać się jeszcze z decyzjami.

  Spłata zaległości jest bez VAT. Problem z korektą odliczenia

  Spłata zaległości a VAT. Kto zalega z podatkiem wobec gminy, może uregulować dług, przekazując jej własność rzeczy lub prawa majątkowego. Ale co w sytuacji, gdy wcześniej przy ich zakupie odliczył VAT naliczony?