Kategorie

Najem urządzenia z zagranicy a podatek u źródła w Polsce

PwC Studio
Serwis prawno-podatkowy PwC
Najem urządzenia z zagranicy a podatek u źródła w Polsce
Najem urządzenia z zagranicy a podatek u źródła w Polsce
ShutterStock
Zarówno w świetle ustawy o CIT, jak i polsko-duńskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania naczepa do ciągnika siodłowego jest urządzeniem przemysłowym. Dlatego od uiszczanych na rzecz duńskiej spółki opłat z tytułu najmu tego urządzenia - polska spółka, jako płatnik, ma obowiązek pobrania i odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego od dokonanych wypłat należności.

Tak uznał Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 4 lipca 2014 r. (nr ITPB4/423-42/14/AM).

Najem urządzenia od zagranicznego kontrahenta

Sprawa dotyczyła spółki, działającej w branży transportu międzynarodowego i wewnątrzwspólnotowego. Spółka zawarła umowę z duńskim kontrahentem, na podstawie której zobowiązała się do przewozu nadanych przez niego towarów. W celu realizacji usługi, spółka zawarła z kontrahentem (w formie aneksu do umowy głównej) umowę najmu naczepy, w zamian za wynagrodzenie. Spółka wykorzystywała naczepę do przewozu towarów na terenie krajów Unii Europejskiej (z wyłączeniem Polski). Na tle powyższego, spółka zwróciła się do organu podatkowego z wnioskiem o interpretację, w którym zapytała, czy od przedmiotowego wynagrodzenia powinna potrącać podatek u źródła.

Przedstawiając własne stanowisko, spółka wskazała, że wynajmowana naczepa nie może być uznana za urządzenie przemysłowe, handlowe czy naukowe w rozumieniu art. 12 ust. 3 polsko-duńskiej u.p.o., zaś przychody z tytułu wynajmu naczepy powinny być zakwalifikowane do zysków przedsiębiorstwa (w takiej sytuacji obowiązek pobrania podatku u źródła nie powstanie). Biorąc pod uwagę fakt, że duńska spółka nie posiada zakładu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzi swoją działalność tylko poprzez swoją siedzibę w Danii (przy czym spółka duńska dostarczyła certyfikat rezydencji podatkowej) całość jej dochodów powinna być opodatkowana wyłącznie w Danii. Dodatkowo biorąc pod uwagę fakt, że wszelkie zdarzenia, których efektem jest osiągnięcie dochodu miały miejsce poza terytorium Polski, według Spółki nie powinien zajść obowiązek podatkowy, o którym mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o CIT, bo źródło dochodów z najmu znajduje się poza Polską.

Organ podatkowy uznał to stanowisko za nieprawidłowe. W ocenie organu pojęcie „urządzenie przemysłowe” należy rozumieć jako urządzenie służące wykonywaniu danej czynności w przemyśle w szerokim tego słowa znaczeniu, a więc obejmujące także środki transportu. W zakresie tej definicji mieści się również naczepa do ciągnika siodłowego, która jest zespołem elementów i służy do wykonywania określonych czynności, w szczególności jest urządzeniem transportowym. Co więcej, dyspozycja art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT wprost wskazuje, że urządzeniem przemysłowym jest także środek transportu. Spółka ma zatem obowiązek pobrania podatku u źródła.

Komplet "żółtych książek" - Podatki 2015

Należności licencyjne i urządzenia przemysłowe – kwestie sporne

Kwestia traktowania środków transportu, narzędzi czy maszyn jako urządzeń przemysłowych budzi wiele kontrowersji i praktycznych problemów wśród płatników. Brak jasno sformułowanych przepisów prowadzi często do odmiennych interpretacji, przejawiających się tym, że organy podatkowe rozstrzygają sprawy na niekorzyść podatników.

W komentowanej sprawie występują dwie kwestie sporne: czy należności z tytułu najmu naczep wypłacane przez spółkę mającą siedzibę na terytorium Polski spółce mającej siedzibę na terytorium Danii, są należnościami licencyjnymi, w rozumieniu art. 12 polsko-duńskiej u.p.o. i spółka wypłacająca te należności zobowiązana jest pobrać, jako płatnik, podatek u źródła oraz czy w przypadku wykorzystania naczep poza granicami Polski, można uznać, że zagraniczny kontrahent uzyskuje dochody mające swoje źródło w Polsce.

Naczepa jako urządzenie przemysłowe - stanowisko organów bez zmian

Najnowsza interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy jest kolejnym przykładem ugruntowanej już linii interpretacyjnej dotyczącej konieczności poboru podatku u źródła przy wypłacie do zagranicznego kontrahenta należności w związku z najmem naczep. Poza komentowanym stanowiskiem organów, Minister Finansów wydał jeszcze kilka innych interpretacji, w których potwierdza, że naczepa jest środkiem transportu mieszczącym się w definicji urządzenia przemysłowego, do którego odnosi się art. 21 ust 1 pkt 1 ustawy o CIT. W konsekwencji płatnik ma obowiązek pobrania podatku u źródła w sytuacji wypłaty do kontrahenta zagranicznego wynagrodzenia za najem takich urządzeń. Podobna klasyfikacja, traktująca naczepy jako urządzenia przemysłowe, jest dokonywana przez organy również na gruncie u.p.o. (pomimo braku wyraźnego odniesienia do środków transportu w definicji należności licencyjnych).

Ciężko jest jednak zgodzić się z takim stanowiskiem organów podatkowych w każdym przypadku, szczególnie w sytuacji, gdy wspomniane urządzenia są narzędziami wykorzystywanymi przez spółki jedynie w transporcie przy przewozie ładunków, nie zaś bezpośrednio w procesie produkcji. Niemniej jednak, niezależnie od podejścia płatników, w orzecznictwie sądów administracyjnych również przyjęło się stanowisko, że naczepy są urządzeniami przemysłowymi (np. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 22 października 2013 r., sygn. I SA Wr 1466/13), co sprawia, że wszelkie próby sporów z organami i sądami w tym zakresie mogą nie przynieść oczekiwanych efektów.

Polecamy: Komplet : IFK + MK + Infororganizer

Kasy fiskalne 2015 / 2016 – zwolnienia

Kalkulatory

Podyskutuj o tym na naszym FORUM

Miejsce osiągania dochodów – szansa na pozytywne rozstrzygniecie

Inaczej przedstawia się sytuacji w zakresie sporu o miejsce uzyskania dochodu. Trzeba pamiętać, że zgodnie z ustawą o CIT, nierezydenci podlegają ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce, tzn. tylko od dochodów uzyskiwanych na terytorium Polski. Przepisy ustawy o CIT w tym zakresie nie uzależniają opodatkowania dodatkowo od rezydencji płatnika, miejsca świadczenia usług, wykonywania czynności lub dokonania wypłaty.

W komentowanej interpretacji Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy uznał, że źródło osiągania dochodów będzie położone na terytorium Polski, z uwagi na fakt, że zagraniczny przedsiębiorca będzie uzyskiwać dochód od spółki będącej polskim rezydentem podatkowym. Przedmiotowe stanowisko nie jest odosobnione. Podobna interpretacja, według której miejscem uzyskania przychodu jest siedziba najemcy (w analizowanym przypadku Polska) jest obecnie powszechnie przyjęta przez organy podatkowe. Zasada ta jest stosowana niezależnie od tego, gdzie dane urządzenie jest faktycznie wykorzystywane.


Takie podejście oznacza, że wszystkie płatności polskich przedsiębiorców dokonywane na rzecz kontrahentów zagranicznych z tytułu najmu urządzeń przemysłowych powinny być uznawane za dochody osiągane na terytorium Polski. Organy podatkowe wydają się przy tym ignorować stanowisko sądów administracyjnych, które w podobnych przypadkach często wiążą miejsce osiągania dochodu z miejscem wykorzystywania urządzenia a nie z siedzibą polskiego płatnika (np. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 21 stycznia 2014 r., sygn. I SA/Wr 1825/13).

W praktyce, oznacza to szansę dla podatników na odzyskanie pobranego w przeszłości podatku u źródła z tytułu wynajmu naczep, w przypadku gdy były one wykorzystywane w całości poza granicami Polski (o ile stanowisko sądów nie ulegnie zmianie). Natomiast z uwagi na stanowisko organów podatkowych, uzyskanie pozytywnego rozstrzygnięcia będzie mogło wymagać drogi sądowej. 

Dominika Widemajer, konsultant w Dziale Prawno-Podatkowym PwC

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
Umowy o pracę – zawieranie i rozwiązywanie
Umowy o pracę – zawieranie i rozwiązywanie
Tylko teraz
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  26 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Podatek minimalny w CIT - kto zapłaci i jak będzie liczony?

  Podatek minimalny w CIT. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (przygotowany w ramach Polskiego Ładu), przewiduje m.i. wprowadzenie nowego podatku – podatku minimalnego dla dużych korporacji. Przy czym korporacje na potrzeby podatku minimalnego rząd definiuje podobnym kluczem jak klasę średnią na potrzeby kalkulacji składki zdrowotnej.

  Ulga abolicyjna w PIT - zmiany 2021

  Ulga abolicyjna w PIT - zmiany 2021. Wejście w życie nowych przepisów ograniczających ulgę abolicyjną spowodowało, że od 1 stycznia 2021 r. polscy rezydenci podatkowi osiągający przychody w państwach, z którymi na mocy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania stosuje się metodę proporcjonalnego odliczenia zapłacą wyższy PIT.

  Jaka inflacja w 2022 roku?

  Inflacja w 2022 roku. Rada Polityki Pieniężnej podtrzymuje strategię średniookresowego celu inflacyjnego na poziomie 2,5 proc. z symetrycznym przedziałem odchyleń +/- 1 pkt. proc. - wynika z opublikowanych przez NBP "Założeń polityki pieniężnej" na 2022 rok.

  Jak odzyskać pieniądze przelane pomyłkowo na inny rachunek bankowy?

  Pomyłkowy przelew - jak odzyskać pieniądze. Wykonując przelew bankowy należy upewnić się, czy numer rachunku odbiorcy jest właściwy. Rzecznik Finansowy ostrzega, że przelanie środków finansowych na zły numer rachunku, może skutkować całkowitą utratą pieniędzy. Jeśli jednak taki błąd nam się przydarzy, nie załamujmy się. Klienci instytucji finansowych dysponują pewnymi możliwościami prawnymi, by dochodzić zwrotu własnych pieniędzy. O szczegółach informuje Rzecznik Finansowy w przygotowanym poradniku, który powstał na bazie konkretnych spraw zgłaszanych przez klientów do biura Rzecznika Finansowego.

  Wysokość przeciętnego dochodu w gospodarstwach rolnych w 2020 r.

  Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2020 r. 3819 zł - wynika z obwieszczenia Prezesa GUS opublikowanego w Monitorze Polskim.

  Klimat i biznes: oczekiwania po publikacji raportu IPCC

  Zmiany klimatu a biznes. Opublikowany w sierpniu szósty raport Międzyrządowego Zespołu ds. Zmiany Klimatu (IPCC) jednoznacznie potwierdza, że ograniczanie emisji CO2, a tym samym postępowania globalnego ocieplenia, absolutnie nie może być odkładane w czasie. Działać trzeba natychmiast. Dokument zawiera analizę badań z zakresu nauk o klimacie i jest podsumowaniem prac osób zajmujących się badaniem zjawiska zmian klimatu. W dobie nagłych i nieprzewidywalnych zjawisk pogodowych oraz innych skutków zmian klimatu, których teraz nie jesteśmy w stanie przewidzieć, sektor biznesu powinien zewrzeć szyki i wspólnie zastanowić się nad tym, jak sprostać negatywnym konsekwencjom aktywności przemysłowej i skutecznie zapobiegać dalszej degradacji środowiska. Stawka, jak wszyscy wiemy, jest wysoka. Ten temat komentuje dr Agata Rudnicka z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

  Ulga dla dużych rodzin - rozwiązanie potrzebne, ale czy optymalne

  Ulga dla dużych rodzin to ruch we właściwym kierunku i rozwiązanie, które było potrzebne. Ale można mieć wątpliwości, czy podobnego efektu nie da się osiągnąć w inny sposób – powiedział ekonomista prof. Marek Kośny. Ekspert podkreślał też konieczność poprawy sytuacji mieszkaniowej rodzin.

  Jak uzyskać dni wolne na opiekę nad chorym dzieckiem?

  Opieka nad chorym dzieckiem. Rozpoczynający się okres jesienny sprzyja infekcjom, zwłaszcza u najmłodszych. Pracownicy, którzy muszą zaopiekować się chorym dzieckiem, mają dwie możliwości uzyskania w tym celu dni wolnych.

  Ulga dla samotnych rodziców w PIT (1,5 tys. zł) zamiast wspólnego rozliczenia

  Ulga dla samotnych rodziców w PIT. Poprawka zgłoszona do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zastąpi wspólne rozliczanie nową ulgą dla samotnych rodziców w wysokości 1,5 tys. zł. Wiceminister rodziny Barbara Socha zapewnia, że rozwiązania przewidziane w Polskim Ładzie będą dla rodziców korzystniejsze od obecnych.

  Podatek od nieruchomości a schematy podatkowe

  Schematy podatkowe nie omijają podatku od nieruchomości. Z wydanych w tym zakresie Objaśnień podatkowych wynika bezpośrednio, że Szef KAS jest zainteresowany także tym obszarem (str. 12). Wspiera to również kształt formularza MDR-1, w którym – w części, w której należy określić transakcje/zagadnienia obejmujące schemat podatkowy – wskazano dla przykładu: zwolnienia i definicje pojęcia budowla/budynek na gruncie podatku od nieruchomości.

  Polski Ład. Zmiany podatkowe z ulgą dla dużych rodzin

  Polski Ład. Sejmowa Komisja Finansów Publicznych przyjęła zmiany w ustawach podatkowych, jakie mają zostać wprowadzone w ramach Polskiego Ładu. Wśród wprowadzonych poprawek znalazł się zapis wprowadzający ulgę dla rodzin z czworgiem lub większą liczbą dzieci.

  E-faktury ustrukturyzowane od 2022 r. Czy znikną faktury papierowe?

  E-faktury ustrukturyzowane od 2022 r.. Nadciąga rewolucja w fakturowaniu. Znane do tej pory faktury papierowe, jak i stosowane obecnie faktury elektroniczne nie będą jedynymi dopuszczalnymi formami dokumentowania transakcji. Faktury ustrukturyzowane mają być wprowadzone na zasadach dobrowolności od 1 stycznia 2022 roku.

  Polski Ład - duże rodziny bez podatku

  Polski Ład. Jesteśmy otwarci na poprawkę w Polskim Ładzie wspierającą rodziny - powiedział rzecznik rządu Piotr Müller odpowiadając na pytanie o dodatkowe wsparcie podatkowe dla dużych rodzin. Dodał, że jest pakiet kilku rozwiązań wnoszonych przez parlamentarzystów PiS, są one poważnie rozważane.

  Stałe miejsce prowadzenia działalności a obecność pracowników

  Stałe miejsca prowadzenia działalności gospodarczej dla potrzeb podatku VAT jest istotne, ponieważ determinuje miejsce (kraj), na terytorium którego usługi powinny być opodatkowane. Jest to często kwestia sporna, będąca przedmiotem orzeczeń nie tylko krajowych sądów administracyjnych, ale także Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Ulga na powrót w PIT - zmiany od 2022 roku

  Ulga na powrót w PIT. Po konsultacjach związanych z podatkową częścią Polskiego Ładu, rząd zdecydował się zmienić niektóre z jego założeń, m.in. w zakresie konstrukcji ulgi na powrót. Przypomnijmy, że w pierwotnych założeniach Polskiego Ładu ulga na powrót miała mieć konstrukcję odliczenia od podatku indywidualnie wyliczonej kwoty, która miała być ustalona na podstawie podatku należnego za poprzednie lata.

  Czy darowizna od brata jest zwolniona z podatku?

  Darowizna od brata a podatek od spadków i darowizn. Czy darowizna, którą podatnik otrzyma od brata, podlega zwolnieniu z podatku zgodnie z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn?

  Praca zdalna a obowiązek składania deklaracji CIT-ST

  Deklaracja CIT-ST a praca zdalna. Pandemia wirusa COVID-19 wymusiła na pracodawcach zmiany organizacji pracy w zakładach pracy. Gdzie tylko było to możliwe, pracownicy zostali skierowani do wykonywania pracy w formie zdalnej (home office). Było to ogromne wyzwanie logistyczne, w których dotychczas praca była świadczona głównie stacjonarnie w siedzibie pracodawcy. Zmiana sposobu świadczenia pracy przez osoby zatrudnione wpłynęła na wiele kwestii z zakresu prawa pracy, między innymi wymusiła na rządzących zajęcie się tematem uregulowania pracy zdalnej. Przepisy w tym zakresie są obecnie konsultowane w ramach Rady Dialogu Społecznego. Praca zdalna stawia przed nami jednak o wiele więcej pytań. Jednym z problemów, jaki pojawia się w nawiązaniu do tego tematu, jest obowiązek składania deklaracji CIT-ST do urzędu skarbowego w przypadku, gdy pracodawca posiada zakłady (oddziały) na terenie innej jednostki samorządu niż siedziba przedsiębiorstwa. Czy w przypadku świadczenia pracy zdalnej przez pracowników również możemy mówić o obowiązku składania deklaracji CIT-ST przez podmioty, które przed pandemią nie były do tego zobowiązane?

  Polski Ład w podatkach - jak uniknąć negatywnych zmian

  Polski Ład w podatkach. Już teraz pojawiają się różne pomysły mające na celu uniknięcie negatywnych dla podatników skutków Polskiego Ładu. Są to np.: przekształcenie w spółkę z o.o., w spółkę komandytowo-akcyjną, ucieczka za granicę, przejście na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych albo estoński CIT. Eksperci przestrzegają jednak: każdy przedsiębiorca musi indywidualnie przeanalizować, co mu się opłaca. Radzą też wstrzymać się jeszcze z decyzjami.

  Spłata zaległości jest bez VAT. Problem z korektą odliczenia

  Spłata zaległości a VAT. Kto zalega z podatkiem wobec gminy, może uregulować dług, przekazując jej własność rzeczy lub prawa majątkowego. Ale co w sytuacji, gdy wcześniej przy ich zakupie odliczył VAT naliczony?

  Polski Ład z pakietem ulg podatkowych

  Polski Ład. Już wkrótce podatnicy, po uchwaleniu projektu z dnia 28 czerwca 2021 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, będą mogli skorzystać z wybranych ulg podatkowych. Jakie muszą spełnić warunki, by móc po nie sięgnąć?

  Pośrednictwo w sprzedaży gwarancji a odliczenie VAT

  Transakcje pośrednictwa w sprzedaży rozszerzenia gwarancji. Podatnik prowadzący działalność handlową powinien ujmować w mianowniku proporcji VAT również, zwolnione z VAT, transakcje pośrednictwa w sprzedaży rozszerzenia gwarancji. Nie są one bowiem „pomocniczymi transakcjami finansowymi” - tak orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Zerowy PIT dla rodzin 4 plus

  Zerowy PIT. Rodzice co najmniej czwórki dzieci nie zapłacą podatku, jeśli ich wspólne dochody nie przekroczą 170 tys. zł rocznie. Taki jest najbardziej prawdopodobny wariant kolejnej poprawki klubu PiS do Polskiego Ładu - pisze "Dziennik Gazeta Prawna".

  Międzynarodowy Kongres Biur Rachunkowych już w październiku w Targach Kielce

  Spotkanie, to coś czego brakowało nam wszystkim w ostatnim czasie. A jeśli połączyć to z merytorycznymi wystąpieniami, warsztatami ze specjalistami, a także bankietem? To równanie oznacza tylko jedno – II Międzynarodowy Kongres Biur Rachunkowych! Patronem medialnym wydarzenia jest Infor.

  Usługi świadczone przez wspólnika na rzecz spółki komandytowej

  Spółka komandytowa. Organy podatkowe nie kwestionują zakupu usług doradczych od komplementariusza, o ile spełnione będą warunki uznania wydatku za koszt uzyskania przychodu.

  Efekty zwalczania luki VAT

  Zwalczanie luki VAT przyczynia się do tego, że rząd może o 80 mld zł zwiększyć prognozę dochodów na rok 2021 – powiedział wiceminister finansów Piotr Patkowski podczas konferencji „Uczciwy VAT, zysk dla wszystkich”.