reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > VAT > Kasy fiskalne > Kasy fiskalne 2015 / 2016 – zwolnienia

Kasy fiskalne 2015 / 2016 – zwolnienia

Minister Finansów podpisał 4 listopada 2014 r. nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (fiskalnych). Rozporządzenie to będzie obowiązywać w latach 2015 – 2016. W porównaniu do obecnego stanu prawnego mniejsza liczba podatników będzie mogła skorzystać ze zwolnień z obowiązku stosowania kas fiskalnych. Nie będą mogli z tych zwolnień skorzystać np. mechanicy samochodowi, lekarze, prawnicy, fryzjerzy, kosmetyczki i osoby świadczące usługi gastronomiczne.

500 pytań o VAT odpowiedzi na trudne pytania z interpretacjami Ministerstwa Finansów (PDF)

Od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2014 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących Dz. U. z 11 grudnia 2012 r., poz. 1382.

Gdyby przed 2015 rokiem Minister nie wydał nowego rozporządzenia w tym zakresie, to z polskiego systemu prawnego zniknęłyby wszystkie zwolnienia przewidziane w dotychczas obowiązującym rozporządzeniu. Dlatego Minister Finansów wydał 4 listopada 2014 r. nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, który aktualnie przechodzi fazę konsultacji, uzgodnień i opiniowania. Należy się spodziewać podpisania i wydania tego rozporządzenia do końca listopada 2014 r. (najprawdopodobniej bez większych zmian w porównaniu do omawianego projektu).

Zwolnienia z obowiązku stosowania kas fiskalnych – zmiany od 2015 roku

Minister Finansów w uzasadnieniu projektu nowego rozporządzenia przypomniał, że docelowo zniknąć mają wszystkie zwolnienia z obowiązku stosowania kas fiskalnych przy prowadzeniu ewidencji sprzedaży realizowanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych. Proces ten postępuje jednak stopniowo i także nowe rozporządzenie jedynie zawęzi zakres zwolnień.

Biuletyn VAT

Czynności zwolnione z obowiązku stosowania kas fiskalnych od 2015 roku

W § 2 nowego rozporządzenia znalazło się, tak jak dotychczas zwolnienie z obowiązku stosowania kas rejestrujących dla czynności wymienionych w załączniku.

W porównaniu do obowiązującego do końca 2014 r. rozporządzenia z załącznika do rozporządzenia znikły następujące czynności (czyli podatnicy dokonujący tych czynności będą musieli stosować kasy fiskalne):

1. Świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, o ile łącznie są spełnione następujące warunki:

1) każde świadczenie usługi dokonane przez podatnika jest dokumentowane fakturą, w której są zawarte dane identyfikujące odbiorcę;

2) liczba świadczonych usług, o których mowa w pkt 1, w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła 50, przy czym liczba odbiorców tych usług w tym okresie była mniejsza niż 20

(dotychczasowa pozycja nr 34 załącznika).

Zobacz wideoszkolenie: Zmiany w VAT w 2015 r.

Zdaniem Ministra Finansów w tym zakresie wystarczy zwolnienie z tytułu limit obrotów (20 tys. zł - § 3 rozporządzenia), a ponadto zwolnienie to sprzyjało ukrywaniu rzeczywistych obrotów z działalności.

2. Sprzedaż biletów i rezerwacja miejsc przy przewozach rozkładowych pasażerskich, pod warunkiem że zapłaty za wykonaną czynność dokonano w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła (dotychczasowa pozycja nr 43 załącznika).

Zdaniem MF zwolnienie to jest niepotrzebne, bo świadczący te usługi mogą skorzystać ze zwolnienia przewidzianego dla świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli zapłaty za wykonaną czynność dokonano w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła (pozycja nr 36 załącznika do nowego projektowanego rozporządzenia – dotychczasowa pozycja nr 37).

Monitor Księgowego – prenumerata

Nowe rozporządzenie przewiduje też zwolnienie dla nowej kategorii czynności. W pozycji nr 49 załącznika znalazło się zwolnienie dla czynności dostawy towarów i świadczenia usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, pod warunkiem wystawienia faktury.

Zaliczki rejestrowane kasą fiskalną – zmiany od 2015 roku

Zwolnienia podmiotowe i przedmiotowo-podmiotowe

W § 3 nowego rozporządzenia znalazł się, tak jak dotychczas katalog zwolnień podmiotowych i przedmiotowo-podmiotowych z obowiązku stosowania kas rejestrujących.

Pozostaje zwolnienie dla podatników, których obrót (sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych) nie przekroczył w poprzednim roku kwoty 20 tys. zł. Limit ten dotyczy proporcjonalnie również podatników, którzy rozpoczną działalność w trakcie roku 2015, czy 2016.

W kontekście tego zwolnienia z obrotu, o którym mowa w § 3 nowego rozporządzenia wyłączony ma zostać obrót (zrealizowany lub przewidywany) nieruchomościami, środkami trwałymi i wartościami niematerialnymi i prawnymi. To ważna zmiana, bo sprzedaż nieruchomości, czy droższego środka trwałego w obecnym stanie prawnym z reguły wyczerpuje cały limit obrotu uprawniający do zwolnienia.

Utrzymane będą też zwolnienia dla podatników, u których udział wartości obrotu z tytułu czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania, wymienionych w części I załącznika do rozporządzenia, w całkowitym obrocie podatnika realizowanym na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych jest większy niż 80%. Dotyczy to także podatników rozpoczynających działalność w trakcie roku 2015, czy 2016.

Wskaźniki i stawki

Kalkulatory

Podyskutuj o tym na naszym FORUM

Czynności do których nie mają zastosowania żadne zwolnienia (z § 2 i § 3 rozporządzenia) z obowiązku stosowania kas rejestrujących

W § 4 nowego rozporządzenia znalazł się katalog czynności, do których nie mają zastosowania zwolnienia z § 2 i § 3 rozporządzenia. Wykonanie tych czynności zawsze rodzi obowiązek ich zaewidencjonowania na kasie rejestrującej - o ile oczywiście jest to sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

W zakresie dostaw pozostawiono niemal bez zmian katalog z § 4  ust. 1 pkt 1 lit. a-n dotychczas obowiązującego rozporządzenia. Z tym, że wyłączeniem ze zwolnień objęto także dostawę niezapisanych nośników danych (dotąd w lit. l były wymienione tylko zapisane). Dodano także do katalogu dostawę perfum i wód toaletowych, z wyjątkiem towarów, dostarczanych na pokładach samolotów.

Polecamy: Biuletyn VAT

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Biuro rachunkowe EFEKTA

Pełna księgowość dla małych, średnich i dużych firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama