Kategorie

„Minimalny podatek” od 2018 roku – nowe obciążenie dla właścicieli budynków biurowych i handlowo-usługowych

RSM Poland – Audit, Tax, Consulting
Dzięki nam z odwagą spojrzysz w biznesową przyszłość
Piotr Wyrwa
Doradca podatkowy nr 12653
„Minimalny podatek” od 2018 roku – nowe obciążenie dla właścicieli budynków biurowych i handlowo-usługowych
„Minimalny podatek” od 2018 roku – nowe obciążenie dla właścicieli budynków biurowych i handlowo-usługowych
www.shutterstock.com
Wejście w życie z początkiem 2018 r. ustawy z 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, będzie skutkować wprowadzeniem do ustawy o CIT oraz ustawy o PIT daleko idących zmian. Jedną z ciekawszych aspektów nowelizacji jest wprowadzenie specyficznego opodatkowania przychodów, osiąganych w następstwie samego posiadania określonych nieruchomości - tzw. „minimalny podatek”.

Nastąpi to na podstawie nowo ustanowionego art. 30g ustawy o PIT oraz art. 24b ustawy o CIT. Określone w tych przepisach obciążenie, pomimo, że uregulowane postanowieniami ustaw o podatkach dochodowych, będzie należne bez względu na to, czy właściciel nieruchomości osiąga dochód. Zatem, przepisy sprowadzają się do ustanowienia „minimalnego podatku”, a w konsekwencji, opodatkowania dochodu, który ma jedynie potencjalny charakter. W tym aspekcie, jest to niemalże podatek majątkowy.

Cel regulacji

Zgodnie z uzasadnieniem ustawy zmieniającej, analizowane regulacje wprowadzane są w odpowiedzi na sytuacje, w których podatnicy nie wykazują dochodów do opodatkowania lub wykazują dochody w kwocie nieadekwatnej do skali i rodzaju prowadzonej działalności. Zdaniem ustawodawcy, może to oznaczać prowadzenie przez podatników działań optymalizacyjnych, które dotyczą nieruchomości komercyjnych. Podjęcie działań optymalizacyjnych skutkuje tym, że pomimo posiadania wartościowej nieruchomości i jej wykorzystywania do prowadzonej działalności, podatnik nie wykazuje kwoty zobowiązania podatkowego w oczekiwanej (przez fiskusa) wysokości.

Polecamy:  Pakiet żółtych książek - Podatki 2018

Nieruchomości objęte „minimalnym podatkiem”

Reklama

„Minimalny podatek” będzie należny od właścicieli budynków (zlokalizowanych w Polsce), o ile wartość początkowa takiej nieruchomości przekracza 10 milionów złotych. Niemniej, nie każda wartościowa nieruchomość będzie objęta zakresem wskazanych regulacji.

Dodatkowe obciążenie dotyczyć będzie tylko budynku ujętego w określonym grupowaniu Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT). I tak, „minimalny podatek” nakładany będzie z tytułu posiadania środków trwałych w postaci:

 • budynku handlowo-usługowego sklasyfikowanego w KŚT jako: (a) centrum handlowe, (b) dom towarowy, (c) samodzielny sklep i butik, (d) pozostały handlowo-usługowy, oraz
 • budynku biurowego sklasyfikowanego w KŚT jako budynek biurowy.

Obiekty nie ujęte w kategoriach wymienionych powyżej, niezależnie od ich wartości początkowej, nie zostaną objęte „minimalnym podatkiem”. Dotyczy to takich nieruchomości jak np. zakłady produkcyjne, magazyny, centra logistyczne, itp.

Reklama

Z zakresu wskazanych przepisów wyłączone będą także środki trwałe, od których zaprzestano dokonywania odpisów amortyzacyjnych na podstawie art. 22c pkt 5 ustawy o PIT oraz art. 16c pkt 5 ustawy o CIT. Dotyczy to składników majątku nieużywanych przez podatnika na skutek zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej albo zaprzestania prowadzenia działalności, w której składniki te były używane.

Ponadto, „minimalny podatek” nie będzie obciążał właścicieli budynków biurowych sklasyfikowanych w KŚT jako budynek biurowy, jeżeli będzie on wykorzystywany wyłącznie lub w głównym stopniu na własne potrzeby podatnika. Konstrukcja tego wyłączenia i posłużenie się bardzo niejasnym kryterium „własnych potrzeb” oraz nieostrym sformułowaniem „w głównym stopniu”, zapowiada zdaniem autora liczne spory podatników z organami.

Jak obliczyć "minimalny podatek"

Techniczne aspekty obliczenia „minimalnego podatku” nie wydają się skomplikowane.

Podstawę opodatkowania stanowi wartość początkowa budynku, pomniejszona o 10 milionów złotych. Wartość początkowa nieruchomości ustalana jest w oparciu o prowadzoną przez podatnika ewidencję i według stanu na pierwszy dzień każdego miesiąca.

Tak obliczona nadwyżka wartości początkowej budynku zostanie obciążona podatkiem według stawki 0,035%. Co istotne, podatek będzie naliczany za okresy miesięczne.

Ustawodawca nakłada obowiązek obliczania kwoty „minimalnego podatku” za każdy miesiąc i jego wpłaty na rachunek urzędu skarbowego w trakcie roku podatkowego. Wpłaty należy dokonać do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który podatek jest płacony.

Niemniej, kwota „minimalnego podatku” za dany miesiąc będzie mogła zostać odliczona od „zwykłej” zaliczki na podatek dochodowy należnej za dany miesiąc. Wpłata podatku z tytułu posiadanych budynków o wartości powyżej 10 milionów zł nie będzie konieczna, jeżeli wysokość należnego z tego tytułu „minimalnego podatku” będzie niższa od kwoty zaliczki na podatek dochodowy za dany miesiąc.

Ostateczne rozliczenie będzie następować w zeznaniu rocznym. Podatnicy będą bowiem uprawnieni do odliczenia od należnego za dany rok CIT lub PIT kwoty wpłaconego w ciągu roku „minimalnego podatku”. Tym samym, jeżeli podatnicy będą osiągać dochodowość (podatkową) na założonym przez ustawodawcę poziomie (od całości swojej działalności gospodarczej), to nie będą dodatkowo obciążeni „minimalnym podatkiem”.

Pomimo, że opisane powyżej zasady wydają się proste, Ministerstwo Finansów – jeszcze przed wejściem w życie „minimalnego podatku” – zdecydowało się na opublikowanie oficjalnego komunikatu dotyczącego jego rozliczania. W informacji tej można przeczytać, że niewłaściwa jest wykładnia omawianych przepisów, zgodnie z którą podatnicy mogą odliczyć od zaliczki na CIT lub PIT kwotę „minimalnego podatku” – mimo jego niezapłacenia. Ministerstwo wskazało, że przepisy przewidują zachowanie neutralności, poprzez brak konieczności płacenia przez podatników najpierw „minimalnego podatku”, a następnie zaliczki na podatek pomniejszonej o kwotę „minimalnego podatku”.

W praktyce, podatnicy mogą zatem wybrać czy zapłacić „minimalny podatek”, a przy wyliczaniu zaliczki na CIT lub PIT odliczyć faktycznie zapłacony „minimalny podatek” albo też (alternatywnie) wpłacić zaliczkę na CIT lub PIT w pełnej wysokości, jeżeli „minimalny podatek” jest niższy niż kwota tej zaliczki.


Współwłasność budynków

W przypadku, gdy środek trwały stanowi współwłasność podatnika, przy obliczaniu wartości początkowej na potrzeby „minimalnego podatku” przyjmuje się wartość wynikającą z ewidencji podatnika. Analogicznie, jeżeli dany budynek stanowi własność lub współwłasność spółki niebędącej osobą prawną, przy obliczaniu wartości początkowej przypadającej na wspólnika, u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału).

Powyższe zasady, nie znajdą zastosowania do środka trwałego będącego przedmiotem współwłasności podmiotów powiązanych. W takim przypadku jako wartość początkową budynku przyjmuje się całkowitą wartość początkową tego środka trwałego. Przy obliczaniu „minimalnego podatku” podatnik uwzględnia wynikającą z prowadzonej ewidencji wartość początkową środka trwałego (w takiej proporcji jego wartości, w jakiej pozostaje udział podatnika we własności tego składnika majątku) oraz kwotę pomniejszającą podstawę opodatkowania (tj. 10 milionów złotych), ustaloną w takiej proporcji, w jakiej pozostaje wartość początkowa środka trwałego wynikająca z prowadzonej przez podatnika ewidencji do całkowitej wartości początkowej tego środka trwałego.

Podsumowując, nie sposób oprzeć się wrażeniu, że omówione regulacje mają – przynajmniej w części – zrekompensować nieudaną próbę wprowadzenia tzw. podatku od hipermarketów. Plany polskiego rządu w tym zakresie pokrzyżowała w 2016 r. Komisja Europejska, stwierdzając, że konstrukcja podatku od hipermarketów – poprzez stosowanie progresywnych stawek opartych na wielkości przychodów – narusza konkurencje pomiędzy przedsiębiorstwami. Rodzi to pytanie, czy taki sam los nie spotka ostatecznie „minimalnego podatku”?

Piotr Wyrwa, doradca podatkowy

Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Tylko teraz
89,00 zł
99,00
Przejdź do sklepu
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  25 lip 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Rejestracja w punkcie kompleksowej obsługi (OSS)

  Rejestracja w punkcie kompleksowej obsługi (OSS). Ministerstwo Finansów przypomina o możliwości rejestracji w punkcie kompleksowej obsługi (OSS). Jak to zrobić?

  Umorzenie subwencji PFR - ujęcie w księgach rachunkowych

  Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że umorzenie subwencji finansowej (z Tarczy Finansowej PFR), które nastąpiło w 2021 roku powinno zostać ujęte w księgach rachunkowych roku, w którym nastąpiło to umorzenie. Zaniechanie poboru podatku ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych przez beneficjentów wsparcia począwszy od 1 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.

  Ceny benzyny w 2021 roku będą nadal rosły. Kiedy 6 zł za litr?

  Ceny benzyny. Zdaniem analityków e-petrol, sytuacja cenowa na rynku paliw w Polsce cały czas nie daje kierowcom podstaw do optymizmu. Według nich, spadek cen paliw w rafineriach w tym tygodniu nie zwiastuje dalszych obniżek i jednocześnie jest zbyt mały, by pokazał się w cenach paliw na stacjach.

  Nadgodziny kierowców - jak obliczyć prawidłowo?

  Nadgodziny kierowców - jak obliczyć? Państwowa Inspekcja Pracy wyjątkowo polubiła się z branżą transportową i tematem nadgodzin. Dlaczego? Dlatego, że praca „za kółkiem” i nadgodziny są tak samo nierozłączne jak bajkowy Bolek i Lolek czy też filmowy Flip i Flap. Dlatego nie ma się co dziwić inspektorom, którzy pierwsze co biorą pod lupę, w przypadku firmy transportowej, to rozliczenia godzinowe.

  Dochody z pracy za granicą – gdzie trzeba płacić podatek dochodowy (PIT)?

  Dochody z pracy za granicą a podatek. Miejsce zamieszkania osoby fizycznej wpływa na ustalenie czy podlega ona nieograniczonemu, czy ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Trzeba podkreślić, że jeśli podatnik będzie miał stałe miejsce zamieszkania za granicą, to w Polsce będzie płacił podatek tylko od dochodów (przychodów) uzyskanych w danym roku podatkowym w Polsce.

  Płaca minimalna w 2022 roku wyniesie 3 tys. zł

  Płaca minimalna w 2022 roku. Od 1 stycznia 2022 r. minimalne wynagrodzenie za pracę (tzw. najniższa krajowa) ma wynosić 3 tys. zł, a minimalna stawka godzinowa ma być na poziomie 19,60 zł - zakłada projekt rozporządzenia Rady Ministrów.

  VAT e-commerce - rewolucja w handlu elektronicznym

  VAT e-commerce. Na pewno każdemu z nas zdarza się zamówić coś przez Internet. Z punktu widzenia konsumenta nie jest to nic trudnego – dodajemy produkt do koszyka, płacimy za niego i po jakimś czasie zamówienie dostarcza kurier we wskazane miejsce. Sprawa wygląda jednak zgoła inaczej z punktu widzenia przedsiębiorcy zajmującego się e-handlem. Zwłaszcza z podatkowego punktu widzenia rozliczenie tego rodzaju sprzedaży może być dość problematyczne. Dodatkowo do końca czerwca unijni sprzedawcy internetowi mogli być w nieco gorszej sytuacji niż ich konkurencja z USA czy Chin, która nie zawsze dbała o odprowadzenie podatku VAT. Między innymi z tych powodów 1 lipca 2021 r. w całej Unii Europejskiej weszły w życie przepisy podatkowe wprowadzające szereg zmian dotyczących handlu elektronicznego i importu tzw. małych przesyłek do Unii Europejskiej.

  Paczki spoza UE - zasady i koszty obsługi zgłoszeń celno-podatkowych od 1 lipca 2021 r.

  Paczki spoza UE - cło i podatki. Od 1 lipca 2021 r. na terenie całej Unii Europejskiej (także w Polsce) weszły w życie nowe przepisy (tzw. pakiet VAT e-commerce) dotyczące składania zgłoszeń celnych oraz poboru podatku VAT przez operatorów pocztowych. Od tego dnia każdy odbiorca towarów pochodzących spoza Unii Europejskiej (np. z Chin) jest zobowiązany do zapłaty należności celno-podatkowych. Obsługą tego procesu, z pewnymi wyjątkami, zajmuje się Poczta Polska, która przejęła obsługę celną przesyłek spoza UE, stając się podmiotem dokonującym zgłoszeń celnych działającym na rzecz odbiorcy przesyłki, czyli tzw. przedstawicielem pośrednim. Oznacza to, że pocztowcy mogą dokonać zgłoszenia celnego za klienta sprowadzającego towary ze sklepów internetowych np. w Azji.

  Rejestracja w e-TOLL - konieczna przed 30 września

  Rejestracja w e-TOLL. Do 30 września 2021 r. obowiązuje okres przejściowy, w którym funkcjonują dwa systemy – e-TOLL i viaTOLL. Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa zachęcają przewoźników do szybkiej zmiany viaTOLL na e-TOLL i nie zostawiania tego na ostatni moment. Oprócz ulgi na zakup urządzeń OBU/ZSL, MF i KAS przygotowały pakiet kolejnych ułatwień dla przewoźników.

  Telewizor w kosztach podatkowych firmy

  Telewizor w kosztach firmy. Wydatek na zakup telewizora (używanego jako duży ekran komputerowy do wideokonferencji i sądowych rozpraw on-line) może zaliczyć do kosztów podatkowych przedsiębiorca (prawnik), który częściowo świadczy swoje usługi zdalnie ze swojego mieszkania. Jeżeli cena zakupu nie przekracza 10 tys. zł, to wydatek ten jest kosztem uzyskania przychodów w miesiącu oddania telewizora do używania. Natomiast nie może być kosztem telewizor, jeżeli nie będzie wykorzystywany dla celów prowadzonej działalności gospodarczej i służyć będzie celom osobistym podatnika.

  Kiedy przedsiębiorca nie musi tworzyć PPK?

  Kiedy przedsiębiorca nie musi tworzyć PPK? Z dniem 1 stycznia 2021 r. przepisy Ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych – dalej ustawa o PPK, objęły ostatnią grupę pracodawców. Tym samym wszystkie podmioty, które zatrudniają choćby jedną osobę są zobowiązane wdrożyć PPK w swoim zakładzie pracy. Warto przy tym pamiętać, że definicja osoby zatrudnionej na gruncie wspomnianej ustawy obejmuje nie tylko pracowników (zatrudnionych na podstawie umowy o pracę), ale m.in. także osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia (lub innej o świadczenie usług), jeżeli z tego tytułu podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym. Niski próg ilościowy – wystarczy zatrudnianie jednej osoby – w połączeniu z szeroką definicją osoby zatrudnionej, ma urzeczywistniać jedną z nadrzędnych cech programu, tj. powszechność PPK. Powstaje pytanie, czy nie ma wyjątków od tak ustanowionej zasady?

  System podatkowy w Wielkiej Brytanii - rodzaje podatków, stawki, główne zasady

  System podatkowy w Wielkiej Brytanii. Wielka Brytania znana jest w świecie jako jurysdykcja przyjazna dla biznesu. Czy na ten wizerunek wpływa tamtejszy system podatkowy? Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje dotyczące podatków w Zjednoczonym Królestwie, które pozwolą rozstrzygnąć, czy to właśnie one są najważniejszym czynnikiem przyciągającym tam przedsiębiorców z wielu krajów, w tym z Polski.

  Czy odprawy z tytułu zwolnień grupowych są opodatkowane PIT?

  Odprawy z tytułu zwolnień grupowych a PIT. Zwolnienie z pracy jest trudnym momentem dla pracownika. Emocjonalnie może nie mieć tutaj znaczenia, czy następuje ono z przyczyn prawa pracy, cywilnych, czy innych. W zakresie konsekwencji podatkowych, może to mieć jednak znaczenie zasadnicze. Podstawa wypłaty odprawy oraz jej ocena i charakter odszkodowawczy lub zadośćuczynienia, mogą bowiem wpływać wprost na obowiązki podatkowe, w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

  Rezygnacja ze zwolnienia z VAT przy sprzedaży nieruchomości w akcie notarialnym

  Podatnik korzystający ze zwolnienia z VAT przy dostawie nieruchomości, która jest sprzedawana 2 lata po pierwszym zasiedleniu, może zastosować zwolnienie lub z niego zrezygnować. Obecnie zawiadomienie o rezygnacji ze zwolnienia należy złożyć do urzędu przed dokonaniem dostawy. Od 1 października 2021 r. w ramach pakietu SLIM VAT 2 zostanie wprowadzona zmiana, która umożliwi rezygnację ze zwolnienia poprzez oświadczenie w akcie notarialnym. Jest to reakcja na dość wyraźny sygnał płynący z orzecznictwa sądów administracyjnych, które już obecnie uznają takie oświadczenia za skuteczne.

  Faktura korygująca "in minus" dokumentująca zwrot towarów - rozliczenie VAT kupującego

  Jak rozliczyć fakturę korygującą "in minus", jeśli uzgodnienia i zwrot towaru nastąpiły w maju 2021 r. (reklamacja), natomiast w czerwcu 2021 r. podatnik otrzymał fakturę korygującą (faktura wystawiona 2 czerwca 2021 r.)? Kontrahent wyjaśnił, iż nie ma możliwości poprawienia tego błędu. Czy fakturę korygującą należy ująć w rozliczeniu VAT za czerwiec 2021 r.?

  Nowe, kwartalne deklaracje akcyzowe - kto będzie je składał za III kwartał 2021 roku?

  Kwartalne deklaracje akcyzowe. Od rozliczenia za III kwartał 2021 r. podatnicy dokonujący obrotu niektórymi wyrobami zwolnionymi z akcyzy lub opodatkowanymi stawką zerową albo zużywający te wyroby będą składać w formie elektronicznej nowe deklaracje kwartalne AKC-KZ. Natomiast wewnątrzwspólnotowe nabycie wyrobów opodatkowanych stawką zerową trzeba wykazać w deklaracji AKC-UAKZ. Są to nowe obowiązki.

  JPK_VAT, GTU, oznaczenia transakcji - co się zmieniło od 1 lipca 2021 r.

  JPK_VAT, GTU, oznaczenia transakcji. Od 1 lipca 2021 r. zmieniły się zasady prowadzenia ewidencji VAT, oznaczania sprzedaży kodami GTU oraz stosowania oznaczeń niektórych transakcji. Oznacza to, że już w rozliczeniu za lipiec 2021 r. podatnik musi przygotować plik JPK_VAT zgodnie z nowymi zasadami.

  VAT od usług finansowych - planowane zmiany od 2022 roku

  VAT od usług finansowych. Na stronie Ministerstwa Finansów opublikowano skierowany do prekonsultacji projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (w tym ustawy o VAT), stanowiący część podatkowego pakietu Polskiego Ładu.

  Korekta VAT w ramach ulgi na złe długi po wyroku TSUE – jak to zrobić?

  Korekta VAT w ramach ulgi na złe długi. Nieuregulowanie przez kontrahenta należności wynikającej z faktury w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności uprawnia wierzyciela do skorygowania podstawy opodatkowania oraz kwoty VAT należnego. Dłużnik jest wówczas obowiązany do odpowiedniej korekty podatku naliczonego odliczonego na podstawie nieopłaconej faktury. Wyrok TSUE zakwestionował polskie przepisy, co oznacza, że nie musimy stosować warunków ustawowych. Od 1 października 2021 r. w ramach pakietu SLIM VAT 2 zostaną wprowadzone zmiany w tym zakresie.

  Usługi budowlane a kasa fiskalna

  Usługi budowlane a kasa fiskalna. Prowadzę firmę budowlaną. Świadczę usługi dla osób prywatnych i firm. Czy muszę stosować kasę fiskalną, jeżeli całą sprzedaż dokumentuję fakturami?

  Jak znaleźć rachunek bankowy? Centralna informacja o rachunkach

  Jak uzyskać informację o rachunkach bankowych (także o rachunkach w SKOK-ach) osób zmarłych (np. spadkodawców), „zapomnianych” rachunkach osób fizycznych oraz rachunkach osób wskazanych przez sąd, komornika, policję lub inne uprawnione organy? Można w tym celu skorzystać z Centralnej informacji o rachunkach. Jak to zrobić?

  Paragony fiskalne - dlaczego warto je brać?

  Paragony fiskalne. Pod hasłem „Weź paragon” rusza coroczna, ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna Ministerstwa Finansów. Akcja ma uświadomić Polakom znaczenie brania i wydawania paragonu fiskalnego. Kampania będzie prowadzona do końca sierpnia 2021 roku. Ministerstwo Finansów tłumaczy m.in. jak wygląda prawidłowy paragon i jak rozpoznać błędny.

  Czy warto inwestować w obligacje w 2021 roku?

  Opłacalność obligacji w 2021 roku. Boom na obligacje niezmiennie przybiera na sile - wynika z danych Ministerstwa Finansów. Popyt jest dziś o połowę wyższy niż przed rokiem, a już rok temu Polacy wydali na detaliczne papiery najwięcej w historii. Popularność obligacji wynika stąd, że dają 2-3 razy więcej odsetek niż depozyt.

  Przeniesienie własności mieszkania spółdzielczego w zamian za dożywotnią opiekę i pomoc finansową a PCC

  Umowa dożywocia dot. mieszkania spółdzielczego a PCC. Czy umowa podobna do umowy dożywocia, polegająca na przeniesieniu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego na inną osobę, w zamian za zobowiązanie się do dożywotniej opieki i pomocy finansowej, podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

  Legalny hazard w internecie. Lista legalnych bukmacherów i stron z grami hazardowymi

  Legalny hazard w internecie. Ministerstwo Finansów przypomina, że udział w zagranicznej grze hazardowej (art. 107 § 2 kodeksu karnego skarbowego) lub w grze hazardowej urządzanej lub prowadzonej wbrew przepisom ustawy o grach hazardowych lub warunkom koncesji lub zezwolenia (art. 109 kodeksu karnego skarbowego), podlega karze grzywny do 120 stawek dziennych - czyli kara grzywny może wynieść od 933,33 złotych do 4.479.984,00 złotych, zgodnie z art. 23 § 1 i 3 kodeksu karnego skarbowego. Przedstawiamy wykaz legalnych domen internetowych z grami hazardowymi.