reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > CIT > CIT > Dokumentacja i rozliczanie > Nowy wzór CIT-8 i innych formularzy CIT dla rozliczenia 2018 roku

Nowy wzór CIT-8 i innych formularzy CIT dla rozliczenia 2018 roku

W związku z licznymi zmianami w podatku dochodowym od osób prawnych, które weszły w życie od początku 2018 roku (w tym w szczególności z powodu wprowadzenia podziału na źródła dochodów – zyski kapitałowe i inne źródła przychodów, zmian dotyczących podatkowej grupy kapitałowej (PGK), wprowadzenia tzw. minimalnego podatku dochodowego czy zmian w zakresie ulgi na działalność badawczo-rozwojową) zaistniała konieczność zmiany dotychczasowych formularzy CIT (deklaracji, zeznania, oświadczenia i informacji), a nawet wprowadzenia kilku nowych. Minister Finansów przygotował już te nowe wzory formularzy CIT (w tym podstawowego zeznania CIT-8), które mają być stosowane do osiągniętych dochodów (uzyskanych przychodów, poniesionych strat) od dnia 1 stycznia 2018 r.

Druki CIT 2018

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się na początku maja projekt (z 27 kwietnia 2018 r.) rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

Projekt ten zawiera nowe wzory następujących deklaracji, zeznań, oświadczenia i informacji wraz z objaśnieniami, co do sposobu ich wypełniania, terminu i miejsca składania:

CIT-6R - deklaracji o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

CIT-6AR - deklaracji o wysokości podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych,

CIT-9R - deklaracji o wysokości przychodu za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w porcie polskim, uzyskanego przez zagraniczne przedsiębiorstwo żeglugi handlowej od zagranicznych zleceniodawców,

CIT-10Z - deklaracji o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatników niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

CIT-11R - deklaracji o wysokości podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w oświadczeniu CIT-5 lub deklaracji CIT-6AR,

CIT-8 - zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych,

CIT-8AB - zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową – podatnika podatku dochodowego od osób prawnych,

CIT-5 - oświadczenia podatnika o przeznaczeniu dochodów z dywidend lub innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych,

CIT-8/O - informacji o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku,

CIT-D - informacji podatnika podatku dochodowego od osób prawnych o otrzymanych/przekazanych darowiznach,

CIT-7 - informacji o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych,

IFT-2/IFT-2R - informacji o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej,

CIT/BR - informacji o odliczeniach od podstawy opodatkowania kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową,

CIT/MIT - informacji o środkach trwałych oraz przychodach składanej przez podatnika obowiązanego do zapłaty podatku, o którym mowa w art. 24b ustawy,

CIT/8S - informacji o wysokości dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia,

CIT/8SP - informacji o wysokości dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia (),

CIT/PGK - informacji o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez spółkę tworzącą podatkową grupę kapitałową.

Polecamy: CIT 2018. Komentarz

NOWOŚĆ na Infor.pl: Prenumerata elektroniczna Dziennika Gazety Prawnej KUP TERAZ!

Zupełnie nowymi formularzami są:

Formularze CIT/8S oraz CIT/8SP dotyczące przedstawienia informacji o wysokości dochodu uzyskanego z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia.

Informacje te są przeznaczone dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych będących beneficjentami pomocy w rozumieniu przepisów o pomocy publicznej oraz podatników będących wspólnikami spółek niebędących osobą prawną, które są beneficjentami pomocy. Formularze zawierają dane identyfikacyjne przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej (specjalnych stref ekonomicznych), dane dotyczące wielkości kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, pozwalające na ustalenie dopuszczalnej pomocy publicznej oraz dane pozwalające na ustalenie wielkości zwolnienia podatkowego w podatku CIT z tytułu prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej działalności gospodarczej.

Konieczność sporządzenia ww. informacji CIT/8S oraz CIT/8SP wynika z nałożenia przez Komisję Europejską na organy przyznające pomoc publiczną w formie zwolnień podatkowych obowiązku monitorowania wykorzystywanej przez przedsiębiorców pomocy publicznej, w szczególności pułapu maksymalnej dopuszczalnej pomocy publicznej.

Dane zawarte w formularzu CIT/8S oraz CIT/8SP pozwalają na weryfikację spełnienia przez przedsiębiorców warunków wynikających z zezwoleń na prowadzenie działalności 2 gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej (specjalnych stref ekonomicznych), w tym dopuszczalnej pomocy, wynikającej z poniesionych kosztów kwalifikowanych oraz faktycznie uzyskanej przez przedsiębiorcę pomocy w formie zwolnienia podatkowego.

Formularz CIT/MIT będzie składany natomiast przez podatników obowiązanych do zapłaty podatku, o którym mowa w art. 24b ustawy CIT, tj. tzw. minimalnego podatku dochodowego od przychodów z najmu (dzierżawy itp.) budynków. W formularzu tym będą wykazywane m.in. dane dot. nazwy środka trwałego, jego wartości początkowej (zmiany wartości tego środka mające miejsce w ciągu roku podatkowego), czy też wysokość przychodów podatnika w poszczególnych miesiącach roku podatkowego.

Formularz CIT-8AB skierowany jest do PGK i będzie składany niezależnie od okresu, w którym PGK zostało utworzone. Z uwagi na liczbę składanych zeznań CIT-8B oraz zakres informacji, jakie są deklarowane w dwóch odrębnych zeznaniach CIT-8A i CIT-8B, racjonalnym jest skonsolidowanie deklaracji CIT-8A i CIT-8B w jednym formularzu CIT8AB.

Formularz CIT-PGK dotyczący przedstawienia informacji o wysokości dochodu przez poszczególne spółki tworzące PGK. Celem nowego formularza CIT-PGK stanowiącego załącznik do CIT-8AB jest transparentność deklarowania przez spółki tworzące PGK wyników podatkowych kształtujących podstawę opodatkowania PGK.

reklama

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

2BE.pl

Grupa Adweb

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama