Kategorie

Zakładowy Fundusz Szkoleniowy - wpływ na koszty podatkowe i rachunkowość

Krystian Kubanek
KPFK dr Piotr Rojek Sp. z o.o.
Zakładowy Fundusz Szkoleniowy
Na podstawie art. 67 i art. 68 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy jako instrument dotyczący rozwoju zasobów ludzkich wprowadzono możliwość tworzenia przez pracodawców w ramach posiadanych środków Zakładowego Funduszu Szkoleniowego (ZFS). Fundusz szkoleniowy w zamyśle ustawodawcy jest przeznaczony na finansowanie lub współfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego zarówno pracowników, jaki i pracodawców.

Utworzenie, funkcjonowanie i likwidację funduszu szkoleniowego reguluje bezpośrednio układ zbiorowy pracy lub regulamin funduszu szkoleniowego.

Ustawodawca przewidział możliwość tworzenia Funduszu Szkoleniowego przez grupy pracodawców w ramach istniejącego pomiędzy nimi porozumienia. Taka forma tworzenia funduszu może mieć swoje zastosowanie na przykład w ramach funkcjonujących grup kapitałowych.

Dochodami Fundusz Szkoleniowego są wpłaty pracodawcy, zgodnie z postanowieniami układu zbiorowego pracy lub regulaminu funduszu szkoleniowego. Wpłaty z tego tytułu nie mogą być jednak niższe niż 0,25% funduszu płac.

Wpłaty te obciążają koszty działalności pracodawców. Dochodami mogą być również inne, bliżej nie określone wpływy.

Wydatkowanie środków funduszu szkoleniowego następuje na podstawie postanowienia pracodawcy w uzgodnieniu z pracownikiem kierowanym na szkolenie.

Polecamy: Kiedy przysługuje urlop szkoleniowy?

Polecamy: Dodatkowe dochody pracownika a Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Możliwość uznania wpłat na ZFS za koszt podatkowy

Reklama

Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (ustawa o CIT) „Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1”.

Stosownie zaś do art. 16 ust. 1 pkt 9 ustawy o CIT „Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów i wpłat na różnego rodzaju fundusze tworzone przez podatnika; kosztem uzyskania przychodów są jednak podstawowe odpisy i wpłaty na te fundusze, jeżeli obowiązek lub możliwość ich tworzenia w ciężar kosztów określają odrębne ustawy (...).”

Odrębną ustawą jest niewątpliwie ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

W momencie przekazania pieniędzy na wydzielony rachunek ZFS pracodawca traci możliwość swobodnego dysponowania tymi środkami, stają się one, bowiem środkami przeznaczonymi do realizacji celów szkoleniowych pracodawcy. W tym momencie pracodawca jest również uprawniony do uznania przekazanej wpłaty jako kosztu uzyskania przychodu.

Należy pamiętać, że wysokość wpłat jest limitowana jedynie „z dołu”, maksymalny poziom wpłat nie jest limitowany. Ustawodawca nie wymaga, aby środki zgromadzone w ramach ZFS były wydatkowane w roku tworzenia Funduszu.

W pewnym sensie czynnikiem, który należy brać pod uwagę przy tworzeniu ZFS i planowaniu wydatków szkoleniowych są wskazania do rozpoznania przychodu podatkowego zawarte w art. 12 ust. 1 pkt 5b ustawy o CIT.

Przychodami podatkowymi są w tym przypadku:

a) środki zakładowego funduszu szkoleniowego, w części uznanej za koszt uzyskania przychodów:

 - niewykorzystane w roku podatkowym, w którym zostały wpłacone do tego funduszu, lub w ciągu roku podatkowego następującego po tym roku,

- wykorzystane niezgodnie z przepisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy lub przepisami ustawy o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców,

b) w przypadku likwidacji funduszu szkoleniowego;

Zapisy art. 12 ust. 1 pkt 5b ustawy o CIT stanowią dodatkowy argument świadczący o tym, że wpłaty na ZFS stanowią koszt uzyskania przychodów.

Rozliczenie ZFS w księgach rachunkowych

Polecamy: Kiedy prezenty formy dla pracowników są zwolnione z PIT?

Polecamy: Limity ulg i odliczeń w PIT

Ustawa o rachunkowości nie podaje szczegółowych rozwiązań księgowych, które należałoby zastosować w związku z utworzeniem Funduszu Szkoleniowego.

W tej sytuacji, to przyjęta przez pracodawcę polityka rachunkowości będzie stanowiła podstawy do ujmowania i rozliczania poszczególnych operacji związanych z Funduszem Szkoleniowym w księgach rachunkowych jednostki.

Tworząc politykę rachunkowości odnośnie Funduszu Szkoleniowego warto mieć na uwadze następujące okoliczności:

1. Zakładowy Fundusz Szkoleniowy w powinien być wykazany w pasywach bilansu w ramach pozycji funduszy specjalnych (B.III.3);

2. Wpłaty na Fundusz Szkoleniowy obciążają koszty działalności pracodawców, co będzie wiązało się z koniecznością księgowań, które mogą przykładowo przebiegać następująco:

- Przekazanie środków z podstawowego rachunku bankowego (Ma) na wydzielony – specjalny rachunek bankowy Zakładowego Funduszu Szkoleniowego (Wn),

- Wn koszty działalności w układzie rodzajowym (zespół 4) jako np. koszty szkoleń pracowników lub

- Wn koszty w układzie kalkulacyjnym (zespół 5), które mogą obciążać koszty poszczególnych działów wg planów wydatków na szkolenia,

- Ma fundusze specjalne – Zakładowy Fundusz Szkoleniowy (zespół 8);

3. Faktury – rachunki otrzymane za przeprowadzone szkolenia na rzecz pracodawcy finansowane z Zakładowego Funduszu Szkoleniowego będą obciążały bezpośrednio ten Fundusz (Wn 8) z pominięciem kont wynikowych i rachunku zysków i strat;

4. Płatności za faktury – rachunki powinny być dokonywane bezpośrednio z wydzielonego – specjalnego rachunku bankowego ZFS lub, jeżeli ich zapłata nastąpi z innego rachunku bankowego, to powinny być refundowane;

5. W przypadku rozwiązania lub likwidacji ZFS nastąpi zmniejszenie ZFS (Wn 8) oraz uznanie pozostałych przychodów operacyjnych (Ma 7) lub/i storno księgowań dotyczących tworzenia ZFS w danym roku

Saldo ZFS powinno być zgodne z saldem wydzielonego – specjalnego rachunku bankowego ZFS.

Polecamy: Podatki 2011

Polecamy: Bony czy pieniądze - co dać pracownikowi na święta

ZFS w praktyce audytorskiej

Moja praktyka audytorska wskazuje, że możliwość tworzenia ZFS jest nie tylko instrumentem rozwoju zasobów ludzkich i rozwoju zawodowego pracowników i pracodawców, lecz wykorzystywana jest także do kształtowania wyniku finansowego i podatkowego jednostki za dany rok obrotowy.

Szczególnie jest to widoczne wtedy, kiedy wielkość odpisu na Fundusz jest nadmierna w stosunku do dotychczasowego i planowanego poziomu wydatków związanych ze szkoleniem pracowników.

W aspekcie ekonomicznym tworzenie takiego, nadmiernego Funduszu, przez jednostki stanowi zatrzymanie w tych jednostkach zysków, które mogłyby być do ewentualnej dyspozycji udziałowców.

Ponadto, należy podkreślić, że mimo tego, że Fundusz stworzony jest zgodnie z przepisami prawa, to mechanizm działania Funduszu w sensie ekonomicznym może w efekcie powodować zniekształcenie wyniku finansowego za dany rok obrotowy.

Podstawa prawna:

- art. 67 i 68 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 99, poz. 1001) tekst jednolity z dnia 9 kwietnia 2008 r. (Dz.U. Nr 69, poz. 415)

- Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. (Dz.U. Nr 21, poz. 86) tekst jednolity z dnia 9 marca 2011 r. (Dz.U. Nr 74, poz. 397)

Krystian Kubanek - biegły rewident w KPFK dr Piotr Rojek Sp. z o.o.

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  12 cze 2021
  Zakres dat:

  Ulga klęskowa w podatku rolnym

  Ulga klęskowa w podatku rolnym jest preferencją podatkową, która przewidziana jest w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej. Jak działa ulga klęskowa? Jakie są zasady przyznawania ulgi?

  Błąd w rozliczeniach nie jest oszustwem podatkowym

  Sankcje w VAT. Podatnik nie może być karany za błąd, który nie jest oszustwem lub uszczupleniem podatkowym - tak uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Usługi gastronomiczne na kasie fiskalnej online - interpretacje

  Kasy fiskalne online w branży gastronomicznej pojawiły się od 1 stycznia 2021 r. Obowiązek wymiany starych kas na nowe objął bowiem usługi związane z wyżywieniem świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne. Pojawiło się jednak szereg wątpliwości interpretacyjnych związanych z nowym obowiązkiem. Oto niektóre z nich.

  Polski Ład. Ile będą kosztowały zmiany podatkowe?

  Polskie Ład. Najważniejsze zmiany jeśli chodzi o kwestie ubytku PIT to jest ok. 22 mld zł dla całego sektora, dodatkowo przewidujemy ok. 4-4,5 mld zł kosztów z tego pakietu ulg dla małych i średnich przedsiębiorstw - powiedział wiceminister finansów Piotr Patkowski.

  Przeniesienie firmy za granicę a podatek w Polsce

  Przeniesienie działalności gospodarczej za granicę. Zapowiadane zmiany w ramach Polskiego Ładu, rosnące koszty prowadzenia firmy, niejasne przepisy i nadmierna biurokracja – to czynniki, przez które wielu przedsiębiorców rozważa przeniesienie działalność za granicę. Jednak samo zarejestrowanie firmy w innym kraju (nawet w UE) nie zwalnia automatycznie z płacenia podatków i składek ubezpieczeniowych w Polsce.

  Kiedy osoba fizyczna ma rezydencję podatkową w Polsce?

  Polska rezydencja podatkowa. Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe z 29 kwietnia 2021 r. dotyczące zasad ustalania rezydencji podatkowej oraz zakresu obowiązku osoby fizycznej w Polsce. Zdaniem ekspertów PwC te objaśnienia mogą być postrzegane jako zapowiedź szczególnego zainteresowania władz podatkowych rezydencją osób fizycznych, które utraciły lub utracą rezydencję podatkową w Polsce.

  Czy opodatkowanie firm w Czechach jest niższe?

  Opodatkowanie działalności gospodarczej w Czechach nie jest znacząco korzystniejsze niż w Polsce - stwierdza Polski Instytut Ekonomiczny. Analitycy zwracają uwagę, że zależy ono m.in. od branży, w której działa firma, poziomu przychodów oraz relacji między przychodami a kosztami.

  Kto musi mieć kasę fiskalną online od 1 lipca 2021 r.?

  Kasy fiskalne online. Od 1 lipca 2021 r. kolejna grupa podatników zobowiązana jest do obowiązkowego ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas fiskalnych online. Których podatników dotyczy ten obowiązek?

  Obowiązek podatkowy drugiego stopnia w akcyzie

  Podmiotowość podatników akcyzy z tytułu obowiązku podatkowego drugiego stopnia jest przedmiotem daleko idących kontrowersji, zresztą z wielu powodów – pisze profesor Witold Modzelewski.

  Pusta faktura wymaga udowodnienia

  Puste faktury. Urząd skarbowy oskarżył firmę o nabycie pustych faktur, mimo że zeznania świadków wyraźnie stwierdzały co innego. Sprawę rozstrzygnął sąd administracyjny.

  Skutki podatkowe wycofania samochodu ze spółki cywilnej

  Skutki podatkowe wniesienia i wycofania samochodu do spółki cywilnej - cz. II wycofanie samochodu ze spółki cywilnej.

  Zwrot VAT niektórym podmiotom - zmiany od 1 lipca 2021 r.

  Zwrot VAT. Ustawodawca przygotował projekt nowego rozporządzenia w zakresie zwrotu VAT niektórym podmiotom. Nowe regulacje zaczną obowiązywać od 1 lipca 2021 r. Co się zmieni?

  Zarobki w Szwecji. Ile można zarobić zbierając jagody?

  Zarobki w Szwecji. Z danych Szwedzkiego Urzędu Statystycznego wynika, że średnia pensja w Szwecji wynosi 35,3 tys. koron brutto (ok. 15 tys. zł). Mediana wynosi 31,7 tys. koron brutto (ok. 14 tys. zł).

  Raportowanie niefinansowe ESG zyskuje na znaczeniu

  Raportowanie niefinansowe ESG (environmental, social i governance). Inwestorzy coraz częściej szukają informacji o wpływie spółek na środowisko i społeczeństwo. Polskie firmy rzadko jednak raportują takie kwestie. Dlaczego warto raportować? Co powinny zawierać raporty ESG?

  Globalna stawka CIT a realna działalność gospodarcza

  Globalna stawka CIT. Polska nie poprze planu wprowadzenia globalnego minimalnego poziomu podatku od przedsiębiorstw, o ile nie będzie klauzuli wyłączającej z niego istotną działalność gospodarczą prowadzoną w kraju - powiedział dziennikowi "Financial Times" minister finansów Tadeusz Kościński.

  ZUS w Polsce vs. ZUS w Anglii

  Ubiegły miesiąc okazał się niezwykle istotny dla polskiej gospodarki. Premier Morawiecki ogłosił główne założenia „Nowego Ładu”, czyli programu ekonomiczno-społecznego, którego założeniem ma być zniwelowanie strat, jakie w naszej gospodarce poczyniła pandemia koronawirusa. Jednakże nie dla wszystkich plan ten okazał się dobrym pomysłem; co więcej, wzbudził wśród pewnej części społeczeństwa spore obawy.

  Nowelizacja ustawy o AML – nowe obowiązki dla rynku walut wirtualnych

  Nowelizacja ustawy o AML. Wirtualne waluty to ekspresowo rozwijająca się branża z dziedziny nowoczesnych technologii. Jednak zarówno wydobycie, sprzedaż, wymiana i spekulacja walutami nie jest zarezerwowana wyłącznie dla przedsiębiorców jako inwestycja czy środek płatniczy. Walutę wirtualną często wykorzystuje się również do realizacji nieuczciwych celów i w ramach działań niezgodnych z prawem. W związku z tym pojawiają się kolejne regulacje prawne – zarówno krajowe, jak i międzynarodowe – dotyczące AML/CFT. 15 maja 2021 weszła w życie nowelizacja ustawy o AML. Co warto o niej wiedzieć?

  Blockchain w księgowości – przyszłość, która już zapukała do drzwi

  Blockchain w księgowości. Wiele wskazuje na to, że rachunkowość oparta o nowe technologie, w tym technologię blockchain to nieodległa przyszłość. Prowadzenie księgowości z wykorzystaniem rejestru rozproszonego i inteligentnych umów może pomóc przedsiębiorcom osiągać większe dochody szybciej i łatwiej. Jednocześnie, wprowadzanie nowych rozwiązań zawsze wiąże się z pewnymi wyzwaniami. Czy wątpliwości branży księgowej związane z blockchainem są uzasadnione?

  Ulga na ekspansję - kto skorzysta i na jakich zasadach?

  Ulga na ekspansję, która została zaproponowana w ramach Polskiego Ładu, ma objąć przedsiębiorstwa, w tym małe i średnie podmioty, które podejmują ekspansją na rynki zagraniczne. Na jakich warunkach będzie można korzystać z ulgi na ekspansję? Kiedy ulga wejdzie w życie?

  Dodatkowe prace a opodatkowanie VAT kar umownych

  VAT od kar umownych - dodatkowe prace. W trakcie realizacji projektu budowlanego mogą wystąpić nowe okoliczności, takie jak np. problemy z gruntem czy wady dokumentacji projektowej. Może to spowodować konieczność podjęcia dodatkowych prac, a tym samym poniesienia dodatkowych kosztów przez wykonawcę, które powinny obciążać zamawiającego. Strony umowy budowlanej muszą ustalić, czy taka kara umowna podlega, czy nie podlega opodatkowaniu VAT.

  Jak postrzegamy księgowych? Sowa, mrówka czy leniwiec?

  Księgowi są nazywani zaufanymi doradcami i wysokiej klasy specjalistami. Chociaż te określenia brzmią poważnie, po pracy często rozwijają nietypowe zainteresowania, jak sporty ekstremalne, sztuki walki, żeglarstwo bądź śpiew w chórze. Sposób, w jaki ich odbieramy, pokazują też metafory. Księgowego można porównać do wielu zwierząt – mądrej sowy, walecznego tygrysa bądź pracowitej mrówki. Z okazji Dnia Księgowego postanowiliśmy przyjrzeć się wizerunkowi specjalistów od rachunkowości.

  Nowy podatek od elektroniki uderzy w twórców i konsumentów

  Opłata reprograficzna. Nowy podatek od elektroniki uderzy w kieszenie konsumentów i przedsiębiorców, nie pomoże twórcom - stwierdził Związek Cyfrowa Polska, wydając negatywną ocenę do projektu ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego w ramach konsultacji społecznych resortu kultury.

  Podatkowa grupa kapitałowa – rozliczenie straty

  Podatkowa grupa kapitałowa. Spośród pięciu spółek tworzących grupę jedna przyniosła stratę, a cztery dochody. Spółka dominująca pomniejszyła o tę stratę podatek dochodowy wykazany i zaliczkowany przez cztery rentowne spółki, zachowując powstałą na plus różnicę zaliczek CIT, a następnie rozdysponowując ją pomiędzy siebie i spółkę przynoszącą straty. Była pewna, że to działanie będzie obojętne podatkowo, ale fiskus stwierdził, że jest to przysporzenie majątku tych spółek i musi zostać opodatkowane jak zwykły przychód. Spór między przedsiębiorcą a Dyrektorem Krajowej Informacji Skarbowej rozstrzygnął sąd, stwierdzając, że: „Stanowisko KIS jest nie tylko nieprawidłowe, ale także nielogiczne i sprzeczne wewnętrznie. Jest również wyrazem nadmiernego fiskalizmu państwa”.

  Podatnik Bezgotówkowy od 2022 roku - jakie korzyści dla firm?

  Podatnik Bezgotówkowy od 2022 roku. Ministerstwo Finansów proponuje przedsiębiorcom program Podatnik Bezgotówkowy. To propozycja dla tych firm, które większość transakcji płatniczych przeprowadzają w systemie cashless. Uzyskanie takiego statusu „Klienta Premium” będzie możliwe od 2022 roku. Firma, która go uzyska, skorzysta z najszybszego zwrotu VAT w Europie. Pieniądze znajdą się na ich kontach w maksymalnie 15 dni.

  Jaka stawka ryczałtu dla usług gastronomicznych?

  Stawka ryczałtu - usługi gastronomiczne. Czy sprzedaż usług gastronomicznych (przygotowywanie gotowych posiłków na rzecz kontrahentów) można opodatkować na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych ze stawką 3%?