Kategorie

Zakładowy Fundusz Szkoleniowy - wpływ na koszty podatkowe i rachunkowość

Krystian Kubanek
KPFK dr Piotr Rojek Sp. z o.o.
Zakładowy Fundusz Szkoleniowy
Zakładowy Fundusz Szkoleniowy
Na podstawie art. 67 i art. 68 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy jako instrument dotyczący rozwoju zasobów ludzkich wprowadzono możliwość tworzenia przez pracodawców w ramach posiadanych środków Zakładowego Funduszu Szkoleniowego (ZFS). Fundusz szkoleniowy w zamyśle ustawodawcy jest przeznaczony na finansowanie lub współfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego zarówno pracowników, jaki i pracodawców.

Utworzenie, funkcjonowanie i likwidację funduszu szkoleniowego reguluje bezpośrednio układ zbiorowy pracy lub regulamin funduszu szkoleniowego.

Ustawodawca przewidział możliwość tworzenia Funduszu Szkoleniowego przez grupy pracodawców w ramach istniejącego pomiędzy nimi porozumienia. Taka forma tworzenia funduszu może mieć swoje zastosowanie na przykład w ramach funkcjonujących grup kapitałowych.

Dochodami Fundusz Szkoleniowego są wpłaty pracodawcy, zgodnie z postanowieniami układu zbiorowego pracy lub regulaminu funduszu szkoleniowego. Wpłaty z tego tytułu nie mogą być jednak niższe niż 0,25% funduszu płac.

Wpłaty te obciążają koszty działalności pracodawców. Dochodami mogą być również inne, bliżej nie określone wpływy.

Wydatkowanie środków funduszu szkoleniowego następuje na podstawie postanowienia pracodawcy w uzgodnieniu z pracownikiem kierowanym na szkolenie.

Polecamy: Kiedy przysługuje urlop szkoleniowy?

Polecamy: Dodatkowe dochody pracownika a Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Możliwość uznania wpłat na ZFS za koszt podatkowy

Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (ustawa o CIT) „Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1”.

Stosownie zaś do art. 16 ust. 1 pkt 9 ustawy o CIT „Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów i wpłat na różnego rodzaju fundusze tworzone przez podatnika; kosztem uzyskania przychodów są jednak podstawowe odpisy i wpłaty na te fundusze, jeżeli obowiązek lub możliwość ich tworzenia w ciężar kosztów określają odrębne ustawy (...).”

Odrębną ustawą jest niewątpliwie ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

W momencie przekazania pieniędzy na wydzielony rachunek ZFS pracodawca traci możliwość swobodnego dysponowania tymi środkami, stają się one, bowiem środkami przeznaczonymi do realizacji celów szkoleniowych pracodawcy. W tym momencie pracodawca jest również uprawniony do uznania przekazanej wpłaty jako kosztu uzyskania przychodu.

Należy pamiętać, że wysokość wpłat jest limitowana jedynie „z dołu”, maksymalny poziom wpłat nie jest limitowany. Ustawodawca nie wymaga, aby środki zgromadzone w ramach ZFS były wydatkowane w roku tworzenia Funduszu.

W pewnym sensie czynnikiem, który należy brać pod uwagę przy tworzeniu ZFS i planowaniu wydatków szkoleniowych są wskazania do rozpoznania przychodu podatkowego zawarte w art. 12 ust. 1 pkt 5b ustawy o CIT.

Przychodami podatkowymi są w tym przypadku:

a) środki zakładowego funduszu szkoleniowego, w części uznanej za koszt uzyskania przychodów:

 - niewykorzystane w roku podatkowym, w którym zostały wpłacone do tego funduszu, lub w ciągu roku podatkowego następującego po tym roku,

- wykorzystane niezgodnie z przepisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy lub przepisami ustawy o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców,

b) w przypadku likwidacji funduszu szkoleniowego;

Zapisy art. 12 ust. 1 pkt 5b ustawy o CIT stanowią dodatkowy argument świadczący o tym, że wpłaty na ZFS stanowią koszt uzyskania przychodów.

Rozliczenie ZFS w księgach rachunkowych

Polecamy: Kiedy prezenty formy dla pracowników są zwolnione z PIT?

Polecamy: Limity ulg i odliczeń w PIT

Ustawa o rachunkowości nie podaje szczegółowych rozwiązań księgowych, które należałoby zastosować w związku z utworzeniem Funduszu Szkoleniowego.

W tej sytuacji, to przyjęta przez pracodawcę polityka rachunkowości będzie stanowiła podstawy do ujmowania i rozliczania poszczególnych operacji związanych z Funduszem Szkoleniowym w księgach rachunkowych jednostki.

Tworząc politykę rachunkowości odnośnie Funduszu Szkoleniowego warto mieć na uwadze następujące okoliczności:

1. Zakładowy Fundusz Szkoleniowy w powinien być wykazany w pasywach bilansu w ramach pozycji funduszy specjalnych (B.III.3);

2. Wpłaty na Fundusz Szkoleniowy obciążają koszty działalności pracodawców, co będzie wiązało się z koniecznością księgowań, które mogą przykładowo przebiegać następująco:

- Przekazanie środków z podstawowego rachunku bankowego (Ma) na wydzielony – specjalny rachunek bankowy Zakładowego Funduszu Szkoleniowego (Wn),

- Wn koszty działalności w układzie rodzajowym (zespół 4) jako np. koszty szkoleń pracowników lub

- Wn koszty w układzie kalkulacyjnym (zespół 5), które mogą obciążać koszty poszczególnych działów wg planów wydatków na szkolenia,

- Ma fundusze specjalne – Zakładowy Fundusz Szkoleniowy (zespół 8);

3. Faktury – rachunki otrzymane za przeprowadzone szkolenia na rzecz pracodawcy finansowane z Zakładowego Funduszu Szkoleniowego będą obciążały bezpośrednio ten Fundusz (Wn 8) z pominięciem kont wynikowych i rachunku zysków i strat;

4. Płatności za faktury – rachunki powinny być dokonywane bezpośrednio z wydzielonego – specjalnego rachunku bankowego ZFS lub, jeżeli ich zapłata nastąpi z innego rachunku bankowego, to powinny być refundowane;

5. W przypadku rozwiązania lub likwidacji ZFS nastąpi zmniejszenie ZFS (Wn 8) oraz uznanie pozostałych przychodów operacyjnych (Ma 7) lub/i storno księgowań dotyczących tworzenia ZFS w danym roku

Saldo ZFS powinno być zgodne z saldem wydzielonego – specjalnego rachunku bankowego ZFS.

Polecamy: Podatki 2011

Polecamy: Bony czy pieniądze - co dać pracownikowi na święta

ZFS w praktyce audytorskiej

Moja praktyka audytorska wskazuje, że możliwość tworzenia ZFS jest nie tylko instrumentem rozwoju zasobów ludzkich i rozwoju zawodowego pracowników i pracodawców, lecz wykorzystywana jest także do kształtowania wyniku finansowego i podatkowego jednostki za dany rok obrotowy.

Szczególnie jest to widoczne wtedy, kiedy wielkość odpisu na Fundusz jest nadmierna w stosunku do dotychczasowego i planowanego poziomu wydatków związanych ze szkoleniem pracowników.

W aspekcie ekonomicznym tworzenie takiego, nadmiernego Funduszu, przez jednostki stanowi zatrzymanie w tych jednostkach zysków, które mogłyby być do ewentualnej dyspozycji udziałowców.

Ponadto, należy podkreślić, że mimo tego, że Fundusz stworzony jest zgodnie z przepisami prawa, to mechanizm działania Funduszu w sensie ekonomicznym może w efekcie powodować zniekształcenie wyniku finansowego za dany rok obrotowy.

Podstawa prawna:

- art. 67 i 68 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 99, poz. 1001) tekst jednolity z dnia 9 kwietnia 2008 r. (Dz.U. Nr 69, poz. 415)

- Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. (Dz.U. Nr 21, poz. 86) tekst jednolity z dnia 9 marca 2011 r. (Dz.U. Nr 74, poz. 397)

Krystian Kubanek - biegły rewident w KPFK dr Piotr Rojek Sp. z o.o.

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po nasze publikacje
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
Tylko teraz
99,00 zł
119,70
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  26 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Podatek minimalny w CIT - kto zapłaci i jak będzie liczony?

  Podatek minimalny w CIT. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (przygotowany w ramach Polskiego Ładu), przewiduje m.i. wprowadzenie nowego podatku – podatku minimalnego dla dużych korporacji. Przy czym korporacje na potrzeby podatku minimalnego rząd definiuje podobnym kluczem jak klasę średnią na potrzeby kalkulacji składki zdrowotnej.

  Ulga abolicyjna w PIT - zmiany 2021

  Ulga abolicyjna w PIT - zmiany 2021. Wejście w życie nowych przepisów ograniczających ulgę abolicyjną spowodowało, że od 1 stycznia 2021 r. polscy rezydenci podatkowi osiągający przychody w państwach, z którymi na mocy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania stosuje się metodę proporcjonalnego odliczenia zapłacą wyższy PIT.

  Jaka inflacja w 2022 roku?

  Inflacja w 2022 roku. Rada Polityki Pieniężnej podtrzymuje strategię średniookresowego celu inflacyjnego na poziomie 2,5 proc. z symetrycznym przedziałem odchyleń +/- 1 pkt. proc. - wynika z opublikowanych przez NBP "Założeń polityki pieniężnej" na 2022 rok.

  Jak odzyskać pieniądze przelane pomyłkowo na inny rachunek bankowy?

  Pomyłkowy przelew - jak odzyskać pieniądze. Wykonując przelew bankowy należy upewnić się, czy numer rachunku odbiorcy jest właściwy. Rzecznik Finansowy ostrzega, że przelanie środków finansowych na zły numer rachunku, może skutkować całkowitą utratą pieniędzy. Jeśli jednak taki błąd nam się przydarzy, nie załamujmy się. Klienci instytucji finansowych dysponują pewnymi możliwościami prawnymi, by dochodzić zwrotu własnych pieniędzy. O szczegółach informuje Rzecznik Finansowy w przygotowanym poradniku, który powstał na bazie konkretnych spraw zgłaszanych przez klientów do biura Rzecznika Finansowego.

  Wysokość przeciętnego dochodu w gospodarstwach rolnych w 2020 r.

  Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2020 r. 3819 zł - wynika z obwieszczenia Prezesa GUS opublikowanego w Monitorze Polskim.

  Klimat i biznes: oczekiwania po publikacji raportu IPCC

  Zmiany klimatu a biznes. Opublikowany w sierpniu szósty raport Międzyrządowego Zespołu ds. Zmiany Klimatu (IPCC) jednoznacznie potwierdza, że ograniczanie emisji CO2, a tym samym postępowania globalnego ocieplenia, absolutnie nie może być odkładane w czasie. Działać trzeba natychmiast. Dokument zawiera analizę badań z zakresu nauk o klimacie i jest podsumowaniem prac osób zajmujących się badaniem zjawiska zmian klimatu. W dobie nagłych i nieprzewidywalnych zjawisk pogodowych oraz innych skutków zmian klimatu, których teraz nie jesteśmy w stanie przewidzieć, sektor biznesu powinien zewrzeć szyki i wspólnie zastanowić się nad tym, jak sprostać negatywnym konsekwencjom aktywności przemysłowej i skutecznie zapobiegać dalszej degradacji środowiska. Stawka, jak wszyscy wiemy, jest wysoka. Ten temat komentuje dr Agata Rudnicka z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

  Ulga dla dużych rodzin - rozwiązanie potrzebne, ale czy optymalne

  Ulga dla dużych rodzin to ruch we właściwym kierunku i rozwiązanie, które było potrzebne. Ale można mieć wątpliwości, czy podobnego efektu nie da się osiągnąć w inny sposób – powiedział ekonomista prof. Marek Kośny. Ekspert podkreślał też konieczność poprawy sytuacji mieszkaniowej rodzin.

  Jak uzyskać dni wolne na opiekę nad chorym dzieckiem?

  Opieka nad chorym dzieckiem. Rozpoczynający się okres jesienny sprzyja infekcjom, zwłaszcza u najmłodszych. Pracownicy, którzy muszą zaopiekować się chorym dzieckiem, mają dwie możliwości uzyskania w tym celu dni wolnych.

  Ulga dla samotnych rodziców w PIT (1,5 tys. zł) zamiast wspólnego rozliczenia

  Ulga dla samotnych rodziców w PIT. Poprawka zgłoszona do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zastąpi wspólne rozliczanie nową ulgą dla samotnych rodziców w wysokości 1,5 tys. zł. Wiceminister rodziny Barbara Socha zapewnia, że rozwiązania przewidziane w Polskim Ładzie będą dla rodziców korzystniejsze od obecnych.

  Podatek od nieruchomości a schematy podatkowe

  Schematy podatkowe nie omijają podatku od nieruchomości. Z wydanych w tym zakresie Objaśnień podatkowych wynika bezpośrednio, że Szef KAS jest zainteresowany także tym obszarem (str. 12). Wspiera to również kształt formularza MDR-1, w którym – w części, w której należy określić transakcje/zagadnienia obejmujące schemat podatkowy – wskazano dla przykładu: zwolnienia i definicje pojęcia budowla/budynek na gruncie podatku od nieruchomości.

  Polski Ład. Zmiany podatkowe z ulgą dla dużych rodzin

  Polski Ład. Sejmowa Komisja Finansów Publicznych przyjęła zmiany w ustawach podatkowych, jakie mają zostać wprowadzone w ramach Polskiego Ładu. Wśród wprowadzonych poprawek znalazł się zapis wprowadzający ulgę dla rodzin z czworgiem lub większą liczbą dzieci.

  E-faktury ustrukturyzowane od 2022 r. Czy znikną faktury papierowe?

  E-faktury ustrukturyzowane od 2022 r.. Nadciąga rewolucja w fakturowaniu. Znane do tej pory faktury papierowe, jak i stosowane obecnie faktury elektroniczne nie będą jedynymi dopuszczalnymi formami dokumentowania transakcji. Faktury ustrukturyzowane mają być wprowadzone na zasadach dobrowolności od 1 stycznia 2022 roku.

  Polski Ład - duże rodziny bez podatku

  Polski Ład. Jesteśmy otwarci na poprawkę w Polskim Ładzie wspierającą rodziny - powiedział rzecznik rządu Piotr Müller odpowiadając na pytanie o dodatkowe wsparcie podatkowe dla dużych rodzin. Dodał, że jest pakiet kilku rozwiązań wnoszonych przez parlamentarzystów PiS, są one poważnie rozważane.

  Stałe miejsce prowadzenia działalności a obecność pracowników

  Stałe miejsca prowadzenia działalności gospodarczej dla potrzeb podatku VAT jest istotne, ponieważ determinuje miejsce (kraj), na terytorium którego usługi powinny być opodatkowane. Jest to często kwestia sporna, będąca przedmiotem orzeczeń nie tylko krajowych sądów administracyjnych, ale także Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Ulga na powrót w PIT - zmiany od 2022 roku

  Ulga na powrót w PIT. Po konsultacjach związanych z podatkową częścią Polskiego Ładu, rząd zdecydował się zmienić niektóre z jego założeń, m.in. w zakresie konstrukcji ulgi na powrót. Przypomnijmy, że w pierwotnych założeniach Polskiego Ładu ulga na powrót miała mieć konstrukcję odliczenia od podatku indywidualnie wyliczonej kwoty, która miała być ustalona na podstawie podatku należnego za poprzednie lata.

  Czy darowizna od brata jest zwolniona z podatku?

  Darowizna od brata a podatek od spadków i darowizn. Czy darowizna, którą podatnik otrzyma od brata, podlega zwolnieniu z podatku zgodnie z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn?

  Praca zdalna a obowiązek składania deklaracji CIT-ST

  Deklaracja CIT-ST a praca zdalna. Pandemia wirusa COVID-19 wymusiła na pracodawcach zmiany organizacji pracy w zakładach pracy. Gdzie tylko było to możliwe, pracownicy zostali skierowani do wykonywania pracy w formie zdalnej (home office). Było to ogromne wyzwanie logistyczne, w których dotychczas praca była świadczona głównie stacjonarnie w siedzibie pracodawcy. Zmiana sposobu świadczenia pracy przez osoby zatrudnione wpłynęła na wiele kwestii z zakresu prawa pracy, między innymi wymusiła na rządzących zajęcie się tematem uregulowania pracy zdalnej. Przepisy w tym zakresie są obecnie konsultowane w ramach Rady Dialogu Społecznego. Praca zdalna stawia przed nami jednak o wiele więcej pytań. Jednym z problemów, jaki pojawia się w nawiązaniu do tego tematu, jest obowiązek składania deklaracji CIT-ST do urzędu skarbowego w przypadku, gdy pracodawca posiada zakłady (oddziały) na terenie innej jednostki samorządu niż siedziba przedsiębiorstwa. Czy w przypadku świadczenia pracy zdalnej przez pracowników również możemy mówić o obowiązku składania deklaracji CIT-ST przez podmioty, które przed pandemią nie były do tego zobowiązane?

  Polski Ład w podatkach - jak uniknąć negatywnych zmian

  Polski Ład w podatkach. Już teraz pojawiają się różne pomysły mające na celu uniknięcie negatywnych dla podatników skutków Polskiego Ładu. Są to np.: przekształcenie w spółkę z o.o., w spółkę komandytowo-akcyjną, ucieczka za granicę, przejście na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych albo estoński CIT. Eksperci przestrzegają jednak: każdy przedsiębiorca musi indywidualnie przeanalizować, co mu się opłaca. Radzą też wstrzymać się jeszcze z decyzjami.

  Spłata zaległości jest bez VAT. Problem z korektą odliczenia

  Spłata zaległości a VAT. Kto zalega z podatkiem wobec gminy, może uregulować dług, przekazując jej własność rzeczy lub prawa majątkowego. Ale co w sytuacji, gdy wcześniej przy ich zakupie odliczył VAT naliczony?

  Polski Ład z pakietem ulg podatkowych

  Polski Ład. Już wkrótce podatnicy, po uchwaleniu projektu z dnia 28 czerwca 2021 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, będą mogli skorzystać z wybranych ulg podatkowych. Jakie muszą spełnić warunki, by móc po nie sięgnąć?

  Pośrednictwo w sprzedaży gwarancji a odliczenie VAT

  Transakcje pośrednictwa w sprzedaży rozszerzenia gwarancji. Podatnik prowadzący działalność handlową powinien ujmować w mianowniku proporcji VAT również, zwolnione z VAT, transakcje pośrednictwa w sprzedaży rozszerzenia gwarancji. Nie są one bowiem „pomocniczymi transakcjami finansowymi” - tak orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Zerowy PIT dla rodzin 4 plus

  Zerowy PIT. Rodzice co najmniej czwórki dzieci nie zapłacą podatku, jeśli ich wspólne dochody nie przekroczą 170 tys. zł rocznie. Taki jest najbardziej prawdopodobny wariant kolejnej poprawki klubu PiS do Polskiego Ładu - pisze "Dziennik Gazeta Prawna".

  Międzynarodowy Kongres Biur Rachunkowych już w październiku w Targach Kielce

  Spotkanie, to coś czego brakowało nam wszystkim w ostatnim czasie. A jeśli połączyć to z merytorycznymi wystąpieniami, warsztatami ze specjalistami, a także bankietem? To równanie oznacza tylko jedno – II Międzynarodowy Kongres Biur Rachunkowych! Patronem medialnym wydarzenia jest Infor.

  Usługi świadczone przez wspólnika na rzecz spółki komandytowej

  Spółka komandytowa. Organy podatkowe nie kwestionują zakupu usług doradczych od komplementariusza, o ile spełnione będą warunki uznania wydatku za koszt uzyskania przychodu.

  Efekty zwalczania luki VAT

  Zwalczanie luki VAT przyczynia się do tego, że rząd może o 80 mld zł zwiększyć prognozę dochodów na rok 2021 – powiedział wiceminister finansów Piotr Patkowski podczas konferencji „Uczciwy VAT, zysk dla wszystkich”.