| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > CIT > CIT > Koszty > Czy leasingodawca może zaliczyć do kosztów wydatki na ubezpieczenie AC

Czy leasingodawca może zaliczyć do kosztów wydatki na ubezpieczenie AC

Leasingodawcy nie mogą zaliczyć do kosztów pełnej kwoty wydatków na ubezpieczenie AC samochodu osobowego o wartości powyżej 20 000 euro. Leasingodawców obowiązują bowiem takie same ograniczenia jak innych podatników będących właścicielami samochodów osobowych.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji, której fragment przedstawiamy.

Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności świadczy usługi leasingu samochodów oraz zarządzania flotą samochodową na rzecz swoich klientów. Umowy zawierane przez Spółkę spełniają wymogi określone w art. 17b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. spełniają warunki do uznania ich za umowy leasingu operacyjnego. Wartość niektórych samochodów osobowych przekracza równowartość 20 000 euro. Wnioskodawca zawiera umowy ubezpieczenia oraz opłaca do ubezpieczyciela składkę ubezpieczeniową, na którą składają się obowiązkowe ubezpieczenie (OC) oraz dobrowolne ubezpieczenie (AC). Klienci zobowiązani są do zwrotu kosztów ubezpieczenia OC i AC poniesionych przez Spółkę. Wnioskodawca obciąża klientów na podstawie odrębnej faktury kosztami ubezpieczenia OC i AC.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny i zdarzenie przyszłe oraz powołane przepisy prawa podatkowego, należy stwierdzić, że Spółka nie postępuje prawidłowo, zaliczając do kosztów uzyskania przychodów pełną kwotę wydatków na ubezpieczenia AC samochodów osobowych oddanych w leasing bez stosowania ograniczenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 49 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w przypadku samochodów, których wartość przekracza równowartość 20 000 euro.

Jakie są skutki w VAT przekazania samochodu wykupionego z leasingu na cele prywatne

Ograniczenie wynikające z treści przepisu art. 16 ust. 1 pkt 49 ustawy ma zastosowanie do leasingodawcy (Wnioskodawcy), który działając jako ubezpieczający zawiera umowy ubezpieczenia pojazdów i opłaca do ubezpieczyciela pojazdów składkę ubezpieczeniową, na którą składa się również dobrowolne ubezpieczenie autocasco (AC). Natomiast Klient (leasingobiorca) w istocie nie opłaca składek ubezpieczeniowych, tylko jest zobowiązany do zwrotu – refakturowanych na niego – kosztów ubezpieczenia OC i AC wcześniej poniesionych przez leasingodawcę (Spółkę).

W świetle treści art. 16 ust. 1 pkt 49 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych chybiona jest w ocenie tutejszego organu teza Spółki, że nie ma zastosowania do podmiotów prowadzących działalność leasingową, osiągających w związku z tym przychody z tytułu oddania tych pojazdów do odpłatnego korzystania na podstawie umów leasingu, gdyż w takim przypadku pojazdy te stanowią narzędzie służące bezpośrednio do generowania przychodów podatkowych, oraz że ograniczenie skierowane jest do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w przypadku której samochody osobowe pełnią funkcję pomocniczą. Art. 16 ust. 1 pkt 49 nie zawiera takiego ograniczenia. Przepis ten należy rozumieć tak, że skorzystanie z prawa do zaliczenia wydatków na ubezpieczenie samochodu osobowego do kosztów uzyskania przychodów uzależnione jest od ustalenia, jaka część składki ubezpieczeniowej dotyczy wartości samochodu nieprzekraczającej równowartości 20 000 euro. Pozostałej części składki takiej nie można traktować jako wydatku stanowiącego koszt uzyskania przychodu. Innymi słowy, do kosztów uzyskania przychodów zalicza się każdorazowo tylko tę część składki na ubezpieczenie, która dotyczy wartości samochodu do wysokości wskazanej wyżej kwoty. Jeżeli zatem Wnioskodawca ponosi wydatki na ubezpieczenie samochodu osobowego, których wysokość uzależniona jest od wartości pojazdu, a ta przekracza 20 000 euro, to niezależnie od tego czy przedmiotem jego działalności jest leasing pojazdów czy też inna działalność, winien przy uznaniu takich wydatków za koszt uzyskania przychodu uwzględnić ograniczenie wynikające z cytowanego wyżej przepisu.

Polecamy: Poradnik Gazety Prawnej - Środki trwałe wycena, amortyzacja i likwidacja

Zatem Wnioskodawca będący podmiotem zawodowo trudniącym się działalnością leasingową samochodów osobowych jest zobowiązany do stosowania ograniczeń w zaliczaniu wydatków na ubezpieczenie samochodu o wartości powyżej 20 000 euro do kosztów uzyskania przychodu. (...)

Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 26 lutego 2016 r., sygn. IPPB6/4510-459/15-2/AZ

Od redakcji:

Przywołana interpretacja dotyczy leasingodawcy, który świadczył usługi leasingu operacyjnego samochodów. To leasigodawca jako właściciel pojazdu ubezpieczał go. Tym samym, jeżeli wartość samochodu osobowego przekracza 20 000 euro, wydatki związane z jego ubezpieczeniem AC podlegają limitowaniu w kosztach podatkowych leasingodawcy. Limitowanie zaliczenia do kosztów podatkowych składki dotyczy bowiem każdego samochodu osobowego wykorzystywanego w działalności gospodarczej, także takiego, który jest w leasingu. Leasingodawcę będą dotyczyły także ograniczenia w amortyzacji samochodu osobowego o wartości powyżej 20 000 euro (zob. art. 16 ust. 1 pkt 10 updop). Ograniczenia te nie dotyczą leasingobiorcy. Po stronie leasingobiorcy kosztem podatkowym są pełne opłaty czynszu (rat) z tytułu leasingu, i to bez względu na ich wysokość, pod warunkiem że spełniają one kryteria uznania ich za koszt podatkowy. Ustawodawca nie wyłączył bowiem z kosztów opłat za leasingowany samochód osobowy o wartości powyżej 20 000 euro.

Sprzedaż samochodu wykupionego po zakończeniu umowy leasingu a PIT

Sławomir Biliński

prawnik, redaktor „MONITORA księgowego”

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

KORONAWIRUS - podatki, prawo

WEBINARIUM! Tarcza Antykryzysowa: składki ZUS, świadczenia dla pracowników, wynagrodzenia

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Kredyt Inkaso S.A.

Nowoczesna windykacja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »