| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Rachunkowość > Sprawozdawczość > MSSF 16 – standard dotyczący leasingu od 2019 roku

MSSF 16 – standard dotyczący leasingu od 2019 roku

W styczniu 2016 roku Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) opublikowała ostateczną treść nowego standardu dot. leasingu - MSSF 16. Nowy standard (ma obowiązywać od 1 stycznia 2019 r.) dla osób śledzących zmiany w MSSF nie jest zaskoczeniem, niemniej dla wielu inwestorów może być dużą niespodzianką.

Obecnie zgodnie z MSR 17 każda umowa spełniająca definicję umowy leasingowej powinna być ujęta w księgach rachunkowych jako leasing finansowy lub leasing operacyjny. W standardzie wskazano wiele wytycznych które powinny być wzięte pod uwagę przy kwalifikacji danej umowy leasingu. Jeśli po analizie oceniono, że dana umowa jest umową leasingu operacyjnego nie była ujmowana w bilansie spółki, w RZIS były ujmowane tylko bieżące płatności za użytkowanie tego aktywa.

W sytuacji, gdy umowa została zakwalifikowana jako leasing finansowy po stronie pasywów należało rozpoznać zobowiązanie równej wartości bieżącej minimalnych opłat leasingowych, oraz aktywo trwałe po stronie aktywów.

Brak jasnych i klarownych wytycznych utrudniał spółkom ocenę, czy dana umowa powinna być w świetle MSR 17 zakwalifikowana jako leasing finansowy czy operacyjny. Z drugiej strony część spółek mogła świadomie kwalifikować umowy leasingu w taki sposób, aby ich wskaźniki finansowe dobrze wyglądałby na tle rynku.

Co się zmieni:

Wejście MSSF 16 w 2019 roku wprowadzi jeden typ umów leasingu dla leasingobiorców – jedynym obowiązującym typem umów leasingu w księgach leasingobiorców będzie leasing finansowy. To oznacza, że wszystkie spółki stosujące MSSF (wszystkie grupy kapitałowe notowane na GPW) będą w swoich aktywach ujmować prawo do użytkowania danego aktywa, a w zobowiązaniach wartość bieżącą przyszłych płatności leasingowych. Efektem tych zmian może być istotny wzrost wartości aktywów i zobowiązań. Zmiana ta mocno wpłynie także na rachunek zysków i strat. Koszty wynikające z umów obecnie klasyfikowanych jako leasing operacyjny obecnie prezentowane jako koszty usług obcych będą po zmianach prezentowane jako koszty amortyzacji i koszty odsetek.

Wskazane powyżej zmiany będą skutkować m.in:

  • Wzrost EBITDA (zamiast kosztów najmu spółki rozpoznają koszty amortyzacji)
  • Wzrost EBIT (cześć kosztów związanych z umową leasingu będzie prezentowana w kosztach finansowych)
  • Wzrost aktywów trwałych
  • Wzrost zobowiązań
  • Poprawą wartości przepływów działalności operacyjnej w rachunku cash flow
  • Pogorszeniem się wskaźników kowenant bankowych

Wyjątki:

Standard dopuszcza kilka drobnych wyjątków. Są nimi np. podpisane umowy na krótkie terminy lub leasing niskocennych aktywów. Umowy takie będą mogły być klasyfikowane tak jak do tej pory.

Przykład:

Największe zmiany dotkną najemców nieruchomości lub innych wartościowych aktywów (np. środki transportu). Aby urealnić wskazane powyżej zmiany przedstawię zmiany jakie czekają jednego z wiodących spółek z sektora handlu detalicznego. Sprawozdanie skonsolidowane tej grupy kapitałowej po zmianach wykaże wzrost EBITDA o ok. 70%, dwukrotny wzrost aktywów trwałych, oraz przepływów z działalności operacyjnej, z drugiej strony dług odsetkowy Grupy wzrośnie trzy razy, co wpłynie bardzo negatywnie na wskaźnik kowenanty bankowej.

Zastanawiające jest, jak na tą zmianę wpłynie polski ustawodawca – polska ustawa o rachunkowości do tej pory podążała za zmianami w MSSF, czy tak będzie w przyszłości - czas pokaże.

Maciej Bednarski, Dyrektor ds. Innowacji i Ryzyka, Impel Business Solutions

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Karolina Gierszewska

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »