Kategorie

Spółka komandytowa podatnikiem CIT – ograniczenia w zwolnieniu z opodatkowania dochodu komandytariusza

Michał Zbutowicz
Doradca Podatkowy
Spółka komandytowa podatnikiem CIT – ograniczenia w zwolnieniu z opodatkowania dochodu komandytariusza
Zdążyliśmy się przyzwyczaić, że spółki komandytowe kojarzyły się z optymalną formą prowadzenia biznesu. Z jednej strony z uwagi na ograniczoną odpowiedzialność wspólników-komandytariuszy za zobowiązania spółki, z drugiej natomiast ze względu na ich transparentność podatkową i brak opodatkowania zysku generowanego przez samą spółkę. Dotychczasowe doświadczenia z funkcjonowania spółek komandytowych straciły jednak na znaczeniu z początkiem 2021 r. (względnie z 1 maja 2021 r.), gdyż od tego czasu w spółkach komandytowych występuje już efekt podwójnego opodatkowania dochodów, zarówno na poziomie samej spółki (CIT) jak również na poziomie wspólników (CIT w przypadku osób prawnych bądź PIT w przypadku osób fizycznych).

Łagodzenie podwójnego opodatkowania na poziomie wspólników

Reklama

Podwójne opodatkowanie dochodów (zysku) w spółce komandytowej (dalej: SP.K.) nie musi mieć jednak charakteru definitywnego. Ustawodawca zdecydował się bowiem wprowadzić dodatkowe preferencje w postaci zwolnień lub mechanizmów odliczeń, które do pewnego stopnia mogą zredukować wysokość obciążeń podatkowych wspólników.

W pierwszej kolejności należy wskazać na preferencje przysługujące wspólnikowi-komplementariuszowi w SP.K., który co do zasady ponosi pełną odpowiedzialność za zobowiązania SP.K. Ustawodawca uznał bowiem, że odpowiedzialność przypisywana komplementariuszowi powinna być w jego przypadku „zrekompensowana” zwolnieniem z zapłaty podatku. I tak, zgodnie z treścią art. 22 ust. 1a ustawy o CIT (lub art. 30e ust. 6a ustawy o PIT), wprowadzono tzw. mechanizm zwolnienia uprawniający komplementariusza do odliczenia części zapłaconego przez SP.K. podatku CIT, proporcjonalnie w wysokości w jakiej komplementariusz posiada udziały w zyskach tej SP.K.  W rezultacie, wypłata zysku komplementariuszowi może nadal pozostawać neutralna podatkowo.

W kontraście do zwolnienia przysługującego komplementariuszowi pozostaje kwestia opodatkowania wypłat wspólnikom-komandytariuszom. To właśnie komandytariusze SP.K. są tymi podmiotami, które zgodnie z celem ustawodawcy, powinny ponieść ciężar ekonomicznego opodatkowania SP.K. W przeciwieństwie do komplementariuszy, potencjalne zwolnienia przysługujące komandytariuszom SP.K. zostały obwarowane rygorystycznymi wymogami, co znacząco zawęża krąg podmiotów uprawnionych do zwolnienia, a w wielu przypadkach w ogóle wyklucza możliwość zastosowania preferencji.

Z perspektywy komandytariuszy

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na zwolnienie przysługujące wspólnikom-komandytariuszom będącym zarówno podatnikami CIT lub podatnikami PIT. Zgodnie z treścią art. 22 ust. 4e ustawy o CIT (analogicznie w art. 21 ust. 1 pkt. 51a ustawy o PIT), zwolnieniu może podlegać 50% przychodów uzyskanych przez komandytariusza z tytułu udziału w zyskach SP.K., nie więcej jednak niż 60 tys. zł w roku podatkowym. Omawiane zwolnienie doznaje dodatkowo istotnych ograniczeń przedmiotowo-podmiotowych, gdyż nie stosuje się do komandytariusza SP.K. mającej siedzibę lub zarząd w Polsce, który:

 • posiada bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% udziałów w spółce-komplementariuszu SP.K., lub,
 • jest członkiem zarządu spółki-komplementariusza lub spółki bezpośrednio lub pośrednio posiadającej co najmniej 5% udziałów w spółce-komplementariuszu, lub
 • jest podmiotem powiązanym z członkiem zarządu lub wspólnikiem spółki mającej co najmniej 5% udziałów w spółce-komplementariuszu.

Nie sposób odnieść wrażenia, że wprowadzone wyłączenia oraz relatywnie niski próg kwotowy zwolnienia, spowodują, że jego zastosowanie w praktyce będzie marginalne, zatem wyeliminowanie efektu podwójnego opodatkowania odnośnie dochodu komandytariuszy w SP.K. będzie mocno utrudnione.

Zwolnienie „dywidendowe” dla komandytariuszy SP.K.

Duże zainteresowanie podatników budzi również możliwość skorzystania przez komandytariuszy będących podatnikami CIT z tzw. zwolnienia „dywidendowego” określonego w art. 22 ust. 4 ustawy o CIT. Przywołane zwolnienie dotyczy wyłącznie dochodów osiąganych przez podmioty posiadające status podatnika CIT, w zakresie przychodów (dochodów) z zysków kapitałowych, do których można zaliczyć m.in. przychody z udziału w osobie prawnej lub spółce w rozumieniu ww. ustawy (stosownie do art. 7b ust. 1 pkt. 3 ustawy o CIT).

W rezultacie, wypłaty zysków do komandytariuszy-podatników CIT będą mogły korzystać ze zwolnienia dywidendowego, jeżeli zostaną spełnione łącznie następujące przesłanki:

 • SP.K. wypłacająca dywidendę (udział w zysku) ma siedzibę w Polsce;
 • uzyskującym dochody (przychody) z dywidend (udziału w zysku) jest spółka podlegająca opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania w Polsce lub innym państwie UE lub EOG;
 • spółka otrzymująca wypłatę zysku posiada bezpośrednio co najmniej 10% udziałów w kapitale spółki wypłacającej zysk oraz nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania.
Reklama

Uzupełniająco, należy wskazać na dodatkowy – i jak pokazuje praktyka - istotny warunek zwolnienia, wyrażony w art. 22 ust. 4a ustawy o CIT, w którym wskazano, że spółka uzyskująca przychody z tytułu udziału w zysku spółki będącej podatnikiem CIT, musi posiadać udziały w spółce wypłacającej te należności (co najmniej 10%), nieprzerwanie przez okres dwóch lat.

Pomimo jednak, że wypłaty zysku ze SP.K. do wspólników SP.K. w rozumieniu kodeksu spółek handlowych nie stanowią stricte wypłaty dywidendy, przyjmuje się że transfer środków (wypłata zysku) do wspólników SP.K. wpisuje się w zakres zwolnienia dywidendowego. Zasadność korzystania z tego zwolnienia potwierdził Minister Finansów m.in. w odpowiedzi na interpelację poselską z dnia 3 lutego 2021 r., w którym wskazano wprost, że „…wypłacane przez taką spółkę (SP.K. – przyp. aut.) zyski wypracowane w okresie, w którym spółka komandytowa posiadała status podatnika CIT, na rzecz innej spółki również będącej podatnikiem CIT (niebędącej komplementariuszem w pierwszej z tych spółek), korzystać będą mogły ze zwolnienia z opodatkowania określonego w art. 22 ust. 4-4d ustawy CIT”.

Ograniczeń ciąg dalszy

Niespodziewany zwrot w zakresie możliwości stosowania zwolnienia „dywidendowego” wywołała interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 29 kwietnia 2021 r., sygn. 0111-KDIB1-2.4010.71.2021.2.AK, w której stwierdzono, że: „…okres nieprzerwanego posiadania (co najmniej 10%) udziałów (akcji) przez okres dwóch lat w kapitale spółki komandytowej, przez jej komandytariusza (warunek zwolnienia z art. 22 ust. 4a ustawy o CIT – przyp. aut.) może być liczony jedynie od dnia kiedy spółka komandytowa stanie się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych”.

Przedstawiona przez organ interpretacyjny wykładnia treści art. 22 ust. 4a ustawy o CIT budzi spore kontrowersje wśród praktyków, gdyż w znaczący sposób ogranicza prawa podatników do korzystania ze zwolnień wynikających nie tylko z ustawy CIT, ale przede wszystkim z treści Dyrektywy Rady 2011/96/UE regulującej zasady opodatkowania spółek dominujących i spółek zależnych w UE (znana pn. Parent-Subsidiary Directive). Wydaje się, że przyjmując – hipotetycznie – stanowisko Dyrektora KIS za słuszne, doszłoby do uznania, że w stosunku do wszystkich SP.K. przepis z art. 22 ust. 4a ustawy o CIT w okresie 2 lat licząc od 1 stycznia 2021 r. (względnie 1 maja 2021 r.) byłby przepisem martwym, co mogłoby pozostawać w sprzeczności z koncepcją racjonalnego ustawodawcy.

Pewnym wyjściem z sytuacji może być tutaj art. 22 ust. 4b ustawy o CIT, zgodnie z którym warunek posiadania udziałów 10% nieprzerwanie przez okres dwóch lat może zostać uznany za spełniony również po dokonaniu wypłaty z zysku SP. K., przy czym niedotrzymanie tego warunku post factum będzie skutkowało obowiązkiem zapłaty podatku wraz z odsetkami za zwłokę. Trudności w spełnieniu warunku posiadania udziałów już po dokonaniu wypłaty mogą mieć w szczególności SP.K. będące spółkami celowymi, które po zakończeniu celu gospodarczego, do którego zostały powołane, z przyczyn ekonomicznych mogą utracić rację dalszego ich funkcjonowania.

Spory z fiskusem

Niewątpliwie, nowa rzeczywistość podatkowa w jakiej znaleźli się komandytariusze (czy szerzej SP.K. w ogóle) oraz wnioski płynące z profiskalnej wykładni przepisów prezentowanej przez organy podatkowe będą prowadziły do znacznego wzrostu wysokości obciążeń podatkowych. Pozostaje mieć nadzieje, że niekorzystne dla komandytariuszy rozstrzygnięcia organów podatkowych trafią na wokandę sali sądowej i zostaną uchylone w postępowaniu sądowo-administracyjnym. Jedno jest pewne, przed nami okres intensywnej batalii na argumenty na linii komandytariusz (SP.K.) – organy podatkowe!

Michał Zbutowicz
Doradca Podatkowy (nr wpisu 13795)

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  21 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  ECOFIN o reformie stawek VAT i unii bankowej

  Reforma stawek VAT w UE. Reforma stawek podatku VAT, unia bankowa i usługi finansowe – to tematy posiedzenia Rady ECOFIN, które odbyło się 18 czerwca 2021 r. Dyskutowane przez Radę rozwiązania na tym etapie uwzględniają większość głównych priorytetów negocjacyjnych Polski w zakresie stosowania obniżonych stawek VAT. Polska liczy na ich przyjęcie w trakcie Prezydencji Słowenii w Radzie UE. Było to ostatnie planowane posiedzenie ECOFIN za Prezydencji Portugalii.

  Wymiana danych podatkowych w czasie rzeczywistym - Finlandia i Estonia są pierwsze

  Wymiana danych podatkowych. O przystąpieniu do elektronicznej wymiany informacji podatkowych w czasie rzeczywistym poinformowały w 18 czerwca 2021 r. władze Finlandii i Estonii. Według organów podatkowych dwóch sąsiednich krajów tego typu rozwiązanie jest "unikatowe" w skali światowej.

  Transakcje z rajami podatkowymi – kolejne obowiązki dla podmiotów powiązanych i niepowiązanych

  Transakcje z rajami podatkowymi. Od 1 stycznia 2021 r. obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych dla podatników CIT, PIT i spółek niebędącymi osobami prawnymi dla transakcji o wartości powyżej 500 tys. PLN dotyczy zarówno podmiotów powiązanych, jak i niepowiązanych, jeżeli rzeczywisty właściciel ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, czyli w raju podatkowym.

  Wartość początkowa środka trwałego - jak ustalić

  Wartość początkowa środka trwałego. Przepisy ustawy o podatkach dochodowych (ustawa o PIT i ustawa o CIT) określają dość dokładnie zasady ustalania wartości początkowej środków trwałych. Ustalenie wartości początkowej wg wyceny podatnika jest możliwością daną przez przepisy jedynie w wyjątkowych przypadkach - jeżeli nie można ustalić tej wartości wg ceny zakupu. Podatnicy nabywający środki trwałe (np. samochody) i remontujący je mogą ustalić wartość początkową z uwzględnieniem wydatków poniesionych (do dnia oddania środka trwałego do użytkowania) na naprawę, remont, czy modernizację - o ile mogą udokumentować te wydatki.

  Polskie firmy w UE - Czarna Księga barier na rynku wewnętrznym (wydanie II)

  Polskie firmy w UE - Czarna Księga barier. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii opublikowało 16 czerwca 2021 r. już drugą Czarną Księgę barier (administracyjnych i prawnych) na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej, które utrudniają działalność transgraniczną polskich przedsiębiorców.

  Najniższa krajowa 2022 a zmiany w PIT - 300 zł więcej netto

  Najniższa krajowa 2022 a zmiany w PIT. Proponowana przez rząd podwyżka najniższej krajowej (płacy minimalnej) w 2022 r. do poziomu 3000 zł brutto (tj. o 7,1 proc. w porównaniu do minimalnego wynagrodzenia 2021 roku) nie jest rewolucyjna - wskazują ekonomiści. Jednocześnie zauważają, że efekt podwyżki będzie wzmocniony przez zapowiedziane w Polskim Ładzie zmiany w systemie podatkowym (głównie w podatku dochodowym pd osób fizycznych - PIT). Szacuje się, że wynagrodzenie netto osoby zarabiającej płacę minimalną wzrośnie w 2022 roku o ok. 300 zł miesięcznie.

  Problematyczne transakcje z rajami podatkowymi – ceny transferowe, dokumentacja, odpowiedzialność

  Transakcje z rajami podatkowymi a ceny transferowe. Od pewnego czasu polski ustawodawca wyjątkowo chętnie wykorzystuje przepisy z zakresu cen transferowych do pobierania informacji o transakcjach realizowanych z podmiotami zarejestrowanymi w rajach podatkowych. Obowiązki nakładane na polskich podatników w tym zakresie są coraz szersze i wymagają coraz większych nakładów administracyjnych. Jednocześnie, wprowadzane przepisy często są tworzone w sposób chaotyczny i nie zawsze uzasadniony.

  Fiskus zajął majątek firmy mimo braku dowodów

  Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego na majątku podatnika. Urząd skarbowy zajął konto firmy i należny jej zwrot VAT mimo braku dowodów i nieprawidłowości. Czy miał do tego prawo?

  Podatki 2021: osobista odpowiedzialność członków zarządu na nowo (bezpłatne webinarium 24 czerwca)

  24 czerwca 2021 r. o godz. 10:00 rozpocznie się bezpłatne webinarium (szkolenie online) poświęcone obowiązującym od 1 stycznia 2021 r. przepisom rozszerzającym obowiązki z zakresu cen transferowych dla podmiotów niepowiązanych. Za brak dopełnienia należytej staranności i nowych obowiązków dokumentacyjnych odpowiadają osobiście członkowie zarządu! Webinarium poprowadzą Artur Klęsk, Partner w Enodo Advisors oraz Jakub Beym, Senior Associate w Enodo Advisors. Portal infor.pl jest patronem medialnym tego wydarzenia.

  Skonta i rabaty przy rozliczaniu transakcji międzynarodowych

  W transakcjach handlowych rozróżniamy różnego rodzaju obniżki cen. Wśród najczęściej stosowanych są skonta i rabaty. Należy jednak pamiętać, że ich udzielenie ma wpływ na podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług (VAT), a tym samym także na wysokość podatku jaki zapłaci przedsiębiorca.

  Czym różni się najem prywatny od najmu w działalności gospodarczej?

  Podatek od najmu. W dniu 24 maja 2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny podjął ważną uchwałę (w składzie 7. sędziów) dotyczącą rozróżnienia najmu prywatnego i najmu prowadzonego w ramach działalności gospodarczej dla potrzeb opodatkowania PIT i ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Jak tę kwestię rozstrzygnął NSA?

  Czy wszyscy podatnicy muszą mieć kasę online od 1 stycznia 2023 r.?

  Kasy fiskalne online są już obowiązkowe dla wybranych grup podatników. Natomiast kasy z elektronicznym zapisem kopii będą dostępne tylko do końca 2022 r. Czy oznacza to, że wszyscy podatnicy będą musieli mieć kasy fiskalne online od 1 stycznia 2023 r.? Co warto wiedzieć o nowym rodzaju kas?

  Sprawozdania finansowe zakładów ubezpieczeń i reasekuracji - zmiany od 2022 r.

  Sprawozdania finansowe. Ustawodawca rozszerza zakres wymogów sprawozdawczych dla zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji. Nowe obowiązki sprawozdawcze będą stosowane od 2022 r., tj. do sprawozdań za rok obrotowy rozpoczynający się w 2021 r.

  Estoński CIT - zmiany od 2022 roku

  Estoński CIT. Od 2022 r. ryczałt od dochodów w CIT (czyli tzw. estoński CIT) będzie mogła wybrać każda spółka kapitałowa, niezależnie od wielkości, bo zniknie limit przychodów 100 mln zł. Estoński system będzie też dla spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych.

  E-faktury od 2022 r. Pilotaż od października 2021 r.

  E-faktury są już na kolejnym etapie procesu legislacyjnego. Ustawodawca chce wspólnie z biznesem testować nowe rozwiązanie już od października 2021 r., tak aby jak najwięcej firm korzystało w pełni z e-faktury w 2022 r. Korzystanie z e-faktury stanie się obligatoryjne od 2023 r.

  Rejestracja w CRPA (Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych) do 30 czerwca

  Rejestracja w CRPA. Ministerstwo Finansów przypomina, że 30 czerwca 2021 r. upływa termin (okres przejściowy) na dokonanie: zgłoszenia rejestracyjnego w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA) dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. nie były objęte obowiązkiem dokonywania zgłoszeń rejestracyjnych w podatku akcyzowym albo zgłoszenia uzupełniającego w CRPA dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. zostały zarejestrowane na podstawie zgłoszenia rejestracyjnego AKC-R.

  Dotacja z gminy wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem a przedawnienie

  Dotacja z gminy a przedawnienie. Coraz więcej osób w swojej działalności stara się korzystać z różnych form pomocy. Jednym z popularnych rodzajów wsparcia, są różnego rodzaju dotacje – w tym dotacje z jednostek samorządu terytorialnego. W trakcie działalności podmiotu może jednak okazać się, że środki z dotacji zostały nieprawidłowo spożytkowane. W takiej sytuacji, zasadniczo, podatnik powinien zwrócić dotację – co w praktyce może jednak okazać się dla niego niemożliwe do wykonania (szczególnie po dłuższym czasie). Tak samo więc jak w innych przypadkach, ustawodawca przewidział odpowiedni okres przedawnienia dla konieczności zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. Warto jednak dowiedzieć się, jak należy obliczać ten termin - w szczególności, że proces przyznania, korzystania i rozliczenia dotacji może być dość długi – i wskazywać na różne momenty, od których należałoby obliczać termin przedawnienia.

  Polski Ład. 2/3 emerytów z zerowym PIT

  Zerowy PIT dla emerytów. Dwie trzecie emerytów będzie miało zerowy PIT, a duża część zapłaci niższy podatek - zapewnił wiceminister finansów Piotr Patkowski. Seniorzy, którzy pobierają emerytury powyżej 5 tys. zł miesięcznie stracą rocznie 75 zł - dodał. Polski Ład dla emerytów - kto zyska, kto straci?

  Interpretacja podatkowa nie może pomijać przepisów

  Interpretacja podatkowa. Przedsiębiorca wdał się w spór z fiskusem o pieniądze należne z tytułu CIT. Oczywiście fiskus chciał ich więcej, w tym celu interpretował przepisy tak, a w zasadzie pomijał ich część, aby uzasadnić słuszność poboru wyższego podatku. Ale po stronie przedsiębiorcy stanął sąd, przypominając organom skarbowym, że: „Nie wolno jest również interpretować przepisów prawnych tak, by pewne ich fragmenty okazały się zbędne” (wyrok WSA w Krakowie z 5 lutego 2021 r., sygn. akt I SA/Kr 1262/20).

  Rekordowy Twój e-PIT w 2021 roku

  Twój e-PIT w 2021 roku. Ministerstwo Finansów podsumowało tegoroczny sezon rozliczeń podatkowych PIT, a w szczególności najbardziej popularną e-usługę Krajowej Administracji Skarbowej - Twój e-PIT.

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa – rozliczenia podatkowe (PIT, CIT, VAT, PCC)

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa. Rozważając możliwość restrukturyzacji działalności, oprócz standardowych rozwiązań takich jak m.in aporty przedsiębiorstw, połączeń lub sprzedaży (niezależnie czy mamy do czynienia z zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa czy przedsiębiorstwem), należy wziąć pod uwagę możliwości oferowane przez leasing finansowy przedsiębiorstwa. W analizie opłacalności przedsięwzięcia musimy wziąć pod uwagę nie tylko aspekt biznesowy, ale również kwestie opodatkowania danej transakcji. Należy zwrócić uwagę, zarówno na podatki dochodowe (odpowiednio PIT oraz CIT), podatek od towarów i usług oraz podatek od czynności cywilnoprawnych.

  Jak wygląda cyberatak na firmową sieć?

  Cyberatak na firmową sieć. W trakcie pandemii ponad połowa polskich firm (54%) zauważyła wzrost liczby cyberataków. W opublikowanej w maju br. analizie Active Adversary Playbook 2021 analitycy ujawniają, że przestępcy zostają wykryci średnio dopiero po 11 dniach od przeniknięcia do firmowej sieci. W tym czasie mogą swobodnie poruszać się po zasobach i wykradać dane przedsiębiorstwa. Coraz trudniej namierzyć złośliwą działalność, jednak pomocna w tym zakresie może okazać się pandemia. W ubiegłym roku wzrosły bowiem umiejętności i szybkość reagowania zespołów IT.

  Kasa fiskalna online - serwis klimatyzacji w samochodach

  Kasa fiskalna online. Czy prowadząc działalność w ramach punktu serwisowego klimatyzacji w samochodach osobowych podatnik jest zobowiązany do posiadania kasy fiskalnej online?

  CIT-8 za 2020 r. - wersja elektroniczna opublikowana

  CIT-8 za 2020 r. Ministerstwo Finansów opublikowało cyfrową wersję (30) CIT-8. Zrobiło to po trzech miesiącach od zapowiedzi, za to na dwa tygodnie przed upływem terminu na złożenie tego zeznania.

  Firmy z branży beauty nie mają kas fiskalnych online

  Kasy fiskalnej online. Co trzecia firma z branży kosmetycznej nie ma kasy fiskalnej online, która od 1 lipca 2021 r. będzie obowiązkowa - wskazała inicjatywa Beauty Razem. Branża apeluje do Ministra Finansów o przesunięcie o pół roku terminu obowiązkowej instalacji urządzeń.