reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama

Interpretacje i orzecznictwo

Fikcyjna faktura nie świadczy o nierzetelnej księdze

Aktualizacja: 30.07.2008

Sama praktyka posługiwania się fikcyjnymi fakturami, nawet potwierdzona przez uprawnione do tego organy, może być jedynie przyczyną szczególnie wnikliwej kontroli takich podmiotów. Jednak nie stanowi podstawy do stwierdzenia, że wszystkie transakcje takich podmiotów są fikcyjne w świetle prawa. »

Nieoprocentowana pożyczka nie podlega PIT

Aktualizacja: 28.07.2008

Wartość odsetek w przypadku udzielenia pracownikowi nieoprocentowanej pożyczki ze środków obrotowych firmy nie stanowi przychodu dla pracownika. »

Umorzenie odsetek od pożyczki

Aktualizacja: 24.07.2008

Czy w przypadku umorzenia przez pożyczkodawcę odsetek od pożyczki powstanie w spółce przychód z nieodpłatnych świadczeń, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podlegający opodatkowaniu? »

VAT obniża się po otrzymaniu potwierdzenia korekty

Aktualizacja: 21.07.2008

Prawo do obniżenia podatku należnego w wyniku wystawienia faktury korygującej jest możliwe dopiero po otrzymaniu potwierdzenia odbioru skorygowanej faktury przez nabywcę. »

Zajęcie rachunku bankowego nie stanowi uciążliwej egzekucji

Aktualizacja: 18.07.2008

Mniej uciążliwe dla podatnika jest zajęcie rachunku bankowego niż egzekucja z rzeczowego majątku firmy. »

Jeżeli zapłacono VAT, notariusz nie pobierze PCC

Aktualizacja: 17.07.2008

Sprzedaż lokalu mieszkalnego przez spółkę była odpłatną dostawą towarów opodatkowaną nie tylko w części dotyczącej udziału we własności gruntu. Była dostawą także w części dotyczącej lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość. Sprzedaż ta dotyczyła bowiem lokalu mieszkalnego, który miał być zasiedlony po raz pierwszy. »

Oddanie w użytkowanie nie jest świadczeniem usług

Aktualizacja: 14.07.2008

Oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste stanowi dostawę towarów. W przypadku gdy taka czynność nastąpiła przed 1 maja 2004 r. (tj. przed tym dniem dokonano wpisu prawa użytkowania wieczystego w księdze wieczystej na podstawie zawartej w formie aktu notarialnego umowy o ustanowieniu tego prawa), nie podlega ona obecnie VAT. »

Badania naukowe nie podlegają VAT

Aktualizacja: 11.07.2008

Czynności naukowo-badawcze finansowane przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego, w imieniu którego umowę zawiera Akademia A z Akademią B, jeżeli są przeznaczone na wewnętrzne potrzeby Akademii A i nie są świadczone na rzecz innego podmiotu, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. »

Samotny rodzic musi faktycznie wychowywać dziecko

Aktualizacja: 04.07.2008

Fakt życia podatników w konkubinacie i wspólne wychowywanie dziecka w związku nieformalnym nie pozwala przyznać jednemu z rodziców preferencyjnego sposobu rozliczenia podatkowego, jak dla rodzica samotnie wychowującego dziecko. »

Dlaczego sprzedaż samochodów przez Internet należy zaewidencjonować w kasie fiskalnej

Aktualizacja: 02.07.2008

Sprzedaż pojazdów za pośrednictwem Internetu nie jest sprzedażą wysyłkową. Sprzedaż samochodów osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej dokonana za pośrednictwem Internetu powinna zatem być zaewidencjonowana przez sprzedawcę w kasie rejestrującej. Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy. »

Usługi turystycznej nie można dzielić

Aktualizacja: 30.06.2008

Usługa turystyki jest kompleksowa i jednolita. Opodatkowana jest 22-proc. VAT. Nie można z niej wyodrębniać usługi transportowej, nawet gdy biuro podróży wykonuje ją dla swoich klientów. »

Dodatki motywacyjne mają wpływ na cenę towaru

Aktualizacja: 27.06.2008

Dodatki motywacyjne, chociaż zostały zrealizowane zgodnie z warunkami umowy dystrybucyjnej po dacie zgłoszenia celnego, kształtowały wartość transakcyjną. Miały ponadto wpływ na cenę faktycznie zapłaconą, bo obniżały tę cenę w stosunku do podanej w zgłoszeniu celnym. »

Zarząd odpowiada za długi spółki

Aktualizacja: 01.07.2008

Odpowiedzialność członka zarządu za podatek spółki istnieje, gdy postępowanie egzekucyjne okazało się bezskuteczne. »

Przy odliczaniu VAT ważny jest zakres opodatkowania

Aktualizacja: 23.06.2008

Gminie, przy realizacji budowy drogi współfinansowanej z UE, nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. »

Umorzone odsetki są przychodem spółki

Aktualizacja: 20.06.2008

Umorzenie odsetek od pożyczek dla spółki będzie dla niej przychodem podlegającym opodatkowaniu CIT. »

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Chajec, Don-Siemion & Żyto Kancelaria Prawna

Kancelaria Chajec, Don-Siemion & Żyto jest zespołem wykwalifikowanych specjalistów z różnych dziedzin prawa i biznesu, charakteryzujących się praktycznym, pro-biznesowym podejściem i umiejętnością sprawnego działania, współpracujących ze sobą w biurach w Warszawie, Krakowie i Łodzi.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama