| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Koszty > Co jest kosztem > 100% odliczenia kosztów kwalifikowanych w ramach ulgi B+R od stycznia 2018 roku

100% odliczenia kosztów kwalifikowanych w ramach ulgi B+R od stycznia 2018 roku

Projekt nowej (drugiej) ustawy o innowacyjności przewiduje podwyższenie kwoty maksymalnego odliczenia wszystkich kosztów kwalifikowanych na działalność B+R od podstawy obliczenia podatku do 100%. Rozszerzony ma też zostać katalog kosztów kwalifikowanych Rozwiązania te mają na celu wzrost innowacyjności polskiej gospodarki.

Zmiany w ustawach o PIT oraz CIT od 2018 roku - większe korzyści podatkowe dla firm inwestujących w badania i rozwój.

Zaproponowane w projekcie przepisy wprowadzają zmiany w zakresie ulgi badawczo- rozwojowej (B+R) w obu podatkach dochodowych (PIT i CIT). W obu ustawach o podatkach dochodowych symetrycznie zaproponowano możliwie tożsame rozwiązania.

Najistotniejszymi założeniami nowej ustawy są:

1)  zwiększenie wysokości odliczenia z tytułu ulgi B+R,

2)  rozszerzenie katalogu kosztów kwalifikowanych,               

3)  wprowadzenie ulgi B+R dla podmiotów, które posiadają status centrum badawczo-rozwojowego nadany na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2008 roku o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1710),

4) nadanie nowego brzmienia niektórym przepisom w celu ich doprecyzowania.

Ulga na działalność badawczo-rozwojową w CIT i PIT – wyjaśnienia MF

Rozszerzenie katalogu kosztów kwalifikowanych

Zgodnie z proponowanymi rozwiązaniami nastąpi rozszerzenie katalogu kosztów kwalifikowanych o koszty nabycia sprzętu specjalistycznego (naczyń i przyborów laboratoryjnych oraz urządzeń pomiarowych, które nie są środkami trwałymi) w prowadzonej działalności B+R. Dotychczasowe regulacje budziły wątpliwości wśród podatników, czy nabycie sprzętu laboratoryjnego niebędącego środkiem trwałym, może stanowić koszt kwalifikowany. Projekt nowej ustawy, mówi wprost, że takie wydatki będą podlegały opodatkowaniu.

Koszty kwalifikowane – usługi muszą pochodzić od jednostek naukowych           

Przepis doprecyzowuje także, że kosztem kwalifikowanym są jedynie ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, świadczone lub wykonywane na podstawie umowy przez jednostkę naukową w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, a także nabycie wyników badań naukowych od takiej jednostki, na potrzeby prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej. W związku z powyższym, należy pamiętać o prawidłowym udokumentowaniu wspomnianych wydatków.

                                  

Nowe zasady wsparcia dla podmiotów posiadających status centrum badawczo-rozwojowego                                                                                                                 

Proponowane rozwiązania zakładają rezygnację z funduszu innowacyjności tworzonego w przedsiębiorstwie. Zamiast tego, centra badawczo-rozwojowe będą dysponowały dodatkowym katalogiem kosztów kwalifikowanych.

Do dodatkowego katalogu należą koszty odpisów amortyzacyjnych od budynków, budowli i lokali wykorzystywanych do prac B+R oraz koszty ekspertyz, opinii, usług doradczych uzyskanych od osób trzecich (ust. 3a dodawany w art. 26e ustawy o PIT).

Wysokość kosztów kwalifikowanych z tytułu odpisów amortyzacyjnych ograniczono do 10% przychodów z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. Ponadto, jeżeli tylko część budynku, budowli lub lokalu będzie wykorzystywana w prowadzonej działalności B+R, do kosztów kwalifikowanych będą zaliczone odpisy amortyzacyjne w odpowiedniej części (ust. 3b i 3c dodawane w art. 26e ustawy o PIT).

Ulga dla centrów badawczo-rozwojowych (w części dotyczącej osobnego katalogu kosztów kwalifikowanych oraz w części pochodzącej z podwyższenia limitu ogólnego katalogu kosztów kwalifikowanych o 50 punktów procentowych)- będzie pomocą publiczną, udzielaną zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1), co będzie regulował ust. 3d dodawany w art. 26e ustawy o PIT.

Dodawany art. 26e ustawy o PIT ust. 3f i 3g przewiduje jednak ograniczenia pomocy publicznej dla centrów badawczo-rozwojowych. Możliwość skorzystania z przedmiotowych rozwiązań będzie przysługiwała przedsiębiorstwom w trudnej sytuacji ekonomicznej (ust. 3i dodawany w art. 26 e ustawy o PIT) oraz przedsiębiorstwom, na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikających z wcześniejszych decyzji KE (ust. 3j dodawany w art. 26 e ustawy o PIT). Ponadto, przedsiębiorca będzie zobowiązany do składania informacji o odliczeniach do właściwego urzędu skarbowego (ust. 3k dodawany w art. 26 e ustawy o PIT), a dodawany w art. 26 e ustawy o PIT ust. 3l odnosi się do sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej. Należy zaznaczyć, że w odniesieniu do centrów badawczo-rozwojowych, już obecnie podlegają one regulacjom związanym z pomocą publiczną.

Koszty podlegające odliczeniu                                                                                            

Dotychczasowe przepisy stanowią, że koszty kwalifikowane podlegają odliczeniu, jeżeli nie zostały podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie. W projektowanym brzmieniu koszty kwalifikowane będą podlegały odliczeniu, jeżeli nie zostały odliczone od podstawy obliczenia podatku. Zaproponowane rozwiązanie ma na celu zapobieganie sytuacji, w której raz odliczone od podstawy obliczenia podatku koszty kwalifikowane z tytułu nabycia, będą odliczane przez podatnika ponownie.                                                                              

Sprawdź: INFORLEX SUPERPREMIUM

Podwyższenie kwoty maksymalnego odliczenia

W związku z postulatami partnerów społecznych podczas prac nad Białą księgą innowacji, proponuje się, aby prawo do ulgi (odliczenia kosztów) przysługiwało w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych, które nie stanowią kosztów prowadzenia działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

Założone w projekcie ustawy rozwiązanie, zakłada podwyższenie kwoty maksymalnego odliczenia wszystkich  kosztów kwalifikowanych na działalność B+R od podstawy obliczenia podatku do 100%, a dla przedsiębiorców mających status centrum badawczo-rozwojowego do 150%. Rozwiązania te mają zachęcić przedsiębiorców do inwestowania w działalność B+R oraz wykazywania nakładów ponoszonych na innowacje. Obecna wysokość odliczeń, mimo jej sukcesywnego podnoszenia, jest stosunkowo niska. Podniesienie wysokości ulgi było jednym z głównych postulatów zgłaszanych przez partnerów społecznych w toku prac nad Białą księgą innowacji.

Dla porównania, aktualne kwoty kosztów kwalifikowanych wydatków na B+R , które można odliczyć od postawy obliczenia podatku, to 50 i 30 procent w zależności od rodzaju przedsiębiorcy.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Marzena Jaworska

Radca prawny   

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »