| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Koszty > Co jest kosztem > 100% odliczenia kosztów kwalifikowanych w ramach ulgi B+R od stycznia 2018 roku

100% odliczenia kosztów kwalifikowanych w ramach ulgi B+R od stycznia 2018 roku

Projekt nowej (drugiej) ustawy o innowacyjności przewiduje podwyższenie kwoty maksymalnego odliczenia wszystkich kosztów kwalifikowanych na działalność B+R od podstawy obliczenia podatku do 100%. Rozszerzony ma też zostać katalog kosztów kwalifikowanych Rozwiązania te mają na celu wzrost innowacyjności polskiej gospodarki.

Zmiany w ustawach o PIT oraz CIT od 2018 roku - większe korzyści podatkowe dla firm inwestujących w badania i rozwój.

Zaproponowane w projekcie przepisy wprowadzają zmiany w zakresie ulgi badawczo- rozwojowej (B+R) w obu podatkach dochodowych (PIT i CIT). W obu ustawach o podatkach dochodowych symetrycznie zaproponowano możliwie tożsame rozwiązania.

Najistotniejszymi założeniami nowej ustawy są:

1)  zwiększenie wysokości odliczenia z tytułu ulgi B+R,

2)  rozszerzenie katalogu kosztów kwalifikowanych,               

3)  wprowadzenie ulgi B+R dla podmiotów, które posiadają status centrum badawczo-rozwojowego nadany na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2008 roku o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1710),

4) nadanie nowego brzmienia niektórym przepisom w celu ich doprecyzowania.

Ulga na działalność badawczo-rozwojową w CIT i PIT – wyjaśnienia MF

Rozszerzenie katalogu kosztów kwalifikowanych

Zgodnie z proponowanymi rozwiązaniami nastąpi rozszerzenie katalogu kosztów kwalifikowanych o koszty nabycia sprzętu specjalistycznego (naczyń i przyborów laboratoryjnych oraz urządzeń pomiarowych, które nie są środkami trwałymi) w prowadzonej działalności B+R. Dotychczasowe regulacje budziły wątpliwości wśród podatników, czy nabycie sprzętu laboratoryjnego niebędącego środkiem trwałym, może stanowić koszt kwalifikowany. Projekt nowej ustawy, mówi wprost, że takie wydatki będą podlegały opodatkowaniu.

Koszty kwalifikowane – usługi muszą pochodzić od jednostek naukowych           

Przepis doprecyzowuje także, że kosztem kwalifikowanym są jedynie ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, świadczone lub wykonywane na podstawie umowy przez jednostkę naukową w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, a także nabycie wyników badań naukowych od takiej jednostki, na potrzeby prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej. W związku z powyższym, należy pamiętać o prawidłowym udokumentowaniu wspomnianych wydatków.

                                  

Nowe zasady wsparcia dla podmiotów posiadających status centrum badawczo-rozwojowego                                                                                                                 

Proponowane rozwiązania zakładają rezygnację z funduszu innowacyjności tworzonego w przedsiębiorstwie. Zamiast tego, centra badawczo-rozwojowe będą dysponowały dodatkowym katalogiem kosztów kwalifikowanych.

Do dodatkowego katalogu należą koszty odpisów amortyzacyjnych od budynków, budowli i lokali wykorzystywanych do prac B+R oraz koszty ekspertyz, opinii, usług doradczych uzyskanych od osób trzecich (ust. 3a dodawany w art. 26e ustawy o PIT).

Wysokość kosztów kwalifikowanych z tytułu odpisów amortyzacyjnych ograniczono do 10% przychodów z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. Ponadto, jeżeli tylko część budynku, budowli lub lokalu będzie wykorzystywana w prowadzonej działalności B+R, do kosztów kwalifikowanych będą zaliczone odpisy amortyzacyjne w odpowiedniej części (ust. 3b i 3c dodawane w art. 26e ustawy o PIT).

Ulga dla centrów badawczo-rozwojowych (w części dotyczącej osobnego katalogu kosztów kwalifikowanych oraz w części pochodzącej z podwyższenia limitu ogólnego katalogu kosztów kwalifikowanych o 50 punktów procentowych)- będzie pomocą publiczną, udzielaną zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1), co będzie regulował ust. 3d dodawany w art. 26e ustawy o PIT.

Dodawany art. 26e ustawy o PIT ust. 3f i 3g przewiduje jednak ograniczenia pomocy publicznej dla centrów badawczo-rozwojowych. Możliwość skorzystania z przedmiotowych rozwiązań będzie przysługiwała przedsiębiorstwom w trudnej sytuacji ekonomicznej (ust. 3i dodawany w art. 26 e ustawy o PIT) oraz przedsiębiorstwom, na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikających z wcześniejszych decyzji KE (ust. 3j dodawany w art. 26 e ustawy o PIT). Ponadto, przedsiębiorca będzie zobowiązany do składania informacji o odliczeniach do właściwego urzędu skarbowego (ust. 3k dodawany w art. 26 e ustawy o PIT), a dodawany w art. 26 e ustawy o PIT ust. 3l odnosi się do sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej. Należy zaznaczyć, że w odniesieniu do centrów badawczo-rozwojowych, już obecnie podlegają one regulacjom związanym z pomocą publiczną.

Koszty podlegające odliczeniu                                                                                            

Dotychczasowe przepisy stanowią, że koszty kwalifikowane podlegają odliczeniu, jeżeli nie zostały podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie. W projektowanym brzmieniu koszty kwalifikowane będą podlegały odliczeniu, jeżeli nie zostały odliczone od podstawy obliczenia podatku. Zaproponowane rozwiązanie ma na celu zapobieganie sytuacji, w której raz odliczone od podstawy obliczenia podatku koszty kwalifikowane z tytułu nabycia, będą odliczane przez podatnika ponownie.                                                                              

Sprawdź: INFORLEX SUPERPREMIUM

Podwyższenie kwoty maksymalnego odliczenia

W związku z postulatami partnerów społecznych podczas prac nad Białą księgą innowacji, proponuje się, aby prawo do ulgi (odliczenia kosztów) przysługiwało w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych, które nie stanowią kosztów prowadzenia działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

Założone w projekcie ustawy rozwiązanie, zakłada podwyższenie kwoty maksymalnego odliczenia wszystkich  kosztów kwalifikowanych na działalność B+R od podstawy obliczenia podatku do 100%, a dla przedsiębiorców mających status centrum badawczo-rozwojowego do 150%. Rozwiązania te mają zachęcić przedsiębiorców do inwestowania w działalność B+R oraz wykazywania nakładów ponoszonych na innowacje. Obecna wysokość odliczeń, mimo jej sukcesywnego podnoszenia, jest stosunkowo niska. Podniesienie wysokości ulgi było jednym z głównych postulatów zgłaszanych przez partnerów społecznych w toku prac nad Białą księgą innowacji.

Dla porównania, aktualne kwoty kosztów kwalifikowanych wydatków na B+R , które można odliczyć od postawy obliczenia podatku, to 50 i 30 procent w zależności od rodzaju przedsiębiorcy.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

BSWW Legal & Tax

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »