Kategorie

Nowa Ordynacja podatkowa - zasady ogólne, prawa i obowiązki zobowiązanego

Mariański Group
Profesjonalizm & Pasja
Tomasz Szymański
Doradca podatkowy z Departamentu Kontroli Podatkowych Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa
Nowa Ordynacja podatkowa - zasady ogólne, prawa i obowiązki zobowiązanego
Nowa Ordynacja podatkowa - zasady ogólne, prawa i obowiązki zobowiązanego
Komisja Kodyfikacyjna Ogólnego Prawa Podatkowego powołana przez Ministra Finansów w 2014 r. zakończyła prace. Efektem prac jest projekt „Nowej Ordynacji Podatkowej” (NOP). Obecnie trwają konsultacje publiczne projektu nowej ustawy podatkowej. Tomasz Szymański, doradca podatkowy z Mariański Group omawia zawarte w tym projekcie ogólne zasady prawa podatkowego oraz zbiór praw i obowiązków zobowiązanego.

Zasady ogólne prawa podatkowego

Projektowana ustawa NOP zakłada zupełnie odmienne podejście do zasad ogólnych prawa podatkowego. Definiuje je inaczej i nadaje im normatywny charakter.

Reklama

Przypomnę, że w obecnym kształcie prawnym zasady ogólne zawarte są w art. 122 – 129 ordynacji podatkowej (dalej: OP) oraz w art. 2a. Poza tymi zawartymi w tekście obowiązującej ustawy pewne zasady zostały ukształtowane przez orzecznictwo i doktrynę. Chodzi mi na przykład o zasadę ugodowego załatwiania spraw, współdziałania podatnika z organem podatkowym, pragmatyzmu, czy proporcjonalności – które w projekcie zyskują walor zasad normatywnych.

Przypomnę, iż dziś mamy do czynienia z zasadą: legalizmu, zaufania i informowania, prawdy obiektywnej, czynnego udziału strony w postępowaniu, przekonywania strony, szybkości, pisemności, dwuinstancyjności, trwałości decyzji ostatecznej i jawności dla stron. Do tych zasad zalicza się również ta wymieniona w art. 2a OP, gdzie jest mowa o rozstrzyganiu na korzyść podatnika wątpliwości, co do treści przepisów prawa podatkowego.

Polecamy: Kalendarz 2019

Polecamy: Działalność spółek z o.o. w uchwałach wspólników. Wzory i praktyczne wyjaśnienia

W NOP zostały zapisane następujące zasady ogólne prawa podatkowego

Organy podatkowe:
- działają na podstawie i w granicach prawa;

- ustalają treść przepisów prawa podatkowego przy uwzględnieniu konstrukcji podatku, którego przepisy dotyczą;
- udzielają zobowiązanemu informacji i wspierają go w samodzielnym, prawidłowym i dobrowolnym wykonywaniu jego obowiązków i korzystaniu przez podatnika z jego prawa.
- działają w sposób budzący zaufanie, kierują się zasadami bezstronności i równego traktowania zobowiązanych;
- podejmują tylko takie działania w celu nałożenia obowiązku na podatnika lub ograniczające jego prawa, które umożliwiają osiągnięcie ustawowego celu, są niezbędne do jego realizacji i przynoszą rezultaty współmierne do nałożonych obowiązków i ograniczeń;
- podejmują działania, które są najmniej uciążliwe dla zobowiązanego oraz działają w sposób celowy i efektywny;

- mogą odstąpić od dokonania wymaganej przepisami prawa podatkowego czynności, jeżeli wiąże się ona z kosztami niewspółmiernymi do rezultatu, pod warunkiem jednak, że nie ogranicza to praw zobowiązanego;
- podejmują działania niezbędne dla dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz terminowego załatwienia sprawy podatkowej.

Podatnik jest zobowiązany do współdziałania z organami podatkowymi.

Wszystkie nie dające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego, rozstrzyga się na korzyść podatnika.

Zakłada się dobrą wiarę zobowiązanego, poza przypadkiem, gdy organy podatkowe znajdą dowód przeciwny.

Nie dające się usunąć wątpliwości co do stanu faktycznego, po przeprowadzonym uprzednio postępowaniu dowodowym rozstrzyga się na korzyść podatnika.

Działania organów podatkowych powinny być podejmowane są w sposób wnikliwy i szybko, przy zastosowaniu możliwie najprostszych środków prowadzących do zakończenia sprawy.

Sprawy nie wymagające zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień załatwiane być powinny niezwłocznie.

Organy mogą żądać wyłącznie tych informacji, dokumentów i innych dowodów, do których nie mają dostępu, a które mogą mieć wpływ na wynik sprawy.

Przy rozstrzyganiu spraw organy wyważają słuszny interes stron postępowania – zobowiązanego oraz interesu publicznego. Zobowiązany ma zagwarantowany czynny udział na każdym etapie załatwiania sprawy.

Organy podatkowe przekonują zobowiązanego do swoich racji, poprzez wyjaśnienie zasadności przesłanek, którymi kierują się przy załatwianiu sprawy, dążąc do dobrowolnego wykonania obowiązków przez zobowiązanego. Dodatkowo, zmierzają do załatwienia sprawy w porozumieniu z zobowiązanym. Sprawy podatkowe załatwiane są pisemnie, w tym przy braku zastrzeżeń w postaci elektronicznej.

Postępowanie podatkowe jest dwuinstancyjne i zawsze jawne dla stron.

Decyzje, od których nie służy odwołanie w postępowaniu podatkowym korzystają z przymiotu ostateczności. Ich zmiana, uchylenie, stwierdzenie nieważności oraz wznowienie postępowania może nastąpić wyłącznie w przypadkach wskazanych w ustawach.

Widać, że znaczenie i jakość projektowanych zasad ogólnych prawa podatkowego, w porównaniu do dziś obowiązujących to znakomita wartość dodana. Ich katalog nie jest zamknięty i może być uzupełniany w miarę nowych rozwiązań wypracowanych przez orzecznictwo i doktrynę.

Polecamy: Monitor Księgowego – prenumerata

Polecamy: INFORLEX Księgowość i Kadry

Zbiór praw i obowiązków zobowiązanego

Ważnym elementem wzbogacającym zasady ogólne prawa podatkowego i wychodzącym naprzeciw oczekiwaniom podatników jest także zbiór praw i obowiązków zobowiązanego. Przepisy wcześniej nie znane prawu podatkowego. Istotnym jest, że poprzez ich zamieszczenie w NOP zyskały one charakter normatywny. To w konsekwencji oznacza, że organy podatkowe muszą je przestrzegać i nie mogą już ich lekceważyć i nie zauważać.

Zobowiązany ma zatem prawo do:

 • rzetelnego, bezstronnego, sprawnego i terminowego załatwiania jego spraw;
 • otrzymania informacji i wsparcia;
 • ochrony prywatności oraz zachowania danych w poufności;
 • wyboru sposobu opodatkowania;
 • zapłaty podatku w kwocie nie wyższej niż wymagana przez przepisy prawa podatkowego;
 • korygowania deklaracji;
 • uzyskania zwrotu nadpłaty oraz zwrotu podatku;
 • stabilizacji stosunków prawnych przez przedawnienie;
 • ubiegania się o ulgi w spłacie;
 • reprezentowania przez pełnomocnika;
 • czynnego udziału w postępowaniu podatkowym;
 • załatwienia sprawy w porozumieniu z organem podatkowym;
 • zaskarżenia rozstrzygnięć organów podatkowych;
 • składania skarg i wniosków;
 • otrzymania zaświadczenia.

Zobowiązany ma z kolei obowiązek:

 • rzetelnego i niewadliwego prowadzenia ksiąg podatkowych oraz ich przechowywania w sposób gwarantujący dostęp do nich uprawnionym organom;
 • współdziałania z organami podatkowymi;
 • terminowego zgłaszania właściwym organom podatkowym okoliczności powodujących powstanie, zmianę lub ustanie obowiązków lub praw;
 • samoobliczenia podatku;
 • rzetelnego sporządzania i terminowego składania deklaracji;
 • terminowej zapłaty podatku;
 • zwrotu kwoty pieniężnej otrzymanej od organu podatkowego nienależnie;
 • terminowego dostarczania informacji i dokumentów oraz przedstawiania innych dowodów będących w jego posiadaniu;
 • niepodejmowania działań utrudniających weryfikację prawidłowości wykonywania obowiązków.

Podsumowując

Zmiany w zakresie zasad ogólnych prawa podatkowego zostały dokonane z uwzględnieniem postulatów podatników, ale również przy zachowaniu dorobku judykatury i doktryny. Znaczenie katalogu zasad ogólnych uzyskało długo oczekiwany charakter norm prawnych, a nie spisu życzeń i oczekiwań ze strony podatników. Ważnym uzupełnieniem normatywnym zmian w tym obszarze jest również skatalogowanie praw i obowiązków zobowiązanego, z obowiązkiem dla organów podatkowych do ich bezwzględnego przestrzegania.

Projekt ustawy - Ordynacja podatkowa

Projekt ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Ordynacja podatkowa i ustawę o Rzeczniku Praw Podatnika

Artykuł pochodzi z bloga kontrolapodatkowa.pl

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po nasze publikacje
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
Tylko teraz
99,00 zł
119,70
Przejdź do sklepu
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  25 lip 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Rejestracja w punkcie kompleksowej obsługi (OSS)

  Rejestracja w punkcie kompleksowej obsługi (OSS). Ministerstwo Finansów przypomina o możliwości rejestracji w punkcie kompleksowej obsługi (OSS). Jak to zrobić?

  Umorzenie subwencji PFR - ujęcie w księgach rachunkowych

  Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że umorzenie subwencji finansowej (z Tarczy Finansowej PFR), które nastąpiło w 2021 roku powinno zostać ujęte w księgach rachunkowych roku, w którym nastąpiło to umorzenie. Zaniechanie poboru podatku ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych przez beneficjentów wsparcia począwszy od 1 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.

  Ceny benzyny w 2021 roku będą nadal rosły. Kiedy 6 zł za litr?

  Ceny benzyny. Zdaniem analityków e-petrol, sytuacja cenowa na rynku paliw w Polsce cały czas nie daje kierowcom podstaw do optymizmu. Według nich, spadek cen paliw w rafineriach w tym tygodniu nie zwiastuje dalszych obniżek i jednocześnie jest zbyt mały, by pokazał się w cenach paliw na stacjach.

  Nadgodziny kierowców - jak obliczyć prawidłowo?

  Nadgodziny kierowców - jak obliczyć? Państwowa Inspekcja Pracy wyjątkowo polubiła się z branżą transportową i tematem nadgodzin. Dlaczego? Dlatego, że praca „za kółkiem” i nadgodziny są tak samo nierozłączne jak bajkowy Bolek i Lolek czy też filmowy Flip i Flap. Dlatego nie ma się co dziwić inspektorom, którzy pierwsze co biorą pod lupę, w przypadku firmy transportowej, to rozliczenia godzinowe.

  Dochody z pracy za granicą – gdzie trzeba płacić podatek dochodowy (PIT)?

  Dochody z pracy za granicą a podatek. Miejsce zamieszkania osoby fizycznej wpływa na ustalenie czy podlega ona nieograniczonemu, czy ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Trzeba podkreślić, że jeśli podatnik będzie miał stałe miejsce zamieszkania za granicą, to w Polsce będzie płacił podatek tylko od dochodów (przychodów) uzyskanych w danym roku podatkowym w Polsce.

  Płaca minimalna w 2022 roku wyniesie 3 tys. zł

  Płaca minimalna w 2022 roku. Od 1 stycznia 2022 r. minimalne wynagrodzenie za pracę (tzw. najniższa krajowa) ma wynosić 3 tys. zł, a minimalna stawka godzinowa ma być na poziomie 19,60 zł - zakłada projekt rozporządzenia Rady Ministrów.

  VAT e-commerce - rewolucja w handlu elektronicznym

  VAT e-commerce. Na pewno każdemu z nas zdarza się zamówić coś przez Internet. Z punktu widzenia konsumenta nie jest to nic trudnego – dodajemy produkt do koszyka, płacimy za niego i po jakimś czasie zamówienie dostarcza kurier we wskazane miejsce. Sprawa wygląda jednak zgoła inaczej z punktu widzenia przedsiębiorcy zajmującego się e-handlem. Zwłaszcza z podatkowego punktu widzenia rozliczenie tego rodzaju sprzedaży może być dość problematyczne. Dodatkowo do końca czerwca unijni sprzedawcy internetowi mogli być w nieco gorszej sytuacji niż ich konkurencja z USA czy Chin, która nie zawsze dbała o odprowadzenie podatku VAT. Między innymi z tych powodów 1 lipca 2021 r. w całej Unii Europejskiej weszły w życie przepisy podatkowe wprowadzające szereg zmian dotyczących handlu elektronicznego i importu tzw. małych przesyłek do Unii Europejskiej.

  Paczki spoza UE - zasady i koszty obsługi zgłoszeń celno-podatkowych od 1 lipca 2021 r.

  Paczki spoza UE - cło i podatki. Od 1 lipca 2021 r. na terenie całej Unii Europejskiej (także w Polsce) weszły w życie nowe przepisy (tzw. pakiet VAT e-commerce) dotyczące składania zgłoszeń celnych oraz poboru podatku VAT przez operatorów pocztowych. Od tego dnia każdy odbiorca towarów pochodzących spoza Unii Europejskiej (np. z Chin) jest zobowiązany do zapłaty należności celno-podatkowych. Obsługą tego procesu, z pewnymi wyjątkami, zajmuje się Poczta Polska, która przejęła obsługę celną przesyłek spoza UE, stając się podmiotem dokonującym zgłoszeń celnych działającym na rzecz odbiorcy przesyłki, czyli tzw. przedstawicielem pośrednim. Oznacza to, że pocztowcy mogą dokonać zgłoszenia celnego za klienta sprowadzającego towary ze sklepów internetowych np. w Azji.

  Rejestracja w e-TOLL - konieczna przed 30 września

  Rejestracja w e-TOLL. Do 30 września 2021 r. obowiązuje okres przejściowy, w którym funkcjonują dwa systemy – e-TOLL i viaTOLL. Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa zachęcają przewoźników do szybkiej zmiany viaTOLL na e-TOLL i nie zostawiania tego na ostatni moment. Oprócz ulgi na zakup urządzeń OBU/ZSL, MF i KAS przygotowały pakiet kolejnych ułatwień dla przewoźników.

  Telewizor w kosztach podatkowych firmy

  Telewizor w kosztach firmy. Wydatek na zakup telewizora (używanego jako duży ekran komputerowy do wideokonferencji i sądowych rozpraw on-line) może zaliczyć do kosztów podatkowych przedsiębiorca (prawnik), który częściowo świadczy swoje usługi zdalnie ze swojego mieszkania. Jeżeli cena zakupu nie przekracza 10 tys. zł, to wydatek ten jest kosztem uzyskania przychodów w miesiącu oddania telewizora do używania. Natomiast nie może być kosztem telewizor, jeżeli nie będzie wykorzystywany dla celów prowadzonej działalności gospodarczej i służyć będzie celom osobistym podatnika.

  Kiedy przedsiębiorca nie musi tworzyć PPK?

  Kiedy przedsiębiorca nie musi tworzyć PPK? Z dniem 1 stycznia 2021 r. przepisy Ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych – dalej ustawa o PPK, objęły ostatnią grupę pracodawców. Tym samym wszystkie podmioty, które zatrudniają choćby jedną osobę są zobowiązane wdrożyć PPK w swoim zakładzie pracy. Warto przy tym pamiętać, że definicja osoby zatrudnionej na gruncie wspomnianej ustawy obejmuje nie tylko pracowników (zatrudnionych na podstawie umowy o pracę), ale m.in. także osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia (lub innej o świadczenie usług), jeżeli z tego tytułu podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym. Niski próg ilościowy – wystarczy zatrudnianie jednej osoby – w połączeniu z szeroką definicją osoby zatrudnionej, ma urzeczywistniać jedną z nadrzędnych cech programu, tj. powszechność PPK. Powstaje pytanie, czy nie ma wyjątków od tak ustanowionej zasady?

  System podatkowy w Wielkiej Brytanii - rodzaje podatków, stawki, główne zasady

  System podatkowy w Wielkiej Brytanii. Wielka Brytania znana jest w świecie jako jurysdykcja przyjazna dla biznesu. Czy na ten wizerunek wpływa tamtejszy system podatkowy? Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje dotyczące podatków w Zjednoczonym Królestwie, które pozwolą rozstrzygnąć, czy to właśnie one są najważniejszym czynnikiem przyciągającym tam przedsiębiorców z wielu krajów, w tym z Polski.

  Czy odprawy z tytułu zwolnień grupowych są opodatkowane PIT?

  Odprawy z tytułu zwolnień grupowych a PIT. Zwolnienie z pracy jest trudnym momentem dla pracownika. Emocjonalnie może nie mieć tutaj znaczenia, czy następuje ono z przyczyn prawa pracy, cywilnych, czy innych. W zakresie konsekwencji podatkowych, może to mieć jednak znaczenie zasadnicze. Podstawa wypłaty odprawy oraz jej ocena i charakter odszkodowawczy lub zadośćuczynienia, mogą bowiem wpływać wprost na obowiązki podatkowe, w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

  Rezygnacja ze zwolnienia z VAT przy sprzedaży nieruchomości w akcie notarialnym

  Podatnik korzystający ze zwolnienia z VAT przy dostawie nieruchomości, która jest sprzedawana 2 lata po pierwszym zasiedleniu, może zastosować zwolnienie lub z niego zrezygnować. Obecnie zawiadomienie o rezygnacji ze zwolnienia należy złożyć do urzędu przed dokonaniem dostawy. Od 1 października 2021 r. w ramach pakietu SLIM VAT 2 zostanie wprowadzona zmiana, która umożliwi rezygnację ze zwolnienia poprzez oświadczenie w akcie notarialnym. Jest to reakcja na dość wyraźny sygnał płynący z orzecznictwa sądów administracyjnych, które już obecnie uznają takie oświadczenia za skuteczne.

  Faktura korygująca "in minus" dokumentująca zwrot towarów - rozliczenie VAT kupującego

  Jak rozliczyć fakturę korygującą "in minus", jeśli uzgodnienia i zwrot towaru nastąpiły w maju 2021 r. (reklamacja), natomiast w czerwcu 2021 r. podatnik otrzymał fakturę korygującą (faktura wystawiona 2 czerwca 2021 r.)? Kontrahent wyjaśnił, iż nie ma możliwości poprawienia tego błędu. Czy fakturę korygującą należy ująć w rozliczeniu VAT za czerwiec 2021 r.?

  Nowe, kwartalne deklaracje akcyzowe - kto będzie je składał za III kwartał 2021 roku?

  Kwartalne deklaracje akcyzowe. Od rozliczenia za III kwartał 2021 r. podatnicy dokonujący obrotu niektórymi wyrobami zwolnionymi z akcyzy lub opodatkowanymi stawką zerową albo zużywający te wyroby będą składać w formie elektronicznej nowe deklaracje kwartalne AKC-KZ. Natomiast wewnątrzwspólnotowe nabycie wyrobów opodatkowanych stawką zerową trzeba wykazać w deklaracji AKC-UAKZ. Są to nowe obowiązki.

  JPK_VAT, GTU, oznaczenia transakcji - co się zmieniło od 1 lipca 2021 r.

  JPK_VAT, GTU, oznaczenia transakcji. Od 1 lipca 2021 r. zmieniły się zasady prowadzenia ewidencji VAT, oznaczania sprzedaży kodami GTU oraz stosowania oznaczeń niektórych transakcji. Oznacza to, że już w rozliczeniu za lipiec 2021 r. podatnik musi przygotować plik JPK_VAT zgodnie z nowymi zasadami.

  VAT od usług finansowych - planowane zmiany od 2022 roku

  VAT od usług finansowych. Na stronie Ministerstwa Finansów opublikowano skierowany do prekonsultacji projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (w tym ustawy o VAT), stanowiący część podatkowego pakietu Polskiego Ładu.

  Korekta VAT w ramach ulgi na złe długi po wyroku TSUE – jak to zrobić?

  Korekta VAT w ramach ulgi na złe długi. Nieuregulowanie przez kontrahenta należności wynikającej z faktury w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności uprawnia wierzyciela do skorygowania podstawy opodatkowania oraz kwoty VAT należnego. Dłużnik jest wówczas obowiązany do odpowiedniej korekty podatku naliczonego odliczonego na podstawie nieopłaconej faktury. Wyrok TSUE zakwestionował polskie przepisy, co oznacza, że nie musimy stosować warunków ustawowych. Od 1 października 2021 r. w ramach pakietu SLIM VAT 2 zostaną wprowadzone zmiany w tym zakresie.

  Usługi budowlane a kasa fiskalna

  Usługi budowlane a kasa fiskalna. Prowadzę firmę budowlaną. Świadczę usługi dla osób prywatnych i firm. Czy muszę stosować kasę fiskalną, jeżeli całą sprzedaż dokumentuję fakturami?

  Jak znaleźć rachunek bankowy? Centralna informacja o rachunkach

  Jak uzyskać informację o rachunkach bankowych (także o rachunkach w SKOK-ach) osób zmarłych (np. spadkodawców), „zapomnianych” rachunkach osób fizycznych oraz rachunkach osób wskazanych przez sąd, komornika, policję lub inne uprawnione organy? Można w tym celu skorzystać z Centralnej informacji o rachunkach. Jak to zrobić?

  Paragony fiskalne - dlaczego warto je brać?

  Paragony fiskalne. Pod hasłem „Weź paragon” rusza coroczna, ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna Ministerstwa Finansów. Akcja ma uświadomić Polakom znaczenie brania i wydawania paragonu fiskalnego. Kampania będzie prowadzona do końca sierpnia 2021 roku. Ministerstwo Finansów tłumaczy m.in. jak wygląda prawidłowy paragon i jak rozpoznać błędny.

  Czy warto inwestować w obligacje w 2021 roku?

  Opłacalność obligacji w 2021 roku. Boom na obligacje niezmiennie przybiera na sile - wynika z danych Ministerstwa Finansów. Popyt jest dziś o połowę wyższy niż przed rokiem, a już rok temu Polacy wydali na detaliczne papiery najwięcej w historii. Popularność obligacji wynika stąd, że dają 2-3 razy więcej odsetek niż depozyt.

  Przeniesienie własności mieszkania spółdzielczego w zamian za dożywotnią opiekę i pomoc finansową a PCC

  Umowa dożywocia dot. mieszkania spółdzielczego a PCC. Czy umowa podobna do umowy dożywocia, polegająca na przeniesieniu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego na inną osobę, w zamian za zobowiązanie się do dożywotniej opieki i pomocy finansowej, podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

  Legalny hazard w internecie. Lista legalnych bukmacherów i stron z grami hazardowymi

  Legalny hazard w internecie. Ministerstwo Finansów przypomina, że udział w zagranicznej grze hazardowej (art. 107 § 2 kodeksu karnego skarbowego) lub w grze hazardowej urządzanej lub prowadzonej wbrew przepisom ustawy o grach hazardowych lub warunkom koncesji lub zezwolenia (art. 109 kodeksu karnego skarbowego), podlega karze grzywny do 120 stawek dziennych - czyli kara grzywny może wynieść od 933,33 złotych do 4.479.984,00 złotych, zgodnie z art. 23 § 1 i 3 kodeksu karnego skarbowego. Przedstawiamy wykaz legalnych domen internetowych z grami hazardowymi.