Kategorie

Ulga podatkowa ze względu na sytuację majątkową podatnika

e-file sp. z o.o.
Producent aplikacji i rozwiązań pomocnych w biznesie oraz w kontaktach z urzędami
Ulga podatkowa ze względu na sytuację majątkową podatnika
We wrześniu 2020 roku zapadło bardzo ciekawe rozstrzygnięcie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu. Sąd decydował o możliwości udzielenia ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych (umorzenie zaległości podatkowych), ze względu na sytuację indywidualną podatnika. Jako aktualną tezę tego wyroku wskazywane jest zdanie: "Wywiązanie się z obowiązków podatkowych nie może niweczyć innej zasady - uwzględnienia dobra rodziny i pomocy dla rodzin znajdujących się trudnej sytuacji materialnej." Czyżby czekało nas ocieplenie podejścia do podatników? Czy możliwe, że organy podatkowe pokażą bardziej „ludzkie oblicze”?

Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych w Ordynacji podatkowej

Podstawą rozważań dotyczących ulg podatkowych należy szukać, przede wszystkim w rozdziale 7a Ordynacji podatkowej - ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych. W art. 67a opisano zasady dotyczące podatnika będącego osobą fizyczną, zaś w art. 67b podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, gdzie:

 • w art. 67a ustawodawca stwierdza (w zakresie umorzenia zaległości podatkowej, że

Organ podatkowy, na wniosek podatnika, z zastrzeżeniem art. 67b, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe […]

 • w art. 67b (w zakresie umorzenia zaległości podatkowej) potwierdza, że
Reklama

Organ podatkowy na wniosek podatnika prowadzącego działalność gospodarczą może udzielać ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, określonych w art. 67a 1) które nie stanowią pomocy publicznej; 2) które stanowią pomoc de minimis – […] 3) które stanowią pomoc publiczną (w określonych wypadkach).

Kluczowe w ocenie obydwu powyższych przepisów, jest wskazanie na słowo „może”. Organ podatkowy w obu przypadkach MOŻE umorzyć zaległości podatkowe. Mamy więc do czynienia, z tak zwanym uznaniem administracyjnym. Drugim ważnym elementem jest natomiast wyjaśnienie znaczeń: „ważny interes podatnika” oraz „interes publiczny”.

Uznanie administracyjne i ważny interes  

Uznanie administracyjne to forma, w której ustawodawca nie decyduje o obowiązku zachowania organu - daje mu pewną możliwość wyboru załatwienia sprawy. Wielokrotnie zarówno w doktrynie jak i orzecznictwie podkreśla się, że uznanie administracyjne nie jest przyzwoleniem na dowolne działanie organów.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, z dnia 8 stycznia 2016, w sprawie I OSK 133/14, LEX nr 2032709 (teza aktualna):

Uznania administracyjnego nie można rozumieć jako dowolności organu w rozstrzygnięciu sprawy. Organ nie jest zwolniony z obowiązku przeprowadzenia pełnych i precyzyjnych ustaleń co do stanu faktycznego i oceny czy okoliczności sprawy odpowiadają przesłankom udzielenia wnioskowanej pomocy. Uzasadniając wybór rozstrzygnięcia uznaniowego organ musi przedstawić jasną i przekonującą argumentację, zarówno co do faktów, jak i prawa.

Ważny interes podatnika lub publiczny został opisany, m.in. w Komentarzu Etel Leonarda Ordynacja Podatkowa", gdzie wskazuje on, iż próżno szukać definicji ważnego interesu, cytat:

Reklama

Z uwagi na nieostrość tych pojęć, a przez to ich szeroki zakres, wszelkie próby zdefiniowania skazane byłyby na niepowodzenie. W literaturze wskazuje się, że „interes podatnika” to pewien stan oczekiwania, określona potrzeba zachowania posiadanych już korzyści lub wyczekiwania na pojawienie się pewnego dobra

Następnie natomiast, wskazówek do sprecyzowania tych pojęć każe szukać w orzecznictwie sądowym. Jak więc sądy decydowały w sprawie ulg podatkowych, ze względu na sytuację majątkową podatnika?

Opis procesu sądowego 2018 - 2020

Stan faktyczny

Pani A.S. miała problemy finansowe, zawnioskowała więc do Naczelnika Urzędu skarbowego o umorzenie zaległości podatkowych z tytułu podatku od towarów i usług - prosiła o umorzenie w wysokości niecałych 50 000 zł plus odsetki 3 301 zł. Odmówiono jej umorzenia. Złożyła odwołanie do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej, który również nie przychylił się do wniosku. Pani A.S. złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu. Z akt sprawy wynikało, że wnioskodawczyni prowadziła sklep spożywczy (jako ajent). Sklep miał różne zadłużenia i nie miała ona środków na zapłatę należności w tym podatków i ZUS. W momencie składania wniosków A.S. była już osobą bezrobotną, bez prawa do zasiłku. Ma dwójkę dzieci, mieszka w mieszkaniu komunalnym, ma problemy ze zdrowiem. Mąż nie pracuje. Pomagają teściowe. Pomimo tego rodzina zalega z zapłatą rat i bieżących opłat.

Droga postępowania przed organami

Organy podatkowe stwierdziły, że nie wystąpił ani ważny interes strony, ani interes publiczny, a za umorzeniem zaległości nie przemawia sposób ich powstania czy charakter. Według fiskusa trudna sytuacja finansowa podatkowa, w tym sam brak majątku, nie są wystarczające dla definitywnej rezygnacji przez Państwo z należnych podatków. W swoim odwołaniu skarżąca podkreśliła, że rozumie, że zasadą jest płacenie podatków, ale jej sytuacja finansowa nie pozwala na to.

Procesy sądowe

Sprawa toczy się przed Sądami od 2018 roku. Najpierw wyrokiem z 22 listopada 2018 roku I SA/Wr 134/18 WSA uchylił decyzję. Od tego skargę kasacyjną złożył Dyrektor IAS. Wyrokiem z dnia 14 stycznia 2020 o sygn. akt II FSK 819/19 Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) uwzględnił skargę kasacyjną i uchylił wyrok WSA, sprawę przekazując do ponownego rozpoznania sądowi I instancji. Najnowszy wyrok WSA we Wrocławiu w tej sprawie zapadł 16 września 2020 r. Sąd uchylił zaskarżoną decyzję odmawiającą umorzenia zaległości podatkowej.

Decyzja sądu

Cały ten proces warto zauważyć, ponieważ w jego trakcie zarówno Naczelny Sąd Administracyjny, jak i Wojewódzki Sąd Administracyjny podjęły dywagację na bardzo ważny dla podatników temat - uznaniowości decyzji umorzeniowych oraz z drugiej strony - przesłanek interesu podatnika.
NSA podkreślił, że uznanie ma swoje granice i z całą pewnością nie można mu przypisać charakteru "swobodnego" - powinno zostać przeprowadzone odpowiednio, w pełni i w sposób budzący zaufanie. W zakresie ważnego interesu Sąd zauważył natomiast sytuację finansową podatniczki, jako możliwą do zakwalifikowania jako ważny interes – podkreślił, że skarżąca jest jedynym żywicielem rodziny, źródłem finansowania potrzeb dla swoich dzieci. Sąd wskazał, że organy podatkowe nie mogą abstrahować od takich wartości jak sprawiedliwość czy ochrona rodziny.

Źródła opracowania:

 • Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa - tekst jedn. Dz.U.2020.1325,
 • Komentarz do Ustawy Ordynacja podatkowa autorstwa Etel Leonard (red.) Dowgier Rafał Liszewski Grzegorz Pahl Bogumił Pietrasz Piotr Presnarowicz Sławomir Stachurski Wojciech Teszner Krzysztof, Ordynacja podatkowa. Komentarz aktualizowany, Opublikowano: LEX/el. 2020,
 • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 16 września 2020 r. I SA/Wr 280/20,
 • Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 8 stycznia 2016, w sprawie I OSK 133/14.

NOWOŚĆ na Infor.pl: Prenumerata elektroniczna Dziennika Gazety Prawnej KUP TERAZ!

Polecamy: INFORLEX Biznes

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  16 cze 2021
  Zakres dat:

  Jak firmy wpływają na edukację ekologiczną?

  Zrównoważony rozwój trafia do domu Kowalskich, czyli jak firmy i marketing wpływają na edukację ekologiczną.

  Zmiany w deklaracjach akcyzowych od 1 lipca 2021 r.

  Zmiany w deklaracjach akcyzowych. Ministerstwo Finansów udzieliło informacji i wyjaśnień odnośnie obowiązujących od 1 lipca 2021 r. zmian w zakresie deklaracji podatkowych w podatku akcyzowym. Zmiany te są wprowadzane do ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym przez ustawę z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 694).

  Podmioty akcyzowe - aktualizacja zgłoszeń rejestracyjnych do 30 czerwca 2021 r.

  Podmioty akcyzowe już zarejestrowane muszą dokonać aktualizacji zgłoszeń rejestracyjnych do 30 czerwca 2021 r. Aktualizacja to efekt uruchomienia Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych (CRPA).

  Interpretacja 590, czyli porozumienie inwestycyjne z MF

  Interpretacja 590 (porozumienie inwestycyjne) oznacza wiążącą opinię dla inwestorów strategicznych o wszystkich skutkach podatkowych planowanej inwestycji. Jest to nowe rozwiązanie zaproponowane w ramach Polskiego Ładu. Na czym konkretnie będzie polegało? Kiedy wejdzie w życie?

  Polski Ład - ryczałt szansą dla przedsiębiorców?

  Polski Ład - ryczałt. Konferencja Premiera Mateusza Morawieckiego z 2 czerwca br. na temat Polskiego Ładu przyniosła nowe wskazówki odnośnie zmiany zasad opodatkowania jednoosobowych działalności gospodarczych od 2022 r. Z zapowiedzi wynika, że promowaną przez rządzących formą opodatkowania zarobków przedsiębiorców podatkiem PIT będzie ryczałt.

  Podatkowe Grupy Kapitałowe - zmiany w ramach Polskiego Ładu

  Podatkowe Grupy Kapitałowe. Ministerstwo Finansów poinformowało o planowanych ułatwieniach dla Podatkowych Grup Kapitałowych (PGK) w ramach Polskiego Ładu: obniżenie minimalnego kapitału zakładowego uprawniającego do stworzenia PGK, więcej możliwości w powiązaniach spółek, zlikwidowanie warunku rentowności, korzystniejsze warunki rozliczania strat.

  Profil zaufany - zmiany od 17 czerwca 2021 r.

  Profil zaufany. Od 17 czerwca 2021 r. w trakcie wideospotkania z urzędnikiem będzie można założyć tradycyjny, a nie tymczasowy profil zaufany (PZ) - poinformowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Ponadto od 17 czerwca wydane wcześniej tymczasowe PZ staną się "tradycyjnymi" profilami zaufanymi, ważnymi przez 3 lata (tymczasowy profil był ważny tylko 3 miesiące).

  Polski Ład. Tworzenie Grup VAT

  Tworzenie Grup VAT (PGK VAT) to nowe rozwiązanie Polskiego Ładu, w ramach którego spółki należące do podatkowej grupy kapitałowej nie będą musiały w transakcjach między sobą rozliczać VAT. Na czym będzie polegało tworzenie Grupy VAT? Od kiedy będzie to możliwe?

  Fundacja rodzinna z ulgą repolonizacyjną

  Fundacje rodzinne. Propozycje zawarte w projekcie ustawy o fundacji rodzinnej zostały uzupełnione; ich skutkiem ma być niższe niż w oryginalnym projekcie opodatkowanie fundacji rodzinnych. Planowane jest m.in. wprowadzenie ulgi repolonizacyjnej, skierowanej do osób które chciałyby przenieść kapitał gromadzony w zagranicznych fundacjach czy trustach do polskiej fundacji rodzinnej.

  Wpłaty do PPK - kiedy pobrać zaliczkę na PIT?

  Wpłaty do PPK finansowane przez pracodawcę stanowią przychód pracownika oszczędzającego w PPK (art. 12 ust. 1 ustawy o PIT). Oznacza to, że pracodawca powinien naliczyć i pobrać od tych wpłat zaliczkę na PIT zgodnie z obowiązującą danego pracownika skalą podatkową (17% lub 32%).

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT w 2022 roku – jak być powinno

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT. Jak rozwiązać problem składki na ubezpieczenie zdrowotne w nowym systemie opodatkowania dochodów osób fizycznych (PIT), który ma obowiązywać od 2022 roku? Profesor Witold Modzelewski proponuje, by – przy spełnieniu dwóch innych warunków - kwota składki była dla wszystkich podatników kosztem uzyskania przychodów lub była wyłączona z podstawy opodatkowania.

  Opłata reprograficzna a komputery przenośne i stacjonarne

  Opłata reprograficzna nie powinna dotyczyć komputerów przenośnych i stacjonarnych, natomiast w przypadku pozostałych urządzeń i nośników powinna być znacznie obniżona - uważa Konfederacja Lewiatan.

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów. Ministerstwo Finansów informuje, że w ramach Polskiego Ładu zostaną wdrożone nowe rozwiązania prawne i organizacyjne mające na celu przyciąganie do Polski strategicznych inwestorów. Już w 2022 roku kompleksowa i szybka obsługa inwestorów ma stać się (wg zamierzeń MF i Rządu) wizytówką naszego kraju. Uruchomiony zostanie tzw. Investor Desk i Interpretacja 590. Będą też korzystne rozwiązania podatkowe dla holdingów (w tym PGK VAT) i zachęta do inwestycji dla instytucji finansowych.

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów”

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów” - to nowy standard rachunkowości, którego projekt został właśnie skierowany do dyskusji publicznej. Termin zgłaszania uwag do projektu upływa 8 sierpnia 2021 r. Co zawiera nowy KSR?

  SLIM VAT 2. Korekta deklaracji importowej

  SLIM VAT 2 zawiera rozwiązanie, które umożliwi podatnikowi rozliczającemu podatek z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej dokonania korekty deklaracji, w sytuacji gdyby w pierwotnej deklaracji nie rozliczył w prawidłowej wysokości podatku.

  Kolejne deklaracje akcyzowe z podpisem elektronicznym

  Deklaracje akcyzowe z podpisem elektronicznym. Ministerstwo Finansów planuje poszerzenie listy deklaracji podatkowych, które mogą być podpisywane elektronicznie o deklaracje akcyzowe AKC-UAKZ i AKC-KZ. Ponadto możliwe będzie opatrywanie podpisem zaufanym albo podpisem osobistym - deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych (AKC-US) oraz podań w sprawach dotyczących podatku akcyzowego − przesyłanych przez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych.

  Nadużywanie prawa przez organy podatkowe będzie utrudnione

  Postępowanie podatkowe. Fiskus decydując się na bezpodstawne wszczęcie postępowania podatkowego naraża się na ryzyko uchylenia decyzji administracyjnej i utratę kompetencji do zmiany rozliczenia podatkowego podatnika.

  Spłata zaległości podatkowej przez członka zarządu

  Zobowiązania podatkowe spółki. Organ podatkowy dochodził od członka zarządu spółki spłaty zobowiązań podatkowych, które już nie istniały.

  MF zaprasza na XII Forum Cen Transferowych – 24 czerwca 2021 r.

  Ministerstwo Finansów informuje, że XII edycja Forum Cen Transferowych (FCT) odbędzie się online 24 czerwca 2021 r. Zgłoszenie udziału można przesłać do 18 czerwca 2021 r. (piątek).

  Crowdfunding (finansowanie społecznościowe) - nowe przepisy od listopada 2021 r.

  Crowdfunding - nowe przepisy od listopada 2021 r. Trwają prace nad przepisami (ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych), które uregulują rynek finansowania społecznościowego. Platformy, które się tym zajmują, zgodnie z proponowaną ustawą będą działać zgodnie z licencją i podlegać nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Zwiększy się jednak kwota – z 1 mln do 5 mln euro – którą będą mogły pozyskać w ramach crowdfundingu. Podwyższony limit zacznie obowiązywać od listopada 2023 roku. – W krótkim terminie nowe przepisy zapewnią w miarę bezpieczne funkcjonowanie rynku, w długiej perspektywie mogą umożliwić rozwój platform, również za granicą – ocenia Artur Granicki, prezes Navigator Crowd.

  Polskie Ład. Wyższe dopłaty do paliwa rolniczego od 2022 r.

  Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze od 2022 r. W ramach programu Polski Ład ma nastąpić podniesienie stawki dopłaty do 110 zł na hektar. Wypłata dopłat według podwyższonej stawki ma nastąpić w I połowie 2022 r.

  Polski Ład - wsparcie dla rolnictwa

  Polski Ład - rolnictwo. 12 czerwca 2021 r. premier Mateusz Morawiecki podczas debaty dot. Polskiego Ładu dla rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w Instytucie Zootechniki w Balicach koło Krakowa, przedstawił szereg pozytywnych zmian jakie czekają rolników. Ważniejsze zmiany, to: wyższe dopłaty do paliwa dla rolników, uwolnienie rolniczego handlu detalicznego, ustawa o rodzinnych gospodarstwach rolnych, kodeks rolny, E-okienko dla rolnika, cyfrowy system pozwalający na identyfikowanie żywności „od pola do stołu”, centralny system informatyczny zasobu państwowej ziemi.

  Podwyżki stawek podatkowych i podatki korporacyjne

  Podwyżki podatków. Poza klasyczną podwyżką stawek podatkowych, kraje decydują się na dodatkowe podatki korporacyjne - stwierdza w analizie Polski Instytut Ekonomiczny. Zwraca uwagę, że największym zmianom podlegają w ostatnim roku obciążenia środowiskowe.

  Ulga klęskowa w podatku rolnym

  Ulga klęskowa w podatku rolnym jest preferencją podatkową, która przewidziana jest w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej. Jak działa ulga klęskowa? Jakie są zasady przyznawania ulgi?

  Błąd w rozliczeniach nie jest oszustwem podatkowym

  Sankcje w VAT. Podatnik nie może być karany za błąd, który nie jest oszustwem lub uszczupleniem podatkowym - tak uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.